Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 24/11/18 at 18:18 [ QUOTE ]

ขอปิดรับสมัคร...ผู้อุปสมบท(หมู่) เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อฯ ตั้งแต่ 10 ธ.ค. 61 – 7 ม.ค. 62


ประกาศปิด...การรับสมัคร
ผู้อุปสมบทหมู่ และบวชพราหมณ์ ชาย-หญิง เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล(อนันต์ พทฺธญาโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพราะสมัครมาเต็มจำนวนการรับสมัครแล้วระเบียบการรับสมัคร
ผู้อุปสมบทหมู่ และบวชพราหมณ์ ชาย-หญิง เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล(อนันต์ พทฺธญาโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒สำหรับผู้มีความประสงค์ที่จะร่วมอุปสมบท(หมู่) ทางวัดวางระเบียบไว้ ดังนี้


๑. เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ศาลานวราช
…โดยจะรับสมัครจำนวน ๗๐ คน ( สำรอง ๒๐ คน )
๒. หลักฐานในการสมัครมีดังนี้
…ก. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
…ข. สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. ต้องไม่มีความผิดติดตัวมา ( ไม่มีคดีความใดๆ ) ถ้ามีจะตัดสิทธิ์บวชทันที
๔. จะต้องมารับใบสมัครด้วยตนเองที่ ศาลานวราช พร้อมรับเอกสาร "คำขอบรรพชาอุปสมบท" จากพระเจ้าหน้าที่

๕. เมื่อสมัครบวชกับพระเจ้าหน้าที่แล้ว
...ท่านที่เคยบวชวัดท่าซุงมาแล้ว (ทุกกรณี) ให้ไปส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ทันที
...ท่านที่ไม่เคยบวชที่วัดท่าซุงเลย ประสงค์อยากบวช จะต้องหาโอกาสมาฝึกมโนมยิทธิ เพื่อขอใบรับรองจากครูผู้ฝึกเสียก่อน จึงจะมีสิทธิ์บวช สามารถฝึกมโนมยิทธิได้ ที่ วัดท่าซุง, บ้านสายลม

๖. ขอให้ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมด มีดังนี้
…๑.ใบสมัคร
…๒.สำเนาบัตรประชาชน
…๓.สำเนาทะเบียนบ้าน
…๔.ผลการฝึกมโนมยิทธิ (ผู้ไม่เคยบวชที่วัดท่าซุง)

๗. ปิดรับสมัครพร้อมส่งเอกสารวันสุดท้าย วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ ห้องรับสมัครหลังโบสถ์ และ รับหนังสือโทษละเมิดพระวินัย จากพระเจ้าหน้าที่ (ติดต่อส่งใบสมัครที่ tel. 098-254-5698 )
๘. จะต้องท่องขานนาคให้ได้ก่อน ที่จะเดินทางมาซ้อมขานนาค และต้องมาพร้อมกันที่ ศาลาพระพินิจอักษร เวลา ๑๘.๐๐ น.ของ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้ทันการเรียกชื่อ ขอย้ำเตือนอีกสักครั้งว่า ถ้าใคร มาไม่ทันการเรียกชื่อในตอนนี้ ทางวัดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบวช

หมายเหตุ การอุปสมบทในครั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นสถานที่ปฏิบัติธรรม


๑. พระภิกษุพักภายในมหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา ๑๒ ไร่)
๒. พราหมณ์ ชาย-หญิง สามารถพักได้ตามอาคารที่พักดังต่อไปนี้ ศาลา ๓ ไร่, อาคาร ๒๕ ไร่, อาคารที่พักรอบอุโบสถ (ติดต่อศาลานวราช), ตึกขาว, ห้องพักรอบตึกกลางน้ำรายละเอียด...ทางวัดขอประกาศระเบียบการรับสมัคร อุปสมบทหมู่ เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล(อนันต์ พทฺธญาโณ) ในครั้งนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่า มีผู้สมัครบวชกันหลายคน แต่พอถึงเวลาที่ปิดรับสมัคร มีบางคนส่งใบสมัครแล้ว แต่ไม่เดินทางมาบวชตามเวลานัด จึงขอย้ำเตือนผู้สมัครบวชทั้งหลายว่า
...หากส่งใบสมัครบวชเรียบร้อยแล้ว ถ้าขัดข้องไม่สามารถจะบวชได้ ขอให้ติดต่อกับพระเจ้าหน้าที่รับสมัคร จะแจ้งทางโทรศัพท์ก็ได้ ( tel. 098-254-5698 ) ก่อนวันกำหนดบวชประมาณ ๗ วัน ส่วนการฝึกมโนมยิทธิสามารถฝึกที่วัดท่าซุง, บ้านสายลม ผู้ที่เคยบวชมาแล้ว ไม่ต้องฝึกมโนมยิทธิ แต่ผู้ที่ยังไม่เคยบวชมาก่อน จะต้องมาฝึกมโนมยิทธิให้ได้ ๓ ขั้น จึงจะได้รับการอุปสมบท

...แล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งที่เคยมีปัญหามาแล้ว นั่นก็คือผู้อุปสมบท มักจะไม่รู้ระเบียบการบวชของวัด เนื่องจาก ได้รับการติดต่อจากเจ้าภาพให้มาบวช จึงขอร้องให้เจ้าภาพกรุณาคัดเลือก ผู้ที่จะมาบวชสักหน่อย ยิ่งถ้าคนบวชเขามีศรัทธาด้วยจะดีมาก
...ในครั้งนี้ ผู้ที่ยื่นใบสมัครไว้แล้ว ต้องมาพร้อมกันที่ ศาลาพระพินิจอักษร เวลา ๑๘.๐๐ น.ของ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถ้าใครไม่มาถึงวัดตามกำหนดเวลาที่นัดไว้นี้ ถือว่าผู้นั้นสละ-สิทธิ์ในการบวชทันที

@@@และ ผู้ที่จะ บวชพราหมณ์ ทั้งชายและหญิง เพื่อร่วมปฏิบัติ ขอให้แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ศาลานวราช จำนวนวันอยู่ปฏิบัติธรรม ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละท่าน โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ให้ครบตามกำหนด

...คณะศิษย์วัดจันทาราม(ท่าซุง)ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา และกำหนดจัดพิธีพระราชทานเพลิงในระหว่าง วันที่ ๙ – ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๒
…เพื่อเป็นการบูชาพระคุณอันหาประมาณมิได้ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล คณะสงฆ์วัดจันทาราม(ท่าซุง)และคณะศิษยานุศิษย์จึงพร้อมกันจัดพิธีอุปสมบทหมู่และบวชพราหมณ์ชาย-หญิง เพื่อถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒โดยกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติดังต่อไปนี้


1. ผู้เข้าร่วมอุปสมบทไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
2. กำหนดให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องของผู้อุปสมบทเป็นผู้มอบผ้าไตรในวันอุปสมบท กรณีญาติไม่สะดวกมาร่วมพิธี ทางวัดจะเป็นผู้จัดการหาตัวแทนมอบให้@@@สำหรับผู้ประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ สามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่ กองอำนวยการ ภายในมหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่) ฝั่งซ้ายพระประธาน หรือโอนปัจจัยเข้าบัญชีวัดจันทาราม ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี เลขที่บัญชี 619-1-37003-2


อานิสงส์การอุปสมบท
โดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
◄ll กลับสู่ด้านบน


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 8/12/18 at 19:55 [ QUOTE ]


up

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top