Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 24/11/20 at 05:13 [ QUOTE ]

กำหนดการเดินทาง/งานวัดท่าซุง ประจำเดือน "ธันวาคม" ปี 2563


กำหนดการเดินทาง/งานวัดท่าซุง
เดือน ธันวาคม


บ้านดอนเมือง และ บ้านสายลม กรุงเทพฯ
ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

รายงานโดย - ทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม
ช่วงเช้า ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร-คุณสิริรัตน์ โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง (กม.๒๗) เพื่อรับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล หลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม

เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น. ลงรับรับสังฆทาน


วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม - วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. *(เริ่ม) ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. รับสังฆทาน ไม่มีฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ฉันเช้าแล้วเดินทางกลับวัด

ข้อปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิท-19 ดังนี้
๑. จัดทางเข้าและทางออกแยกกัน
๒. จัดให้มีจุดคัดกรอง จุดวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ กดบัตรคิว สแกน QR Code “ไทยชนะ” และติดสติกเกอร์ก่อนเข้าทำบุญ


ขอความร่วมมือผู้เข้าทำบุญปฏิบัติ ดังนี้
๑. สวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
๒. เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕ เมตร
๓. เช็คอิน และ เช็คเอาท์ “ไทยชนะ” หรือ ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
๔. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด


หมายเหตุ : ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ จะออกมารับสังฆทานเวลา ๑๘.๔๕ น. (แลกคูปองสังฆทานที่เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา ๑๕ นาที)

ต่อจากนั้นเวลา ๑๙.๐๐ น. (คืนวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์) จะเริ่มฝึกกรรมฐานแบบสุขวิปัสโก โดยเปิดวีดีโอคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประมาณ ๓๐ นาที แล้วหลวงพ่อกล่าวนำสมาทานพระกรรมฐาน เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิอีกประมาณ ๒๐ นาที

จากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัย จะกล่าวนำเพื่อถวายสังฆทาน แล้วเจ้าภาพเข้าแถวถวายสังฆทานกัน โดย พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เป็นผู้รับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัท จนถึงเวลา ๒๑.๑๕ น.

ต่อจากนั้นจะเป็นการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นำโดย ดร.ปริญญา นุตาลัย ต่อด้วยพระคาถาเงินล้าน สายลมก็เหมือนเดือนที่แล้ว แต่เพิ่มสวดมนต์บท ยานี

จบแล้วนำกล่าวอุทิศส่วนกุศล เสร็จแล้ว พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ให้พรแก่ญาติโยมเป็นเสร็จพิธี (ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ทั้ง ๓ วัน)


<< อ่านรายละเอียด : ความเป็นมา "บ้านสายลม" และ "แผนที่ในการเดินทาง"*(งด) การจัดงานอุปสมบท(หมู่) และบวชพราหมณ์ ปฎิบัติธุดงควัตร วันที่ ๑๐ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓สอนพระกรรมฐานที่
ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) จ.นครราชสีมา
ตั้งแต่วันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๘.๓๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ (ผู้จะฝึกควรมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง) เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม
เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกมโนมยิทธิ (ผู้จะฝึกควรมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง) เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๘.๓๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม
เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกมโนมยิทธิ รับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง

แผนที่เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรม (โคราช)


"คลิก" เพื่อขยายภาพ


ประกาศ

...เนื่องจากยังมีสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วัดท่าซุง) จ.นครราชสีมา จัดมาตรการเพื่อเฝ้าระวังโรค Covid-19 ดังนี้


๑. จัดทางเข้าและทางออกแยกกัน
๒. จัดให้มีจุดคัดกรอง จุดวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ กดบัตรคิว สแกน QR Code “ไทยชนะ” และติดสติกเกอร์ก่อนเข้าทำบุญ


ขอความร่วมมือผู้เข้าทำบุญปฏิบัติ ดังนี้
๑. สวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
๒. เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕ เมตร
๓. เช็คอิน และ เช็คเอาท์ “ไทยชนะ” หรือ ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
๔. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

ไประยอง


วันที่ ๒๔ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาส เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ ที่ สำนักปฏิบัติธรรม คุณยุพา เจริญผล จ.ระยอง
โทร. (085) 283 – 2451
โทร. (089) 935 – 2188


ขอเชิญร่วมพิธี "สวดมนต์ข้ามปี"
ที่วัดท่าซุง และ ที่บ้านสายลม กทม.
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔


...ระหว่างเวลา ๒๓.๓๐น. ของวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ต่อเนื่องถึงวันปีใหม่ คือวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔

จะมีพิธีการสวดมนต์ข้ามปี ต่อด้วยการนั่งสมาธิเจริญภาวนา และถวายสังฆทาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

จึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันสร้างความดีสร้างบุญบารมี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่กันทุกๆ ท่าน ท่านผู้ใดสะดวกไปที่ไหนก็ได้ ทั้งที่ "วัดท่าซุง" และที่ "บ้านสายลม"
กำหนดการเดือน มกราคม ๒๕๖๔
บ้านสายลม วันที่ ๑ - ๕ มกราคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน

วันเสาร์ที่ ๒ - วันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. รับสังฆทาน ไม่มีฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันอังคารที่ ๕ มกราคม ฉันเช้าแล้วเดินทางกลับวัด


พระธาตุจอมกิตติ, พระธาตุดอยตุง
วันที่ ๙ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔


พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ
เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง)[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 25/11/20 at 18:56 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top