Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 1/1/22 at 21:44 [ QUOTE ]

พิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดจันทาราม(ท่าซุง)วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 1 มกราคม 2565


ขอเชิญร่วม "พิธีสวดมนต์ข้ามปี"
ที่ วัดจันทาราม(ท่าซุง)


วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๑ มกราคม ๒๕๖๕


เชิญชม..การถ่ายทอดสด หรือย้อนหลังดู คลิปวิดีโอ

(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)


บรรยากาศก่อนเริ่มพิธี 1 | บรรยากาศก่อนเริ่มพิธี 2 |บรรยากาศก่อนเริ่มพิธี 3 | บรรยากาศก่อนเริ่มพิธี 4
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี 2564
ย้อนอดีต..ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล อวยพรปีใหม่ ๒๕๖๐

ภาพ.. หลวงพ่ออวยพรปีใหม่
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือภาพ.. ญาติโยมไหว้พระ ทำบุญ ในวันปีใหม่ ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง)
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือภาพ.. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องวันขึ้นปีใหม่
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือภาพ.. สรุปรายการผู้ร่วมบุญถวายชุดผาติกรรมสังฆทานพิเศษ เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ประจำวันเสาร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือภาพ.. พิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๔
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือภาพ..ก่อนเริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี 2564
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top