Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 24/8/18 at 13:30 [ QUOTE ]

กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง ประจำเดือน "กันยายน" ปี 2561


กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง
เดือนกันยายน


บ้านดอนเมือง และ บ้านสายลม กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม-๔ กันยายน ๒๕๖๑


รายงานโดย - ทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"


- วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ น ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร-คุณสิริรัตน์ โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง (กม.๒๗) เพื่อรับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล หลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น. ลงรับรับสังฆทาน

- วันเสาร์ที่ ๑ - วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

- วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. รับสังฆทาน (วันนี้ไม่มีฝึกมโนมยิทธิ)
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้ว รับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

- วันอังคารที่ ๔ กันยายน ฉันเช้าแล้วเดินทางกลับวัด

- หมายเหตุ : ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ จะออกมารับสังฆทานเวลา ๑๘.๔๕ น. (แลกคูปองสังฆทานที่เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา ๑๕ นาที)

ต่อจากนั้นเวลา ๑๙.๐๐ น. (คืนวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์) จะเริ่มฝึกกรรมฐานแบบสุขวิปัสโก โดยเปิดวีดีโอคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประมาณ ๓๐ นาที แล้วหลวงพ่อกล่าวนำสมาทานพระกรรมฐาน เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิอีกประมาณ ๒๐ นาที

จากนั้น ศ.ดร.ปริญญา นุตาลัย จะกล่าวนำเพื่อถวายสังฆทาน แล้วเจ้าภาพเข้าแถวถวายสังฆทานกัน โดย ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เป็นผู้รับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัท จนถึงเวลา ๒๑.๑๕ น.

ต่อจากนั้นจะเป็นการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นำโดย ดร.ปริญญา นุตาลัย ต่อด้วยพระคาถาเงินล้าน

จบแล้วนำกล่าวอุทิศส่วนกุศลเสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ให้พรแก่ญาติโยมเป็นเสร็จพิธี (ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ทั้ง ๓ วัน)


<< อ่านรายละเอียด : ความเป็นมา "บ้านสายลม" และ "แผนที่ในการเดินทาง"

งานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
ครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ ๒๖
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ
ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑.

- วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน

...เวลา ๐๙.๓๐ น พิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดท่าซุง

...เวลา ๑๗.๓๐ น ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทายกนำกราบพระและรับศีล

พระสงฆ์วัดท่าซุงสวดพระพุทธมนต์ (ธัมมนิยาม) เจ้าภาพถวายไทยทาน ต่อจากนั้น พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม

เจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุล และถวายไทยทาน เพื่ออุทิศถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ พระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี

...เวลา ๑๙.๓๐ น. งานพิธีเททองหล่อรูป "ท่านอินทกะ" ทั้ง ๔ คือ ท่านมหานาคา, ท่านปิยะยาวี, ท่านศิริโภคา, ท่านมหาลาโภ เพื่อนำไปประดิษฐานในมณฑปทั้ง ๔ ทิศของเมรุลอย

เนื่องในงานพระราชทานเพลิง (วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าซุง ณ บริเวณลานจอดรถ ๒๕ ไร่

- วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน
...เวลา ๑๐.๓๐ น. ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทายกนำกราบพระและรับศีล พระราชาคณะ และพระมหาเถรานุเถระ ที่อาราธนามาในงานสวดพระพุทธมนต์

...เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และพระสงฆ์ภายในวัดท่าซุง รวมทั้งพระอาคันตุกะที่เดินทางมาร่วมงานด้วย

..เวลา ๑๒.๐๐ น. พระราชาคณะ ผู้เป็นประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา เจ้าภาพถวายไทยทาน พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อนุโมทนาแล้วเดินทางกลับ

...เวลา ๑๒.๓๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงสวดมาติกา เจ้าภาพถวายไทยทาน เพื่ออุทิศถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ พระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 27/8/18 at 05:01 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 31/8/18 at 05:46 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top