Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 6/3/08 at 15:22 [ QUOTE ]

พระครูปลัดอนันต์ เดินทางไป จ.พิจิตร


คณะทีมงานฯ ได้ทราบจากสายตรงว่า วันนี้ หลวงพ่อเจ้าอาวาสฯ ได้เดินทางไปตรวจงานที่ วัดสุขุมาราม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เรื่องการก่อสร้างพระนอน 50 เมตร นั่นเอง และได้ทราบข่าวล่าสุดว่า ท่านจะรื้อกุฏิหลังเก่า 2 หลังภายในวัด แล้วท่านจะสร้างให้ใหม่ นี่เป็นข่าวที่ "อัพเดท" สดๆ ซิง ๆ กันเลยนะ...จะบอกให้ ;)

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top