Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 9/5/08 at 15:08 [ QUOTE ]

ภาพงานซ่อมแซมภายในวัดท่าซุง เดิมถ่ายเมื่อ 7 พ.ค. 51


ศาลาจตุรมุข (พลับพลาอนุสรณ์) หน้าพระอุโบสถ วัดท่าซุง


ศาลาจตุรมุข (พลับพลาอนุสรณ์) หน้าพระอุโบสถ วัดท่าซุง ระหว่างการซ่อมแซมยอดฉัตร ในขณะที่ คุณเม้ง (ช่างภาพ) ได้ถ่ายภาพอยู่นั้น ปรากฏว่ามีพระอาทิตย์ทรงกลด กำลังแผ่รัศมีเป็นวงกว้างอย่างสวยงาม (7 พ.ค. 51) ความจริงเตรียมจะถ่ายหลายวันแล้ว แต่อากาศมืดครึ้ม

ศาลาจตุรมุขหลังนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ได้สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 เดิมเป็นจุดที่สร้างพลับพลาชั่วคราว สำหรับเป็นที่ประทับของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ คราวเสด็จพระราชดำเนินวัดท่าซุงเป็นครั้งแรก ในงานพิธีเททองรูปปั้น "หลวงปู่ปาน - หลวงพ่อ" จัดงานระหว่าง วันที่ 6 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518ในตอนนี้ พอดีได้ภาพเก่าๆ มาจากหลวงพี่ชัยวัฒน์ ท่านได้เล่าให้ฟังว่า ก่อนที่จะทำพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่ยอดฉัตร ศาลาจตุรมุข นั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ท่านได้ทำพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุกันก่อน ณ ศาลานวราช โดยมีคณะศิษย์ไปร่วมพิธีกันคังคั่ง เช่น พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต (นั่งพนมมือใส่เสื้อขาว) คุณหญิงเยาวมาลย์ บุนนาค คุณหญิงสมสมัย ศรีไชยันต์ และ คุณเฉิดศรี (อ๋อย) ศุขสวัสดิ์ เป็นต้น

รวมความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาสมัยนั้น ได้เสด็จพระราชดำเนินวัดท่าซุงด้วยกัน 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2518 ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ เริ่มจัดงานเป็นครั้งแรกใน "งานพิธีเททองหล่อรูปหลวงปู่ปานและหลวงพ่อ" ระหว่าง วันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2518

ครั้งที่ 2 เสด็จพระราชดำเนินเนื่องใน "งานพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ" จัดงานระหว่าง วันที่ 19 - 28 มีนาคม 2519 ได้เสด็จทั้งสองพระองค์ทรงยืนถือสายสูตหน้าพระอุโบสถ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2519

ครั้งที่ 3 เป็นงานสำคัญหลังจากสร้างโบสถ์เสร็จแล้ว คณะกรรมการจัดงานจึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทรงทำพิธีตัดลูกนิมิต ณ พระอุโบสถ เมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2520 พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ได้จัดงานระหว่างวันที่ 16 - 24 เมษายน 2520 มีผู้คนมาร่วมพิธีกันมากมาย

สำหรับข้อมูลทั้งหมดนี้ ถือเป็นประวัติของวัดท่าซุงได้ เพราะท่านมีหลักฐานจากการบันทึกส่วนตัวไว้ตั้งแต่สมัยยังเป็นฆราวาส ตามภาพพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ กำลังพรมน้ำสรง "พระบรมสารีริกธาตุ" เป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ร่วมพิธีทุกคน หลังจากที่สรงน้ำกันหมดทุกคนแล้ว ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุจะมองเห็นได้ชัดเจน เพราะอยู่ในขวดโหลแก้วใส หลังจากนั้นท่านก็ได้อัญเชิญขึ้นสู่ยอดฉัตร จากตำแหน่งที่ศาลานวราชนั่นเอง ท่ามกลางผู้ร่วมพิธีทั้งหลาย

ฉะนั้น ตามที่หลวงพี่เล่าไว้นี้ ถ้าหากจะนับเวลาตั้งแต่ ปี 2519 - 2551 นับเป็นเวลายาวนานตั้ง 32 ปีมาแล้ว ที่ยังไม่เคยมีการซ่อมแซมเลย เวลานี้มีลมแรงมาก จึงทำให้ยอดฉัตรที่ท่านทำไว้เอนเอียง หลวงพ่อเจ้าอาวาสจึงได้ให้ช่างซ่อมแซมทันที


ซุ้มประตูทางเข้า หน้าพระอุโบสถ วัดท่าซุง ขณะที่ช่างปิดทองใหม่ใกล้จะแล้วเสร็จ

ภาพพระอาทิตย์ทรงกลด ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ปราสาททองคำ, วิหารสมเด็จองค์ปฐม, และวิหารร้อยเมตร เป็นต้น
ภาพนี้ช่างกำลังซ่อมแซมองค์ "พระประธาน" ในพระวิหารแก้วร้อยเมตร คือปิดทองใหม่ นับเป็นการซ่อมใหญ่ครั้งแรก ตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ มรณภาพไปแล้ว

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 22/7/08 at 18:04 [ QUOTE ]


องค์พระประธานภายในวิหารแก้วร้อยเมตร ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2551 หลังจากซ่อมเสร็จแล้ว (สวยงามมากกว่าเดิมมาก)


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top