Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 7/6/19 at 22:53 [ QUOTE ]

กำหนดการ/ภาพ...สอนพระกรรมฐานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อฯ (โคราช) วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2562


สอนพระกรรมฐานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๘.๓๐ น. ถึง ๑๙.๕๐ ฝึกมโนมยิทธิ (ผู้จะฝึกควรมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง) เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน
เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกมโนมยิทธิ (ผู้จะฝึกควรมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง) เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๘.๓๐ น. ถึง ๑๙.๕๐ ฝึกมโนมยิทธิ (ผู้จะฝึกควรมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง) เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน
เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกมโนมยิทธิ (ผู้จะฝึกควรมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง) เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุงวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็นเวลา๑๘.๓๐น. เริ่มลงทะเบียนและฝึกกรรมฐานแบบมโนมยิทธิและท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ(เจ้าอาวาส) รับสังฆทาน

ช่วงเย็นวันนี้ ฝึกขั้นต้น จำนวน ๓๐ คน ฝึกได้ ๒๑ คน ฝึกไม่ได้ ๙ คน
ฝึกท่องเที่ยว จำนวน ๗ คน ฝึกญาณ๘ จำนวน ๒๙ คน รวมผู้เข้าฝึกทั้งหมด ๖๖ คน
วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒


เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิครึ่งกำลัง)


สรุปผลการฝึกมโนมยิทธิในช่วงเช้าวันนี้ ฝึกขั้นต้น จำนวน ๔๑ คน ฝึกได้ ๒๔ คน ฝึกไม่ได้ ๑๗ คน ฝึกท่องเที่ยว จำนวน ๔๘ คน ฝึกญาณ๘ จำนวน ๔๑ คน รวมผู้เข้าฝึกทั้งหมดช่วงเช้านี้ ๑๓๐ คน

เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น


เวลา ๑๘.๓๐ น. ถึง ๑๙.๕๐ ฝึกมโนมยิทธิ (ผู้จะฝึกควรมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง) เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม อุทิศส่วนกุศล และรับพรช่วงเย็นวันนี้ ฝึกขั้นต้น จำนวน ๘ คน ฝึกได้ ๓ คน ฝึกไม่ได้ ๕ คน
ฝึกท่องเที่ยว จำนวน ๒๖ คน ฝึกญาณ๘ จำนวน ๓๓ คน รวมผู้เข้าฝึกทั้งหมด ๖๗ คน
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 9/6/19 at 15:44 [ QUOTE ]


วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒


เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิครึ่งกำลัง)สรุปผลการฝึกมโนมยิทธิในช่วงเช้าวันนี้ ฝึกขั้นต้น จำนวน ๑๒ คน ฝึกได้ ๑๐ คน ฝึกไม่ได้ ๒คน ฝึกท่องเที่ยว จำนวน ๕๗ คน ฝึกญาณ๘ จำนวน ๕๐ คน รวมผู้เข้าฝึกทั้งหมดช่วงเช้านี้ ๑๑๙ คน


เวลา ๑๑.๕๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึกลงรับสังฆทานและเจริญศรัทธาญาติโยมต่อ โดยก่อนการถวายสังฆทานรอบนี้ ท่านพระครูปลัดสมนึก ได้ให้ญาติโยมอาราธนารับศีล๕ก่อน หลังจากนั้นอาจารย์เชิดได้กล่าวนำคำถวายสังฆทาน แล้วญาติโยมก็ได้ร่วมกันถวายสังฆทาน เสร็จแล้วร่วมกันอุทิศส่วนกุศล หลังจากนั้นท่านพระครูปลัดสมนึกได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรโยมที่มาในงานวันนี้ เป็นอันเสร็จพิธี

เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ
พร้อมด้วยคณะสงฆ์เดินทางกลับวัดจันทาราม(ท่าซุง) จ.อุทัยธานี◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top