Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 13/8/19 at 10:30 [ QUOTE ]

วิดิโอ/ภาพ/กำหนดการ...สอนพระกรรมฐาน และงานทำบุญครบรอบ 12 ปี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ(โคราช) 16- 18 ส.ค.62


กำหนดการ...สอนพระกรรมฐานและพิธีทำบุญฉลองศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (สาขาวัดท่าซุง) จังหวัดนครราชสีมา ครบรอบปีที่ ๑๒

วันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๘.๓๐ น.ถึง ๒๐.๐๐น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
พิธีทำบุญฉลองศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (สาขาวัดท่าซุง) จังหวัดนครราชสีมาครบรอบปีที่ ๑๒
๐๗.๐๐น. -ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
๐๗.๕๐น. -พิธีบวงสรวง โดยพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง)
๐๘.๐๐น. -พิธีรำถวายของคณะต่างๆ
๑๐.๐๐น. -พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัด นครราชสีมา ประธานพระมหาเถรานุเถระ เดินทางมาถึงศูนย์ปฏิบัติฯ-เจ้าหน้าที่เตรียมให้การต้อนรับ
๑๐.๓๐น. -เจริญพระพุทธมนต์โดย พระมหาเถรานุเถระที่รับอาราธนา ทั้งหมด ๙ รูป –จบแล้วเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม –อุทิศส่วนกุศล –พระมหาเถรานุเถระให้พร -เสร็จพิธี
๑๑.๐๐น. -ถวายภัตตาหารเพลแด่พระมหาเถรานุเถระและพระภิกษุ สงฆ์ที่เดินทางมาร่วมงาน
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๘.๓๐ น.ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ รับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง...ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ มีห้องพัก สำหรับผู้ที่ประสงค์จะพักค้างคืน (เฉพาะช่วงวันงานเท่านั้น) โดยใช้เพียง "บัตรประชาชน" เป็นหลักฐานในการเข้าพัก สอบถามเส้นทางหรือข้อมูลอื่นๆได้ที่เบอร์โทร (084) 761-1487

แผนที่เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรม (โคราช)
"คลิก" เพื่อขยายภาพ


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 19/8/19 at 15:13 [ QUOTE ]


สอนพระกรรมฐานและพิธีทำบุญฉลองศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(สาขาวัดท่าซุง) จังหวัดนครราชสีมา ครบรอบปีที่ ๑๒

วันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)วันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
คลิปวิดีโอ ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ
ให้พรญาติโยมก่อนจะเดินทางกลับวัดท่าซุง
เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก จะรับสังฆทาน

วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
คลิปวิดีโอ…เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ
คลิปวิดีโอ พิธีทำบุญฉลองศูนย์ปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น ,ลงทะเบียนเข้าฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๒.๐๐ น. -คณะพระสงฆ์ร่วมกันกราบทำวัตรขอขมา
เวลา๑๑.๐๐น. เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม
เวลา ๑๐.๓๐น. -เจริญพระพุทธมนต์โดย พระมหาเถรานุเถระ
เวลา๑๐.๐๐น.เตรียมให้การต้อนรับพระมหาเถรานุเถระ
เวลา๐๗.๕๐น พิธีทำบุญฉลองศูนย์ปฏิบัติธรรม

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒


ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น


สอนพระกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม (โคราชฯ)
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
พิธีทำบุญฉลองศูนย์ปฏิบัติธรรม(โคราช)
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
เตรียมงาน...สอนพระกรรมฐานและพิธีทำบุญฉลองศูนย์
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top