Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 26/7/20 at 06:12 [ QUOTE ]

กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง ประจำเดือน "สิงหาคม" ปี 2563


กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง
เดือนสิงหาคม


รับสังฆทานที่ บ้านดอนเมือง และ บ้านสายลม กรุงเทพฯ
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานโดย - ทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฏาคม
เวลา ๐๘.๐๐ น ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร-คุณสิริรัตน์ โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง (กม.๒๗) เพื่อรับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล หลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม

เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น. ลงรับรับสังฆทาน


วันเสาร์ที่ ๑- วันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. *(งด) ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. รับสังฆทาน ไม่มีฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ฉันเช้าแล้วเดินทางกลับวัด

ข้อปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิท-19 ดังนี้
๑. จัดทางเข้าและทางออกแยกกัน
๒. จัดให้มีจุดคัดกรอง จุดวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ กดบัตรคิว สแกน QR Code “ไทยชนะ” และติดสติกเกอร์ก่อนเข้าทำบุญ


ขอความร่วมมือผู้เข้าทำบุญปฏิบัติ ดังนี้
๑. สวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
๒. เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕ เมตร
๓. เช็คอิน และ เช็คเอาท์ “ไทยชนะ” หรือ ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
๔. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด


หมายเหตุ : ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ จะออกมารับสังฆทานเวลา ๑๘.๔๕ น. (แลกคูปองสังฆทานที่เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา ๑๕ นาที)

ต่อจากนั้นเวลา ๑๙.๐๐ น. (คืนวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์) จะเริ่มฝึกกรรมฐานแบบสุขวิปัสโก โดยเปิดวีดีโอคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประมาณ ๓๐ นาที แล้วหลวงพ่อกล่าวนำสมาทานพระกรรมฐาน เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิอีกประมาณ ๒๐ นาที

จากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัย จะกล่าวนำเพื่อถวายสังฆทาน แล้วเจ้าภาพเข้าแถวถวายสังฆทานกัน โดย พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เป็นผู้รับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัท จนถึงเวลา ๒๑.๑๕ น.

ต่อจากนั้นจะเป็นการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นำโดย ดร.ปริญญา นุตาลัย ต่อด้วยพระคาถาเงินล้าน สายลมก็เหมือนเดือนที่แล้ว แต่เพิ่มสวดมนต์บท ยานี

จบแล้วนำกล่าวอุทิศส่วนกุศล เสร็จแล้ว พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ให้พรแก่ญาติโยมเป็นเสร็จพิธี (ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ทั้ง ๓ วัน)


<< อ่านรายละเอียด : ความเป็นมา "บ้านสายลม" และ "แผนที่ในการเดินทาง"ทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๔๕ น. ทำบุญตักบาตร สดับพระธรรมเทศนา ณ ศาลาพระพินิจอักษร
เวลา ๑๗.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ที่มหาวิหาร๑๐๐ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา๑๒ไร่)
งานพิธีทำบุญฉลองครบรอบ ๑๓ ปี
ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) จ.นครราชสีมา
และพิธีอัญเชิญรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล
***งดฝึกมโนมยิทธิครึ่งกำลัง***
ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓


วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม๒๕๖๓
เวลา ๑๗.๐๐ น. ถึง ๑๗.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๘.๓๐ น. ถึง ๑๙.๓๐ น. เจริญพระกรรมฐานปกติ *(งด) ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ทำพิธีบวงสรวงด้านหน้าอาคารปฏิบัติธรรมฯ หลังจากนั้น คณะศิษย์โคราชรำถวายมือ 3 ชุด

เวลา ๐๘.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญรูปเหมือนหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ประดิษฐานภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเถรานุเถระ เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบ ๑๓ ปี
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล อุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี

เวลา ๑๒.๐๐ น. พิธีสามีจิกรรม แด่ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ
เวลา ๑๗.๐๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๘.๓๐ น. ถึง ๑๙.๓๐ น. เจริญพระกรรมฐาน (สุกขวิปัสสโก) *(งด) ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๓๐ น. ถึง ๒๐.๓๐ น. รับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำวัตรเช้า และเจริญพระกรรมฐาน (สุกขวิปัสสโก)
เวลา ๑๐.๐๐ น. รับสังฆทาน และ สนทนาธรรม
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุงแผนที่เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรม (โคราช)
"คลิก" เพื่อขยายภาพ


ประกาศ


เนื่องจากยังมีสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วัดท่าซุง) จ.นครราชสีมา จัดมาตรการเพื่อเฝ้าระวังโรคไวรัสโควิท ๑๙ ดังนี้


๑. จัดทางเข้าและทางออกแยกกัน
๒. จัดให้มีจุดคัดกรอง จุดวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ กดบัตรคิว สแกน QR Code “ไทยชนะ” และติดสติกเกอร์ก่อนเข้าทำบุญ


ขอความร่วมมือผู้เข้าทำบุญปฏิบัติ ดังนี้
๑. สวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
๒. เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕ เมตร
๓. เช็คอิน และ เช็คเอาท์ “ไทยชนะ” หรือ ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
๔. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 27/7/20 at 20:41 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top