Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 5/3/20 at 21:47 [ QUOTE ]

ประกาศ...เรื่องแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)


ประกาศจากวัดจันทาราม(ท่าซุง)
ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563… ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆของโลกรวมถึงประเทศไทยในหลายจังหวัด ซึ่งทุกภาคส่วนของประเทศต่างร่วมมืออย่างแข็งขันเพื่อยับยั้งป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดขยายวงกว้างออกไป จนก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนคนไทย

...วัดท่าซุงและส่วนราชการของจังหวัดอุทัยธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด จึงได้จัดประชุมกันขึ้นเมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เพื่อปรึกษาและวางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาด และได้ข้อสรุปในมาตรการการป้องกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ1. ผู้เข้ามาเยี่ยมชมวัดแบบไม่ค้างคืน
......1.1 ผู้เข้ากราบสักการะในวิหารแก้ว100เมตร,วิหารหลวงพ่อ5พระองค์และพระมหาวิหาร 100ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา12ไร่) จะต้องผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน
......1.2 ถ้าพบความผิดปกติของอุณหภูมิ เจ้าหน้าที่จะทำการคัดแยกผู้นั้นและตรวจสอบประวัติ

***กรณีไม่มีประวัติเดินทางจากกลุ่มพื้นที่เสี่ยงหรือไม่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยCOVID – 19 เจ้าหน้าที่จะขอความร่วมมือให้ผู้นั้นใส่หน้ากากอนามัย และเข้าเยี่ยมชมสถานที่ได้
***กรณีมีประวัติเดินทางมาจากกลุ่มพื้นที่เสี่ยงหรือมีประวัติว่าใกล้ชิดกับผู้ป่วย COVID – 19 ก็ดี ใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็ดี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะนำผู้นั้นไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลอุทัยธานี

.....1.3 ถ้าไม่พบความผิดปกติของอุณหภูมิ แนะนำให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมไว้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละจุดของวัด

ข้อ2. ผู้เข้ามาพักค้างคืนในช่วงมีงานวัดและผู้ที่พักประจำในวัด
......2.1 กรุณาแจ้งข้อเท็จจริงกับพระเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องพักตามจุดต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางมาจาก
พื้นที่เสี่ยง รวมถึงการใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นตัว
ของผู้มาติดต่อห้องพักหรือญาติมิตรที่เกี่ยวข้องใกล้ชิด
......2.2 ควรใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น

วัดจันทาราม (ท่าซุง) ขอความร่วมมือกับทุกท่านที่เดินทางมาในพื้นที่วัด รวมถึงผู้ที่พักประจำในวัดโปรดให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และถือปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัดประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563
( พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ )
เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี


การเข้าวัดแบบปลอดภัย


...ตามที่หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดประชุมปรึกษาหารือเรื่อง COVID-19 โดยเฉพาะวัดท่าซุง เป็นสถานที่มีคนเป็นจำนวนมาก ทั้งที่มาท่องเที่ยวและที่มาพักปฏิบัติธรรม

สำหรับภายในวัดมีสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น วิหารแก้วร้อยเมตร เป็นต้น ส่วนวิหารสมเด็จองค์ปฐม และ มณฑปพระศรีอาริย์ จะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำทุกอย่าง เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่ระบาดเข้ามาในเขตนี้

แต่ก็ขอทำความเข้าใจไว้ก่อนว่า ชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามปกติ ไม่ควรเคร่งเครียดจนเกินไป แต่ควรเคร่งครัดในข้อปฏิบัติ

ทั้งนี้ ทางวัดมิได้กดดันจนเกิดสูญญากาศ คืออยากให้คนมาวัดเหมือนเดิม เพียงแค่มีระเบียบที่ทางสาธารณสุขแนะนำเท่านั้น เช่น

- กินร้อน
- ช้อนกลาง
- ล้างมือข้อปฏิบัติก่อนเข้าวิหาร


...1. ล้างมือให้สะอาด ตามแบบสุขลักษณะ (มีอ่างน้ำล้างมือตรงทางขึ้นบันไดวิหาร) ด้านบนก็ยังมีเจลล้างมือไว้อีกด้วย

...2. พานเครื่องบูชา, เซียมซี จะจัดเตรียมไว้ให้อย่างสะดวกและปลอดภัย

...3. ปัจจัยที่ทำบุญ ขอให้ใส่ตู้ตามอัธยาศัย

...4. การกล่าวคำอธิษฐาน ควรพนมมือไว้แค่หน้าอกก็พอการใช้หน้ากากอนามัย


...ควรใช้เฉพาะที่มีคนหนาแน่น ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งตามปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้ ความสำคัญอยู่ที่มือ ควรล้างให้สะอาดบ่อยๆ พยายามฝึกให้จนติดเป็นนิสัย"สมบัติพ่อให้" ของวัดท่าซุง


...นอกจากการป้องกันทางวิทยาศาสตร์แล้ว ทางด้านพุทธศาสตร์ก็ยังมีวิธีป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุมงคลและพระคาถา

ตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านทำไว้ให้ ควรอัญเชิญไว้ติดตัวอยู่เสมอ ตั้งนะโมก่อน แล้วปลุกด้วยคาถาหลวงปู่ปานทุกวัน ดังนี้

“อิทธิฤทธิ พุทธะนิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุนี้เถิด”

จากนั้นก็ให้เสกคาถาเวลาทานอาหาร เวลาดื่มน้ำก็ได้ ให้นึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย แล้วว่าดังนี้

...1. พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ ศัตรูทั้งหลาย จงวินาศสันติ
พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โรคภัยทั้งหลาย จงวินาศสันติ
...2. ฆะเตสิ ฆะเตสิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหัง ปิตัง ชานามิ ชานามิ
...3. เม สัมมุขา สัมพา หะระติ เต สัมมุขา"

ถ้ามีวัตถุมงคลและพระคาถาทั้งหมดนี้ จนเกิดมีความมั่นใจในพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณแล้ว จะไปที่ไหนก็ไม่ต้องห่วง ปลอดภัยแน่นอนด้วยความปรารถนาดี
พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต
6 มีนาคม 2563


คลิปวิดีโอ... แนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓
(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)ภาพ/คลิปวิดีโอ... แนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)


พระสงฆ์วัดท่าซุงประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ COVID-19
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top