Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 22/2/20 at 08:48 [ QUOTE ]

กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง ประจำเดือน "มีนาคม" ปี 2563


กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง
เดือนมีนาคม


บ้านดอนเมือง และ บ้านสายลม กรุงเทพฯ
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

รายงานโดย - ทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
เวลา ๐๘.๐๐ น ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร-คุณสิริรัตน์ โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง (กม.๒๗) เพื่อรับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล หลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม

เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น. ลงรับรับสังฆทาน


วันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. รับสังฆทาน ไม่มีฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ฉันเช้าแล้วเดินทางกลับวัด

หมายเหตุ : ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ จะออกมารับสังฆทานเวลา ๑๘.๔๕ น. (แลกคูปองสังฆทานที่เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา ๑๕ นาที)

ต่อจากนั้นเวลา ๑๙.๐๐ น. (คืนวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์) จะเริ่มฝึกกรรมฐานแบบสุขวิปัสโก โดยเปิดวีดีโอคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประมาณ ๓๐ นาที แล้วหลวงพ่อกล่าวนำสมาทานพระกรรมฐาน เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิอีกประมาณ ๒๐ นาที

จากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัย จะกล่าวนำเพื่อถวายสังฆทาน แล้วเจ้าภาพเข้าแถวถวายสังฆทานกัน โดย พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เป็นผู้รับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัท จนถึงเวลา ๒๑.๑๕ น.

ต่อจากนั้นจะเป็นการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นำโดย ดร.ปริญญา นุตาลัย ต่อด้วยพระคาถาเงินล้าน

จบแล้วนำกล่าวอุทิศส่วนกุศล เสร็จแล้ว พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ให้พรแก่ญาติโยมเป็นเสร็จพิธี (ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ทั้ง ๓ วัน)


<< อ่านรายละเอียด : ความเป็นมา "บ้านสายลม" และ "แผนที่ในการเดินทาง"สอนพระกรรมฐานที่
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพ่อถูทา (อุบลราชธานี)
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

วันศุกร์ที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม เดินทางไปสอนพระกรรมฐานที่จังหวัดอุบลราชธานี ติดต่อสอบถามได้ที่...
โทร. ๐๘๑ - ๙๙๗ – ๐๖๖๗
โทร. ๐๘๙ - ๙๔๔ – ๓๑๖๗งานทำบุญประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๑๔ - ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓วันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม
เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง เพื่ออัญเชิญพระพุทธรูป และ รูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าซุง ๗ องค์ขึ้นประดิษฐานบน "ศาลาเก่าริมน้ำ" ได้แก่

- หลวงปู่ใหญ่
- หลวงปู่ขนมจีน
- หลวงปู่จันทร์
- หลวงปู่เล่ง
- หลวงปู่ไล้
-หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร)
-หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พฺทธญาโณ

เวลา ๑๖.๓๐น. ทำพิธีบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑, รัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๖, รัชกาลที่ ๗, และพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ด้านหน้าวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
เวลา ๑๘.๓๐น. พระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ (ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร) จากนั้นสวดพระอภิธรรมถวายแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ฯ

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม
เวลา ๐๗.๓๐น. ทำพิธีบวงสรวงที่ ศาลท่านท้าวเวหน (พระภูมิเจ้าที่ประจำวัดท่าซุง) ข้างมณฑปพระศรีอาริย์
เวลา ๐๘.๓๐น. ทำพิธีบวงสรวงที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระมหาเถรานุเถระที่นิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล (รวมทั้งพระอาคันตุกะที่มาร่วมงานด้วย) เสร็จแล้วเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ต่อจากนั้นอาราธนาพระมหาเถระผู้เป็นประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ทายกนำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี

พิธีพุทธาภิเษก (เสาร์ ๕)


วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๓
เวลา ๑๗.๐๐ น. มีพิธีพุทธาภิเษก ณ อุโบสถวัดท่าซุง

ลำดับขั้นตอนพิธี
...เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. จะเริ่มทำพิธีบวงสรวงด้วยเครื่องบายศรีครบชุด ตามพิธีกรรมที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ทำไว้สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ หลังจากเปิดเทปหลวงพ่อบวงสรวงแล้ว พระสงฆ์สวดอิติปิโส ๒๑ จบ นั่งสมาธิภาวนา "พุทโธ" ประมาณ ๒๐ นาที ในขณะที่ทำพิธีอยู่ในโบสถ์ ญาติโยมที่อยู่ด้านนอกให้ภาวนา "พุทโธ" ไปด้วย

เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึกจะอัญเชิญ "แก้วมณีลูกยอด" ของพระเจ้าจักรพรรดิ์ (หลวงพ่อได้มาจากหลวงปู่ชุ่ม) เพื่อสรงน้ำหอมไปที่วัตถุมงคลต่างๆ พร้อมกับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ผู้ร่วมพิธีทุกท่าน ที่อยู่ด้านนอกพระอุโบสถ โดยมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลกถา (ชยันโต) จนเสร็จพิธีกรณีผู้ที่ไม่สามารถไปร่วมพิธีได้ ขอให้ทุกท่านอาบน้ำชำระกายให้เรียบร้อย จัดเตรียมเครื่องบูชาครูพร้อมแล้ว ให้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตั้งใจสมาศีล ๕ ที่หน้าองค์พระ แล้วน้อมกราบอาราธนาบารมีคุณพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ เทพพรหมทั้งหลาย และครูบาอาจารย์ อันมี หลวงปู่ปาน และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เป็นที่สุด

ขอได้โปรดแผ่พระบารมีครอบคลุมร่างกายของเรา ให้เป็นตาข่ายเหมือน "ยันต์เกราะเพชร" เพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกับที่ท่านเคยทำสมัยยังมีชีวิตอยู่ ในขณะนั้นให้ตั้งเวลาไว้ประมาณ ๓๐ นาที แล้วภาวนาคำว่า "พุทโธ" ไว้ตลอดเวลาด้วย

ข้อสังเกต : ถ้าใครมีความอาการหนักที่ศีรษะนิดๆ หรือคันยิบๆ หรือสัมผัสว่ายันต์ได้ครอบคลุมแล้ว ลักษณะที่กล่าวเป็นตัวอย่างเช่นนี้ ให้มั่นใจว่าผู้นั้นได้รับ "ยันต์เกราะเพชร" แล้วแน่นอน (บางคนได้รับยันต์แล้ว แต่ก็ไม่เกิดอาการดังกล่าว หรืออาจจะเกิดแตกต่างกันไปบ้างก็ขอให้มั่นใจ) ส่วนสตรีที่มีครรภ์ โปรดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนไว้สำหรับลูกในท้องอีกชุดหนึ่งด้วยสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ หลังจากเสร็จพิธีแล้วทุกครั้ง พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ จะนำน้ำอบไทยสรงลงบนลูกแก้วลูกนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธี โดยมีพระสงฆ์สวดชยันโตไปตลอดพิธีด้วย

ลำดับขั้นตอนพิธีการวันเสาร์ห้า (สำหรับผู้ที่ทำพิธีอยู่ที่บ้าน)

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อบูชาครู (ทำพิธีหน้าหิ้งพระ หรือโต๊ะหมู่บูชาพระ)
- ธูป ๕ ดอก
- เทียน ๒ เล่ม
- ดอกไม้สด
- เงินบูชาครู (แล้วแต่จะนำเอาไปทำบุญ)

จุดธูปเทียนบูชาพระแล้ว ว่าอะระหัง สัมมา.. เป็นต้น กราบพระ ๓ ครั้งจบแล้วให้ตั้งใจสมาทานศีล และสมาทานพระกรรมฐาน ดังนี้

สมาทานศีล
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิ ปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ (ว่า ๓ ครั้ง)

สมาทานพระกรรมฐาน
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปริจัจฉามิ

...ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิต แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ เทพพรหมทั้งหลาย และครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆ กันมา มีหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เป็นที่สุด ขอได้โปรดครอบคลุมกายและจิตของข้าพระพุทธเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้า และขอให้พ้นจากทุกข์โศกโรคภัย และอันตรายทั้งปวง อันมีโรคระบาดเป็นต้น ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เทอญ

แล้วหลับตาภาวนาว่า "พุทโธ" ไปเรื่อย ๆ ถ้าใครได้มโนมยิทธิก็จับพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้า อธิษฐานขอพระพุทธรัศมีเป็นเหมือนตาข่ายของ "ยันต์เกราะเพขร" ให้ครอบคลุมตนเองไว้ตลอดเวลา ประมาณ ๓๐ นาที เป็นอันเสร็จพิธี[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 25/2/20 at 04:31 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top