Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 5/10/18 at 06:01 [ QUOTE ]

ป้ายนั้นสำคัญไฉน (ป้ายวัดท่าซุงใหม่) ควรแก้ไขให้ถูกต้องไหม ?...เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ด้านหน้าวัด (ริมถนนใหญ่) ได้มีการติดตั้งป้าย "วัดท่าซุง" ใหม่สวยงามมาก

ซึ่งอยู่ตรงบริเวณทางเข้าตึกรับแขก เยื้องมณทปแก้ว เขตฝั้งริมน้ำ ศาลา ๕ พระองค์ โบสถ์เก่า วิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วิหารพระองค์ที่ ๑๐- ๑๑ โดยมีข้อความว่า


“วัดจันทาราม(ท่าซุง) ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี พระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษี)
จำพรรษา ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๕”

และติดตั้งป้ายชื่อศาลา ๑๒ ไร่ เปลี่ยนเป็น “พระมหาวิหาร ๑๐๐ ปี พระราชพรหมยาน ศาลา ๑๒ ไร่(เดิม) บูรณะใหม่โดยพระราชภาวนาโกศล ในปี ๒๕๕๙”...นับว่าเป็นการจารึกบอกประวัติศาสตร์ของวัดท่าซุง ว่ามีความเป็นมาอย่างไร พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมาอยู่วัดท่าซุงตั้งแต่เมื่อไร ป้ายจึงถือว่ามีความสำคัญมาก

สมัยก่อนตอนที่ท่านมาอยู่ใหม่ๆ โดยเฉพาะอาคารด้านริมแม่น้ำสะแกกรังเช่น ตึกริมน้ำ, อาคารเสริมศรี เป็นต้น

ท่านจะเขียนป้ายไว้ข้างทางเดินไปโรงครัว (เก่า) ที่ใต้ต้นโพธิ์ใหญ่ เป็นเสาไม้หน้าหก ๒ เสา มีป้ายพลาสติกติดอยู่บอกวันเดือนปีว่า ท่านมาอยู่วัดท่าซุงตั้งแต่เมื่อไร

แม้แต่ในเทปเสียงธรรมะก็เช่นกัน ท่านจะบอกวันเดือนปีว่าท่านพูดไว้เมื่อไร จะเห็นได้ว่าหลวงพ่อฯ เป็นนักประวัติศาสตร์เช่นกัน

ฉะนั้น การทำป้ายหน้าวัด ควรตรวจเช็คข้อมูลให้ถูกต้องเสียก่อน มิฉะนั้น จะกลายเป็นว่าทำประวัติของวัดให้คลาดเคลื่อนไป เรื่องนี้หลวงพ่อให้ความสำคัญมาก

ส่วนเรื่องการมาอยู่วัดท่าซุงของหลวงพ่อ ผู้เขียนได้บอกไว้ในวิหารแก้วร้อยเมตร เมื่อวันทำพิธีบวงสรวงวันครบรอบมรณภาพของหลวงพ่อฯ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ แล้วว่า

ตนเองก็เคยเห็นป้ายนี้ และยังจำตัวอักษรได้ว่า ท่านมาอยู่วัด เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๑ (ไม่ใช่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๑)


แต่ถ้าจะอ้างว่ามีเทปเสียงหลวงพ่อฯ บอกว่า ท่านมาอยู่วัดวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๑ นั่นเป็นการคลาดเคลื่อน

เพราะหลวงพ่อฯ ท่านเคยพูดไว้ว่า บางครั้งท่านก็ลืมเหมือนกัน เราที่ยังจำได้จะต้องช่วยท่านด้วย ยกตัวอย่างเช่น

"เมืองสาวัตถี" บางครั้งท่านจะพูดเป็น "เมืองพาราณสี" หรือ ตอนที่ท่านเล่าเรื่องอดีตชาติ ตอนที่ปรารถนาพุทธภูมิ

แล้วได้รับพยากรณ์จากพระพุทธองค์ว่า เธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า "พระอริยมุนี" ต่อจากพระศรีอาริย์เป็นองค์ที่ ๒๐

นี่เป็นข้อมูลที่ท่านบันทึกไว้ใน "บันทึกพิเศษ" แต่ต่อมาท่านได้ไปเล่าซ้ำอีก จะเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนไปจากเดิม เพราะท่านเล่าจากความจำเท่านั้น ไม่ได้ใช้ญาณช่วย

