Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 30/4/18 at 17:15 [ QUOTE ]

(update ล่าสุด)กำหนดการ…พิธีอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายกุศลแด่หลวงพ่อฯตั้งแต่ 18 พ.ค.ถึง 25 พ.ค. 2561


กำหนดการ
พิธีอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม
ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานีวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (ตรวจสอบรายชื่อ)

เวลา ๑๘.๐๐ น. ตรวจสอบรายชื่อของ "ผู้อุปสมบท" ณ ศาลาพระพินิจอักษรฯ (ปิดยอดจำนวนผู้อุปสมบท)

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ( อบรมนาค เบิกอัฎฐบริขาร)

เวลา ๐๘.๐๐ น. อบรมนาค โดย พระชัยวัฒน์ อชิโต และพระพี่เลี้ยงซ้อมขานนาคร่วมกัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ซ้อมขานนาคชุดละ ๓ นาค และเบิกเครื่องอัฏฐบริขาร ณ ตึกรับแขก
เวลา ๑๖.๐๐ น. ซ้อมจัดแถวตั้งขบวน วันทาเสมา และซ้อมขานนาคในพระอุโบสถ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ( พิธีบวงสรวง ที่อุโบสถ)

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) ทำพิธีบวงสรวงหน้าพระอุโบสถ เสร็จแล้วให้โอวาทนาค ณ ศาลาพระพินิจอักษรฯ
เวลา ๑๓.๐๐ น. ซ้อมขานนาคโดยพระคู่สวด (ที่ศาลาพระพินิจอักษร)
เวลา ๑๖.๐๐ น. โกนผมนาคที่หน้าอุโบสถ เสร็จแล้วถ่ายรูป

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (วันอุปสมบทและบวชพราหมณ์ชายหญิง)

พระภิกษุสงฆ์งดบิณฑบาตร

เวลา๐๕.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่ศาลา ๔ ไร่ ทั้งนี้ จะต้องให้เสร็จก่อน เวลา ๖.๐๐ น.
เวลา๐๖.๐๐ น.พิธีขอขมาบิดา-มารดา, ผู้มีพระคุณ และรับมอบผ้าไตร จากบิดามารดา หรือเจ้าภาพผู้อุปสมบท
เวลา๐๖.๓๐ น.ตั้งขบวนแห่ผู้อุปสมบท และผู้บวชพราหมณ์ชายหญิง โดยมีวงโยธวาทิตของ คณะนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา นำขบวนเวียนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ
เวลา๐๗.๐๐ น. เริ่มพิธีการบรรพชาสามเณร ๙๕ รูป โดย ท่านพระครูอุทิตศุภการเจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี ที่อุโบสถวัดท่าซุง เสร็จแล้วเริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๑ จำนวน ๒๔ รูป
เวลา๐๘.๐๐ น. เริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๓ จำนวน ๒๔ รูป โดย พระครูอุเทศธรรมโฆษิต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี ที่โบสถ์วัดเวฬุวนาราม (วัดยาง)

เวลา ๐๘.๓๐ น.ทำวัตรเช้า ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา๐๙.๐๐ น. พิธีบวชพราหมณ์ชายหญิง โดย พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่)
เวลา ๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๒.๐๐ น.ฝึกมโนมยิทธิ (แบบครึ่งกำลัง) ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา๑๒.๓๐ น. เริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๒ ณ. อุโบสถวัดท่าซุง โดย ท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
เวลา๑๒.๓๐ น. เริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๔ ณ. อุโบสถ วัดเวฬุวนาราม (วัดยาง) โดย ท่านพระครูอุปกิตปริยัติยาภรณ์
เวลา ๑๔.๓๐ น. พระภิกษุผู้บวชใหม่ รับฟังอนุศาสน์จากท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พระอุปัชฌาย์
เวลา ๑๗.๐๐ น.ทำวัตรเย็น และเจริญพระกรรมฐาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๙.๐๐ น.พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดพระอภิธรรม ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล (รอบค่ำตามปกติ)

วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (พิธีพุทธาภิเษก)

พระภิกษุสงฆ์บิณฑบาตรตามปกติ

เวลา ๐๕.๐๐ น.เจริญพระกรรมฐานที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๖.๐๐ น.พระนวกะฉันภัตตาหาร ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๘.๓๐ น.ทำวัตรเช้า ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๑.๐๐ น.พระนวกะฉันภัตตาหารเพล ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๒.๐๐ น.ฝึกมโนมยิทธิ (แบบครึ่งกำลัง) ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีพุทธาภิเษก ที่อุโบสถ วัดจันทาราม (ท่าซุง)
เวลา ๑๙.๓๐ น.พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดพระอภิธรรม ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล (รอบค่ำตามปกติ)

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (พิธีบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน แห่งการมรณภาพ)

