Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 17/7/18 at 23:10 [ QUOTE ]

โครงการ...อุปสมบทหมู่ และบวชพราหมณ์ ชาย-หญิงเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 21และ26 ก.ค 2561โครงการอุปสมบทหมู่ และบวชพราหมณ์ ชาย-หญิงเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ปฎิบัติธรรม ระหว่างช่วงเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๓ เดือน
ณ วัดจันทาราม(ท่าซุง) ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี


วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑


อานิสงส์การอุปสมบท
โดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๑ จะเข้ามาถึง ตามประเพณีของวัดท่าซุงทุกปี จะมีการอุปสมบทพร้อมกัน ณ พระอุโบสถ เพื่อจำพรรษาตามประเพณีที่เคยจัดมาทุกปี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทางวัดจึงขอประกาศข่าวดีอันเป็นมหากุศลว่า ในปีนี้จะจัดงานบวช วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โดยมีกำหนดการดังนี้

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (พิธีโกนผมนาค)

เวลา ๑๕.๐๐ น. นาคและบิดามารดาและผู้มีพระคุณมาพร้อมกันที่ศาลาพระพินิจอักษร ฯ
เวลา ๑๕.๓๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส)เป็นประธาน การขอขมากรรมบิดามารดา และโกนผมนาค
………-นาคและบิดามารดากราบพระ กราบท่านเจ้าอาวาส
………-ท่านเจ้าอาวาส ให้โอวาทกล่าวถึงจุดประสงค์การบวช แล้วเริ่มพิธี
………-ให้บิดามารดานั่งหันหน้าเข้าหานาค นาคถือพาน นาคละพาน อยู่ข้างหน้าบิดามารดา
………-พระท่านบรรยายถึงพระคุณของบิดามารดา แล้วนาคถวายพานให้บิดามารดา
………-นาคคลานเข่า เข้าหาท่านเจ้าอาวาส เพื่อขลิบผม (ในมือนาคถือใบบัว ดอกบัว )
………-นาคคลานเข่า มาหาบิดามารดาและผู้มีพระคุณให้ขลิบผมให้
เวลา ๑๖.๐๐ น. นาคโกนผม หน้าพระอุโบสถ
………-นาคและบิดามารดา ลงมาที่ โกนผมนาค เตรียม
………-นาค นั่งตามลำดับ
………-พระท่านโกมผมนาคพร้อมกัน
………-นาคโกนผมแล้ว ให้บิดามารดาอาบน้ำให้ นาค
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสร็จพิธี

วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (วันบรรพชา-อุปสมบท)

เวลา ๐๖.๐๐ น. ทำพิธีขอขมาบิดามารดาและผู้มีพระคุณ และมอบบาตรและผ้าไตร
……… -นาคและบิดามารดา และผู้มีพระคุณ พร้อมกันที่ ศาลาพระพินิจอักษร ฯ
………-พระท่านกล่าวนำ คำขอขมา นาคกล่าวตาม
………-บิดามารดา มอบบาตรและผ้าไตร ให้นาค
เวลา ๐๖.๓๐ น. แห่นาคพร้อมกัน โดยมีวงโยธวาทิตนักเรียน "โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ" นำขบวนนาคและ พ่อแม่พี่น้อง และญาติ พร้อมพุทธบริษัทที่ร่วมบวช เดินเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ วัดท่าซุง รอบนอก ๓ รอบ

เวลา ๐๗.๐๐ น. นาคเข้าบริเวณโบสถ์
………-นาควางบาตร และผ้าไตร นาคและบิดามารดา ญาตโยม ยืนให้เป็นแถว
………-นาคตัวแทน เปิดกรวยหน้าพระรูป และทำความเคารพ
เวลา ๐๗.๒๐ น. นาควันทาเสมา ณ หน้าอุโบสถ
………-นาคเข้าประจำที่ หน้าเสมา ญาตโยมพุทธบริษัท นั่งเรียบร้อย
………-พระนำกล่าวคำวันทาเสมา กล่าวตาม
เวลา ๐๗.๓๐ น. นาคโปรยทาน ณ หน้าอุโบสถ
เวลา ๐๗.๕๐ น. บิดามารดาพานาคเข้าอุโบสถ
เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มพิธีบรรพชา-อุปสมบท

เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีบรรพชาอุปสมบท โดยท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยโสภณ ฉายา "สมชาโน " เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นพระอุปัชฌาย์


รายชื่อนาค
๑.นาค เกริกชัย ภูประวิง มีชื่อฉายา สุธมฺมขนฺติพโล
๒.นาค สมโภชน์ แจ่มศรี มีชื่อฉายา สุธมฺมญาณวโร
๓.นาค เจษฎา โพธิ์ชะ มีชื่อฉายา สุธมฺมถิรจิตฺโต
๔.นาค วิเชียร อ้วนล่ำ มีชื่อฉายา สุธมฺมติสฺสโร
๕.นาค ณัฐพล เที่ยงแท้ มีชื่อฉายา สุธมฺมคุณกโร
๖.นาค ฉัตรชัย ศิริภาภรณ์ มีชื่อฉายา สุธมฺมครุธมฺโม
๗.นาค กิตติศักดิ์ บึนกระโทก มีชื่อฉายา สุธมฺมสปฺปญฺโญ
๘.นาค สุภกิจ ศิลประสพ มีชื่อฉายา สุธมฺมสุจิตฺโต

พระกรรมวาจาจารย์ พระอนุกรรมวาจาจารย์

๑.พระบุญมา - พระสุรเชษฐ
๒.พระใบฎีกาพิษณุ– พระวิชิต
๓.พระทนงศักดิ์ - พระอิสเรศ

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาพระพินิจอักษร เนื่องในพิธีฉลองพระบวชใหม่
เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าภาพผู้อุปสมบทถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุงที่ศาลา พระพินิจอักษร ฯ
เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ที่ศาลาพระพินิจอักษร

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑


เวลา๑๖.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ(เจ้าอาวาส)เป็นประธานในพิธีบวชพราหมณ์ ชาย-หญิงเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา๑๒ไร่)

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top