Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 30/6/08 at 22:16 [ QUOTE ]

หลวงพ่อเทศน์ "วันเข้าพรรษา" เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2522


เนื่องในโอกาสการเปิดเว็บไซด์ "เว็บท่าซุง" นับว่าเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ทีเดียว เพราะแต่เดิม "คำสอนหลวงพ่อ" นั้น ได้แพร่หลายอยู่ในเว็บไซด์ ที่ลูกหลานหลวงพ่อจัดทำเผยแผ่มานานแล้ว

บัดนี้ วัดท่าซุงนำโดย ท่านพระครูปลัอนันต์ ก็ได้มีคำสั่งให้จัดทำเว็บไซด์ของวัดโดยตรง เพื่อสนับสนุนเว็บทั้งหลายของหลวงพ่อ แต่ก็ขอให้อยู่ในกรอบของระเบียบแบบแผนที่ดี ไม่นำมาซึ่งความโอ้อวดหรือแข่งดีกัน ขอให้ทำเพื่อละ เพื่อความชนะกิเลสกันดีกว่า ตามที่หลวงพ่อสั่งสอนไว้

ฉะนั้น การเปิดตัวของเว็บใหม่ๆ นี้ จึงได้นำคำสอนของหลวงพ่อฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๒ ซึ่งมิได้มีอยู่ในสารบัญคำสอนของวัด แต่เป็นการบันทึกไว้ส่วนตัวของหลวงพี่ชัยวัฒน์เท่านั้น

เสียงอาจจะไม่ชัดเจนบ้าน ต้องขออภัยด้วยนะครับ เสียงเทศน์ชุดนี้จึงตรงกับโอกาสที่จะถึง "วันเข้าพรรษา" พอดี ซึ่งเป็นอุดมฤกษ์ของเว็บวัดท่าซุงด้วย ซึ่งหลวงพ่อได้เทศน์ไว้เกือบ ๓๐ ปีมาแล้ว

คลิปเสียงชุดนี้ ลิขสิทธิ์เป็นของวัดท่าซุง จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ "ธัมมวิโมกข์"


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top