Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 24/11/08 at 12:41 [ QUOTE ]

วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 52 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าหล่อพระเศียร "พระนอน ๕๐ เมตร" .


และ

พิธีบรรจุพระพุทธไสยาสน์เนื้อดินเผา (องค์เล็ก) ในองค์ใหญ่
พระเศียรองค์ต้นแบบที่ใช้ทำแม่พิมพ์ สำหรับนำไปประกอบ
เพื่อเทคอนกรีตหล่อองค์จริง ณ วัดสุขุมาราม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรเนื่องด้วยพระพุทธไสยาสน์

หากนับการสร้างพระพุทธไสยาสน์ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา การสร้างพระพุทธไสยาสน์ที่วัดสุขุมาราม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ถือได้ว่าเป็นการก่อสร้างที่มีความทันสมัยและแข็งแรงมากที่สุดองค์หนึ่ง เริ่มตั้งแต่การออกแบบคำนวณโครงสร้าง การตอกเสาเข็มฐานราก การทำคานรองรับน้ำหนัก รวมถึงการขึ้นโครงและเทแบบพิมพ์องค์พระ

ล้วนแล้วแต่ได้รับการควบคุมเป็นพิเศษทุกขั้นตอน จากคณะศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานผู้มีความรู้ความชำนาญในแต่ละด้านร่วมกัน หากเทียบเคียงกับพระพุทธไสยาสน์ที่มีมาในอดีต คงพอประมาณได้ว่าถ้าไม่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นแล้ว พระพุทธไสยาสน์ที่วัดสุขุมารามองค์นี้น่าจะอยู่คงทนได้นับพันปี

และถือเป็นประเพณีมาแต่ครั้งโบราณในการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ เจดีย์ หรือศาสนสถานที่มีความ สำคัญในพระพุทธศาสนา มักมีการสร้างพระพุทธปฏิมากรขนาดเล็กบรรจุไว้ด้วย เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และเป็นเครื่องยืนยันว่าในครั้งหนึ่งดินแดนแห่งนี้เป็นที่ซึ่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงอยู่ในจิตใจพุทธบริษัท

การสร้างพระพุทธปฏิมากรขนาดเล็กนี้ ทางวัดได้มีการจัดสร้างขึ้นทั้งเนื้อดินเผาและเนื้อโลหะชนิดต่างๆ ซึ่งเน้นให้เป็นเนื้อดินเผาเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีความทนทานมากที่สุดในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ทนต่อสภาพความเป็นกรด-ด่าง ทนความร้อนที่อุณหภูมิสูงๆ ทนความชื้นได้เป็นระยะเวลานาน

กรรมวิธีเริ่มจากการคัดดินที่มีความเหมาะสมนำมาบดร่อนจนได้เนื้อดินที่มีอนุภาคเล็ก แล้วฉีดพ่นละอองน้ำให้ดินจับตัวกัน ผ่านการนวดและดึงอากาศออกจากดิน แล้วรีดออกมาให้เนื้อดินมีความแน่นและความหนาที่เหมาะสม จากนั้นจึงนำมากดปั้มเป็นองค์พระแล้วผึ่งให้แห้งประมาณ ๒-๓ สัปดาห์ก่อนนำไปเข้าเตาเผา

ขั้นตอนการเผาจะเริ่มตั้งแต่อุณหภูมิปกติค่อยๆไล่ความชื้นขึ้นไปจนได้อุณหภูมิประมาณ ๑,๑๐๐ – ๑,๒๐๐ องศาเซลเซียส แล้วค่อยๆลดอุณหภูมิลงโดยใช้ระยะเวลาในการเผาประมาณ ๗ วัน พระที่เผาแล้วจะมีความแข็งมาก จนสามารถนำมากรีดกระจกให้เป็นรอยได้

เคยมีผู้ค้นพบเครื่องปั้นดินเผาสมัยสุโขทัยจมอยู่ในทะเลบริเวณหมู่เกาะทะเลจีนใต้ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ หากเปรียบเทียบกับกรรมวิธีในปัจจุบันแล้ว เชื่อว่าพระที่สร้างในครั้งนี้สามารถแช่อยู่ในน้ำได้นานนับพันปีโดยไม่เสื่อมสลายแต่อย่างใด และน่าจะอยู่ได้นานขึ้นอีกหลายเท่าหากอยู่ในสภาพแวดล้อมปกติ

