Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 22/9/08 at 15:26 [ QUOTE ]

งานบวชพระ (หมู่) ปฏิบัติธุดงค์ วันที่ 6 ธันวาคม 2551


(Update 9 ธันวาคม 2551)วันศุกร์ที่ ๕ ธ.ค. ๕๑
๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ทำพิธีบวงสรวงหน้าโบสถ์
๑๔.๐๐ น. ซ้อมขานนาค จำนวน ๙๑ คน และโกนศีรษะที่หน้าพระอุโบสถวันเสาร์ที่ ๖ ธ.ค. ๕๑
๐๖.๓๐ น. ตั้งขบวนแห่ผู้อุปสมบทและผู้บวชพราหมณ์ชายหญิง โดยมีวงโยธวาทิตของคณะนักเรียน โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา นำขบวนเวียนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ

เริ่มพิธีการอุปสมบท โดยท่านเจ้าคุณพระอุทัยธรรมานุวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี และ พระครูอุปการพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอเมือง เป็นพระอุปัชฌาย์
๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง ได้ทำพิธีบวชชีพราหมณ์ให้แก่ญาติโยมทั้งหลาย ณ ศาลา ๑๒ ไร่คุณกมลรัตน์ เชษฐเจริญรัตน์ เป็นเจ้าภาพพิมพ์ หนังสือหลักปฏิบัติธุดงค์ มอบให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนในงานธุดงค์--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปยอดผู้ร่วมปฏิบัติธรรม "ธุดงค์" ปี 2551

พระอาคันตุกะ จำนวน 258 รูป
สามเณร จำนวน 16 รูป
พระนวกะ (บวชใหม่) จำนวน 91 รูป
พระวัดท่าซุง (พระพี่เลี้ยง) จำนวน 32 รูป

พระภิกษุสามเณร รวมจำนวนทั้งสิ้น 397 รูป

ส่วนพราหมณ์หญิง อยู่ป่า 1,085 คน
อยู่ภายในอาคาร 1,057 คน

พรหมณ์ชาย อยู่ป่า 251 คน
อยู่ภายในอาคาร 147 คน

รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,540 คน


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Update 10 ธันวาคม 2551)


เริ่มปฏิบัติธุดงควัตร ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๕ ธ.ค. ๕๑
๐๔.๔๕ น. พระสงฆ์ สามเณร และฆารวาส ที่อยู่ธุดงค์ในป่าเจริญพระกรรมฐานร่วมกันที่ลานธรรม
๐๖.๑๕ น. พระสงฆ์ สามเณร ที่อยู่ธุดงค์ออกบิณฑบาตที่บริเวณลานจอดรถ 25 ไร่

๐๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่ แล้วฉันภัตตาหาร (ฉันมื้อเดียว)
๑๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งกรรมฐานที่ศาลา ๑๒ ไร่
๑๙.๓๐ น. สนทนาธรรม

ฉันน้ำปานะที่ศาลา ๑๒ ไร่-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Update 13 ธันวาคม 2551)


วันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ (ฝีกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง)
๑๑.๕๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ทำพิธีบวงสรวงที่ศาลา ๑๒ ไร่
๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง ที่ศาลา ๑๒ ไร่

๑๔.๒๐ น. หลังการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ พร้อมด้วยพระสงฆ์ วัดท่าซุง ๓ รูป ลงรับสังฆทานที่ศาลา ๑๒ ไร่ ถึงเวลา๑๕.๐๐ น.หลังจากถวายสังฆทานเรียบร้อยแล้ว ช่างภาพของทีมงานได้ออกไปถ่ายภาพบรรยากาศภายนอก ด้านข้างปราสาททองคำ ปรากฏว่ารถจอดเต็มไปหมดพระสงฆ์ และสามเณร พร้อมด้วยพราหมณ์ชาย ที่อยู่ธุดงค์ กลับเข้าป่าใหม่ป่า ๑๐๐ ไร่ ที่ปักกลดของพราหมณ์หญิง-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลวงพ่อสอนพระวัดท่าซุงที่จะออกธุดงค์ ปี 2521สนใจการฝึกมโนมยิทธิ (แบบเต็มกำลัง) คลิกอ่านที่นี่


