Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 16/5/22 at 23:01 [ QUOTE ]

ประมวลเรื่อง…พิธีพุทธาภิเษก, พิธียกฉัตรมณฑปหลวงปู่ปาน และ งานวิสาขบูชา,พิธีสะเดาะเคราะห์ 14-15 พ.ค.65


ประมวลเรื่อง
พิธีพุทธาภิเษกพระปัจเจกพุทธเจ้า พิธียกฉัตรมณฑปหลวงปู่ปาน
งานทำบุญวันวิสาขบูชา พิธีไหว้ครูและพิธีสะเดาะเคราะห์

วันเสาร์ - อาทิตย์ที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕วิดีโอ...พิธีพุทธาภิเษกพระปัจเจกพุทธเจ้า พิธียกฉัตรมณฑปหลวงปู่ปาน
งานทำบุญวันวิสาขบูชา พิธีไหว้ครูและพิธีสะเดาะเคราะห์(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)


เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
ภาพยากาศก่อนเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
พิธีไหว้ครู และทำพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๑
ก่อนพิธียกฉัตรมณฑปหลวงปู่ปาน
พิธีพุทธาภิเษกพระปัจเจกพุทธเจ้า ที่อุโบสถ ตอน 2
พิธีพุทธาภิเษกพระปัจเจกพุทธเจ้า ที่อุโบสถ ตอน 1
ซ้อมพิธียกฉัตรมณฑปหลวงปู่ปาน
ก่อนพิธีพุทธาภิเษกพระปัจเจกพุทธเจ้า
ล้างพื้นอาคารศาลา ๔ ไร่
เตรียมเครื่องสะเดาะเคราะห์
เตรียมสายสินธ์
ล้างทำความสะอาดพื้นถนน ด้านหน้ามหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร

ภาพ....พิธีพุทธาภิเษกพระปัจเจกพุทธเจ้า พิธียกฉัตรมณฑปหลวงปู่ปาน
งานทำบุญวันวิสาขบูชา พิธีไหว้ครูและพิธีสะเดาะเคราะห์


ภาพ.. ลอยบูชาพระเคราะห์เสวยอายุ
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือภาพ.. ร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือภาพ.. พิธีไหว้ครู และทำพิธีสะเดาะเคราะห์
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือภาพ.. ปิดรับ 🟥🟨เพื่อนำรายชื่อเข้าพิธีรอบสุดท้ายเวลา ๑๔.๐๐ น.
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือภาพ..พิธียกฉัตรมณฑปหลวงปู่ปาน
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือภาพ.. พิธียกฉัตร มณฑปหลวงพ่อปาน หน้าวิหารแก้วร้อยเมตร
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือภาพ.. พิธีพุทธาภิเษกพระปัจเจกพุทธเจ้าณ พระอุโบสถ
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือภาพ.. ซ้อมพิธียกฉัตร มณฑปหลวงพ่อปาน
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือภาพ.. ญาติโยมทำบุญใส่บาตรเช้า พระสงฆ์วัดท่าซุง
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือภาพ.. เตรียมงาน
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือภาพ.. เตรียมงาน
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือภาพ.. เตรียมงาน
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือภาพ.. ช่วยกันผูกสายสิน จัดเก้าอี้ ภายในพระอุโบสถ
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือภาพ.. ล้างพิ้นมณฑปหลวงพ่อปาน
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top