Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 20/10/08 at 15:49 [ QUOTE ]

รายนามพระเถระที่นิมนต์ "งานบำเพ็ญกุศลครบรอบมรณภาพหลวงพ่อฯ" วันที่ 26 ต.ค. 51


รายนาม สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และ พระมหาเถรานุเถระ
ที่ได้รับนิมนต์มา งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ แห่งการมรณภาพ ปีที่ 16
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2551
สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม
1 พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศนเทพวราราม
2 พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม
3 พระพรหมสุธี วัดสระเกศ
4 พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม
5 พระธรรมกิตติโสภณ วัดสระเกศ
6 พระธรรมคุณาภรณ์ วัดสามพระยา
7 พระธรรมปิฎก วัดพระพุทธบาท (สระบุรี)
8 พระธรรมสิทธินายก วัดสระเกศ
9 พระเทพคุณาภรณ์ วัดสังเวชวิศยาราม
10 พระเทพรัตนสุธี วัดประทุมคงคา
11 พระเทพปริยัติสุธี วัดบพิตรพิมุข
12 พระเทพเวที วัดอนงคาราม
13 พระเทพสิทธิโกศล วัดพลับพลาชัย
14 พระราชประสิทธิวิมล วัดระฆังโฆสิตาราม
15 พระราชอุทัยกวี วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
16 พระร าชเวที วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
17 พระราชปริยัติดิลก วัดประยุรวงศาวาส
18 พระราชธรรมสุนทร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
19 พระราชปัญญามุนี วัดอนงคาราม
20 พระราชปริยัติเวที วัดพระพิเรนทร์
21 พระราชปฏิภาณมุนี วัดประยุรวงศาวาส
22 พระราชรัตนสุธี วัดชนะสงคราม
23 พระราชวชิรดิลก วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (จ.สมุทรสาคราม)
24 พระราชจริยาภรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
25 พระวิสุทธิมงคล วัดอัปสรสวรรค์
26 พระเมธีธรรมานันท์ วัดไร่ขิง
27 พระอุทัยธรรมานุวัตร วัดหนองขุนชาติ
28 พระสิรินันทเมธี วัดบพิตรพิมุข
29 พระสุนทรวิหารการ วัดประยุรวงศาวาส
30 พระเมธีปริยัติวิบูล วัดสามพระยา
31 พระโสภณธรรมเมธี วัดสุวรรณคีรี
32 พระครูอุปการพัฒนกิจ วัดหนองหญ้านาง
33 พระครูอุทิตศุภการ วัดอมฤตวารี
34 พระครูศรีปริยัติอุเทศ วัดลานสัก
35 พระครูอุทัยธรรมสาร วัดธรรมโฆษก
36 พระครูวิจารณ์วิหารกิจ วัดสุขุมาราม จ.พิจิตร
37 พระครูปิยรัตนาภรณ์ วัดโขงขาว จ.เชียงใหม่
38 พระครูเกษมสุวรรณโพธิ์ วัดขุยโพธิ์ จ.สุพรรณบุรี
39 พระครูภาวนาพิลาศ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) จ.สระบุรี
40 พระครูศรีชโยดม วัดทั่นจั่น จ.ชัยนาท
41 พระครูอุทิตรัตนรักษ์ วัดสังกัสรัตนคีรี อุทัยธานี
42 พระครูอุทัยปริยัติโสภณ วัดธรรมโสภิต อุทัยธานี
43 พระครูประสิทธิ์สุตกิจ (พระมหาปรีชา ป.ธ.4) วัดอุทุมพรทาราม จ.ราชบุรี
44 พระมหาสิงห์ วิสุทฺโธ วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ จ.ลำพูน
45 พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ วัดพังตรุ จ.กาญจนบุรี
46 พระครูปลัดอำพล กาญจโน วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
47 พระปลัดจรูญ ฐานสุโภ วัดใหม่จันทาราม อุทัยธานี
48 พระอธิการชลอ วิมโล วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top