Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 26/10/19 at 18:42 [ QUOTE ]

กำหนดการ/ภาพ...สอนพระกรรมฐานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อฯ (โคราช) วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2562


สอนพระกรรมฐานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๘.๓๐ น. ถึง ๑๙.๕๐ ฝึกมโนมยิทธิ (ผู้จะฝึกควรมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง) เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม
เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกมโนมยิทธิ (ผู้จะฝึกควรมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง) เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๘.๓๐ น. ถึง ๑๙.๕๐ ฝึกมโนมยิทธิ (ผู้จะฝึกควรมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง) เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม
เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกมโนมยิทธิ (ผู้จะฝึกควรมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง) เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุงวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น
(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)


เวลา๑๘.๓๐น. เริ่มลงทะเบียนและฝึกกรรมฐานแบบมโนมยิทธิและท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ(เจ้าอาวาส) รับสังฆทานช่วงเย็นวันนี้ ฝึกขั้นต้น จำนวน ๑๒ คน ฝึกได้ ๑๒ คน ฝึกท่องเที่ยว จำนวน ๑๗ คน ฝึกญาณ ๘ จำนวน ๓๖ คน รวมผู้เข้าฝึกทั้งหมด ๖๕ คนวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒


เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิครึ่งกำลัง)
(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)


สรุปผลการฝึกมโนมยิทธิในช่วงเช้าวันนี้ ฝึกขั้นต้น จำนวน ๑๑ คน ฝึกได้ทั้ง ๑๑ คน ฝึกท่องเที่ยว จำนวน ๒๓ คน ฝึกญาณ ๘ จำนวน ๔๒ คน รวมผู้เข้าฝึกทั้งหมด ๗๖ คน
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 27/10/19 at 10:27 [ QUOTE ]


เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๘.๓๐ น. ถึง ๑๙.๕๐ ฝึกมโนมยิทธิ (ผู้จะฝึกควรมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง) เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม อุทิศส่วนกุศล และรับพร
(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)


เวลา๑๘.๓๐น. เริ่มลงทะเบียนและฝึกกรรมฐานแบบมโนมยิทธิและท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ(เจ้าอาวาส) รับสังฆทาน
ช่วงเย็นวันนี้ ฝึกขั้นต้น จำนวน ๒๕ คน ฝึกได้ ๑๒ คน ฝึกไม่ได้ ๑๓ คน ฝึกท่องเที่ยว จำนวน ๒๐ คน ฝึกญาณ ๘ จำนวน ๕๐ คน รวมผู้เข้าฝึกทั้งหมด ๙๕ คน
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกมโนมยิทธิ (ผู้จะฝึกควรมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง) เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง
(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top