Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 27/3/20 at 19:40 [ QUOTE ]

ประกาศ..ของดการถ่ายทอดสด วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น.


ประกาศ ของดการถ่ายทอดสด


...ตามที่แจ้งไว้ว่าจะมีการถ่ายทอดสด เนื่องในงานพิธีพุทธาภิเษก วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. นั้น ของดการถ่ายทอดสดในวันเวลาดังกล่าว

ส่วนที่ได้ประกาศลงในเว็บไซด์วัดท่าซุง แล้วมีผู้คัดลอกไปบอกต่อๆ กันนั้น ขอย้ำว่าลงแบบนี้มานานแล้ว ตั้งแต่สมัยท่านเจ้าคุณฯ ยังอยู่

อีกทั้งก็ไม่ได้เน้นว่า ทางวัดจะทำพิธีเป่ายันต์เกราะเพชร เพียงแต่เคยได้ยินหลวงพ่อท่านพูดว่า สมัยที่ท่านเป่ายันต์เกราะเพชรนั้น รอบแรกก็คือภายในพระอุโบสถ

ด้วยเหตุนี้ ถึงแม้ทางวัดไม่ได้ระบุว่าเป่ายันต์เกราะเพชร แต่แอดมินแนะนำให้ผู้ที่ร่วมพิธีที่อยู่ทางบ้าน ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอท่านได้ เฉพาะที่เป็นวันเสาร์ 5 เท่านั้น เพราะเหตุที่ว่าขณะนี้ญาติโยมกำลังประสบความทุกข์กันมาก อยากจะหาที่พึ่งทางใจจากพิธีกรรมนี้บ้าง

อีกทั้งสมัยที่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลได้ทำพิธีอยู่ภายในพระอุโบสถ อาจารย์สมพงษ์ หลุนประยูร ที่บ้านก๋ง ได้เล่าให้ฟังว่า ตั้งใจอาราธนารับยันต์เกราะเพชรด้วยตนเอง ปรากฏว่ามีอาการคันยิบยับ เหมือนกับสมัยที่หลวงพ่ออยู่


ลำดับขั้นตอนพิธีการวันเสาร์ห้า สำหรับผู้ที่ทำพิธีอยู่ที่บ้าน

...กรณีผู้ที่ไม่สามารถไปร่วมพิธีได้ ขอให้ทุกท่านอาบน้ำชำระกายให้เรียบร้อย จัดเตรียมเครื่องบูชาครูพร้อมแล้ว ให้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตั้งใจสมาศีล 5 ที่หน้าองค์พระ แล้วน้อมกราบอาราธนาบารมีคุณพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ เทพพรหมทั้งหลาย และครูบาอาจารย์ อันมี หลวงปู่ปาน และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เป็นที่สุด

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อบูชาครู (ทำพิธีหน้าหิ้งพระ หรือโต๊ะหมู่บูชาพระ)
- ธูป 5 ดอก
- เทียน 2 เล่ม
- ดอกไม้สด
- เงินบูชาครู (แล้วแต่จะนำเอาไปทำบุญ)

จุดธูปเทียนบูชาพระแล้ว ว่าอะระหัง สัมมา เป็นต้น กราบพระ 3 ครั้ง จบแล้วให้ตั้งใจสมาทานศีล 5 และสมาทานพระกรรมฐาน ดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปริจัจฉามิ

...ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิต แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ เทพพรหมทั้งหลาย อันมีท้าวผกาพรหมและท้าวมหาชมพูเป็นที่สุด

และครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆ กันมา มีหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เป็นที่สุด ขอได้โปรดครอบคลุมกายและจิตของข้าพระพุทธเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้า และขอให้พ้นจากทุกข์โศกโรคภัย และอันตรายทั้งปวง ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เทอญ

แล้วหลับตาภาวนาว่า "พุทโธ" ไปเรื่อย ๆ ถ้าใครได้มโนมยิทธิก็จับพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้า อธิษฐานขอพระพุทธรัศมีเป็นเหมือนตาข่ายของ "ยันต์เกราะเพขร" ให้ครอบคลุมตนเองไว้ตลอดเวลา ประมาณ 30 นาที เป็นอันเสร็จพิธี

Webmaster
27 มีนาคม 2563[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top