Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 4/11/21 at 20:16 [ QUOTE ]

ประกาศ...เปิดวัดและข้อกำหนดในการรับบุคคลเข้าพักปฏิบัติธรรม ที่วัดจันทาราม(ท่าซุง)


ประกาศ...วัดจันทาราม(ท่าซุง)เรื่อง...ข้อกำหนดในการรับบุคคลเข้าพักปฏิบัติธรรม…บุคคลที่จะเข้าพักปฏิบัติธรรม ภายในวัดจันทาราม (ท่าซุง) มีข้อกำหนดดังนี้
1. ต้องแสดงเอกสารการรับวัคซีน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
............1.1 Sinovac 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
............1.2 Sinopharm 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
............1.3 Astrazeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
............1.4 Pfizer 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
............1.5 Moderna 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
............1.6 J$j 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
............1.7 วัคซีนไขว็/อื่นๆ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน

2. ต้องมีผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าพัก
3. ต้องปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอุทัยธานีโดยเคร่งครัด อาทิ D-M-H-T-T-A
4. ต้องลงทะเบียนเข้าพัก หรือสแกนแอพลิเคชั่น “ไทยชนะ”

...เริ่มใช้ข้อกำหนดนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

................( พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ )
..เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ประกาศ...เปิดวัดจันทาราม(ท่าซุง)
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)


ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโท เจ้าอาวาสวัดท่าซุง พร้อมด้วยพระสงฆ์วัดท่าซุง ทำวัตรเช้าและบวงสรวงเปิดวัด
คลิปทำวัตรเช้าและบวงสรวงเปิดวัด

ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโท เจ้าอาวาสวัดท่าซุง พร้อมด้วยพระสงฆ์ ทำวัตรเช้าและบวงสรวงเปิดวัด
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top