Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 30/11/08 at 16:23 [ QUOTE ]


ข่าวศูนย์ ฯ

ข้อมูลจาก...หนังสือธัมมวิโมกข์ ฉบับ เดือนธันวาคม ๒๕๕๑

" วิชชุดา " - รวบรวม


วันที่ ๓๑ ตุลาคม, ๑, ๒, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และ พระสงฆ์ ๓ รูป มี พระสมนึก, พระบุญชู, พระอวยพร เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๓๑ ต.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว ออกเดินทางไปบ้าน พล. อ. อ. อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๗.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ ลงรับสังฆทานและสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัท เวลา ๒๑.๐๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๑, ๒ พ.ย. มีการฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๑ ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๖๕ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๓๑ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๒๓ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๓๘๘ คน

วันที่ ๒ ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๐๕ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๓๙ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๑๘๙ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๓๘๔ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้ง ๒ วัน ๗๗๒ คน
วันที่ ๑, ๒, ๓ พ.ย. ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. ลงรับสังฆทาน จนถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. จึงขึ้นพัก ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญ พระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยเปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ เวลา ๒๐.๐๐ น. ถวายสังฆทาน เวลา ๒๑.๐๐ น. ดร.ปริญญา นำสวด อิติปิ โส ทำนองสรภัญญะ และ คาถาเงินล้าน จบแล้วอุทิศส่วนกุศล พระครูปลัดอนันต์ ฯ ให้พร เวลา๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก
วันที่ ๔ พ.ย. เดินทางกลับวัดงานครบรอบ ๑๖ ปี แห่งการมรณภาพ

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

วันที่ ๒๕ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๑


วันเสาร์ที่ ๒๕ ต.ค. ท่านพระครูปลัดอนันต์ อัญเชิญพระพุทธรูป สมเด็จองค์ปฐม (ทองคำประดับเพชร) ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว ขึ้นประดิษฐานบนแท่นในตู้กระจกด้านซ้ายของบุษบกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ฯ


ตู้ไม้สักที่ประดิษฐานพระพุทธรูป "สมเด็จองค์ปฐมทองคำประดับเพชร" นั้นทำด้วยไม้สัก ขนาด ๒.๖๐ x ๒.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ด้านบนและด้านข้างซ้ายขวาประดับด้วยฉัตร ๙ ชั้น แท่นสำหรับประดิษฐานภายในตู้สูง ๑.๕๐ เมตร ผนังด้านข้างและด้านหลังบุด้วยผ้ากำมะหยี่สีดำ ติดไฟส่องเพชร ๑๒ ดวง

ด้านข้างตู้ภายนอกซ้ายขวามีโต๊ะไม้ตั้งเครื่องบายศรีดอกไม้สด กำแพงไม้ด้านหน้าขนาด ๓.๘๐ x ๐.๗๐ เมตร ประกอบติดเสาสูง ๑.๒๐ เมตรจำนวน ๔ ต้นหัวทรงลูกจันท์แหลมปิดทองคำเปลว ภายในตู้มีเครื่องบูชา คือพุ่มเพชรและพานธูปเทียนทองแก้วคริสตัล

บรรดาลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ จะมีโอกาสได้ชมความงามอันวิจิตรอ่อนช้อยตระการตาของพระพุทธรูป "สมเด็จองค์ปฐมทองคำประดับเพชร" เพียงปีละครั้ง ครั้งละ ๒ วันเท่านั้น คือช่วงงานครบรอบมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ นับว่าเป็นบุญตาที่ได้เห็นและได้กราบนมัสการกัน

ท่านพระครูปลัดอนันต์ นั่งฝั่งตรงข้ามอาสนสงฆ์ด้านพระพุทธรูป "สมเด็จองค์ปฐมทองคำประดับเพชร" ให้ญาติโยมเข้ากราบถวายปัจจัยพร้อมรับของที่ระลึกเป็นหนังสือธรรมะ และเข็มกลัดรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ฯ


เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงเดินขึ้นอาสน์สงฆ์ กราบพระและนั่งเรียบร้อยแล้ว ดร. ปริญญา นุตาลัย ทายก เชิญเจ้าภาพ ๒ ท่าน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ


จากนั้น ดร. ปริญญา กล่าวนำพุทธบริษัททั้งหมดกราบพระและอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ (พระครูสมุห์พิชิต
ฐิตวีโร)
ให้ศีล ทายกกล่าวอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ทั้งหมดเจริญพระพุทธมนต์ บทธัมมนิยาม


