Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 26/2/08 at 20:27 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ มีนาคม 2551) "เว็บตามรอยพระพุทธบาท"


ภาพหัวข่าว


พระครูปลัดอนันต์ และ ดร.ปริญญา นุตาลัย กำลังมอบสิ่งของให้แก่ประธาน "มูลนิธิสืบนาคะเสถียร"
เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๑
ข้อมูลจาก...หนังสือธัมมวิโมกข์ ฉบับ เดือนมีนาคม ๒๕๕๑
"วิชชุดา" รวบรวม

วันที่ ๑, ๒, ๓, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระ สงฆ์ ๓ รูป มี พระครูสมุห์พิชิต , พระชัยวัฒน์, พระอาจินต์ เดินทาง
ไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๑ ก.พ. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว

เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางจากวัดไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน
มีญาติโยม ถวายสังฆทานได้เงินสังฆทาน ๓๕,๔๐๐ บาท และร่วมทำบุญอื่น ๆ อีกหลายรายการ
รวมกับสังฆทานด้วยเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๖๐๓ บาท

เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม ตอนกลางคืน เวลา ๑ ทุ่ม
พระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทาน และสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัท เวลา ๓ ทุ่มขึ้นพัก
วันที่ ๒, ๓ ก.พ. มีการฝึกมโนมยิทธิ แบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.

วันที่ ๒ ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น

ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้

ผู้มาฝึกญาณ ๘

ฝึกท่องเที่ยว ฯ

รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ


๒๒๑

๑๔๖

๒๔๙

๓๗

๕๐๗


คน

คน

คน

คน

คน

วันที่ ๓ ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น

ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้

ผู้มาฝึกญาณ ๘

ฝึกท่องเที่ยว ฯ

รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ

รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้ง ๒ วัน


๑๙๒

๑๔๐

๒๖๖

๓๐

๔๘๘

๙๙๕


คน

คน

คน

คน

คน

คน


วันที่ ๒, ๓, ๔ ก.พ. ตอนเช้า

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทาน

เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล

เวลา ๑๒.๐๐ น. รับสังฆทานต่อ

เวลา ๑๕.๓๐ น. ขึ้นพัก

ตอนกลางคืน

เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยเปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

เวลา ๒๐.๐๐ น. ถวายสังฆทาน

เวลา ๒๑.๐๐ น. ดร. ปริญญา นำสวด อิติปิ โส ทำนองสรภัญญะ และ คาถาเงินล้าน จบแล้ว อุทิศส่วนกุศล
พระครูปลัดอนันต์ให้พร เวลา ๓ ทุ่มครึ่ง ขึ้นพัก


วันที่ ๕ ก.พ. เดินทางกลับวัด

วันที่ ๑๑, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
พระเจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์ออกเดินทางล่วงหน้า เพื่อนำสิ่งของ, เสื้อผ้า, ยารักษาโรค ฯลฯ ไปแจกให้แก่ราษฎรยากจน ที่บ้านกุยต๊ะ ต. แม่จัน อ. อุ้มผาง จ. ตาก ใน
วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๑

วันที่ ๑๑ ก.พ.
เวลา ๐๘.๐๐ น. พระเจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์ ฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์ฯผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ฯ
ช่วยกันขนสิ่งของขึ้นรถบรรทุก ที่ศาลา ๓ ไร่

เวลา ๑๕.๓๐ น. ทำพิธีบวงสรวงก่อนออกเดินทาง ที่หน้าสวนไผ่เวฬุวัน โดยนิมนต์ พระครูปลัดอนันต์
มาทำพิธีบวงสรวง

เวลา ๐๑.๐๐ น. รถบรรทุกสิบล้อพ่วงขนของ รถบรรทุกปิ๊คอัพ ออกเดินทาง โดยมีพระใบฎีกาประทีป อตฺถทสฺสี
เป็นหัวหน้า และมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ผู้ชายบางส่วน เดินทางไป อ. อุ้มผาง จ. ตาก เพื่อจะได้ถึงก่อน และเตรียมขนถ่าย
ของขึ้นรถสิบล้อ อีกทอด เพราะรถพ่วงไม่ สามารถเข้าในพื้นที่แจกของได้ เพราะในพื้นที่ที่ จะเข้าไปในจุดแจกของ ร.ร.
บ้านกุยต๊ะ เส้นทางแคบ คดเคี้ยว และขรุขระมาก รถสิบล้อพ่วงไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้วันที่ ๑๒ ก.พ.
เวลา ๐๔.๐๐ น. รถ พระเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์ผู้ ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ฯ ออกเดินทางล่วง
โดยรถบรรทุกปิ๊คอัพ และรถตู้ ออกเดินทางจากวัด ท่าซุงเป็นส่วนล่วงหน้าส่วนที่ ๒ เพื่อนำสิ่งของไปแจกให้ราษฎรยากจน
ต. แม่จัน อ. อุ้มผาง จ. ตาก พระสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโท เป็นหัวหน้า

เวลา ๐๖.๓๐ น. แวะฉันเช้าและทานอาหารที่ร้านสุธาโภช ที่ จ.ตาก โดย คุณเล็ก (ศิลาหยก)
เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าแด่พระเจ้าหน้าที่ และยังเมตตาเลี้ยงเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ทุกคนด้วยขอโมทนาเป็นอย่างสูง
ระหว่างที่เดินทางเข้า อ.อุ้มผาง เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับขบวนรถของคณะเดินทาง โดยมีรถมอเตอร์ไซด์
แฉลบเสียหลักข้ามเลนของถนนพุ่งเข้าหารถรถเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ รถเจ้าหน้าที่หลบและเบรกแต่ก็ถูกเศษของ
รถมอเตอร์โซด์ พุ่งเข้าหารถ ทำให้ยางรถทั้งล้อหน้า ล้อหลังถูกเศษโลหะ แตกทั้ง ๒ เส้น คนขับมอเตอร์ไซค์บาดเจ็บ
ทั้ง ๒ คน

