Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 8/7/19 at 21:55 [ QUOTE ]

ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาส เข้ารับรางวัลคชจักร


...เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาส เข้ารับรางวัลคชจักร ครั้งที่ ๑

คณะศิษยานุศิษย์จึงขอกราบอนุโมทนา และขอแสดงความยินดีแด่ ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง ที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ ประเภททำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมดีเด่น

“โครงการเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแห่งปี” รางวัล คชจักร ครั้งที่ ๑

พร้อมด้วย พระอาจารย์ไพบูลย์ สุธมฺมฐิติญาโณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ได้รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ประเภทจิตอาสาทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณกุศลดีเด่น ในงานนี้ด้วยเช่นกัน

โดยมี หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top