ต่อมา เจ้าหน้าที่ คณะรวมใจภักดิ์ และนักเรียน โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา นำเครื่องไทยทานเข้าเทียบ ทายกกล่าวนำถวายแล้วเจ้าภาพเข้าไปถวายเครื่องไทยทาน


จากนั้นเจ้าหน้าที่ทอดผ้าภูษาโยงและนำผ้าบังสุกุลเข้าเทียบ ทายกกล่าวนำถวายผ้าบังสุกุล เจ้าภาพเข้าไปทอดผ้าบังสุกุลพระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล พระสงฆ์ให้พร เจ้าหน้าที่เก็บผ้าบังสุกุลและผ้าภูษาโยงออกจากอาสน์สงฆ์


เสร็จแล้วพระสงฆ์ยังไม่ลงจากอาสนสงฆ์ บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมต่อ ดร. ปริญญา กล่าวเชิญตัวแทนคณะศิษย์และลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ เข้าจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน และจุดธุปเทียนบูชาพระธรรม จากนั้นทายกกล่าวอาราธนาธรรม พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ญาติโยมตั้งใจฟังด้วยความสงบ


จบแล้วเป็นการทอดผ้าบังสุกุล คราวนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพเครื่องไทยทานได้มีโอกาสเข้าถวายผ้าบังสุกุล โดยให้ผาติกรรมผ้าไตรหรือสบงของวัด แล้วนำเข้ามาทอดผ้าบังสุกุลบนผ้าภูษาโยงที่เจ้าหน้าที่นำเข้ามาเทียบก่อนหน้านี้ เมื่อญาติโยมพร้อมแล้ว ทายกกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล พระสงฆ์ให้พร


จากนั้น ดร.ปริญญา ประกาศให้ญาติโยมช่วยเจ้าหน้าที่เก็บผ้าบังสุกุลออกจากอาสน์สงฆ์ ก่อนให้ญาติโยมเข้าถวายจตุปัจจัยใส่ย่ามพระกันอย่างคึกคักเป็นแถว เรียงยาวนานพอสมควร แล้ว ดร.ปริญญา กล่าวนำอุทิศส่วนกุศลถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ จากนั้นพระสงฆ์ให้พร กราบพระ แล้วลงจากอาสน์สงฆ์

ท่านพระครูปลัดอนันต์ ประกาศให้โอกาสลูกหลานและศิษยานุศิษย์ ๑ ชั่วโมงหลัง เสร็จสิ้นพิธีกรรมในวันนี้ เพื่อกราบชมพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ และกราบสรีรศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ พร้อมทั้งชมความงามภายในวิหารแก้ว ซึ่งตกแต่งสวยงามตระการตาเป็นพิเศษ

นอกจากจะปูพรมสีแดงสดขับความงามของวิหาร ให้เด่นชัดขึ้นมากกว่าปกติหลายเท่าตัว ช่อไฟแก้วคริสตัลก็ส่องสว่างไสวระยิบระยับเป็นประกาย ไปหมดทั่วทั้งวิหาร ซึ่งหลายท่านตั้งหน้าตั้งตาถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกจนหมดเวลา ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าเตรียมสถานที่สำหรับจัดงานวันรุ่งขึ้น

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ต.ค.
เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ทำพิธีบวงสรวงหน้าบุษบก อันเป็นที่ประดิษฐานสรีระศพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯจากนั้นจึงสวดนำพุทธบริษัททั้งหมดกราบบูชาพระรัตนตรัย ขอขมาพระรัตนตรัย แล้วนั่งสมาธิถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ๕ นาที เป็นเสร็จพิธีช่วงแรก ก่อนที่จะมีพิธีการอีกครั้ง ช่วง ๑๐.๓๐ น.


ท่านพระครูปลัดอนันต์ เข้านั่งประจำที่ฝั่งตรงข้ามอาสน์สงฆ์ด้านพระพุทธรูป "สมเด็จองค์ปฐมทองคำประดับเพชร" เพื่อให้ญาติโยมเข้าทำบุญถวายปัจจัย พร้อมรับของที่ระลึกเป็นหนังสือธรรมะ และเข็มกลัดรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ฯ


ญาติโยมหลายคนถือโอกาสถ่ายรูปเป็นที่ระลึก บางคนก็ออกไปถวายสังฆทานกับหลวงพี่โอ (พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร) และหลวงพี่ประทีป บางคนก็ไปผาติกรรม ผ้าไตรและผ้าสบง สำหรับทอดผ้าบังสุกุลกับพระเถรานุเถระ