รายได้จากการให้บูชาพระพุทธปฏิมากรองค์เล็กนี้ นอกจากใช้สร้างพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่แล้ว ยังใช้สร้างเครื่องประกอบต่างๆ ภายในองค์พระอีกด้วย อาทิเช่นสร้างแผ่นหินจารึกคาถาเงินล้าน สร้างถังสุญญากาศทำจากสแตนเลส (ไทม์แคปซูล) สำหรับบรรจุคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่หลวงพ่อพระราชพรหมยานได้ถ่ายทอดไว้

โดยเก็บในรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย เช่น เป็นหนังสือ เป็นไฟล์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีทั้งภาพและเสียง ไฟล์ข้อมูลบันทึกพระไตรปิฎกฉบับต่างๆ รูปภาพหลวงพ่อพระราชพรหมยาน รูปภาพวัดท่าซุงและรูปภาพส่วนต่างๆของประเทศไทยในปัจจุบัน หรือในรูปแบบอื่นๆเท่าที่เทคโนโลยีในปัจจุบันจะเอื้ออำนวย

เมื่อถึงวาระ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยให้คณะสงฆ์ในอนาคตได้ใช้ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและองค์พระพุทธไสยาสน์ต่อไป และเชื่อว่าพุทธศาสนิกชนรุ่นหลังจะได้เห็นความศรัทธาปสาทะ ของคณะศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานในยุคปัจจุบัน ที่ได้ร่วมกันสร้างพระพุทธไสยาสน์และพระพุทธปฏิมากรองค์เล็กด้วยความตั้งใจอย่างสูงสุดเท่าที่จะทำได้ และเชื่ออีกว่าบรรดาเหล่าพุทธบริษัทในอนาคต จะได้ใช้พระพุทธปฏิมากรชุดนี้เป็นเครื่องระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สืบต่อกันไปจนครบอายุพระพุทธศาสนา ๕,๐๐๐ ปีขั้นตอนการสร้างพระเนื้อดินเผา

นวดดินผ่านเครื่องรีดแล้วใช้เส้นลวดตัดเป็นแผ่น ผึ่งไว้ ๔ ชั่วโมงแล้วจึงนำมาโรยทรายแก้วก่อนเข้าเครื่องปั้ม
แม่พิมพ์ด้านหลังเป็นเหล็ก ด้านหน้าเป็นเรซิน ปั้มได้ประมาณ ๒,๐๐๐ องค์ ต่อแม่พิมพ์ด้านหน้า ๑ ชุด
นำมาเรียงขึ้นชั้นผึ่งไว้ประมาณ ๒-๓ สัปดาห์ ให้เนื้อดินองค์พระแห้ง แล้วขูดขอบตะเข็บให้เรียบร้อย
เข้าเตาเผาอีก ๑ สัปดาห์ เสร็จแล้วนำออกมาเคาะเพื่อทดสอบความแข็งและรอยร้าวก่อนจัดส่งไปวัด
โครงการผ้าป่าหล่อพระเศียรพระพุทธไสยาสน์ความยาว ๕๐ เมตร
วันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ณ วัดสุขุมาราม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร


ในการก่อสร้างพระพุทธไสยาสน์ความยาว ๕๐ เมตรและวิหารนั้น แรกเริ่มคณะวิศวกรและสถาปนิกได้ประเมินราคาค่าก่อสร้างค่าตกแต่งจนแล้วเสร็จประมาณไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท หลังจากทำการก่อสร้างไปได้ระยะหนึ่งปรากฏว่า ราคาน้ำมันและราคาเหล็กในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ส่งผลให้อุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดปรับราคาขึ้นทั้งหมด โดยเฉพาะเหล็กซึ่งเป็นวัสดุหลักในการทำโครงสร้างองค์พระและโครงสร้างวิหาร มีการปรับราคาขึ้นถึง ๑ เท่าตัว ทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า

จนปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะที่ทรงตัว ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ไปแล้วเพื่อให้การก่อสร้างดำเนินต่อเนื่องมาคิดเป็นเงินกว่า ๒๐ ล้านบาท มากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้เมื่อตอนเริ่มต้นพอสมควร

ทางวัดจึงได้จัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อทำการเทคอนกรีตหล่อพระเศียรพระพุทธไสยาสน์ โดยบอกบุญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ากองละ ๕,๐๐๐ บาท และจะทำพิธีหล่อ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่านใดมีจิตศรัทธารับเป็นเจ้าภาพได้โดยตรงที่ ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ

และขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาไปร่วมพิธีเทคอนกรีตหล่อพระเศียรพระพุทธไสยาสน์ ความยาว ๕๐ เมตร ให้เสร็จสมบูรณ์เต็มองค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในนามศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ที่วัดสุขุมาราม ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในวันดังกล่าวร่วมกัน

