Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 1/2/20 at 22:43 [ QUOTE ]

ศูนย์สงเคราะห์ฯ และมูลนิธิ ฯจะแจกของให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้,ชาวบ้านและครูนักเรียน 16/02/2563


ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจน ในถิ่นทุรกันดาร และมูลนิธิหลวงพ่อปาน - พระมหาวีระ ถาวโร นำสิ่งของ
ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้,ชาวบ้านและครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะนี อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓….. ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญ สามารถมอบปัจจัยโดยตรงกับท่านเจ้าอาวาสที่บ้านสายลม หรือโอนได้ที่.....

...บัญชี วัดท่าซุง (กองทุนสงเคราะห์) 619-1-80574-8 ธนาคารกรุงไทย สาขา อุทัยธานี


....รายการสิ่งของสำหรับแจกชาวบ้าน อ.ลานสัก โรงเรียนบ้านคลองชะนี โรงเรียนบ้านป่าอ้อ โรงเรียนบุ่งฝาง (รวมประชากรทั้งหมดกว่า 632 คน โดยประกอบด้วยนักเรียน 413 คน จาก โรงเรียนบ้านคลองชะนี 181 คน โรงเรียนบุ่งฝาง 73 คน และโรงเรียนบ้านป่าอ้อ 159 คน) และหน่วยป่าไม้ห้วยขาแข้ง 26 หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ 707 คน

.....การจัดเตรียมสิ่งของเพื่อแจกแก่ประชาชนอำเภอลานสักและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ห้วยขาแข้งจะประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก คือ
1. การแจกถุงยังชีพให้ชาวบ้านและนักเรียน 632 ชุด
2. ของส่วนกลางสำหรับทั้ง 3 โรงเรียน
3. การแจกถุงยังชีพให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 26 หน่วยงาน 707 ชุด
4. อุปกรณ์ดับไฟป่าและของส่วนกลางสำหรับหน่วยงานป่าไม้ 26 หน่วยงาน

รายละเอียดรายการสิ่งของสำหรับแจกประชาชนและเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(หมายเหตุ: จำนวนสิ่งของอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)


อุปกรณ์ดับไฟป่าและของส่วนกลางของหน่วยงานป่าไม้ฯ 26 หน่วยงาน

เจ้าภาพชุดละ 6,640 บาท

1. เครื่องเป่าลมแบบสะพาย จำนวน 57 เครื่อง เครื่องละ 1,900 บาท
2. เครื่องกรองน้ำดื่มเคลื่อนที่ จำนวน 150 เครือง เครื่องละ 3,510 บาท
3. เป้สนามเดินป่า จำนวน 357 ใบ ใบละ 500 บาท
4. เปลมุ้ง จำนวน 357 เปล อันละ 200 บาท
5. หม้อสนาม จำนวน 100 หม้อ อันละ 250 บาท
6. ผ้าใบกันฝน ขนาด 4x5 เมตร จำนวน 357 ผืน ผืนละ 280 บาท

เครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์นันทนาการของชาวบ้านและนักเรียน
รวมทั้งของส่วนกลางและถุงยังชีพรายบุคคล / ครอบครัว


1. ข้าวสาร 7,500 กิโลกรัม (ครบ)
2. น้ำมันพืช 55 ลัง (ครบ - โดยท่านเจ้าอาวาส)
3. ปลาทูหอม 200 กิโลกรัม (ครบ)
4. เกลือ 640 กิโลกรัม (ครบ - โดยพระใบฏีกาพิษณุ)
5. น้ำปลา 150 แกลลอน (ครบ - โดยพระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร (หลวงพ่อโอ))

6. ชุดยาสามัญประจำบ้าน 846 ชุด (ครบ)
7. ชุดสบู่ ยาสีฟันและแปรงสีฟัน 846 ชุด (ครบ)
8. มาม่า 30 หีบ (ครบ - โดย พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร (หลวงพ่อโอ) และ เจ้ฉันร้านเครื่องสำอางค์สำเพ็ง)
9. ปลากระป๋อง 40 ลัง (ครบ)
10. น้ำตาล 700 กิโลกรัม (ครบ - โดยพระต้อม)

11. ชุดลูกเปตอง 2 ชุด
12. ลูกวอลเลย์บอล 4 – 9 ลูก
13. ลูกตะกร้อ 4 – 9 ลูก
14. ชุดแชร์บอล (ลูกบอลและตะกร้า) 4 – 9 ชุด
15. กลองพาเหรด 1 ชุด
16. หม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาด 10 ลิตร 2 หม้อ
17. ของเล่นเด็กนักเรียน (บริจาคเพิ่มเติม โดย บริษัท ไทยโอเชี่ยนจำกัด [คุณรัตนา ชินบุตรตรานนท์])

รายการถุงยังชีพให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 26 หน่วยงาน 707 ชุด (มีเจ้าภาพครบแล้วทุกชุด)

1. ข้าวสาร คนละ 5 ก.ก.
2. น้ำมันพืช คนละ 1 ขวด
3.เกลือ คนละ 1 ก.ก.
4. น้ำปลา คนละ 2 ขวด
5. ปลากระป๋อง คนละ 6 กระป๋อง

6. ชุดสบู่ แปรงสีฟันและยาสีฟัน คนละ 1 ชุด
7. กาแฟทรีอินวัน 1 ห่อ 50 ซอง คนละ 1 ห่อ
8. น้ำตาล คนละ 1 ก.ก.

......อนุโมทนากับบริษัท ไทยโอเชี่ยนจำกัด (คุณรัตนา ชินบุตรตรานนท์) เป็นเจ้าภาพบริการถุงยังชีพให้แก่ประชาชนและนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน รวมถึงหน่วยงานป่าไม้ทั้ง 24 หน่วยงาน

สถานที่แจก โรงเรียนบ้านคลองชะนี ตำบล ป่าอ้อ อำเภอลานสัก อุทัยธานี 61160 โทร 056 515 451


https://goo.gl/maps/tpdoZWXWrtrVLudR7….ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง ประธานกิตติมศักดิ์ เข้าร่วมประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อปาน - พระมหาวีระ ถาวโร ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารที่ทำการมูลนิธิฯ ซอยสายลม เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

คลิปวิดีโอ... รายการสิ่งของสำหรับแจกประชาชนและเจ้าหน้าที่(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)


….ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง นำคณะพระสงฆ์ ญาติโยม เจ้าหน้าทีมูลนิธิหลวงพ่อปาน - พระมหาวีระ ถาวโร ฯ เดินทางจากวัดท่าซุง เข้าประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการจัดสถานที่ สำรวจความต้องการของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า และวางแผนงานการจัดงาน ซึ่งจะดำเนินการแจกสิ่งของ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ นี้ ณ บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านคลองชะนี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top