Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 15/8/22 at 23:15 [ QUOTE ]

กำหนดการ...สอนกรรมฐาน และงานทำบุญครบ 15 ปี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ(โคราช) 19- 21 ส.ค.65


กำหนดการสอนพระกรรมฐานและงานทำบุญครบรอบ ๑๕ ปี

ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

วันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๘.๓๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕
พิธีทำบุญฉลองศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(สาขาวัดท่าซุง) จังหวัดนครราชสีมา ครบรอบปีที่ ๑๕


๐๗.๐๐น. -ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
๐๗.๕๐น. -พิธีบวงสรวง โดยพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง)
๐๘.๐๐น. -พิธีรำถวายของคณะต่างๆ

๑๐.๐๐น. -พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัด นครราชสีมา ประธานพระมหาเถรานุเถระ เดินทางมาถึงศูนย์ปฏิบัติฯ-เจ้าหน้าที่เตรียมให้การต้อนรับ
๑๐.๓๐น. -เจริญพระพุทธมนต์โดย พระมหาเถรานุเถระที่รับอาราธนา ทั้งหมด ๙ รูป –จบแล้วเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม –อุทิศส่วนกุศล –พระมหาเถรานุเถระให้พร -เสร็จพิธี
๑๑.๐๐น. -ถวายภัตตาหารเพลแด่พระมหาเถรานุเถระและพระภิกษุ สงฆ์ที่เดินทางมาร่วมงาน

เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๘.๓๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ รับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุงแผนที่เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรม (โคราช)


"คลิก" เพื่อขยายภาพ


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top