ญาติโยมหลายท่านเลือกออกไปรับประทานอาหารก่อนจะกลับเข้ามาทำบุญ อาหารซึ่งมีให้เลือกกินละลานตาและกินได้จนกว่าจะอิ่มหลายสิบร้านค้ามากกว่า ๔๐ เมนูคาวหวาน อร่อย ๆ ทั้งนั้น ร้านเรียงยาวเต็มบริเวณหน้าวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตรฝั่งด้านศาลามิตรศรัทธา


เวลา ๐๘.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพระและฆราวาสรอต้อนรับคณะพระเถรานุเถระ ๔๐ กว่ารูปที่ ท่านพระครูปลัดอนันต์ อาราธนานิมนต์ให้เดินทางมาร่วมงานตามฎีกานิมนต์ มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม เป็นประธาน


เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร. ปริญญา นุตาลัย ทายกกล่าวอาราธนาคณะพระเถรานุเถระขึ้นอาสนสงฆ์ จากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าถวายเครื่องดื่ม ทายกกล่าวเชิญเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ฯ ทายกกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติฯ ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้นพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ (บทถวายพรพระ)


เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ เจ้าหน้าที่เข้าจัดเตรียมถวายภัตตาหารเพล นำโถข้าวพร้อมโตกภัตตาหารวางบนอาสน์สงฆ์ จากนั้น ดร. ปริญญา กล่าวนำภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่เข้าประเคน โดยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหมดนั่งชมด้วยความสงบเรียบร้อย


สำหรับพระอาคันตุกะที่มีความเคารพรักนับถือพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ฯ ซึ่งเดินทางมาร่วมงาน เจ้าหน้าที่ก็จัดภัตตาหารเพลถวายที่ด้านข้างวิหาร ๑๐๐ เมตร ด้านทิศตะวันตก ไว้อย่างบริบูรณ์

เมื่อพระเถรานุเถระฉันภัตตาหารเสร็จ เจ้าหน้าที่เก็บภาชนะทั้งหมดออก แล้วทอดผ้าภูษาโยง นำผ้าบังสุกุลเข้าเทียบ เจ้าภาพเครื่องไทยทานเข้าประจำที่ ดร.ปริญญา กล่าวนำถวายผ้าบังสุกุล


เจ้าภาพเครื่องไทยทานเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระเถรานุเถระและพระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล จากนั้นเจ้าหน้าที่เก็บผ้าภูษาโยงออกจากอาสนสงฆ์และนำเครื่องไทยทานเข้าเทียบ


ทายกกล่าวนำถวายแล้วเจ้าภาพเข้าไปประเคนถวายเครื่องไทยทานแด่พระเถรานุเถระและพระสงฆ์ จากนั้น ดร. ปริญญา ประกาศให้ลูกศิษย์ผู้ติดตามเข้าเก็บผ้าบังสุกุล และเครื่องไทยทานออกจาก
อาสนสงฆ์


ต่อมา ท่านพระครูปลัดอนันต์ เข้าถวายจตุปัจจัยแด่พระเถรานุเถระตามลำดับ


จากนั้น ดร. ปริญญา จึงประกาศให้เจ้าหน้าที่นำขันเงินมาวางที่อาสนสงฆ์ ก่อนที่จะประกาศให้ญาติโยมเข้าแถวเดินถวายจตุปัจจัยแด่พระเถรานุเถระตามอัธยาศัยด้วยความรวดเร็ว


จากนั้น ดร. ปริญญา กล่าวอาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติฯ กล่าวสัมโมทนียกถา จบแล้ว ดร. ปริญญา นำอุทิศส่วนกุศลถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ พระเถรานุเถระให้พรพระสงฆ์วัดท่าซุงและเจ้าหน้าที่รอรับพระเถรานุเถระลงจากอาสน์สงฆ์ ก่อนจะตามไปส่งกลับ โดย ท่านพระครูปลัดอนันต์ ตามไปส่งที่หน้าประตูวิหาร และมีญาติโยมด้านนอกบางส่วนนั่งรอถวายปัจจัยใส่ย่ามเป็นแถวเรียบร้อย


ดร. ปริญญา ประกาศให้เจ้าภาพไทยไทยทานเข้านั่งประจำตำแหน่ง จากนั้นเวลา ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุง ๕๑ รูปขึ้นอาสนสงฆ์เพื่อสวดมาติกาถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ฯ

