Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 23/6/20 at 15:12 [ QUOTE ]

กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง ประจำเดือน "กรกฎาคม" ปี 2563


กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง
เดือนกรกฎาคม


ทำบุญประจำปี ที่พักอาคารพระพินิจอักษร

วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม
เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล

ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ
ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน

วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตร และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

.

.
.

เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีบวงสรวงที่มณฑปหลวงปู่ปาน


เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

.
.
.

เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง ที่อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช

.

เวลา ๑๘.๐๐ น. เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

ทำบุญวันเข้าพรรษา และ
งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช

.

วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม
เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมกันทำบุญใส่บาตร และ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน


.
.
เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช เสร็จแล้วนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา รำถวายมือ *(งด)* เวียนเทียนทักษิณาวัตรรอบพระจุฬามณี และ รอบอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ๓ รอบ เปิดรับสังฆทาน ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.

วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม
เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ท่านเจ้าอาวาสนำพุทธบริษัทสักการะและขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สถานที่สำคัญในวัด ๑๗ แห่งบ้านดอนเมือง และ บ้านสายลม กรุงเทพฯ
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓

รายงานโดย - ทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฏาคม
เวลา ๐๗.๐๐ น ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร-คุณสิริรัตน์ โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง (กม.๒๗) เพื่อรับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล หลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม

เวลา ๑๓.๓๐ น. ทำพิธีบวงสรวงเปิดบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น. ลงรับรับสังฆทาน


วันเสาร์ที่ ๑๑ - วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฏาคม
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. *(งด) ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฏาคม
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. รับสังฆทาน ไม่มีฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันอังคารที่ ๑๔ กรกฏาคม ฉันเช้าแล้วเดินทางกลับวัด

ข้อปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิท-19 ดังนี้
๑. จัดทางเข้าและทางออกแยกกัน
๒. จัดให้มีจุดคัดกรอง จุดวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ กดบัตรคิว สแกน QR Code “ไทยชนะ” และติดสติกเกอร์ก่อนเข้าทำบุญ


ขอความร่วมมือผู้เข้าทำบุญปฏิบัติ ดังนี้
๑. สวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
๒. เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕ เมตร
๓. เช็คอิน และ เช็คเอาท์ “ไทยชนะ” หรือ ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
๔. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด


หมายเหตุ : ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ จะออกมารับสังฆทานเวลา ๑๘.๔๕ น. (แลกคูปองสังฆทานที่เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา ๑๕ นาที)

ต่อจากนั้นเวลา ๑๙.๐๐ น. (คืนวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์) จะเริ่มฝึกกรรมฐานแบบสุขวิปัสโก โดยเปิดวีดีโอคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประมาณ ๓๐ นาที แล้วหลวงพ่อกล่าวนำสมาทานพระกรรมฐาน เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิอีกประมาณ ๒๐ นาที

จากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัย จะกล่าวนำเพื่อถวายสังฆทาน แล้วเจ้าภาพเข้าแถวถวายสังฆทานกัน โดย พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เป็นผู้รับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัท จนถึงเวลา ๒๑.๑๕ น.

ต่อจากนั้นจะเป็นการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นำโดย ดร.ปริญญา นุตาลัย ต่อด้วยพระคาถาเงินล้าน

จบแล้วนำกล่าวอุทิศส่วนกุศล เสร็จแล้ว พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ให้พรแก่ญาติโยมเป็นเสร็จพิธี (ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ทั้ง ๓ วัน)


<< อ่านรายละเอียด : ความเป็นมา "บ้านสายลม" และ "แผนที่ในการเดินทาง"


*(งด) ไปวิหารนํ้าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันศุกร์ที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม


ทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม
เวลา ๑๑.๐๐ น. ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ที่ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี)

งานพิธีอุปสมบทนาค (หมู่)
เข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

.

... ช่วงเช้าเริ่มพิธีอุปสมบทนาค (หมู่) จำนวน ๗ นาค หลังจากเสร็จแล้วพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าภาพผู้อุปสมบทถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง เพื่อเป็นการฉลองพระบวชใหม่

จากนั้นคณะญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ที่ศาลาพระพินิจอักษร พระสงฆ์ให้พรเป็นอันเสร็จพิธี โดยมีกำหนดการดังนี้


กำหนดการ

เวลา ๐๖.๓๐ น. ขอขมาบิดามารดาและผู้มีพระคุณ ณ ศาลานวราช
เวลา ๐๗.๐๐ น. แห่นาคพร้อมกัน โดยมีวงโยธวาทิตนักเรียน โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ นำขบวน นาคและพ่อแม่ญาติพี่น้อง พร้อมผู้ร่วมพิธี เดินเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ ๓ รอบ

เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มพิธีบรรพชาอุปสมบท โดยท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยโสภณ เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นพระอุปัชฌาย์

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาพระพินิจอักษร เนื่องในพิธีฉลองพระบวชใหม่

เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าภาพผู้อุปสมบทถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดท่าซุง
เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน เป็นอันเสร็จพิธี

อานิสงส์การอุปสมบท (เทศน์ย่อ)
โดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยาน


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 26/6/20 at 14:01 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 2/7/20 at 19:09 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top