Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 29/6/08 at 20:10 [ QUOTE ]

หอไตรกลางน้ำ ฝั่งโบสถ์เก่า...อยู่ด้านหน้าศาลาเก่าใกล้กับ "หอฉัน" (ทางไปท่าน้ำ) เป็นอาคารไม้ทรงไทย ลวดลายประดับกระจกปิดทองคำเปลว เดิมใช้เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกเพื่อมิให้มดปลวกมาทำลาย โดยสร้างไว้ในสระน้ำเล็กๆ แบบโบราณ แต่ปัจจุบันเก็บพระไตรปิฎกไว้ที่หอพระไตรปิฎก สูง ๗ ชั้น ด้านหลังพระยืน ๓๐ ศอก


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 27/9/08 at 05:40 [ QUOTE ]รูปถ่ายนี้เป็นภาพ "หอไตรเดิม" มีผู้ถ่ายไว้นานแล้ว ตั้งแต่สมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ยังมีชีวิตอยู่ ผู้จัดทำได้พยายามไปค้นหามาได้ เพื่อบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่า หลังจากมีผู้นำภาพนี้ไปให้ท่านดูแล้ว พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ยืนยันว่า เป็นภาพจริงที่ท่านผู้ร่วมสร้างสมัยก่อน ได้แสดงภาพเป็นปรากฏการณ์พิเศษนี้ไว้

ตอนนี้ไปได้ข้อมูลใหม่อีกว่า เป็นภาพถ่ายของ พระโยธิน สำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง ถ่ายไว้เมื่อมางานกฐินวัดท่าซุง วันที 22 ตุลาคม พ.ศ.2533 ก่อนกลับท่านถ่ายไว้ ที่หอไตรปิฎกเก่า ที่อยู่ที่สระกลางน้ำ ด้านวัดเก่า ซึงเวลานั้นไม่มีผู้ใดยืนอยู่บริเวรนั้นเลย เมื่อนำภาพมาให้หลวงพ่อท่านดู หลวงพ่อท่านยกมือสาธุ พร้อมกับบอกว่า "เทวดา นางฟ้า มาโมทนากฐิน ท่านแสดงภาพให้ปรากฎอย่างนี้"

ดังจะเห็นได้ว่ามีภาพซ้อนของขบวนแห่พุ่มกฐิน มีคนตีกลองยาวนำหน้าด้วย ซึ่งสมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้า ยังใช้ฟิลม์ถ่ายภาพแบบเดิม คือเป็นม้วนๆ มิได้เป็นไฟล์ภาพอย่างสมัยนี้ จึงเป็นภาพจริงอย่างแน่นอน มิได้มีการตัดต่อภาพแต่อย่างใด


ส่วนภาพนี้เป็นภาพเดิมที่มีผู้ถ่ายไว้ก่อนที่จะบูรณะเช่นกัน แต่เป็นภาพปกติไม่มีภาพซ้อนแต่อย่างใด เพื่อเป็นการเปรียบเทียบกัน[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top