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือแจ้งจาก สำนักงานพุทธศาสนา จ.อุทัยธานี----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เบอร์โทรติดต่อเรื่องที่พัก - ธุงดงค์ ของ พระมหาสุรสิทธิ์ สุธมฺมสํวโร (085) 053 - 5074

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบการรับสมัคร

ผู้อุปสมบท (หมู่) และบวชชีพราหมณ์ เพื่อปฏิบัติธุดงค์

ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

ทางวัดขอประกาศระเบียบการรับสมัคร “บวชธุดงค์” ในปีนี้ แต่ก่อนอื่นขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อปีที่ผ่านมามีผู้สมัครบวชกันหลายคน แต่พอถึงเวลาที่ปิดรับสมัคร มีบางคนส่งใบสมัครแล้ว แต่ไม่เดินทางมาบวชตามเวลานัด จึงขอย้ำเตือนผู้สมัครบวชทั้งหลายว่า

หากส่งใบสมัครบวชเรียบร้อยแล้ว ถ้าขัดข้องไม่สามารถจะบวชได้ ขอให้ติดต่อกับพระเจ้าหน้าที่รับสมัคร จะแจ้งทางโทรศัพท์ก็ได้ ก่อนวันกำหนดบวชประมาณ ๗ วัน ส่วนการฝึก มโนมยิทธิ จะต้องมาฝึกที่วัดเท่านั้น คือผู้ที่เคยบวชธุดงค์มาแล้ว จะต้องมาฝึกมโนมยิทธิ ๒ ครั้ง แต่ผู้ที่ยังไม่เคยบวชธุดงค์ที่นี่ จะตัองมาฝึกมโนมยิทธิถึง ๓ ครั้ง จึงจะได้รับการพิจารณาเพื่อการอุปสมบทต่อไป

แล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งที่เคยมีปัญหามาแล้ว นั่นก็คือผู้อุปสมบทมักจะไม่รู้ระเบียบ การบวชของวัด เนื่องจากได้รับการติดต่อ จากเจ้าภาพให้มาบวช แต่คนที่ดีก็มีนะ ที่ไม่รู้เรื่องเลยก็มีเยอะ จึงขอร้องให้เจ้าภาพกรุณา คัดเลือกผู้ที่จะมาบวชสักหน่อย ยิ่งถ้าคนบวชเขามีศรัทธาด้วยก็จะดีมาก

สำหรับในปีนี้ ผู้ที่ยื่นใบสมัครไว้แล้ว จะต้องเดินทางมาวัดท่าซุง วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศาลาพระพินิจอักษร ถ้าใครไม่มาถึงวัดตามกำหนดเวลาที่นัดไว้นี้ ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการบวชทันที

และขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าผู้ที่จะ บวชพราหมณ์ ทั้งชายและหญิง เพื่อร่วมปฏิบัติธุดงค์ในห้องพักก็ดี หรือต้องการจะออกไปปักกลดภายนอกก็ดี ขอให้แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง วันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ ศาลา ๒๕ ไร่ โดยเฉพาะ “ผู้ที่จะออกไปปักกลดในป่า” จะต้องมาให้ทันตามนี้

สำหรับผู้มีความประสงค์จะร่วม อุปสมบท (หมู่) ทางวัดวางระเบียบไว้ ดังนี้

๑. เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ หมดเขต วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

๒. ผู้ที่จะมาสมัคร ขอให้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ เพื่อแนบใบสมัครไว้เป็นหลักฐานด้วย

๓. จะต้องมาเขียนใบสมัครด้วยตนเองที่ ศาลานวราชฯ วัดท่าซุง พร้อมรับเอกสาร (คำขอบรรพชา) จากพระเจ้าหน้าที่

๔. จะต้องท่องขานนาคให้ได้ก่อนวัน ซ้อมรวมพร้อมกันที่วัด เวลา ๑๘.๐๐ น วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑. ณ ศาลาพระพินิจอักษร ขอย้ำเตือนอีกสักครั้งว่า ถ้าใครมาไม่ทันการเรียกชื่อในตอนนี้ ทางวัดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบวช

๕. เมื่อสมัครบวชแล้ว จะต้องหาโอกาสมาฝึกมโนมยิทธิ เพื่อขอรับการเซ็นใบรับรองจากครูผู้ฝึกเสียก่อน จึงจะมีสิทธิบวชได้ และขอให้นำ “ผลการฝึกมโนมยิทธิ” มาส่งให้พระเจ้าหน้าที่ โดยแนบกับ “ใบสมัคร” พร้อม “สำเนาบัตรประชาชน” ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ที่ หอพระไตรปิฎก (พระยืน ๓๐ ศอก) และรับเอกสาร “ระเบียบการปฏิบัติธุดงค์” จากพระเจ้าหน้าที่

(ในกรณีมีบางคนส่งใบสมัครแล้ว พอถึงวันนัดซ้อมขานนาคกลับไม่มาตามนัด โดยไม่แจ้งให้ทางวัดทราบ ทางวัดจะไม่ขอรับ บุคคลผู้นี้อุปสมบทอีก)

สำหรับ “พระอาคันตุกะ” ที่จะร่วมปฏิบัติธุดงค์ ขอให้มาแจ้งความจำนงได้ที่ ศาลานวราชฯ ระหว่าง วันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. หากมาไม่ ทันตามกำหนดนี้ ทางวัดจะไม่รับเป็นเด็ดขาด พร้อมทั้งขอให้นำหลักฐานมาด้วย ดังนี้
.......ก. ใบสุทธิ
.......ข. หนังสือรับรอง จากเจ้าอาวาส หรือประธานสงฆ์ที่ตนเองสังกัดอยู่

๖. ในขณะปฏิบัติธุดงค์ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทางวัดกำหนดไว้ เช่น...
- ห้ามรับเงินทองมาเป็นส่วนของตน
- ห้ามนำวิทยุ, เครื่องเทป, หนังสือ พิมพ์ ฯลฯ เข้ามาในเขตธุดงค์
- ห้ามนำอาหาร ผลไม้ หรือเครื่องดื่มต่าง ๆ เข้ามาฉันในกลดของตน ให้ฉันได้ เฉพาะที่ศาลา ๑๒ ไร่เท่านั้น
- ห้ามเข้าไปในเขตของผู้อื่น และอย่านำบุคคลภายนอกเข้ามาในเขตธุดงค์
- ห้ามพูดคุยเสียงดังรบกวนผู้อื่น
- ห้ามเรี่ยไร และแจกเอกสารใดๆ หรือนำวัตถุมงคลต่างๆ มาจำหน่ายจากภายนอกวัด ซึ่งเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง

สำหรับฆราวาสมีข้อห้ามดังนี้
- ห้ามนำวิทยุ โทรทัศน์ เตารีด กระทะ ไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า หรือวัตถุอื่นๆ เพื่อประกอบอาหารภายในบริเวณธุดงค์อย่างเด็ดขาด
- ห้ามนำผู้อื่น เช่น ญาติหรือเพื่อนของตน มาพักปะปนในสถานที่ธุดงค์ ถ้าจะพบกันขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ แล้วไปพบปะสนทนา กันภายนอกสถานที่ และอย่าพูดคุยเสียงดัง จนเกินไป
- ห้ามเข้าทรง
- ห้ามเรี่ยไร
- ห้ามแจกเอกสารใดๆ หรือจำหน่ายสิ่งของโดยมิได้รับอนุญาตจากทางวัดเสียก่อน ถ้าหากมีผู้ฝ่าผืนหรือแอบอ้าง จะเป็นทางตรง หรือโดยอ้อมก็ตาม โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบทันที ดังนี้ ฯ

