Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 12/8/20 at 10:21 [ QUOTE ]

กำหนดการ...พิธีทำบุญ 13 ปีศูนย์ฯ(โคราช)และอัญเชิญรูปเหมือนพระราชภาวนาโกศล14-16 ส.ค.63


งานพิธีทำบุญฉลองครบรอบ ๑๓ ปี
ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) จ.นครราชสีมา
และพิธีอัญเชิญรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล
***งดฝึกมโนมยิทธิครึ่งกำลัง***
ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓


วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม๒๕๖๓
เวลา ๑๗.๐๐ น. ถึง ๑๗.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๘.๓๐ น. ถึง ๑๙.๓๐ น. เจริญพระกรรมฐานปกติ *(งด) ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ทำพิธีบวงสรวงด้านหน้าอาคารปฏิบัติธรรมฯ หลังจากนั้น คณะศิษย์โคราชรำถวายมือ 3 ชุด

เวลา ๐๘.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญรูปเหมือนหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ประดิษฐานภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเถรานุเถระ เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบ ๑๓ ปี
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล อุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี

เวลา ๑๒.๐๐ น. พิธีสามีจิกรรม แด่ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ
เวลา ๑๗.๐๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๘.๓๐ น. ถึง ๑๙.๓๐ น. เจริญพระกรรมฐาน (สุกขวิปัสสโก) *(งด) ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๓๐ น. ถึง ๒๐.๓๐ น. รับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำวัตรเช้า และเจริญพระกรรมฐาน (สุกขวิปัสสโก)
เวลา ๑๐.๐๐ น. รับสังฆทาน และ สนทนาธรรม
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุงแผนที่เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรม (โคราช)
"คลิก" เพื่อขยายภาพ


ประกาศ


เนื่องจากยังมีสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วัดท่าซุง) จ.นครราชสีมา จัดมาตรการเพื่อเฝ้าระวังโรคไวรัสโควิท ๑๙ ดังนี้


๑. จัดทางเข้าและทางออกแยกกัน
๒. จัดให้มีจุดคัดกรอง จุดวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ กดบัตรคิว สแกน QR Code “ไทยชนะ” และติดสติกเกอร์ก่อนเข้าทำบุญ


ขอความร่วมมือผู้เข้าทำบุญปฏิบัติ ดังนี้
๑. สวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
๒. เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕ เมตร
๓. เช็คอิน และ เช็คเอาท์ “ไทยชนะ” หรือ ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
๔. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด
ความคืบหน้างานปรับปรุงภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง จ.นครราชสีมา วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top