ดร. ปริญญา กล่าวนำพุทธบริษัทอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร ให้ศีล ทายกกล่าวอาราธนาธรรม พระสงฆ์ทั้งหมดสวดมาติกา

ต่อมา เจ้าหน้าที่นำเครื่องไทยทานเข้าเทียบ ดร. ปริญญา กล่าวนำถวายแล้วเจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยทาน จากนั้นเจ้าหน้าที่ทอดผ้าภูษาโยงและนำผ้าไตรเข้าเทียบ ทายกกล่าวนำถวาย ผ้าบังสุกุล เจ้าภาพเข้าไปทอดผ้าบังสุกุล

พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล จากนั้นให้ญาติโยมที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพเครื่องไทยทานได้มีโอกาสเข้าถวายผ้าบังสุกุล โดยให้ผาติกรรมผ้าไตรหรือสบงของวัดแล้วนำเข้ามาทอดผ้าบังสุกุลบนผ้าภูษาโยง เมื่อญาติโยมพร้อมแล้ว ทายกกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล

จากนั้น ดร. ปริญญา ประกาศให้ญาติโยมช่วยเจ้าหน้าที่เก็บผ้าบังสุกุลออกจากอาสนสงฆ์ ก่อนให้เวลาญาติโยมเข้าถวายจตุปัจจัยใส่ย่ามพระ หลังจากนั้นดร. ปริญญา กล่าวนำอุทิศส่วนกุศลถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ฯ จากนั้นพระสงฆ์ให้พร กราบพระ แล้วลงจากอาสนสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธีกรรมทั้งหมดแต่เพียงเท่านี้

ปีนี้ภายในงานเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและคึกคัก เพราะบรรดาศิษยานุศิษย์มาร่วมงานมากมายเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา อากาศก็แจ่มใสไม่มีฝนหนักให้กังวลแม้แต่น้อย ก็คงจะเป็นด้วยพระพุทธบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ฯ ที่เมตตาช่วยสงเคราะห์ลูกหลานเสมอมา งานปีหน้าคาดว่าจะเลื่อนเข้ามาจัดในช่วงเข้าพรรษาเพื่อความสะดวก ในการอาราธนาเชิญพระเถรานุเถระให้มาร่วมงานได้โดยสะดวกไม่ติดงานกฐิน ก็ขอให้ลูกหลานทั้งหลายทำตัวให้ว่างมาร่วมงานให้ได้ดังเช่นทุกปี

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพญาติโยมที่นำอาหารมาออกร้านกันมากมายไม่อั้น รวมทั้งเจ้าภาพวัสดุอุปกรณ์สิ่งของช่วยงานต่าง ๆ ขอให้ท่านทั้งหลายมีความคล่องตัวไร้การติดขัดทุกด้านตลอดไป จนกว่าจะเข้าพระนิพพานเทอญงานทอดกฐินสามัคคี

ณ วัดใหม่สุขุมาราม ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๑
ญาติโยมหลายคนที่เดินทางมาร่วม งานครบรอบ ๑๖ ปีแห่งการมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน อยู่ค้างที่วัดต่อเพื่อร่วมงานกฐินสามัคคีที่ท่านเจ้าอาวาส พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร (หลวงพี่โอ) เป็นประธานร่วมกันจัดขึ้น

วัดแรกในกลุ่ม ๓๐ กว่าวัดที่เรียงรายรออยู่นั้น คือ วัดใหม่สุขุมาราม ที่ ท่านพระครูปลัดอนันต์ ไปช่วยสร้างพระนอน ๕๐ เมตร เมื่อต้นปี ซึ่งก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วเพราะตอนนี้เริ่มสร้างหลังคาครอบองค์พระ และคาดว่าต้นปีหน้า วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จะได้ชักชวนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายไป ทอดผ้าป่า ร่วมหล่อเศียรพระกันแล้ว โดยร่วมกันจัดตั้งกองผ้าป่า กองละ ๕,๐๐๐ บาท ส่วนงานกฐินสามัคคีครั้งนี้ก็เพื่อรวบรวมเงินเพื่อซื้อที่ดินถวายให้กับวัดใหม่สุขุมาราม

