Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 2/7/08 at 15:46 [ QUOTE ]

รวมสารธรรม ชุดที่ 1 แนวทางการปฏิบัติกรรมฐาน ตอนที่ 1 - 28


สำหรับการเปิดเว็บไซด์ "วัดท่าซุง" โดยตรงนั้น ทางผู้จัดทำอยากจะนำคำสอนหรือการเทศน์ หรือการสนทนาธรรม แตกต่างจาก "เทป" หรือ "ซีดี" ชุดที่จำหน่าย ณ ตึกรับแขก ซึ่งเป็นคำสอนตั้งแต่ ปี ๒๕๒๐ เป็นต้นมา แต่เทป "แนวทางเจริญกรรมฐาน" ชุดนี้ที่จะนำเสนอทางเว็บไซด์ จะเป็นเทปที่บันทึกเสียงไว้นานกว่านั้น คือ ตั้งแต่ ปี ๒๕๑๗ - ๒๕๑๙ หมายถึงตอนนั้นยังไม่ได้สร้างพระอุโบสถ (ฝังลูกนิมิต ๒๔ เม.ย. ๒๕๒๐)

จึงเป็นอันว่า ท่านผู้รับฟังเสียงหลวงพ่อฯ ทางเว็บไซด์นี้ ถือว่าได้กำไร คือได้มีโอกาสฟังเสียงหลวงพ่อฯ ตั้งแต่สมัยก่อนๆ ได้ ซึ่งท่านได้สอนไล่ตั้งแต่ "อารมณ์สมาธิเบื้องต้น" ไปจนถึง "อารมณ์พระอรหันต์" เลย แล้วแต่ละตอนก็ไม่ยาวนัก เพราะเป็นเทปที่สอนในขณะเจริญพระกรรมฐานร่วมกัน หลวงพ่อสอนเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิ จากนั้นก็อุทิศส่วนกุศลกัน

เทปชุด "สารธรรม" นี้ จึงมี ๕ ชุด ชุดนี้เป็น ชุดที่ ๑ มีทั้งหมด ๕ ม้วน (๑๐ ตอน) จึงได้แสกนภาพหน้าปกเทปมาประกอบไว้เป็นหลักฐานด้วย จึงหวังว่าผู้เยี่ยมชมทั้งหลาย คงจะชอบนะครับ เพราะเปิดไปแล้วก็นั่งสมาธิไปด้วย เหมือนกับหลวงพ่อท่านได้มาสั่งสอนเราอยู่ ณ ขณะนี้ เสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศล เป็นเสร็จพิธี เปิดวันละตอนก็จะดีนะ เพราะจัดเป็นหมวด "เสียงธรรมตามสาย" ด้วย

นี่คือ..."มรดกธรรม" หรือว่า "คลังปัญญา" ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรา ที่ผู้จัดทำได้สรรหา "ลายแทงขุมทรัพย์" นี้มาให้แล้ว คงอยู่ที่ท่านทั่งหลายเท่านั้นแหละ ที่จะเห็นคุณประโยชน์หรือไม่ หรือจะขวนขวายและพยายามปฏิบัติตาม ทั้งนี้ก็คงจะอยู่ที่ตัวท่านเองแล้วละ ว่าตนเองจะเป็นที่พึ่งของตนเองได้หรือไม่

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร)
ม้วนที่เสียงสารธรรมตอนที่ 1ตอนที่ 2
1เสียงสารธรรม ชุดที่ 1
2เสียงสารธรรม ชุดที่ 1
3เสียงสารธรรม ชุดที่ 1
4เสียงสารธรรม ชุดที่ 1
5เสียงสารธรรม ชุดที่ 1
6เสียงสารธรรม ชุดที่ 1
7เสียงสารธรรม ชุดที่ 1
8เสียงสารธรรม ชุดที่ 1
9เสียงสารธรรม ชุดที่ 1
10เสียงสารธรรม ชุดที่ 1
11เสียงสารธรรม ชุดที่ 1
12เสียงสารธรรม ชุดที่ 1
13เสียงสารธรรม ชุดที่ 1
14เสียงสารธรรม ชุดที่ 1
15เสียงสารธรรม ชุดที่ 1
16เสียงสารธรรม ชุดที่ 1
17เสียงสารธรรม ชุดที่ 1
18เสียงสารธรรม ชุดที่ 1
19เสียงสารธรรม ชุดที่ 1


คลิปเสียงชุดนี้ ลิขสิทธิ์เป็นของวัดท่าซุง จัดทำโดยพระเจ้าหน้าที่ "ตึกกองทุน"


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top