Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 6/7/23 at 08:34 [ QUOTE ]

กำหนดการ..งานพิธีบรรพชาอุปสมบท (จำพรรษาปี 2566) วัดจันทาราม(ท่าซุง) 29 กรกฎาคม 2566กำหนดการ
งานพิธีบรรพชาอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๖๖)


วันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖อานิสงส์การอุปสมบท
โดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๖ จะเข้ามาถึง ตามประเพณีของวัดท่าซุงทุกปี จะมีการอุปสมบทพร้อมกัน ณ พระอุโบสถ เพื่อจำพรรษาตามประเพณีที่เคยจัดมาทุกปี ทางวัดจึงขอประกาศข่าวดีอันเป็นมหากุศลว่า ในปีนี้จะจัดงานบวช วันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖โดยมีกำหนดการดังนี้วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๖.๐๐ น. ทำพิธีโกนผมนาค มีการอาบน้ำ ให้นาค ที่ หน้าอุโบสถวันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๗.๐๐ น. แห่นาคพร้อมกัน โดยมีวงโยธวาทิตนักเรียน "โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ" นำขบวนนาคและพ่อแม่พี่น้อง และญาติ พร้อมพุทธบริษัทที่ร่วมบวช เดินเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ วัดท่าซุง รอบนอก ๓ รอบ
เวลา ๐๗.๒๐ น. นาควันทาเสมา ณ หน้าอุโบสถ
เวลา ๐๗.๓๐ น. นาคโปรยทาน ณ หน้าอุโบสถ
เวลา ๐๗.๕๐ น. บิดา-มารดา พานาคเข้าอุโบสถ

เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีขอขมา บิดา - มารดา และผู้มีพระคุณ ในอุโบสถ
เวลา ๐๘.๓๐ น. ทำพิธีบรรพชาอุปสมบท โดยท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยโสภณ ฉายา "สมชาโน " เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี และ เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานีรายชื่อนาค
๑.นาค คือ นายดิชวัฒน์ วงศ์วิริยเมธี มีชื่อฉายา สุธมฺมชุตินฺธโร
๒.นาค คือ นายวิชัย เมฆาธรรม มีชื่อฉายา ธมฺมเตชธโร
๓.นาค คือ นายจิรัฎฐ์ ธนโพธิ์วงศา มีชื่อฉายา สุธมฺมอนิญฺชิโตพระกรรมวาจาจารย์ พระอนุสาวนาจารย์
๑. พระบุญมา ปภาธโร ๒. พระครูสังฆรักษ์สุรเชษฐ สีลเตโชเวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาพระพินิจอักษร เนื่องในพิธีฉลองพระบวชใหม่
เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าภาพผู้อุปสมบทถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุงที่ศาลา พระพินิจอักษร
เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ที่ศาลาพระพินิจอักษร

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ พระอุโบสถ ปี ๒๕๖๕ วัดจันทาราม(ท่าซุง) จ. อุทัยธานี
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top