ขบวนกฐินสามัคคีครั้งนี้เดินทางออกจากวัดท่าซุงกันตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ชักแถวยาวตามกันไป มีรถยนต์ส่วนตัวนับสิบคันออกตัวนำไปก่อนตามด้วยรถบัสอีก ๓ คัน ขับตามกันไปแบบไม่รีบร้อน กลุ่มรถยนต์ซึ่งหลายคันก็เป็นรถที่พระสงฆ์วัดท่าซุงท่านนั่งมาด้วยถึงวัดใหม่สุขุมารามก่อนตั้งแต่ ๗ โมงเพราะคล่องตัวกว่าเร็วกว่าคนในรถก็น้อยกว่า พระสงฆ์ก็ฉันเช้าได้ตรงเวลา ญาติโยมที่มาด้วยก็ได้กินอาหารเช้าก่อนแบบสบาย ๆ ทั้งก๋วยจั๊บ ข้าวต้ม ของหวาน แถมด้วยกาแฟแก้ง่วง

ส่วนขบวนรถบัสมาถึงประมาณแปดโมงเช้า เลยต้องทำเวลาในการกินการพัก แต่ไม่ยักจะมีใครบ่นเหนื่อย เพราะลูกศิษย์วัดท่าซุงแทบทุกคนจะเป็นพวกเกาะเนื้อนาบุญหวังทำเพื่อนิพพาน เรื่องไปทำบุญไม่เคยย่อท้อขอให้บอกกันเท่านั้น ท่านเจ้าอาวาสและหลวงพี่โอ เลยยิ้มได้อย่างสบายใจ ชวนกันมาคราวนี้ร่วมสองร้อยชีวิต ได้เงินกฐินทะลุเป้าตามเคย สาธุ สาธุ...
เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร (หลวงพี่โอ) พร้อมด้วย พระครูวิจารณ์วิหารกิจ (พระครูสุรินทร์) เจ้าอาวาสวัดใหม่สุขุมาราม ร่วมกันทำพิธีบวงสรวง โดยเชิญรูปหลวงปู่ปานและพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ฯ ไว้ที่ปะรำพิธีกลางแจ้งด้วย โดยหลวงพี่โอเป็นผู้จุดธูปทำพิธีบวงสรวง ท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้จุดเทียนทำนํ้ามนต์ เสร็จพิธีแล้ว หลวงพี่โอพรมนํ้ามนต์ให้แก่พระและลูกศิษย์ทั้งหมดที่มาร่วมในพิธี


จากนั้นจึงย้ายเข้าไปทำพิธีทอดกฐินต่อที่ศาลา โดยมี ท่านพระครูปลัดอนันต์ และ พระครูสมุห์พิชิต
ฐิตวีโร
(หลวงพี่โอ) และ หลวงพี่ชัยวัฒน์ เป็นประธานนั่งอยู่ฝั่งด้านขวารับสังฆทานขบวนศิษย์ทั้งหมดต่อแถวยาวเหยียดเข้าคิวรอถวายสังฆทาน ส่วนด้านซ้ายก็มีลูกศิษย์ทั้งสองวัดเข้าถวายปัจจัยร่วมบุญกฐินกับพระครูสุรินทร์กันเป็นแถว


เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ก่อนจะเริ่มพิธีทอดกฐิน พระครูสุรินทร์ กล่าวสัมโมทนียกถาให้บรรดาลูกหลานวัดท่าซุงฟังได้ชื่นใจเรื่อง หลวงปู่ปาน กับ พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ และ ท่านพระครูปลัดอนันต์จากนั้นท่านเจ้าอาวาสและหลวงพี่โอ ประกาศยอดกฐินสามัคคีที่นับได้ในคราวนี้ สองล้านกว่าบาท สามารถซื้อที่ดินพร้อมโอนที่ให้วัดใหม่สุขุมารามได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ (...สาธุ สาธุ)


จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีชักผ้าป่า ทอดผ้าป่า ถวายผ้ากฐิน เครื่องบริวารกฐิน เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. พระครูสุรินทร์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย คุณเศรษฐา ทายกกิตติมศักดิ์จำเป็น เชิญญาติโยมออกมาถวายเครื่องกฐิน กล่าวนำญาติโยมทั้งหมดถวายกฐิน ถวายผ้าป่า ถวายภัตตาหารเพลเสร็จสรรพ เป็นอันเสร็จพิธี


ก่อนกลับออกจากวัดใหม่สุขุมารามก็ได้รับประทานอาหารกลางวันกันจนอิ่มท้อง แล้วหลวงพี่โอก็ชวนขบวนลูกหลานหลวงพ่อทั้งหมดไปกราบนมัสการสรีรศพหลวงปู่เขียน ก่อนที่จะทยอยกลับถึงวัดท่าซุงโดยสวัสดิภาพในช่วงบ่าย
แจ้งข่าว

