Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 9/7/08 at 14:49 [ QUOTE ]

วันนี้..พระครูปลัดอนันต์ พร้อมคณะครูฝึกฯ เดินทางไปนครราชสีมา


วันที่ 10 ก.ค. นี้ทำบุญวันพระ ณ ศาลาพระพินิจ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2551 เป็นวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8
เวลา 07.00 น. มีการทำบุญถวายภัตตาหารเช้าที่ ศาลาพระพินิจ และ
เวลา 08.00 น. เปิดวิดิทัศน์หลวงพ่อแสดงพระธรรมเทศนา

ส่วนภายในพระอุโบสถ มีการทำสังฆกรรมอัพภาน เนื่องจากมีพระภิกษุเข้าปริวาส จำนวน 15 รูป ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 ก.ค. นี้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 11/7/08 at 06:17 [ QUOTE ]


แจ้งข่าว
กำหนดการสอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

วันที่ 11, 12, 13 ก.ค. 2551 พระครูปลัดอนันต์ เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช) เลขที่ 13 ถ.กิ่งจันทร์ ซอยกิ่งจันทร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 11 ก.ค. เวลา 19.00 น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสโก เสร็จแล้วรับสังฆทาน และสนทนาธรรม

วันเสาร์ที่ 12 ก.ค. เวลา 09.30 น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน เวลา 19.00 น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก เสร็จแล้ว รับสังฆทาน และสนทนาธรรม

วันอาทิตย์ที่ 13 ก.ค. เวลา 09.30น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน เวลา 12.00 น. เดินทางกลับวัดท่าซุง

ขอเชิญลูกศิษย์และพุทธบริษัทที่สนใจ ก็ขอให้ไปตามวันเวลาดังกล่าว สำหรับท่านที่อยู่จังหวัดไกล ๆ อยากมาปฏิบัติก็สามารถมาพักค้างคืนที่สำนัก ฯ ได้ สงสัยโปรดติดต่อสอบถาม คุณยายเสาวพงษ์, คุณยายศรีพร โทร. ๐๔๔- ๒๕๒๐๕๓วันที่ 12 - 13 ก.ค. พระภิกษุวัดท่าซุง - นักเรียน ร.ร.พระสุธรรมฯ - ญาติโยมภายในวัด จะทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช, พระจุฬามณี และ ศาลา 12 ไร่ เพื่อจัดงานทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองพระเจ้าพรหมมหาราช ประจำปี 2551

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top