Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 19/2/20 at 21:41 [ QUOTE ]

กำหนดการ...สอนพระกรรมฐานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อฯ(โคราช) วันที่ 21-23 ก.พ.2563


สอนพระกรรมฐานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๘.๓๐ น. ถึง ๑๙.๕๐ ฝึกมโนมยิทธิ (ผู้จะฝึกควรมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง) เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์
เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกมโนมยิทธิ (ผู้จะฝึกควรมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง) เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๘.๓๐ น. ถึง ๑๙.๕๐ ฝึกมโนมยิทธิ (ผู้จะฝึกควรมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง) เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกมโนมยิทธิ (ผู้จะฝึกควรมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง) เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง...ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ มีห้องพัก สำหรับผู้ที่ประสงค์จะพักค้างคืน (เฉพาะช่วงวันงานเท่านั้น) โดยใช้เพียง "บัตรประชาชน" เป็นหลักฐานในการเข้าพัก สอบถามเส้นทางหรือข้อมูลอื่นๆได้ที่เบอร์โทร (084) 761-1487

แผนที่เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรม (โคราช)
"คลิก" เพื่อขยายภาพ


◄ll กลับสู่สารบัญ

ภาพ/คลิปวิดีโอ... สอนพระกรรมฐานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)


…23 ก.พ.2563 สอนพระกรรมฐานที่ ศูนย์ฯ(โคราช)
…22 ก.พ.2563 สอนพระกรรมฐานที่ ศูนย์ฯ(โคราช) วันที่ 22(เย็น)
…22 ก.พ.2563 สอนพระกรรมฐานที่ ศูนย์ฯ(โคราช)
…21 ก.พ. 2563 ศูนย์ฯ(โคราช)
…21 ก.พ.2563 ทำวัตรเย็น ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโคราช

สอนพระกรรมฐานที่ ศูนย์ฯ(โคราช) วันที่ 23
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือสอนพระกรรมฐานที่ ศูนย์ฯ(โคราช) วันที่ 22
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือสอนพระกรรมฐานที่ ศูนย์ฯ(โคราช) 21 ก.พ.2563
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top