วันที่ ๒, ๓, ๔, ๕ มกราคม ๒๕๕๒

พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ
วันที่ ๓, ๔ ม.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
โมทนา

เจ้าภาพนำอาหารมาเลี้ยงในงานคล้ายวันที่ระลึกวันเกิดหลวงพ่อ ที่บ้านสายลม เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๒๕๕๑
มีรายละเอียดดังนี้
๑. สายบุญอาศรม ศรัทธาธรรม บ้านเก่ายาดี จ.ชัยภูมิ เลี้ยงข้าวราดแกง-น้ำปานะ
๒. ร้านน้องแชท เลี้ยงขนมบัวลอย
๓. คณะคุณสามารถ เลี้ยงขนมกุ้ยฉ่าย
๔. คุณชมและคณะ เลี้ยงผัดซีอิ้ว
๕. คุณปวีร์ ประสานวุฒิกร, คุณธนพนธ์ เมธา-ธนาพิสิฐ และครอบครัว เลี้ยงบะหมี่-เกี๊ยว
จำนวน ๓๐๐ ห่อ
๖. คณะพุดตาล เลี้ยงข้าวเหนียว, หมูทอด, ขนมปัง ๑๐๐ ปอนด์, น้ำ ๒,๐๐๐ ถ้วย
๗. คณะประทีปแก้ว เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรอยุธยา
๘. คุณธนิตพงศ์ - คุณธัญญพันธ์ พีระธำรงสิทธิ์ และพนักงานมอลล์การ์เม้านท์ เลี้ยงกระเพาะปลาเจ, ลอดช่องน้ำกะทิลอดช่อง มูลค่า ๔๖,๐๐๐ บาท
๙. คุณอร่าม ชื่นเจริญ เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหมูแดง
๑๐. คณะลูกศิษย์หลวงพ่อ (คุณเจมี่) เลี้ยงสาคูไส้หมู
๑๑. คุณปัณฑิตา กุลเจริญ เลี้ยงขนม และน้ำดื่ม
๑๒. คุณอรอนงค์ นาคอิ่ม เลี้ยงขนมปังไส้ต่าง ๆ
๑๓. คุณสรสวรรค์ ภู่ทอง - คุณสนุน เลี้ยงขนมจีนนํ้ายา และกับข้าว
๑๔. คณะวงศ์ นาครานาคี เลี้ยงวุ้นมะพร้าว จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๕. คณะลูกหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (คุณอาภรณ์ คุณบุญเรือน) เลี้ยงขนมปังเจ, แซนวิช, พาย, กะหรี่ปั๊บ มูลค่า ๖๕,๐๐๐ บาท
๑๖. คุณฉันแข สงวนพงษ์, คุณเรณู บัวงาม เลี้ยงไอศครีม ๓ ถัง
๑๗. หลวงพ่ออินทร์ จ.ร้อยเอ็ด (คุณอิม ออกร้านเลี้ยงเค้กมะพร้าวอ่อน)
๑๘. คุณสุมาลี แสงอรุณ เลี้ยงกระเพาะปลา จำนวน ๑๐๐ ชาม
๑๙. คุณอังคณา ชลถิ เลี้ยงก๊วยเตี๋ยวไหหลำ
๒๐. คุณอรสา บุญมา เลี้ยงหมี่ผัด
๒๑. ลูกหลานพระราชพรหมยาน 1122 เลี้ยงกระเพาะปลา
๒๒. คณะเอราวัณ เลี้ยงทองม้วนสด, ทองม้วน
๒๓. คุณศิริพร เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหมู
๒๔. คณะ Mr. Shake เลี้ยงชานม
๒๕. พระชลอ วัดศาลพันท้าย ฯ เลี้ยงหอดทอด
๒๖. ร้านคุณเก๋ เลี้ยงน้ำเต้าหู้, น้ำส้มคั้น
๒๗. คณะลูกพ่อขุน เลี้ยงข้าวแกงปักษ์ใต้, น้ำเต้าหู้นมสด, อาหารเจ ๒ โต๊ะ
๒๘. คณะคุณปุ๋ย (การบินไทย) เลี้ยงโดนัท
๒๙. คณะคุณอุษา-คุณพงษ์ศักดิ์ เลี้ยงโอเลี้ยง
โมทนา

