Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 12/2/08 at 04:56 [ QUOTE ]

วันที่ 18 ก.พ. 51 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทำพิธียกฉัตร ณ พระธาตุจอมกิตติ


(อัพเดทภาพถ่าย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2551 หลังพิธียกฉัตรหลายเดือนแล้ว)


นายอารักษ์ สังหิตกุล อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยภายหลังเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถาน และวัดพระธาตุจอมกิตติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ว่า จากการตรวจสอบยอดฉัตรพระธาตุจอมกิตติ อ.เชียงแสน ซึ่งถูกแรงแผ่นดินไหวทำให้ร่วงจากยอดพระธาตุลงมานั้นพบว่าเสียหายหลายส่วน ซึ่งจะส่งไปซ่อมแซมที่กรมศิลปากรเพื่อจะนำมาประดิษฐานไว้ดังเดิม

โดยเมื่อปี พ.ศ.2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานอัญมณี 9 ชนิด บรรจุในยอดฉัตรเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ (พระเกศาธาตุ) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหากหาพลอยดังกล่าวไม่พบจะมีการหารือกันถึงแนวทางการซ่อมแซมอีกครั้งว่า อาจจะต้องมีการขอพระราชทานพลอยมาประดับบนยอดฉัตรให้เหมือนเดิมก็เป็นได้

อย่างไรก็ตาม ได้ให้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเร่งตรวจสอบหาพลอยที่หายไปก่อน และตรวจสอบโบราณสถานทุกแห่งในพื้นที่ จ.เชียงราย โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.เชียงแสน ซึ่งมีวัดพระธาตุจอมกิตติ,วัดพระธาตุผาเงา ฯลฯ รวมทั้ง โบราณสถาน ในพื้นที่ อ.แม่สาย และใกล้เคียงทั้งหมด ซึ่งน่าจะมีผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งนี้จำนวนหลายแห่ง เพื่อการบูรณะอย่างเร่งด่วนด้วย

ข่าวล่าสุด...

วันนี้ วันที่ 18 ก.พ. เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน ทำพิธียกฉัตรทองคำ
ณ พระธาตุจอมกิตติ จ.เชียงราย ยอดฉัตรได้ขึ้นไปประดิษฐานบนปลียอดพระเจดีย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซี่งมี คณะศิษย์
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วัดท่าซุง นำโดย พระครูปลัดอนันต์ เป็นเจ้าภาพบริจาคเงินรวมทั้งสิ้น 6,170,000 บาท(อัพเดทภาพถ่าย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2551 หลังพิธียกฉัตรหลายเดือนแล้ว)


เนื่องจากเจ้าอาวาสวัดท่าซุง ได้เดินทางไปแจกของที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก จึงไม่สามารถจะเดินทางไปร่วมพิธีนี้ได้
จึงได้มอบหมายให้ ม.ล.เอื้อมสุข (หนุ่ย) กิติยากร และ คุณเยาวลักษณ์ (ขวัญ) มิตรศรัทธา ซึ่งเป็นกรรมการมูลนิธิฯ
ไปร่วมพิธีดังกล่าว...สาธุ...สาธุ...สาธุ..อนุโมทามิ..:D:D:D


สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงห่วงพระธาตุที่อยู่รอยเลื่อนเปลือกโลก
- สำนักข่าวไทย 18 ก.พ.
สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงห่วงพระธาตุบริเวณรอยเลื่อนเปลือกโลก มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยเฉพาะพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ทรงรับสั่งให้กรมศิลป์ฯ ดำเนินการสำรวจและจัดทำโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการบูรณะ

เวลา 09.00 น.วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระธาตุจอมกิตติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ทรงประกอบพิธียกฉัตรประดับยอดพระธาตุ ซึ่งสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรได้ทำการบูรณะซ่อมแซมยอดฉัตร หลังจากยอดฉัตรหักลงมาจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ริกเตอร์

บริเวณรอยเลื่อนแม่จัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งอยู่ห่างจาก อ.เชียงของ 60 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 โดยช่างได้ซ่อมแซมจากของเดิมให้มีความสมบูรณ์และแข็งแรงมากขึ้น รวมทั้งได้เปลี่ยนก้านและแกนฉัตรเป็นสแตนเลส จากเดิมที่เป็นเหล็ก ซึ่งผุกร่อนเป็นสนิม