แต่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯ ไม่เป็นไร แต่ทำให้การเดินทางชะงักเสียเวลาที่นี้เกือบ ๑ ชั่วโมง ก็เลยตกลงให้บางส่วน
เดินทางไปก่อน ให้พระใบฎีกาประทีป และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ บางส่วนอยู่คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และจัดการเรื่องต่าง ๆ
(นี่ขนาดบวงสรวงมาแล้วนะ การทำบุญใหญ่ ก็มีอุปสรรคบ้าง ถือว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์)เวลา ๑๘.๐๐ น. เดินทางถึง ร.ร.กศน. กุยต๊ะ ซึ่งเป็นสถานที่แจกของ

วันที่ ๑๓ ก.พ.
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าพระเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ฉันเสร็จ เจ้าหน้าที่ทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว


ก็เริ่มทำงาน จัดของเข้าที่ตามเต็นท์และแพ็คของ ช่วยกันอย่างแข็งขันทั้งพระและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯ ทุกคน
เด็กชาวบ้านตัวเล็ก ๆ ก็เข้ามาช่วยแพ็ค ช่วยใส่ถุงด้วย เด็ก ๆ ขยันและน่ารักมาก


วันที่ ๑๔ ก.พ.
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าพระเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ฉันเสร็จเจ้าหน้าที่ทานอาหารเช้า เสร็จแล้ว
เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ และครูก็ช่วยกันตัดผมให้เด็กนักเรียนหญิง ช่วยสระผม และรักษาเด็กนักเรียนที่เป็นเหา และสอน
วิธีดูแลไม่ให้เป็นเหา ซึ่งเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เป็นเหาทุกคน


ส่วนหน่วยงานหมอและพยาบาล ที่เดินทางมาถึงก่อนแล้ว ก็เริ่มทำงานรักษาชาวบ้านที่ มีอาการเจ็บป่วย

วันที่ ๑๕ ก.พ.
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าพระเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ฉันเสร็จ เจ้าหน้าที่ทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว
เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ก็ช่วยกันตัดผมให้เด็กนักเรียนชาย


ส่วนหน่วยงานหมอและพยาบาลก็ยังรักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วย ซึ่งวันนี้มีเด็ก ๆ และชาวบ้านมารับการรักษา
เยอะมาก จนแทบไม่มีเวลาพักทานอาหารกลางวัน

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
เวลา ๐๕.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ พร้อมด้วยคณะลูกศิษย์ลูกหลานของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ออกเดินทางจากวัดท่าซุง เพื่อไปแจกของแก่ราษฎรยากจนในถิ่นทุรกันดาร ที่ บ้านกุยต๊ะ ต. แม่จัน อ. อุ้มผาง จ. ตาก

เวลา ๑๖.๓๐ น. พระครูปลัดอนันต์ และ คณะเดินทางถึง อ. อุ้มผาง เข้าพักที่บ้านพักของ สจ.บุญยืน
สถานที่พักภูมิประเทศดีมาก มี ลำธารไหลผ่าน

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
เวลา ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่ บ้านพักริมธาร

เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ออกเดินทางไปยังจุดแจกของ ที่บ้านกุยต๊ะ ต. แม่จัน
อ. อุ้มผาง จ. ตาก ระยะทาง ๘๔ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ๒-๓ ชั่วโมง


เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ เดินทางถึงจุดแจกของ พระเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯ และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่าง ๆ ให้การต้อนรับ


เวลา ๑๑.๑๐ น. ถวายภัตตาหารเพล

เวลา ๑๘.๓๐ น. พระครูปลัดอนันต์ และพระเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ประชุมเตรียมงาน และ พระชัยวัฒน์
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมาและความเป็นมาของศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระเดชพระ
คุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อพระมหา วีระ ถาวโร) ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท)
เป็นทุนเริ่มแรก

พระชัยวัฒน์กล่าวถึงความเป็นมาที่มาแจกของที่ อ. อุ้มผาง เนื่องจาก ดร.ปริญญา เคยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ
สืบนาคะเสถียร และเป็นเพื่อนกับ อ.รตยา จันเฑียร ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิสืบ ฯ คนปัจจุบัน ได้ทราบว่าการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ ฯ และความเป็นอยู่ของชาวบ้านลำบากมาก จึง ประสานงานกับ ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร
ขอให้เข้าไปสำรวจ ฯ และให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านในเขตนี้

อ.รตยา จันเฑียร ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวเปิดงานและเล่าถึงความเป็นมาของมูลนิธิ ฯ โดยย่อ

คุณยุทธชัย บุตรแก้ว (ปู) เจ้าหน้าที่ ฯ เล่าว่าการทำงานเริ่มแรกยากมาก กว่าจะผูกมิตรกับ ชาวบ้าน และกว่า
ชาวบ้านจะเข้าใจ ต้องใช้ความพยายามมากและต้องแสดงให้ชาวบ้านเข้าใจว่า เราเสียสละจริง ๆ กว่าจะเจอหัวหน้าก็
ใช้เวลา ถึง ๑ ปี ถึงจะมีโอกาสพบ ลุงสมหมาย ซึ่งเป็นผู้นำชาวบ้าน และมีความรู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นเหมือนปราชณ์
ของป่า ซึ่งชาวบ้านนับถือมาก ช่วยพูด แนะนำให้ชาวบ้านเข้าใจถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่และในคืนนี้