๑. เนื่องใน งานกตัญญูกตเวทิตามงคลวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด ๖๐ ปี ของพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง ครูประไพ สุนทราณู คิดริเริ่มและขอนุญาตจัดงานถือบวชพราหมณ์ กรรมบถ ๑๐ ถวายกุศลแด่ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ก.ย. ๒๕๕๑ รวมเงินที่ทำบุญในงานนี้ เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

ครูประไพ สุนทราณู และครอบครัว ๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้ร่วมทำบุญในงาน ๒๐,๐๐๐ บาท
ร่วมทำบุญปล่อยปลา ๖๐,๐๐๐ บาท
ร่วมทำบุญปล่อยปู ๑๐,๐๐๐ บาท
เลี้ยงอาหารให้ผู้ถือบวช (๒๙-๓๐ ก.ย.) ๕๕,๓๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด ๑๙๕,๓๐๐ บาท
มีเงินเหลือทั้งหมด ถวายเข้ากองทุนพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ๗๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๒. คุณสัจจะ ทันการ, คุณกรรณิการ์ การเดช, คุณหยกเพชร จันทวัน , คุณนฤมล นินบดี ถวายอาหาร และยารักษาโรคสำหรับสุนัข รอบวัด ประจำเดือนตุลาคม เป็นเงิน ๑๗,๖๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. คุณศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล (แต๋ว) และครอบครัว นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลม ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ขออนุโมทนาเป็น
อย่างสูง
๔. Mr.Shake โดย คุณสุขขา อ่อนจิต และ คุณกรกมล ชูชัยศรี นำเครื่องดื่มมาเลี้ยง คณะครูฝึกที่บ้านสายลม ในวันเสาร์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๕. คุณพรพรรณ เลิศลํ้า (ต๋อย) และคณะนำดอกไม้มาให้ผู้ฝึกใหม่บูชาครูในการฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านสายลม เดือนพฤศจิกายน มูลค่า ๒,๘๓๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖. คุณธีรชัย - คุณยุพร - คุณจิตรลดา เอื้อชลิตนุกูล ร่วมถวายอาหารเลี้ยงพระวันที่ ๒๕-๒๖ ต.ค. ๒๕๕๑ เป็นเงิน ๒,๙๕๔ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๗. คุณสุธี สุวรรณทัต และคณะ ร่วม ถวายขนมเลี้ยงพระ วันที่ ๒๕ - ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๑ เป็นเงิน๔,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๘. คณะกองทุน เลี้ยงพระวันงานครบรอบมรณภาพ ๑๖ ปีหลวงพ่อ ญาติโยมจากบ้านสายลมร่วมทำบุญเป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท ญาติโยมจากวัดท่าซุง ร่วมทำบุญเป็นเงิน ๓๓,๒๙๐ บาท คงเหลือเงินถวายเข้ามูลนิธิหลวงปู่ปาน เป็นเงิน ๑๐๖,๓๑๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๙. คุณอรนิรา วีรยา ถวายผ้าทำผ้าม่าน จำนวน ๑ ม้วน, จักรเย็บผ้า จำนวน ๓ ตัว, เข็มจักร จำนวน ๘ โหล เข้าศูนย์สงเคราะห์ฯ รวมมูลค่า ๓๖,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๐. คุณสมพงษ์ พรปทุมชัยกิจ (คุณใหญ่) ทำบุญถวายเครื่องเสียง พร้อมลำโพง ยี่ห้อ BOSS ให้วัดเพื่อใช้งาน มูลค่า ๓๑๕,๐๐๐ บาท (สามแสน หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๑. คุณสมพงษ์ พรปทุมชัยกิจ (คุณใหญ่) ทำบุญถวายเครื่อง DVD ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๒. คุณลือชัย ช่วยดำเนินการซื้อ DVD. ทำให้ซื้อได้ต่ำกว่ามูลค่าจริง จำนวน ๕ เครื่อง ขออนุโมทนาเป็น
อย่างสูง

๑๓. คุณป้าอัจฉรา ไพบูลย์ และคณะ จัดดอกไม้ในงานครบรอบมรณภาพหลวงพ่อ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๔. คุณกฤษณานะ กรีกุล และคุณสุธาทิพย์ กลิ่นจำปา ถวายปุ๋ยอินทรีย์เคมีตรา บัวตะวัน ๑๕ กระสอบ มูลค่า ๙,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๕. ผู้บริจาคเงินซื้อเสบียงและสิ่งของให้สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน (ป่าละอู) หัวหิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๑ มีรายนาม ดังนี้
คณะคุณพัชรี ๙๐๐ บาท
คุณปรางทิพย์ ๙๐๐ บาท
คุณนพรุจน์ ๕๐๐ บาท
คุณชูเดช ๓๐๐ บาท
ร่วมถวายข้าวสาร จำนวน ๑ กระสอบ ๒,๖๐๐ บาท
คุณป้าครูสิวลัย และคุณป้าครูอัมพร ร่วมถวายข้าวสาร จำนวน ๑ กระสอบ ๒,๖๐๐ บาท