สถานที่ปฏิบัติธุดงค์

๑. พระภิกษุ ภายในบริเวณป่าใหม่
๒. พราหมณ์ชาย พักที่ศาลา ๔ ไร่ หรือผู้ที่ชอบความวิเวก จะจัดที่ให้บริเวณป่าใหม่ (ส่วน “ป่าสวนไผ่” ในปีนี้ไม่จัดให้พัก)
๓. พราหมณ์หญิง (ศีล ๘ ควบกรรม บถ ๑๐) พักที่ศาลา ๒๕ ไร่ หรือใครอยากจะหาที่สงัด ทางวัดจะจัดให้ปฏิบัติภายในบริเวณป่า ศรีไพร ซึ่งได้ปรับปรุงพื้นที่ไว้แล้ว ส่วนผู้ที่ถือศีล ๕ จะจัดที่พักให้ต่างหากตามที่เห็นสมควร และไม่ควรกังวลเรื่องที่พักจนเกินไป หมายถึงได้ที่ตรงไหนควรพอใจตรงนั้นกำหนดงานธุดงค์
ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ ธ.ค. ๕๑

วันพุธที่ ๓ ธ.ค. ๕๑
เวลา ๑๘.๐๐ น. ตรวจสอบรายชื่อ ของผู้อุปสมบท ณ ศาลาพระพินิจฯ ขอย้ำ เตือนอีกสักครั้งว่า ถ้าใครมาไม่ทันการเรียก ชื่อในตอนนี้ ทางวัดจะไม่รับบวชแน่นอน
เวลา ๐๙.๐๐ น. ตรวจสอบรายชื่อ “พระอาคันตุกะ” ที่ศาลานวราช แล้วให้พระภิกษุสามเณร และพราหมณ์ชายหญิง ไปเบิกมุ้งหมอนและเสื่อจากพระเจ้าหน้าที่ศาลา ๒๕ ไร่

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธ.ค. ๕๑
๐๙.๐๐ น. ซ้อมขานนาคร่วมกัน ณ ศาลาพระพินิจฯ
๑๔.๐๐ น. ซ้อมขานนาคร่วมกัน และ เบิกเครื่องอัฏฐบริขาร ณ ตึกรับแขก

วันศุกร์ที่ ๕ ธ.ค. ๕๑
๐๙.๐๐ น. พิธีบวงสรวงหน้าโบสถ์
๑๔.๐๐ น. ซ้อมขานนาค และโกน ศีรษะที่หน้าพระอุโบสถ

วันเสาร์ที่ ๖ ธ.ค. ๕๑
รับประทานอาหารเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่ ทั้งนี้ จะต้องให้เสร็จก่อน เวลา ๖.๓๐ น.
๐๖.๓๐ น. ตั้งขบวนแห่ผู้อุปสมบทและผู้บวชพราหมณ์ชายหญิง โดยมีวงโยธวาทิตของคณะนักเรียน โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา นำขบวนเวียนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ
เริ่มพิธีการอุปสมบท โดยท่านเจ้าคุณ พระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี และ พระครูอุปการพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอเมือง
๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ (ครึ่งกำลัง) ณ ศาลา ๑๒ ไร่
๑๖.๐๐ น. พิธีบวชพราหมณ์ชาย หญิงโดย พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ณ ศาลา ๑๒ ไร่
๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็นและเจริญ พระกรรมฐาน ณ ศาลา ๑๒ ไร่

วันอาทิตย์ที่ ๗ ธ.ค. ๕๑
๐๖.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระ ภิกษุสามเณร ณ ศาลา ๑๒ ไร่ (ในวันนี้ พระภิกษุสามเณรทุกรูปยังไม่ออกบิณฑบาต)
๐๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่
๐๘.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม แล้วเดินไปเตรียมปักกลดในป่าใหม่
๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพลที่ศาลา ๑๒ ไร่
๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิที่ศาลา ๑๒ ไร่
๑๖.๐๐ น. ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน แล้วปฐมนิเทศและสมาทานธุดงค์ ณ ศาลา ๑๒ ไร่
๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย

เริ่มปฏิบัติธุดงควัตร
ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๕ ธ.ค. ๕๑

๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย และเจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
๐๖.๑๕ น. ออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
๐๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่ แล้วฉันภัตตาหารที่นั่น (ฉันมื้อเดียว)
๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดที่ ศาลา ๑๒ ไร่ เป็นต้น
๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ (แบบเต็มกำลังมีเฉพาะ วันที่ ๑๓ - ๑๔ เท่านั้น)
๑๗.๐๐ น. ฉันน้ำปานะที่ศาลา ๑๒ ไร่
๑๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งกรรมฐานที่ศาลา ๑๒ ไร่
๑๙.๓๐ น. สนทนาธรรม
๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย

หมายเหตุ

ระเบียบข้อปฏิบัติประจำวันนี้ ขอให้ผู้ร่วมปฏิบัติ "ธุดงค์" ทุกท่าน ถือเป็นระเบียบปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อห้ามอย่าได้ฝ่าฝืนเป็นอันขาด และโปรดถือเวลานัดหมายเป็นเรื่องสำคัญ อย่าให้ผู้อื่นต้องมานั่งรอคอย เพราะท่านเพียงคนเดียว ในงานครั้งนี้ จะมีจำนวนคนมากขึ้น จึงขอให้ทุกคนตรงเวลา คำว่า “ตรงเวลา” หมายถึงต้องมารอก่อนล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาจะได้เริ่มกันเลย ไม่ใช่มาถึงตรงเวลาพอดี อย่างนี้ใช้ไม่ได้

เมื่อถึง วันจันทร์ที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๑ อันเป็นวันสุดท้ายของงาน จะนำไปกราบไหว้บูชาสถานที่สำคัญภายในวัด ๑๘ แห่ง แล้วมาทำพิธีลาสิกขาบท ณ วิหาร ๑๐๐ เมตร (แต่ระยะหลังมีการนำไปกราบไหว้ในตอนกลางคืนก่อนบ้าง) หลังจากนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันเก็บกวาดสถานที่, ล้างห้องส้วม, ทิ้งขยะ ให้เรียบร้อย แล้วนำสิ่งของที่เบิกมาคืนเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วน

โดยเฉพาะของที่เบิกไปนั้น เป็นส่วนกลางของสงฆ์ เช่น บาตร กลด มุ้ง และเสื่อ หมอน เป็นต้น ทั้งพระและฆราวาสเมื่อนำไปใช้แล้ว จะต้องรักษาและทำความสะอาดให้ดี ถ้าชำรุดจะต้องซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมด้วย หากมิฉะนั้น...จะถือว่าท่านทำลายของสงฆ์ทันที ฯ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 3/12/08 at 16:01 [ QUOTE ]
คำสมาทานธุดงค์
(ตั้งนะโม ๓ จบก่อน)

๑.ถือการใช้ผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ให้ว่าดังนี้ คะหะปะติทานะจีวะรัง ปะฏิกขิปามิ ปังสุกูลิกังคัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้างดจีวรที่คฤหบดีถวาย ขอสมาทานองค์ของผู้ถือการใช้ ผ้าบังสุกุลเป็นวัตร

๒. ถือการใช้ผ้า ๓ ผืนเป็นวัตร ว่า จะตุตถะจีวะรัง ปะฏิกขิปามิ เตจีวะริกังคัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้างดจีวรผืนที่สี่ ขอสมาทานองค์ของผู้ถือผ้าไตรจีวรเป็นวัตร

๓. ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร ว่า อะติเรกะลาภัง ปะฏิกขิปามิ ปิณฑะปาติกังคัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้างดอติเรกลาภ ขอสมาทาน องค์ของผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร

(คำว่า "งดอติเรกลาภ" คือไม่รับของ ที่เขานำมาถวายเป็นพิเศษ นอกจากที่ได้มาจากบิณฑบาตเท่านั้น)

๔. ถือการเที่ยวบิณฑบาตไปตามแถวเป็นวัตร ว่าดังนี้ โลลุปปะจารัง ปะฏิกขิปามิ สะปะทานะจาริกังคัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้างดการเที่ยวไปด้วยความโลเล ขอสมาทานองค์ของผู้เที่ยวบิณฑบาตไปตามแถวเป็นวัตร

(คำว่า "ไปตามแถว " หมายความว่าเค ไปทางไหน...ก็ไปทางนั้นไม่โลเล)

๕. ถือการฉันที่อาสนะเดียวเป็นวัตร ว่า นานาสะนะโภชะนัง ปะฏิกขิปามิ เอกาสะ นิกังคัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้างดการฉันที่อาสนะต่าง ๆ ขอสมาทานองค์ของผู้ฉันที่อาสนะเดียวเป็นวัตร

