Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 26/6/08 at 14:54 [ QUOTE ]

หลวงพ่อเล่าเรื่อง "พระเจ้าตากสินลาพุทธภูมิ" เมื่อวันมาฆบูชาที่ 9 ก.พ. 2533


สมาชิกท่านใดต้องการรับชมหลวงพ่อ
เล่าเรื่อง "พระเจ้าตากสินลาพุทธภูมิ" กรุณา Login ก่อนทุกครั้ง


(Update 15 กันยายน 2560)[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top