พระภิกษุสงฆ์งดบิณฑบาตร

เวลา ๐๕.๐๐ น.เจริญพระกรรมฐานที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๖.๐๐ น.พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์เพื่อสวดพระพุทธมนต์ (สวดธัมมนิยาม)
- จบแล้วเจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า เจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยธรรม
- พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) เข้าถวายจตุปัจจัย
- มัคนายกนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเพล อุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร


เวลา ๑๑.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์ เพื่อสวดพระอภิธรรม
- จบแล้วเจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า เจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยธรรม
- มัคนายกนำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระเทพปฎิภาณกวี(วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร) แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
- จบแล้วพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) เข้าถวายกัณฑ์เทศน์

เวลา ๑๗.๔๕ น. พิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรม ทำนองหลวง โดย พระพิธีธรรม วัดสระเกศ
เวลา ๑๘.๔๕ น. การแสดงโขนหน้าศพ เรื่องรามเกียรติ์
เวลา ๑๙.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดพระอภิธรรม ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล (รอบค่ำตามปกติ)

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (พิธีบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน แห่งการมรณภาพ)

พระภิกษุสงฆ์งดบิณฑบาตร

เวลา ๐๕.๐๐ น.เจริญพระกรรมฐานที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๖.๐๐ น.พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๘.๐๐ น. การแสดงขับเสภาสรรเสริญพระคุณ หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลโดยคณะนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
- จบแล้วพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) เข้าถวายกัณฑ์เทศน์


เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐๐ รูป ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์เพื่อสวดพระพุทธมนต์ (สวดธัมมนิยาม)
- จบแล้วเจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า เจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยธรรม
- พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) เข้าถวายจตุปัจจัย
- พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จ กล่าวสัมโมทนียกถา
- พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) เข้าถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
- มัคนายกนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเพล อุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร


เวลา ๑๑.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๗.๐๐ น.ทำวัตรเย็น และเจริญพระกรรมฐาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดพระอภิธรรม ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล (รอบค่ำตามปกติ)

วันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปฏิบัติธรรมถวายกุศลแด่หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล)

พระภิกษุสงฆ์บิณฑบาตรตามปกติ

เวลา ๐๕.๐๐ น.เจริญพระกรรมฐานที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๖.๐๐ น.พระนวกะฉันภัตตาหารเช้า ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๘.๓๐ น.ทำวัตรเช้า ที่มหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๑.๐๐ น.พระนวกะฉันภัตตาหารเพล ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๑๒.๐๐ น.ฝึกมโนมยิทธิ (แบบครึ่งกำลัง) ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๗.๐๐ น.ทำวัตรเย็น และเจริญพระกรรมฐาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันลาสิกขา)

พระภิกษุสงฆ์บิณฑบาตรตามปกติ

เวลา ๐๕.๐๐ น.เจริญพระกรรมฐานที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๖.๐๐ น.พระนวกะฉันภัตตาหารเช้า ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๘.๓๐ น.ทำวัตรเช้า ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระนวกะ ทำพิธีลาสิกขา หลังจากนั้นพราหมณ์ชาย-หญิง ทำพิธีลาศีล ๘ และสมาทานศีล ๕ ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๗.๐๐ น.ทำวัตรเย็น และเจริญพระกรรมฐาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เสร็จสิ้นพิธีปฏิบัติธรรมถวายกุศล
แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ฝึกมโนมยิทธิช่วงกลางวันที่มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร ตามปกติ แต่ย้ายที่ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน จากมหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร มายังมหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา ๑๒ ไร่) จนกว่าจะเสร็จสิ้นงานพระราชทานเพลิงสถานที่ปฏิบัติธรรม


๑. พระภิกษุพักภายในมหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา ๑๒ ไร่)
๒.พราหมณ์ชาย พักที่ศาลา ๓ ไร่
๓. พราหมณ์หญิง พักที่อาคาร ๒๕ ไร่, ตึกธรรมสถิตย์ และห้องพักรอบตึกกลางน้ำ (เดิมใครอยู่ที่ไหน ให้อยู่ที่นั่น)โดยกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติดังต่อไปนี้


1. ผู้เข้าร่วมอุปสมบทไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
2. กำหนดให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องของผู้อุปสมบทเป็นผู้มอบผ้าไตรในวันอุปสมบท กรณีญาติไม่สะดวกมาร่วมพิธี ทางวัดจะเป็นผู้จัดการหาตัวแทนมอบให้สำหรับผู้ประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ สามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่ กองอำนวยการ ภายในมหาวิหารอนุสรณ์ 100 ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา 12 ไร่) ฝั่งซ้ายพระประธาน หรือโอนปัจจัยเข้าบัญชีวัดจันทาราม ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี เลขที่บัญชี 619-1-37003-2

◄ll กลับสู่ด้านบน


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 13/5/18 at 00:09 [ QUOTE ]


(update ล่าสุด)กำหนดการ…พิธีอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายกุศลแด่หลวงพ่อฯตั้งแต่ 18 พ.ค.ถึง 25 พ.ค. 2561

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top