พุทธบูชา มหาเตชวันโต : การบูชาพระพุทธเจ้า ทำให้มีเดชมีอำนาจ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 1/2/09 at 04:30 [ QUOTE ]


รายนามเจ้าภาพทอดผ้าป่า
งานพิธีหล่อพระเศียรพระพุทธไสยาสน์ความยาว ๕๐ เมตร
วันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ณ วัดสุขุมาราม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร


๑. คุณ กิตติชัย – คุณเยาวลักษณ์ – คุณสกุลตา – คุณจินดามาศ – คุณขวัญชาติ มิตรศรัทธา 100,500.00 บาท
๒. คุณ จำเรือง – คุณสุกานดา – คุณสุทธิเชษฐ์ พานเพียรศิลป์ 100,000.00 บาท
๓. คุณ พรรณี จิวเฉลิมมิตร 100,000.00 บาท
๔. ดร.นภาพร ไกรพานนท์ 50,000.00 บาท
๕. คุณ เสาวพงษ์ – คุณศรีพร วงศ์สวัสดิ์ 30,000.00 บาท
๖. คุณ เล็ก – คุณปรุง อารีกุล 22,000.00 บาท
๗. คุณ ชุติมา ทีปะนาถ 20,000.00 บาท
๘. คุณ ทัศพร ไว๊สวอล ,คุณจันทร แซ่ฉิ่น , คุณเชน – คุณเคติน บาสต้า 20,000.00 บาท
๙. คุณ กมล – คุณสุรัญญา ธนาพงษ์ภิชาติและคณะ 15,000.00 บาท
๑๐. สมาชิกเว็ปพลังจิต 12,900.00 บาท
๑๑. พระวิจักษณ์ โฆสธมฺโมและคณะ 11,999.00 บาท
๑๒. คุณ ชูศักดิ์ ชารีฟสกุลและญาติมิตร 11,999.00 บาท
๑๓. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 26,600.00 บาท
๑๔. คุณ ณิชกานต์ บุญเสนอ – คุณนลิน คงอินทร์ 10,100.00 บาท
๑๕. คุณ สมศักดิ์ – คุณพงษ์ลดา ลุ่มโพธิ์ทอง 10,000.00 บาท
๑๖. คุณ ทองคำ คืนคงดี 10,000.00 บาท
๑๗. คุณ นพรุจ – คุณสุวภัทร ลัคคะพร 10,000.00 บาท
๑๘. คุณ พนม – คุณชมฤดี เมฆหมอก 10,000.00 บาท
๑๙. คุณ อภิชาติ จันทรัสกุลพร 10,000.00 บาท
๒๐. คุณ สมศักดิ์ จันทรัสกุลพร 10,000.00 บาท
๒๑. คุณ สมยศ คุณจักร 10,000.00 บาท
๒๒. คุณ สุดา คุณจักร 10,000.00 บาท
๒๓. คุณ สุนีย์ จันทรัสกุลพร 10,000.00 บาท
๒๔. คุณ เสาวลักษณ์ เลอศักดิ์ประสิทธิ์ 10,000.00 บาท
๒๕. คุณ ซิ้ง แซ่หลี 10,000.00 บาท
๒๖. คุณ น้อย แซ่ล้อ 10,000.00 บาท
๒๗. คุณ สมบูรณ์ – คุณบุญชู สัจพจน์และลูกหลาน คุณพัชนีย์ – คุณกิตติคุณ – คุณลลิตา เวชชกิจ 10,000.00 บาท
๒๘. พระเอกชัย สุธมฺมโชติญาโณ และคณะ 10,000.00 บาท
๒๙. คุณ ดวงพร พิมาทัย 10,000.00 บาท

รายชื่อผู้ทำบุญ Online ผ่านเว็บวัดท่าซุง

1. คุณเลอยศ ประสิทธิโศภิน - คุณมณฑวรรณ เจริญวงศ์ สหรัฐอเมริกา 5,000 บาท
2. นางเลย ศรีสุวรรณ์ : ม.6 ต.วังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 5,500 บาท
3. คุณแม่ สนิท จุ่นหัวโทน, Mr. Kevin McAllion,Thanyalak McAllion, คุณจันทร์ตะ แก้วมณี 5,000 บาท
4. คุณประเสริฐ แสงใหญ่ กับครอบครัว และครอบครัว "ธรรมสนธิเจริญ" 10,000 บาท
5. คุณวันชัย มณีฉาย 5,000 บาท
6. คุณนฤณธร สังขสัญญา และคณะ 5,200 บาท
7. มูลนิธิโพธิวัณณา และหมู่คณะ : 5,000 บาท


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top