๖. ถือการฉันเฉพาะอาหารในบาตรเป็นวัตร ว่า ทุติยะภาชะนัง ปะฏิกขิปามิ ปัตตะ ปิณฑิกังคัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้างดภาชนะที่สอง ขอสมาทานองค์ของผู้ถือการฉันเฉพาะอาหารในบาตรเป็นวัตร

๗. ถือไม่ฉันอาหารที่ห้ามเขานำมาถวาย ในภายหลังเป็นวัตร ว่า อะติริตตะโภชะนัง ปะฏิกขิปามิ ขะลุปัจฉาภัตติกังคัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้างดโภชนะอันเหลือเฟือ ขอสมาทานองค์ของผู้ถือการไม่ฉันอาหารที่ห้ามแล้วมีผู้นำมาถวายในภายหลังอีกเป็นวัตร

๘. ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร ว่า คามันตะเสนาสะนัง ปะฏิกขิปามิ อารัญญิกังคัง สะมาทิ ยามิ ข้าพเจ้างดสถานที่อาศัยใกล้หมู่บ้าน ขอ สมาทานองค์ของผู้อยู่ในป่าเป็นวัตร

๙. ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัตร ว่า ฉันนัง ปะฏิกขิปามิ รุกขะมูลิกังคัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้างดสถานที่มุงที่บัง ขอสมาทานองค์ของผู้อยู่โคนไม้เป็นวัตร

๑๐. ถืออยู่ในที่แจ้งเป็นวัตร ว่าดังนี้ ฉันนัญจะ รุกขะมูลิกัญจะ ปะฏิกขิปามิ อัพโภกาสิกังคัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้างดสถานที่มุงที่บังและโคนไม้ ขอสมาทานองค์ของผู้ถือการอยู่ในที่แจ้งเป็นวัตร

๑๑. ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร ว่าดังนี้ นะสุสานัง ปะฏิกขิปามิ โสสานิกังคัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้างดสถานที่อยู่อันมิใช่ป่าช้า ขอสมาทานองค์ของผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร

๑๒. ถือการอยู่ในสถานที่ตามที่จัดให้เป็นวัตร ว่า เสนาสะนะโลลุปปัง ปะฏิกขิปามิ ยะถาสันถะติกังคัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้างดความโลเลในสถานที่อยู่ ขอสมาทานองค์ของผู้ถือการอยู่ในสถานที่ตามที่จัดให้เป็นวัตร

๑๓. ถือการนั่งเป็นวัตร ว่า เสยยัง ปะฏิกขิปามิ เนสัชชิกังคัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้างดการนอน ขอสมาทานองค์ของผู้ถือการนั่งเป็นวัตร

(หมายเหตุ : จะมีผู้กล่าวนำในการสมา ทานทุกข้อ แต่ถ้าต้องการสมาทานข้อไหน ให้ เลือกปฏิบัติเฉพาะข้อนั้น ต่อไปจะเป็นบทสวดมนต์ ก่อนที่จะสวด ๒ บทนี้ ควรตั้ง นะโม ๓ จบ แล้วสวด "อิติปิโส" ก่อน และจะสวดมนต์บทไหนอีกก็ได้ตามที่ต้องการ)

(กรุณากด Play แล้วรอสักครู่)

บทเมตตัญจะ

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภา วะเย อะปะริมาณัง อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะ มิทโธ เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติฯ

(บทนี้แผ่ให้ "เทวดา" บทต่อไปแผ่ให้ สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย เช่น "งู" เป็นต้น)

บทวิรูปักเข

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอรา ปะเถหิ เม ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก มา มัง จะ ตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ ปะมาณะวันตานิ สิริงสะ ปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัม พุทธานัง ฯสรุปง่าย ๆ "งานธุดงค์" วันที่ ๖ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
ผู้ที่จะบวชพระ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. - ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๑
พระอาคันตุกะ ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๔ ธ.ค. ณ ศาลานวชราช
พราหมณ์ชายหญิง ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๕ ธ.ค. ณ ศาลา ๒๕ ไร่
[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top