ทางหน่วยงานมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้เตรียมการแสดงไว้ให้พวกเราชม ๔ ชุด

ชุดที่ ๑ เป็นการแสดงดนตรีเครื่อง เตหนา การร้องเพลงกะเหรี่ยง

ชุดที่ ๒ เป็นการแสดง จิ๊กริ๊ (รำกระทบไม้)

ชุดที่ ๓ เป็นการแสดง รำดง ของนักเรียน ร.ร. กศน.กุยเคล๊อะ

ชุดที่ ๔ เป็นการแสดง สีซอ ของชาวบ้าน กุยเคล๊อะ


ชุดที่ ๕ เป็นการแสดง เพลงกะเหรี่ยง ร.ร. กุยเคล๊อะ

ท้ายสุดก็เป็นการร่วมเล่นรอบกองไฟระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ร้องเพลงร่วมกัน และร่วมรำวงรอบกองไฟกันเพื่อสร้างความสามัคคี และความสนิทสนมร่วมกัน ยิ่งท่านพระครูปลัดอนันต์ บอกว่า
" ถ้าคนไหนรำ แล้วจะรวย ยิ่งรำยิ่งรวย" แหม !.. ถือเป็นพรจากท่านเจ้าอาวาส เจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯก็เลยออกมา
ร่วมรำกันใหญ่.. เป็นที่รื่งเริง สนุกสนาน ทั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯ ชาวบ้าน และเด็กๆ จนถึง ๒๑.๓๐ น.


เวลา ๒๑.๓๕ น. ก็แยกย้ายกัน ซ้อมการแจกของ โดยมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ ฯ ให้รับผิดชอบแต่ละจุดที่จะแจก
เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในวันแจก เป็นที่เรียบร้อย เสร็จแล้วก็แยกย้ายกันเข้าพักผ่อน

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
วันแจกของ วันนี้คณะแม่ครัว และผู้มาเลี้ยงอาหาร ต้องตื่นกันมาเตรียมอาหารแต่เช้ามืด กว่าทุกวัน เพราะพระสงฆ์และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ จะต้องเริ่มงานแต่เช้า จึงต้องทานอาหารเช้ากว่าทุกวัน และจะต้องเลี้ยงอาหารเช้าแก่ชาวบ้านที่เดินทางมาถึง แต่เช้ามืด เพราะระยะไกลกว่าจะเดินทางมาถึง ชาวบ้านจะได้ทานอาหารเช้าก่อนรับแจกของ ด้วยจิตที่มีเมตตายิ่งของทุกคณะ จึงขอโมทนากับแม่ครัวและผู้ที่มาเลี้ยงอาหารทุกคณะ มาในที่นี้ด้วย ด้วยจิตที่มีเมตตายิ่งของทุกคณะ

ขอให้ทุกท่าน ทุกคณะ รวย รวย รวย ๆ ๆ.. และสมปรารถนาตามที่ต้องการทุกประการด้วยเทอญ..

เวลา ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา ๐๗.๔๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ทำพิธีบวงสรวงที่ปะรำพิธี จบแล้ว นำบูชาพระรัตนตรัย


เวลา ๐๗.๕๐ น. ราษฎรยากจน ที่มารับสิ่งของและนักเรียนเข้าแถว พระเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ แจกคูปองเพื่อ
ไว้รับสิ่งของ


เวลา ๐๘.๑๕ น. เริ่มการมอบสิ่งของให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

๑. มอบสิ่งของให้กับชาวบ้าน ๑๔ หมู่บ้าน

๒. มอบของส่วนกลางให้กับเจ้าหน้าที่ตาม หน่วยงาน ต่าง ๆ
๓. มอบให้กับเจ้าหน้าที่ อบต.

๔. เจ้าหน้าที่ อบต. กล่าวขอบคุณทางหน่วยงานศูนย์สงเคราะห์ ฯ ที่นำสิ่งของขึ้นมาช่วยเหลือชาวบ้าน กล่าวขอบคุณ
แทนชาวบ้าน และรู้สึกซาบซึ้งที่ได้รับการสงเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจากทางศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในครั้งนี้


เวลา ๐๘.๔๐ น. ก็เริ่มทำการแจกของให้ชาวบ้าน ๗ หมู่บ้านที่สำรวจแล้ว และมีหมู่บ้านติดชายแดนนอกรายการ
ที่มาขอรับของแจกด้วยจำนวน ๗ หมู่บ้าน รวมเป็น ๑๔ หมู่บ้าน ชาวบ้านที่มารับของแจกต่างดีใจที่ได้รับแจกจำนวนมาก
ทั้งหอบทั้งหิ้ว โดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัว ไม่สามารถจะหอบและขนไปได้หมด จึงต้องมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ช่วยแบก
ข้าวสาร และเกลือไปวางไว้ให้ตามจุดที่จะขนไปได้จุดสุดท้าย ที่แจก คือข้าวสารและเกลือเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯ ต้องทำงานหนักมาก ๆ เพราะต้องช่วยแบกทุกคน เพราะชาวบ้านไม่สามารถขนไปได้หมด แต่เจ้าหน้าที่ที่จุดนี้ทุกคนก็มีจิตเมตตา เข้าไปช่วยชาวบ้านแบกและช่วยขนด้วยความเต็มใจ ทั้งเหนื่อย ทั้งหนัก และแดดก็ร้อนมาก ขออนุโมทนาด้วยนะ สาธุ สาธุ...


