Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 19/6/19 at 15:25 [ QUOTE ]

คลิป/ภาพ/กำหนดงาน...พิธีบรรพชาอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี 2562) วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562


คลิปวิดีโอ พิธีบรรพชาอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๖๒)วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)ให้โอวาทแด่พระภิกษุใหม่
พิธีบรรพชาอุปสมบท (ตอน ๑) -|- พิธีบรรพชาอุปสมบท (ตอน ๒)
วันทาเสมา โปรยทาน และส่งนาคเข้าโบสถ์
แห่นาค งานบวชพระ 5 รูป ณ วัดท่าซุง รอบที่ ๑-|- รอบที่ ๒-|- รอบที่ ๓
ขอขมาบิดามารดา

๒๐ ก.ค. ๖๒ คณะสงฆ์วัดท่าซุงเข้าทำสามีจิกรรมพระผู้ใหญ่ ใน กทม.
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
๑๘ ก.ค. ๖๒ คณะสงฆ์วัดท่าซุงเข้าทำสามีจิกรรมพระผู้ใหญ่ เข้าพรรษา
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ให้โอวาทแด่พระภิกษุใหม่ผู้บวชเข้าพรรษา ปี 2562
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
ประมวลภาพ....พิธีบรรพชาอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๖๒)
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
ทำพิธีโกนผมนาค อาบน้ำให้นาค ที่ หน้าอุโบสถ
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
ซ้อมขานนาคเตรียมบวช
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 9/7/19 at 22:28 [ QUOTE ]

คณะกรรมการ สอบถามประเมินนาคบวช เข้าพรรษา ณ วัดท่าซุง ปี ๒๕๖๒รู้จักนาคบวช เข้าพรรษา ณ วัดท่าซุง ปี ๒๕๖๒

ซ้อมขานนาค บวชเข้าพรรษา


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 9/7/19 at 22:31 [ QUOTE ]กำหนดงาน....พิธีบรรพชาอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๖๒)


วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒อานิสงส์การอุปสมบท
โดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยานเนื่องในวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๒ จะเข้ามาถึง ตามประเพณีของวัดท่าซุงทุกปี จะมีการอุปสมบทพร้อมกัน ณ พระอุโบสถ เพื่อจำพรรษาตามประเพณีที่เคยจัดมาทุกปี ทางวัดจึงขอประกาศข่าวดีอันเป็นมหากุศลว่า ในปีนี้จะจัดงานบวช วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

โดยมีกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๐๐ น. ทำพิธีโกนผมนาค พร้อมทั้งมีการอาบน้ำ ให้นาคด้วย ที่ หน้าอุโบสถ

วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๖.๓๐ น. ทำพิธีขอขมาบิดามารดาและผู้มีพระคุณ ณ ศาลานวราช
เวลา ๐๗.๐๐ น. แห่นาคพร้อมกัน โดยมีวงโยธวาทิตนักเรียน "โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ" นำขบวนนาคและพ่อแม่พี่น้อง และญาติ พร้อมพุทธบริษัทที่ร่วมบวช เดินเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ วัดท่าซุง รอบนอก ๓ รอบ
เวลา ๐๗.๓๐ น. นาควันทาเสมา ณ หน้าอุโบสถ
เวลา ๐๗.๔๐ น. นาคโปรยทาน ณ หน้าอุโบสถ
เวลา ๐๘.๐๐ น. บิดามารดาพานาคเข้าอุโบสถ

เวลา ๐๘.๓๐ น. ทำพิธีบรรพชาอุปสมบท โดยท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยโสภณ ฉายา "สมชาโน " เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นพระอุปัชฌาย์

รายชื่อนาค
๑.นาค วิรุต บุราณเศรษฐ์ มีชื่อฉายา สุธมฺมวิสฏฺโฐ
๒.นาค นฤทัชช์ บุญล้อม มีชื่อฉายา สุธมฺมฉนฺทโก
๓.นาค ธรรมสรณ์ ขอชัย มีชื่อฉายา สุธมฺมคุตฺตธมฺโม
๔.นาค วิสิทธิ์ ขำนาพึง มีชื่อฉายา สุธมฺมมหิสฺสโร
๕.นาค พลวัฒน์ ประเจียด มีชื่อฉายา สุธมฺมอติพโล

พระกรรมวาจาจารย์ พระอนุกรรมวาจาจารย์
๑.พระวิชิต สุธมฺมวิชโย - พระธวัชชัย สุธมฺมญานวุฑฺโฒ
๒.พระอนุชาติ สุธมฺมอนุตฺตโร– พระวารีสมบูรณ์ สุธมฺมคุตฺโต

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาพระพินิจอักษร เนื่องในพิธีฉลองพระบวชใหม่
เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าภาพผู้อุปสมบทถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุงที่ศาลา พระพินิจอักษร
เวลา ๑๑.๓๐ น. คณะญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ที่ศาลาพระพินิจอักษร

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top