Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 25/7/08 at 21:51 [ QUOTE ]

รวมสารธรรม ชุดที่ 2 กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน (ตอนที่ 1 - 28)


"กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน"


.....หลวงพ่อสอนพระกรรมฐานชุดนี้ เดิมเป็นเทปคาสเซท นับว่าเป็นของหายาก เพราะท่านสอนไว้นานแล้ว ก่อนชุด "อานาปานุสติ ปี 2520" เสียอีก จึงได้ตั้งชื่อว่า "กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน"

ถือว่าเป็นคลังปัญญาสำหรับผู้รับฟังทั้งหลาย นับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ และอาจจะเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้แสวงหาแก่นธรรม หรือผู้หวังความพ้นทุกข์ในอนาคตกาลอีกด้วย

นี่คือ..."มรดกธรรม" หรือว่า "คลังปัญญา" ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรา ที่ผู้จัดทำได้สรรหา "ลายแทงขุมทรัพย์" นี้มาให้แล้ว คงอยู่ที่ท่านทั่งหลายเท่านั้นแหละ ที่จะเห็นคุณประโยชน์หรือไม่ หรือจะขวนขวายและพยายามปฏิบัติตาม ทั้งนี้ก็คงจะอยู่ที่ตัวท่านเองแล้วละ ว่าตนเองจะเป็นที่พึ่งของตนเองได้หรือไม่..!

(Update 9 มิถุนายน 2561)คลิปเสียงชุดนี้ ลิขสิทธิ์เป็นของวัดท่าซุง จัดทำโดยพระเจ้าหน้าที่ "ตึกกองทุน"

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top