เวลา ๑๑.๐๐ น. การแจกของให้แก่ชาวบ้านเสร็จเรียบร้อยลงด้วยดี

ท่านพระครูปลัดอนันต์ เดินทางกลับก่อนเพราะกลัวมืดค่ำระหว่างทางลงจากพื้นที่

สำหรับส่วนล่วงหน้ายังพักอยู่ที่ ร.ร.บ้าน กุยต๊ะ อีก ๑ คืน เพื่อเก็บสิ่งของต่าง ๆ และเคลียร์ งานทุกอย่างให้เรียบร้อย รุ่งขึ้น วันที่ ๑๘ ก.พ. หลังจากฉันภัตตาหาร เช้าแล้ว ออกเดินทางจาก ร.ร.บ้านกุยต๊ะ เดินทางกลับวัดท่าซุง ถึงวัด
เวลา ๑๙.๐๐ น.

รายการสิ่งของที่ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนใน ถิ่นทุรกันดาร ฯ เพื่อนำสิ่งของไปแจกให้แก่ราษฎรยากจน ที่ ต. แม่จัน อ. อุ้มผาง จ. ตาก มีรายการดังต่อไปนี้

๑. ข้าวสาร ของทางศูนย์ ฯ จำนวน ๑๐ ตัน = ๑๐,๐๐๐ ก.ก. รวมเป็นเงิน ๑๑๑,๔๒๐ บาท

๒. เกลือ จำนวน ๑๔ ตัน = ๑๔,๐๐๐ ก.ก. คุณทองพูน ศรีวรนาท จ.เพชรบุรี เป็นเจ้าภาพ

๓. น้ำปลา ของทางศูนย์ฯ จำนวน ๕๐ แกลลอน

๔. น้ำมันพืช ของทางศูนย์ฯ จำนวน ๓๐ กล่อง มี ๑๘๐ ขวด ๆ ละ ๒ ลิตร

๕. เสื้อผ้า ๓,๐๐๐ ชุด ของทางศูนย์

๖. เสื้อกันหนาว จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ของทางศูนย์ ฯ

๗. หมวกไหมพรม จำนวน ๓๐,๐๐๐ ใบ ของทางศูนย์ ฯ

๘. มาม่า จำนวน ๒๐๐ กล่องใหญ่ คุณมาลินี โชติเลขา เป็นเจ้าภาพ

๙. ยาสีฟัน-แปรง-สบู่ จำนวน ๑,๗๒๗ ชุด ของทางศูนย์ ฯ และมอบให้ส่วนกลาง ๘ ร.ร. ๆ ๒๐ ชุด

๑๐. น้ำตาล จำนวน ๖๐๐ ก.ก. คุณ วิชชุดา ชัยกูล และคณะ เป็นเจ้าภาพ

๑๑. ขนมปังปี๊บ จำนวน ๑๖ ปี๊บ คุณ วิชชุดา ชัยกูล และคณะ เป็นเจ้าภาพ

๑๒. อุปกรณ์ดับเพลิง ๗ หมู่บ้าน จำนวน ๒๑ ตัว คุณวิชชุดา ชัยกูล และคณะ เป็นเจ้าภาพ

๑๓. ปลาร้า คณะอาศรมศรัทธาธรรม ต.บ้าน เก่าย่าดี จ.ชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพ

๑๔. เครื่องครัวส่วนกลางมอบให้โรงเรียน ร.ร. ละ ๒ ใบ จำนวน ๘ โรงเรียน รวม ๑๖ ใบ
คุณรัตนา ชินบุตรานนท์ เป็นเจ้าภาพ

๑๕. หนังสือการเรียน ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ รวม ๗ ร.ร. มูลค่า ๔๐,๐๐๐ บาท
ร้านวัฒนาพานิช สำราญราษฎร์ เป็นเจ้าภาพ

๑๖. ใบชาและขิงชง จำนวน ๑,๐๓๔ ชุด ของทางศูนย์ ฯ

๑๗. ยาสำหรับส่วนกลางอนามัย จำนวน ๘ แห่ง ของทางศูนย์ มูลค่า ๑๕๓,๙๐๐ บาท

๑๘. ยารักษาโรค คณะพยาบาลด่านขุนทด นำมารักษาชาวบ้าน จำนวน ๑๗ กล่อง

๑๙. เครื่องกีฬา มี ฟุตบอลและตะกร้อ

๒๐. มุ้ง จำนวน ๖๑๐ หลัง มูลค่า ๙๐,๐๐๐ บาท ของทางศูนย์ ฯ

๒๑. ของเล่นเด็ก ของทางศูนย์ฯ และคุณต้น-คุณตุ้ม ร่วมเป็นเจ้าภาพ

๒๒. ปัตตาเลียน ตัดผมครบชุด ๘ โรงเรียน มูลค่า ๒,๕๐๐ บาท เฮียฮง เป็นเจ้าภาพ

๒๓. รองเท้าชาวบ้าน ของทางศูนย์ ฯ


๒๔. เครื่องกรองน้ำพร้อมถัง บรรจุนํ้า๑,๐๐๐ ลิตร รวม ๔ ชุด ของทางศูนย์ ฯ

๒๕. ธงชาติและธงธัมมจักร จำนวน ๘ โรงเรียน มูลค่า ๑,๖๐๐ บาท อ. บุปผาชาติ พงษ์ประดิษฐ์ เป็นเจ้าภาพ

๒๖. ปลาเค็ม จำนวน ๑,๔๐๐ ก.ก. มูลค่า ๔๒,๐๐๐ บาท พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ) เป็นเจ้าภาพ

๒๗. นมกล่อง ๕๐ กล่องใหญ่ จำนวน ๑,๘๐๐ กล่องมี คุณป้อม, พระอาจินต์ และคุณ เซี้ยง เป็นเจ้าภาพ

๒๘. วิทยุเทป สำหรับหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน จำนวน ๒๔ เครื่อง

นอกจากนำสิ่งของมาแจกให้แก่ราษฎร, นักเรียน ทหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ทางศูนย์สงเคราะห์ ฯ นำอาหารและเครื่องดื่มไปเลี้ยงอีกด้วย มีคณะต่างดังนี้


๑. คณะศาลาเก่า และคณะโคราช เลี้ยงอาหารตลอดงาน ตั้งแต่ วันที่ ๑๒-๑๘ ก.พ.

