Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 2/7/08 at 15:47 [ QUOTE ]

รวมสารธรรม ชุดที่ 2 กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน ตอนที่ 1 - 28


หลวงพ่อสอนพระกรรมฐานชุดนี้ เดิมเป็นเทปคาสเซท นับว่าเป็นของหายาก เพราะท่านสอนไว้นานแล้ว ก่อนชุด "อานาปานุสติ ปี 2520" เสียอีก จึงได้ตั้งชื่อว่า "กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน" ถือว่าเป็นคลังปัญญาสำหรับผู้รับฟังทั้งหลาย นับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ และอาจจะเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้แสวงหาแก่นธรรม หรือผู้หวังความพ้นทุกข์ในอนาคตกาลอีกด้วย

นี่คือ..."มรดกธรรม" หรือว่า "คลังปัญญา" ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรา ที่ผู้จัดทำได้สรรหา "ลายแทงขุมทรัพย์" นี้มาให้แล้ว คงอยู่ที่ท่านทั่งหลายเท่านั้นแหละ ที่จะเห็นคุณประโยชน์หรือไม่ หรือจะขวนขวายและพยายามปฏิบัติตาม ทั้งนี้ก็คงจะอยู่ที่ตัวท่านเองแล้วละ ว่าตนเองจะเป็นที่พึ่งของตนเองได้หรือไม่

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร)
ม้วนที่กรรมฐานสำหรับชาวบ้านตอนที่ 1ตอนที่ 2
1กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน
2กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน
3กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน
4กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน
5กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน
6กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน
7กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน
8กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน
9กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน
10กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน
11กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน
12กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน
13กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน
14กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน


คลิปเสียงชุดนี้ ลิขสิทธิ์เป็นของวัดท่าซุง จัดทำโดยพระเจ้าหน้าที่ "ตึกกองทุน"


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top