ส่วนตัวฉัตรนั้น ช่างได้ทำให้เข้ารูปเดิม และเปลี่ยนวิธีห่อหุ้มทองคำ 99 เปอร์เซ็นต์ จากวิธีเปียกทองโบราณ มาใช้เทคโนโลยีใหม่วิธีฟอร์มทอง โดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวหล่อและหุ้ม ซึ่งทำให้ทองคำอยู่ติดคงทน และสีไม่หมอง
ส่วนยอดฉัตรที่ประดับด้วยอัญมณีนพเก้า และมีอัญมณีหลุดหายไป 2 ชนิดนั้น ได้มีประชาชนบริจาคโกเมนและนิล ซึ่งช่างได้นำขึ้นไปประดับไว้ครบทั้ง 9 ยอดแล้ว


นายสหวัฒน์ แน่นหนา ผู้อำนวยการสำนักศิลปากร ที่ 8 เชียงใหม่ กล่าวว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2550 ทำให้องค์พระธาตุจอมกิตติ เกิดรอยร้าว รวมทั้งยอดฉัตรของพระธาตุโค่นหักลงมาเกิดความเสียหาย อัญมณีนพรัตน์ 9 เม็ด ที่ปลายยอดฉัตร 2 เม็ด คือ นิลและโกเมนสูญหาย

ขณะนี้ กรมศิลปากรได้ดำเนินการบูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งในส่วนโครงสร้างและฐานราก เสริมอิฐซ่อมแซมส่วนที่เสียหายและเสริมความมั่นคงรอยแตกร้าวด้วยกาววิทยาศาสตร์ (Epoxy) และอัดฉีดน้ำปูนเข้าไป

สำหรับฉัตรที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปราสาท 9 ชั้น ขนาดความสูง 3.05 เมตร น้ำหนัก 30.98 กิโลกรัม แกนฉัตรทำด้วยทองแดง ส่วนยอดสร้างด้วยทองคำประดับอัญมณี 9 เม็ด มีประชาชนบริจาคอัญมณีที่หายไป 2 เม็ด ทั้งสีดำและสีแดง ได้อัญมณีครบตามจำนวนองค์ฉัตร


ส่วนปลียอดเหนือซุ้มองค์พระธาตุปิดทองจังโก และปิดทับด้วยทองคำเปลวบริสุทธิ์ชนิดคัดพิเศษ การบูรณะครั้งนี้ได้รับเงินจากการบริจาคของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,170,000 บาท

“ภายหลังการบูรณะและประดิษฐานฉัตรในครั้งนี้แล้ว ให้ความมั่นใจว่าองค์พระธาตุจะมีความแข็งแรงมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากได้ทดสอบด้านโครงสร้างทางวิศวกรรมจากวิศวกร ของกรมศิลปากร จึงไม่น่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้พระธาตุเสียหายขึ้นอีก ยกเว้นกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นบริเวณที่มีจุดศูนย์กลางใกล้พระธาตุมาก ๆ จะทำให้เกิดความเสียหายได้” ผอ.สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ กล่าว

นายอารักษ์ สังหิตกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหัวหน้าโครงการบูรณะพระธาตุจอมกิตติ กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงพระธาตุองค์อื่น ๆ ที่อยู่บริเวณรอยเลื่อนของเปลือกโลก ส่วนใหญ่อยู่ติดขอบชายแดนไทย-พม่า อาจมีผลกระทบต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยเฉพาะพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ อาจมีปัญหาเกี่ยวกับแลนด์สไลด์ หรือรอยแผ่นดินเลื่อน

ทรงรับสั่งให้กรมศิลปากรดำเนินการสำรวจและจัดทำโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ในการบูรณะพระธาตุดอยสุเทพ รวมถึงพระธาตุองค์อื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงด้วย ทั้งนี้ กรมศิลปากรได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดทำแผนโครงสร้างพระธาตุดอยสุเทพไว้เบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว.

ที่มา - สำนักข่าวไทย[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 13/1/23 at 20:22 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top