๒. คุณพรนุช-คุณจำปี คืนคงดี เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว วันที่ ๑๖-๑๗ ก.พ.


๓. คณะอาศรมศรัทธาธรรม ต.บ้าน เก่าย่าดี จ.แก้งคร้อ อ.ชัยภูมิ เลี้ยงน้ำขิง อาหาร และข้าวต้มมัดตั้งแต่
วันที่ ๑๓-๑๗ ก.พ.


๔. ร้านโอเลี้ยงลุงเต่า เลี้ยงเครื่องดื่ม ชาเย็น และกาแฟเย็น ตั้งแต่ วันที่ ๑๓-๑๗ ก.พ.


๕. คุณอ๊อด เลี้ยงกล้วยทอด โดยมี พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ) เป็นเจ้าภาพใหญ่ ตั้งแต่ วันที่ ๑๓-๑๗ ก.พ.

๖. คุณหมวย จ. สุพรรณบุรี เลี้ยงกาแฟ โอวัลตีน และเลี้ยงอาหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๘ ก.พ.


๗. คุณเนาว์และคณะ เลี้ยงลูกชิ้น เลี้ยง วันที่ ๑๖-๑๗ ก.พ.


๘. เฮียกวง เลี้ยงปาท๋องโก เลี้ยงตั้งแต่ วันที่ ๑๓-๑๙ ก.พ. ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ฯ นอกจากบริจาคสิ่งของแล้วยังให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ ที่ อ.อุ้มผาง จ. ตาก คือ

๑ . สนับสนุนหน่วยงานของทหารค่ายจิรประวัติที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่พัฒนาความยากจนของชาวบ้านผู้ยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพร ะเจ้าอยู่หัว ฯ ในขั้นต้นนี้แนะนำชาวบ้านเรื่องการปลูกผักในแปลง เพื่อไว้กินและขายได้ แนะนำเรื่องการทำปุ๋ยหมักแก่ชาวบ้าน โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี ทางศูนย์ ฯ ก็ให้การช่วยเหลือเรื่องเมล็ดพันธ์ผัก ๖ ชนิด, จอบ ๑๐ อัน, บัวรดนํ้า ๑๐ อัน ต่อ ๑ หมู่บ้าน และเสียม บริจาคช่วยหน่วยงานทหารค่ายจิรประวัติ รวม ๗ ชุด ไว้นำชาวบ้านปลูกผักปลอดสารไว้กิน และจำหน่ายส่วนกลาง รวมมูลค่า ๒๒,๐๐๐ บาท

๒. ที่โรงเรียนกศน.บ้านพอกระทะ ของครูไก่ แนะนำเรื่องการทอเส้นไหม แล้วให้ชาวบ้านนำไปทอที่บ้าน แล้วนำผ้าไปจำหน่ายใน อ.อุ้มผาง ให้กับนักท่องเที่ยว เป็นการกระจายรายได้เข้าชุมชน

ทางศูนย์ ฯ ได้ให้การสนับสนุนโรงย้อมที่มีมุ้งกันแดดฝน ใช้งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท๓. ธนาคารข้าว ของชาวบ้านฤาษีหม่อง กั๊วะ ผู้รักษาศีล ๕ อย่างเคร่งครัด ชาวบ้านจะนำข้าวและผลผลิตมารวมกันแล้วเก็บไว้ในยามขาดแคลน เมื่อไม่พอกิน จึงมายืมส่วนกลางไปใช้ เมื่อมีผลผลิตแล้วจึงนำกลับมาคืน ใช้งบประมาณ จำนวน ๗๑,๕๐๐ บาท

๔. ธนาคารน้ำเกลือไอโอดีน ที่บ้าน ตะละโค่ง ของ ครูเณร ให้ไว้เพราะการคมนาคมไกลจากโรงพยาบาลมากเป็นส่วนกลางยามขาดแคลนในการรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น เพราะที่นี้อยู่ติดชายแดนประเทศพม่า

๕. ธนาคารเกลือ ที่บ้านกรูโบ ที่นี่ขาดแคลนเกลือมาก ทางศูนย์ ฯ บริจาคเกลือให้ ๑ ตัน เพื่อให้ชาวบ้านยืมไปใช้ แล้วมาใช้คืนภายหลัง ทั้งนี้ให้คนในหมู่บ้านควบคุมดูแลกันเอง

๖. เครื่องมือช่วยดับไฟป่าเบื้องต้น จำนวน ๒๑ เครื่อง มอบให้หน่วยงานสืบนาคะเสถียร

๗. มอเตอร์ไซด์ จำนวน ๒ คัน ไว้ใช้ในหน่วยงานสืบนาคะเสถียร ช่วงทำงานอยู่ในพื้นที่การไปแจกของครั้งนี้เมื่อลูกศิษย์ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ทราบข่าวก็ให้การสนับสนุนเรื่องการเงินและสิ่งของ ขอนำรายชื่อประกาศโมทนาให้ทราบ (เพิ่มเติม) ดังนี้

