Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 18/2/19 at 21:39 [ QUOTE ]

กำหนดการ/คลิปวิดีโอ…งานทำบุญพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดสุขุมาราม จ.พิจิตร 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562


คลิปวิดีโอ...งานทำบุญประจำปีพระพุทธไสยาสน์ ความยาว๕๐ เมตร
ณ วัดสุขุมาราม ตำบลวังตะกู จังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ชม ย้อนหลัง

(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)

พระเถรานุเถระที่นิมนต์มา เจริญพระพุทธมนต์ 24-02-62
ตักบาตรอาหารแห้ง-พิธีบวงสรวง 24-02-62
สวดมนต์ทำวัตรเช้า 24-02-62
ทำวัตรเย็น-เวียนเทียนรอบพระพุทธไสยาสน์ 23-02-62
สถานที่เตรียมงานทำบุญประจำปี 22-02-62

กำหนดการ
งานทำบุญประจำปีพระพุทธไสยาสน์ ความยาว๕๐ เมตร
ณ วัดสุขุมาราม ตำบลวังตะกู จังหวัดพิจิตร
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ค้าง ๑ คืนที่พระนอน)

เวลา ๑๗.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปและคณะพุทธบริษัททุกท่าน ร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น พร้อมเจริญพระกรรมฐานที่วิหารพระพุทธไสยาสน์

เวลา ๑๘.๓๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เป็นประธาน นำพระภิกษุสงฆ์และพุทธบริษัท เวียนเทียนรอบพระพุทธไสยาสน์

เวลา ๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย

(เปิดรับลงทะเบียนนอนเต็นท์ บริเวณหน้าวิหารพระพุทธไสยาสน์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป)

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เวลา ๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย
เวลา ๐๕.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ทุกรูป และคณะพุทธบริษัททุกท่าน ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า เจริญพระกรรมฐาน ที่วิหารพระพุทธไสยาสน์
เวลา ๐๖.๔๕ น. เริ่มพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ รอบวิหารพระพุทธไสยาสน์
* (ข้าวสารอาหารแห้ง มีจำหน่ายที่บริเวณงาน)


เวลา ๐๗.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ที่ศาลาการเปรียญ
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ลงรับสังฆทานที่วิหารพระพุทธไสยาสน์
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเถรานุเถระที่นิมนต์มา เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานทำบุญประจำปีที่วิหารพระพุทธไสยาสน์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ที่วิหารพระพุทธไสยาสน์

หมายเหตุ : ท่านที่ประสงค์จะร่วมพิธีในช่วงค่ำวันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ทางวัดสุขุมารามได้เตรียมกางเต็นท์ไว้ให้จำนวน 60 หลัง แล้วส่วนผู้ประสงค์จะนำเต็นท์มาเองสามารถนำมากางได้ในบริเวณที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ให้

* (ทุกท่านที่นอนเต็นท์ต้องเตรียมเครื่องนอน และของใช้ส่วนตัวมาเอง)

กำหนดการทั้งหมดนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมในภายหลังก็ได้◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top