Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 24/2/19 at 09:28 [ QUOTE ]

กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง ประจำเดือน "มีนาคม" ปี 2562


กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง
มีนาคม 2562


บ้านดอนเมือง และ บ้านสายลม กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๒


รายงานโดย - ทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"


- วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ น ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร-คุณสิริรัตน์ โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง (กม.๒๗) เพื่อรับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล หลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น. ลงรับรับสังฆทาน

- วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม - วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

- วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. รับสังฆทาน (วันนี้ไม่มีฝึกมโนมยิทธิ)
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้ว รับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

- วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ฉันเช้าแล้วเดินทางกลับวัด

- หมายเหตุ : ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ จะออกมารับสังฆทานเวลา ๑๘.๔๕ น. (แลกคูปองสังฆทานที่เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา ๑๕ นาที)

ต่อจากนั้นเวลา ๑๙.๐๐ น. (คืนวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์) จะเริ่มฝึกกรรมฐานแบบสุขวิปัสโก โดยเปิดวีดีโอคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประมาณ ๓๐ นาที แล้วหลวงพ่อกล่าวนำสมาทานพระกรรมฐาน เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิอีกประมาณ ๒๐ นาที

จากนั้น ศ.ดร.ปริญญา นุตาลัย จะกล่าวนำเพื่อถวายสังฆทาน แล้วเจ้าภาพเข้าแถวถวายสังฆทานกัน โดย ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เป็นผู้รับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัท จนถึงเวลา ๒๑.๑๕ น.

ต่อจากนั้นจะเป็นการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นำโดย ดร.ปริญญา นุตาลัย ต่อด้วยพระคาถาเงินล้าน

จบแล้วนำกล่าวอุทิศส่วนกุศลเสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ให้พรแก่ญาติโยมเป็นเสร็จพิธี (ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ทั้ง ๓ วัน)


<< อ่านรายละเอียด : ความเป็นมา "บ้านสายลม" และ "แผนที่ในการเดินทาง"สอนพระกรรมฐานที่
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพ่อถูทา (จ.อุบลราชธานี)
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

วันศุกร์ที่ ๘ – วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม เดินทางไปสอนพระกรรมฐานที่จังหวัดอุบลราชธานี ติดต่อสอบถามได้ที่...
โทร. ๐๘๑ - ๙๙๗ – ๐๖๖๗
โทร. ๐๘๙ - ๙๔๔ – ๓๑๖๗งานทำบุญประจำปี ๒๕๖๒
และพิธีหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล

วันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒- วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม
เวลา ๐๘.๓๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ทำพิธีบวงสรวงยกยอดวิหารหลวงพ่อพระมหากัสสป บริเวณลานธรรม (หน้าอาคารสมบัติพ่อให้)

เวลา ๑๖.๓๐ น.ทำพิธีบวงสรวง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๑, รัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๖, รัชกาลที่ ๗, และ พระเจ้าตากสินมหาราช ที่ด้านหน้าวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร

เวลา ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ (ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) จากนั้นสวดพระอภิธรรมถวายแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ

เวลา ๑๙.๓๐ น. พิธีเททองหล่อรูปเหมือน หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ที่ลาน ๒๕ ไร่ (ลานบิณฑบาตรธุดงค์)

- วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวงที่ศาลท่านท้าวเวหน (พระภูมิเจ้าที่ประจำวัดท่าซุง) ข้างมณฑปพระศรีอาริย์
เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวงที่พระมหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ (ศาลา ๑๒ ไร่)
เวลา ๑๐.๑๕ น. (เลื่อนเวลาให้เร็วกว่าเดิม) พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

ต่อจากนั้นอาราธนา พระมหาเถระผู้เป็นประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ทายกนำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล (รวมทั้งพระอาคันตุกะที่มาร่วมงานด้วย) เสร็จแล้วเดินทางกลับ เป็นอันเสร็จพิธี.[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 25/2/19 at 06:34 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 1/3/19 at 03:22 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top