๑. คุณวิโรจน์ อ่อนจินต์ และ คุณสุวณี อ่อนจินต์ บริจาคร่วมทำธนาคารข้าวเปลือก จำนวน ๑ เกวียน มูลค่า
๔,๐๐๐ บาท

๒. ผู้บริจาคเงินช่วยทำห้องน้ำ (เพิ่มเติม) มีดังต่อไปนี้

หลวงพ่อสวิง อินทมาน คณะชีเล็ก ๕๐๐ บาท

อ.เอ๋ - อ.นก - อ.หมี - อ.ฝน และครอบครัวโรง

เรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ๑,๑๑๐ บาท

คุณสุชิน สำเนียงดี ร่วมสร้างห้องน้ำ และต่อท่อประปา ๑,๐๐๐ บาท

แม่ชีสุภา อรุณประสาทพร ร่วมสร้างห้องน้ำ และท่อประปา ๕๐๐ บาท

๓. รายชื่อผู้ร่วมบริจาคเงินร่วมทำบุญแจกของ ที่ อ.อุ้มฝาง จ.ตาก มีดังต่อไปนี้
คุณปราณี แซ่เตีย ๖,๐๐๐ บาท

คณะครูและนักเรียนพระสุธรรม ๓,๒๐๐ บาท

คุณกิจจา กาญจนบรรณ์ ๑,๑๐๐ บาท

โยมตี๋ แซ่ลี้ (ปักเฮง) ๑,๐๐๐ บาท

คุณทิพย์ ๑,๐๐๐ บาท

พระสุเชษฐ์ สีลเตโช ๑,๐๐๐ บาท

แม่ชีสุภา อรุณประสาทพร ๕๐๐ บาท

โยมเอ เขาพวง ๕๐๐ บาท

พระวิชิต ๒๐๐ บาท

๔. คุณเล็ก (ศิลาหยก) บริจาคสิ่งของเข้าศูนย์สงเคราะห์ ฯ มีรายการดังนี้

น้ำดื่ม ๒๕ ถัง มูลค่า ๒๐๐ บาท

น้ำแข็ง ๕๓๐ กก. มูลค่า ๒,๑๒๐ บาท

เนื้อหมู ๙๐ กก. มูลค่า ๑๐,๘๐๐ บาท

น้ำดื่ม ๕๐ โหล มูลค่า ๑,๖๗๐ บาท

รวม ๑๔,๗๙๐ บาท

บริจาคผัก - ผลไม้ เข้าครัวของศูนย์ ฯ

เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ และเลี้ยงอาหารเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ทุกคน วันเดินทาง

๕. พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต, คุณลักษมี ฤทธานนท์ คณะวัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก และคณะบ้านก๋ง บริจาคถังพักนํ้าขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ใบมูลค่า ๗,๘๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖. คุณวิชชุดา ชัยกูล (แอน) และคณะบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ศูนย์สงเคราะห์ ฯ เพื่อนำไปแจกให้แก่ราษฎร
ยากจน ที่ อ.อุ้มฝาง จ.ตาก มีรายการดังนี้

น้ำตาล จำนวน ๖๐๐ ก.ก.