สมัยก่อนผู้เขียนช่วยทำหนังสือธัมมวิโมกข์ เวลาตรวจพิสูจน์ตัวอักษร จะต้องช่วยท่านให้ตรงกับข้อมูลเดิม ไม่ใช่ปล่อยให้ผิดไป

สำหรับป้ายวัดก็เช่นกัน หากยังไม่แก้ไข ก็เท่ากับทำให้ประวัติศาสตร์ของวัดท่าซุงผิดไป ควรปรับปรุงข้อมูลของครูบาอาจารย์ให้ถูกต้องด้วย

เพราะปัจจุบันนี้ พระที่ยังมีชีวิตอยู่ และเคยเห็นป้ายนี้มาก่อน สามารถเป็นพยานยืนยันคำพูดในเทปของท่านได้

ฉะนั้น ถ้าจะถามว่ามีหลักฐานอะไรไหม ผู้เขียนโชคดีในเรื่องนี้ เพราะหากมีอะไรที่ไม่ถูกต้อง จะต้องเข้าไปรู้เห็นด้วยทันที

แม้วันที่บวงสรวงเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ก็ไม่รู้ว่ามีการทำป้ายวัดใหม่ ถือว่าบังเอิญจริงๆ

แล้วก็บังเอิญที่ ๒ ขณะที่จะนอนจำวัดเมื่อคืนนี้ เสียงเทปหลวงพ่อก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมา โดยไม่ต้องไปหาเองด้วย ที่จะได้ยืนยันในเรื่องนี้ว่า

พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ มาอยู่ที่วัดท่าซุง เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๑ ไม่ใช่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๑ อย่างแน่นอน ฟังเสียงท่านพูดเองก็แล้วกันนะ
[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 19/10/18 at 16:18 [ QUOTE ]


เรียน สมาชิกทุกท่าน ทราบ
เรื่อง ขอแก้ไขประวัติวันที่ "หลวงพ่อมาอยู่ที่วัดท่าซุง"
อ้างอิง : http://www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=191

...ตามประวัติวันที่ "หลวงพ่อมาอยู่ที่วัดท่าซุง" ที่ได้ลงข้อมูลไว้ใน watthasung.com ตาม URL ที่ปรากฏอยู่ข้างบนนั้นว่า ท่านมาเมื่อ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เจ้าอาวาสกับคณะได้เอาเรือยนต์ขนาดใหญ่ไปรับ ช่วยขนของมาอยู่ที่วัดท่าซุง

ทางทีมงานฯ เว็บวัดท่าซุง ต้องขอประทานโทษที่ได้ทำข้อมูลคลาดเคลื่อน หลังจากได้ไปฟังเทปบันทึกเสียงของท่าน ปรากฏว่ามีคำพูดของท่านที่บอกไว้ว่า ท่านมาอยู่วัดท่าซุงเมื่อ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑


(ช่วงนาทีที่ ๕ หลวงพ่อบอกว่ามาอยู่วัดวันที่เท่าไร)

อีกทั้ง พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต เป็นพยานยืนยันได้ว่า ท่านเคยเห็นป้ายนี้ติดอยู่ทางด้านตึกเสริมศรีมานานแล้ว ปัจจุบันป้ายนี้ได้หักพังไปหมดแล้ว

ส่วนเว็บไซด์ต่างๆ เท่าที่ค้นหามาได้ดังปรากฏอยู่ข้างล่างนี้ ขอความกรุณาได้แก้ประวัติวันที่มาอยู่วัดท่าซุงของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากวันที่ ๑๑ มีนาคม เป็น วันที่ ๒๕ มีนาคม ให้ถูกต้องต่อไปด้วย

สำนักงานพุทธศาสนา อุทัยธานี http://uti.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=441
ศ.ธรรมทัสสี https://sites.google.com/site/sphrathewtheph/-44-8
http://www.dhammathai.org/sounds/ruseelingdam.php
http://baanjompra.com/webboard/thread-1527-1-1.html
http://prarayong.blogspot.com/2010/05/blog-post_4798.html

จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

Webmaster @ Watthasung.com
20 ตุลาคม 2561[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top