ขนมปังปี๊บ จำนวน ๑๖ ปี๊บ

อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น จำนวน ๒๑ ตัว

ร่วมทำบุญค่าน้ำมันรถ ๒,๕๐๐ บาท

ร่วมทำบุญค่าอาหาร ๒,๐๐๐ บาท

รายนามผู้ร่วมทำบุญ มีดังต่อไปนี้

พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต ๓,๐๐๐ บาท

คุณวิชชุดา ชัยกูล และครอบครัว ๒,๓๙๘ บาท

คุณสิริพันธ์,คุณแสบ และคณะ ๒,๑๑๐ บาท

พ.อ.หญิง รัตนา เอื้อบุณยะนันท์ ๒,๐๐๐ บาท

คุณโชติรส คำนึง และคณะ ๑,๒๓๐ บาท

คุณป้าอัจฉรา ไพบูลย์ ๑,๐๐๐ บาท

คุณลักษมี และคณะวัดพุทธไทย ฯ ๑,๐๐๐ บาท

คุณภาส์วริทธิ์ ภาสิทธิ์พล ๑,๐๐๐ บาท

คุณชาญวิทย์ มโนธีรวัฒน์ ๑,๐๐๐ บาท

คุณพิมณฑ์พอน ชูนครพัฒน์ ๑,๐๐๐ บาท

คุณหรรษา เสริมศรี ๑,๐๐๐ บาท

พระวิเชียร (๑) ๕๐๐ บาท

แม่ชีสุนีย์ อินทมาน และคณะ ๕๑๐ บาท

คุณยุวดี อ่ำประยูร ๕๐๐ บาท

คุณสุปราณี อาภาสกุล ๕๐๐ บาท

คุณไตรดาว (น้องเอิร์ท) ๕๐๐ บาท

คุณเบจมาศ กุลปราการ ๕๐๐ บาท

คุณป้าจินตนา พิเชียรสุนทร ๕๐๐ บาท

คุณสุปราณี (จ.ภูเก็ต) ๕๐๐ บาท

คุณนุช (จ.สระบุรี) ๕๐๐ บาท

คุณณัฐพร ธีรเนตร ๕๐๐ บาท

คุณศิริพร วัฒนโชค ๓๐๐ บาท

คุณพรนิภา เอื้อบุณยะนันท์ ๒๐๐ บาท

คุณฌิชนันท์ สันศรี ๒๐๐ บาท

คุณทิพย์ ๒๐๐ บาท

คุณป้าสมคิด และ เพื่อน ๑๒๐ บาท

คุณศาศวัต ธีรเนตร (น้องปุณ) ๑๐๐ บาท

คุณนภัสสร ธีรเนตร (น้องปิ่น) ๑๐๐ บาท

คุณแม่เตียง แซ่จึง ๑๐๐ บาท

คุณบุญเลิศ ชัชวาลหิรัญ ๑๐๐ บาท

คุณสุภา คลังรัตนโชคชัย ๑๐๐ บาท

คุณกุ๊ก และ เพื่อน ๘๐ บาท

๗. คณะครูและนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา ร่วมทำบุญแจกของศูนย์สงเคราะห์ และทำบุญทุกอย่าง จำนวน ๓,๒๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๘. รายนามผู้เลี้ยงไอศครีม ในวันแจกแก่ชาวบ้านและเด็ก ๆ ที่มารับของ จำนวน ๔ ถัง ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท มีดังนี้

พระบุญมา ๑,๘๐๐ บาท

คุณแมน ๑,๘๐๐ บาท

ลูกศิษย์จากเยอรมัน ๑,๘๐๐ บาท

คุณอำนวย สิงห์เรือง ๑,๘๐๐ บาท

๙. รายชื่อผู้บริจาคบะหมี่สำเร็จรูป เพื่อ นำไปแจกให้แก่ราษฎรยากจน ที่ อ.อุ้มฝาง จ.ตาก มีดังต่อไปนี้

คณะคุณมาลินี โชติเลขา, คุณกรรณิการ์ วิบูลย์ลาภ, คุณชุมศักดิ์ โอสนานนท์, คุณสารสิน วีระผล, คุณมีท้อ แซ่โง้ว
จำนวน ๑๐๐ หีบ มูลค่า ๖๐,๐๒๗ บาท

คณะคุณจุลเทพ, คุณเกรียงศักดิ์, คุณธีรชัย, คุณปกรณ์ เอื้อชลิตนุกูล และครอบครัว ๔๐,๒๐๐ บาท

คุณอัญเชิญ มณีจักร ๑๑,๖๐๐ บาท

คุณทวีศักดิ์ เตชะศิริวรรณ, ครอบครัว ๓,๐๐๐ บาท

คณะกองทุน ๒,๔๕๐ บาท

คุณเดือนฉาย คอมันตร์ ๒,๒๘๐ บาท

คุณสุภาวดี จุ้ยนุช ๑,๘๐๐ บาท

คุณเสริมทรัพย์ วัฒนพฤกษา ๖๗๐ บาท

คุณอุษา นาควิวัฒน์ ๖๗๐ บาท

คุณปรีชา อารีกุล ๖๗๐ บาท

๑๐. คุณมาลินี โชติเลขา ชำระค่าขนส่งบะหมี่สำเร็จรูป ทั้ง ๒๐๐ หีบ ไปส่งที่วัดท่าซุง เป็นเงิน ๒,๒๐๐ บาท

๑๑. คุณอำนวย - คุณบุญรอด - คุณขวัญ สิงห์เรือง ร่วมทำบุญกับศูนย์สงเคราะห์ ฯ ทุกอย่าง เป็นเงิน ๑๒,๒๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณและขออนุโมทนากับทุกท่านที่นำสิ่งของมาบริจาค บางท่านก็ส่งเงินมาร่วมงานกับศูนย์สงเคราะห์ ฯ
ขอทุกท่านจงมีความสุข มีความคล่องตัว ไปไหนมาไหนขอให้ได้รับความสะดวกสบาย มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์

ปฏิปทาสาธารณประโยชน์ เราได้กระทำแล้ว เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณหลวงพ่อ ผู้ตั้งศูนย์สงเคราะห์ ฯ ตาม
พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โอกาสหน้าขอมาร่วมงานกันอีกนะจ๊ะ !

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ได้จัดให้มีการเข้าธุดงค์ของพุทธบริษัทที่ป่าใหม่ เป็นเวลา ๕ วัน โดยมอบหมายให้ พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร เป็นหัวหน้า และพระสงฆ์เป็นผู้ควบคุมดูแล ๖ องค์ มีผู้มาเข้าร่วมธุดงค์ ผู้หญิง ๑๐๑ คน
ผู้ชาย ๑๘ คน รวมทั้งหมด ๑๑๙ คน

พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ) และคณะศาลาเก่า เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาเข้าธุดงค์ตลอดการเข้าธุดงค์
๕ วัน ขออนุโทนาเป็นอย่างสูงกับทุกท่าน สาธุ ๆ...

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

(ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันมาฆบูชา)

เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่ศาลาพระพินิจ ฯ


เวลา ๑๘.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ นำพระภิกษุสงฆ์ และญาติโยมพุทธบริษัทเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องใน วันมาฆบูชาแจ้งข่าว


วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ และ ๖ มีนาคม ๒๕๕๑

พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ อนุมัติให้พระสงฆ์ ๕ รูป มี พระอาจินต์ พระมานะ พระทนงศักด์ พระวิเชียร
พระชาญชัย เดินทางไปประเทศเยอรมนี วัดพุทธไทยนอร์นแบร์ก และสมาคมศิษย์วัดท่าซุง เมืองวีสบาเดน เป็น
เวลา ๓ เดือน เพื่อฝึกสอนมโนมยิทธิและนำญาติโยมทำบุญเนื่องในวาระต่าง ๆ

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อ
พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง สาขาที่ ๙ อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา

วันที่ ๘, ๙ มีนาคม ๒๕๕๑
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อ
พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช) ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๕, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑

เริ่มงาน วันที่ ๑๕ มี.ค. เวลา ๑๖.๐๐ น.
ทำพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑, รัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๖, รัชกาลที่ ๗, พระเจ้าตากสิน
ที่ด้านหน้ามหาวิหาร ๑๐๐ เมตร

เวลา ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ ต่อจากนั้น สวดพระอภิธรรมถวายกุศลแด่พระเดช
พระคุณหลวงพ่อ ฯ ที่ศาลา ๑๒ ไร่

วันที่ ๑๖ มี.ค.
เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวงท้าวเวหน (ศาลพระภูมิของวัด) ที่ข้างมณฑปพระศรีอาริย์

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระมหาเถรานุเถระที่นิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล

วันที่ ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่บ้านเลขที่ ๙
ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๙, ๓๐ มี.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.โมทนา


๑. คุณสัจจะ ทันการ, คุณกรรณิการ์ การเดช ถวายอาหารและยารักษาโรค ประจำเดือนมกราคม มีรายการดังนี้

ค่าอาหาร ๒๐,๑๕๐ บาท

ค่ายาและค่าหมอ ๓,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๒๓,๑๕๐ บาท

๒. คุณหยกเพชร จันทวัน ถวายเงินสำหรับ เป็นค่าอาหารสุนัขบริเวณภายในวัดท่าซุง เป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

๓. คุณนฤมล นินบดี ถวายเงินสำหรับเป็นค่าอาหารสุนัขบริเวณภายในวัดท่าซุง เป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

๔. คุณศิริวัฒนา บัญชาเทวกุล (แต๋ว) และครอบครัว นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลมในวันอาทิตย์

๕. Mr.Shake โดย คุณสุขขา อ่อนจิต และ คุณกรกมล ชูชัยศรี นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลม
ในวันเสาร์และวันอาทิตย์

๖. คุณพรพรรณ เลิศลํ้า (ต๋อย) และคณะ นำดอกไม้มาให้ผู้ฝึกใหม่บูชาครูในการฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านสายลม
เดือนธันวาคม มูลค่า ๒,๖๔๐ บาท

๗. สำนักปฏิบัติธรรมบ้านก๋ง มี อาจารย์สมพงษ์ หลุนประยูร เป็นหัวหน้า ได้ร่วมกันถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์
วัดท่าซุง เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๕๑ ได้เงินสังฆทาน ๔๒,๒๐๐ บาท

๘. รายชื่อผู้บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์และซ่อมคอมพิวเตอร์ของธัมมวิโมกข์ มีรายนามดังนี้

คุณสมบูรณ์ บุญสมพร , คุณศักดิ์ศิริ จันทรังษี

คุณกษิรา จันทรังษี , ด.ช.ตาณกร จันทรังษี

คุณสุรินทร์ จิตรภาษย์ , คุณราตรี มิ่งเมือง

คุณวรธรรม วัฒนโรดม , คุณเสาวนีย์ โรจนประดิษฐ์

แม่ชีวรนุช วัฒนะพินิจกุล , คุณจินทภา ถาวรินทร์

คุณจิตรา พันธนา , คุณนิกร บุญจันทร์

รวมเป็นเงิน ๓,๘๔๕ บาท

๙. ผู้บริจาคข้าวสารให้กับ ร.ร.ต.ช.ด. ในงานวันเด็ก ที่สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชรหมยาน (ป่าละอู) รายนาม ดังนี้

คุณชิน - คุณเพ็ญ และครอบครัว ๑ กระสอบ

คุณพิพัฒน์ - คุณอรวรรณ ๑ กระสอบ

คุณประสงค์ - คุณนุกูล ๑ กระสอบ

คุณสมาศ - คุณฐิติ ๑ กระสอบ

ลูกหลานบ้านสายลม ๑ กระสอบ

คุณยายฉุย ๑ กระสอบ , คุณวัชรพงษ์ ๑ กระสอบ

คุณนิรันทร์ ๑ กระสอบ , คุณสามารถ ๑ กระสอบ

คุณบุญมา ๑ กระสอบ , คุณอานนท์ ๑ กระสอบ

รวมเป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท

ลูกหลานบ้านสายลม ถวายค่าแก๊สหุงต้ม และเสบียงอื่น ๆ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

๑๐. คุณลือชัย ช่วยปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ทำให้ชาวบ้านรอบ ๆ บริเวณ ที่สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชรหมยาน (ป่าละอู) สามารถฟังธรรมะของหลวงพ่อ ได้อย่างทั่วถึง โดยไม่คิดค่าแรง และช่วยซื้ออุปกรณ์ ระบบเสียง ได้ส่วนลดทำให้วัดสามารถประหยัดเงินได้ ๑๒,๐๐๐ บาท

๑๑. รายชื่อผู้บริจาคเงินและสิ่งของในการดำเนินการปรับปรุงซื้อลำโพงเพิ่มเติม ที่สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน (ป่าละอู) มีรายนาม ดังนี้

คณะศิษย์ลูกหลวงพ่อ 1122 ถวายเครื่องเล่น DVD Pioneer จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๔,๐๐๐ บาท

ครอบครัวทรัพย์มา ถวายเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

คณะคุณสุไนซ์ ลิ้มเจริญ ๑๐,๐๐๐ บาท

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐๐ บาท

๑๒. คณะศิษย์ลูกหลวงพ่อ 1122 ถวาย เครื่องต้มน้ำร้อนไฟฟ้า, ชา-กาแฟ และอุปกรณ์เครื่องดื่มไว้ประจำที่สำนักปฏิบัติธรรมศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน จ.โคราช รวมมูลค่า ๖,๐๐๐ บาท

ขออนุโมทนาทุกท่านเป็นอย่างสูง***************************[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top