รายนามผู้ร่วมทำบุญค่าแก๊ส น้ำมันพืช และอื่น ๆ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๑
คุณสามารถ ๑,๐๐๐ บาท
คุณบุญมา ๑,๐๐๐ บาท
คณะลูกหลานบ้านสายลม๑,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๖. ผู้บริจาคเงินซื้อเสบียงและสิ่งของให้สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชรหมยาน (ป่าละอู) หัวหิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๑ มีรายนามดังนี้
คุณอุ๋ย ๑ กระสอบ ๒,๖๐๐ บาท
คุณป้าครูสิวลัย, คุณอัมพร ๑ กระสอบ ๒,๖๐๐ บาท
คุณอานนท์ สุขไพบูลย์ และคณะ ๒ กระสอบ ๒,๖๐๐ บาท
คุณสามารถ ๒ กระสอบ ๕,๒๐๐ บาท
คุณชิน และครอบครัวพันธุ ๑ กระสอบ ๒,๖๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๘,๒๐๐ บาท

รายนามผู้ร่วมทำบุญค่าแก๊ส น้ำมันพืช และอื่น ๆ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๑
คุณชูเดช ๑,๐๐๐ บาท
คณะลูกหลานบ้านสายลม ๑,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
รายชี่อร้านอาหารที่มาเลี้ยงงานครบรอบมรณภาพหลวงพ่อ ที่บ้านสายลม เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ ต.ค.๒๕๕๑ มีรายละเอียดดังนี้
๑. คุณทิพย์และคณะ เลี้ยงหอยทอด-ลอดช่อง-ไอศครีม-เบเกอรี่ จำนวนเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท
๒. คุณอัญชนาและคณะ เลี้ยงข้าวต้มมัด จำนวน เงิน ๔๐๐ บาท
๓. คณะสาวจันท์ เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
๔. คณะบ้านแสงธรรมชาติ และคณะปงถ้ำเมืองเหนือลำปาง เลี้ยงข้าวสาร,ผัก,กล้วยทอดและถวายไม้กวาด จำนวนเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท
๕. พระใบฎีกาประทีป โดยมีคุณหมวยเป็นผู้ช่วยเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอด, น้ำอัดลม จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

๖. คณะทิพย์กุล เลี้ยงขนมจีน จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
๗. คณะคุณสุเทพ เลี้ยงน้ำสมุนไพร
๘. คณะแม่ชีพยวน และลูกลุงเพชร เลี้ยงไอศครีม, ส้มตำข้าวเหนียว และหมูทอด จำนวนเงิน ๙,๕๐๐ บาท
๙. คณะศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน (ป่าละอู) เลี้ยงน้ำผลไม้และผลไม้ จำนวนเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท
๑๐. คณะคุณปุ้ยและเพื่อน เลี้ยงขนมวับเฟล จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๑. คณะวัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว, ไอศครีม จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
๑๒. คณะลูกหมูและแม่ชีแต๋ว เลี้ยงน้ำสมุนไพร จำนวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท
๑๓. คณะลูกหลวงพ่อชาวพิจิตร คุณเฉลิมชล, กฤชวรรณ หินทอง เลี้ยงข้าวเหนียวหมูทอด นํ้าพริกหนุ่ม จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๑๔. คณะหมออี๊ดและน้องๆ เลี้ยงข้าวแกงปักษ์ใต้ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๕. คณะติ๊งต๋อง นำโดยคุณแดง,คุณแก้ว เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๖. คุณฮง,คุณน้อย เลี้ยงข้าวขาหมู จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๗. คณะพระสมนึก เลี้ยงเบเกอรี่ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๘. ช่างโจ๋ชัยนาท เลี้ยงขนมปังปี้ง จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๑๙. คุณปรีดาและเพื่อนๆ เลี้ยงข้าวมันไก่ จำนวน เงิน ๒๕,๗๐๐ บาท
๒๐. คณะคุณอ๋อดและเพื่อนๆ เลี้ยงข้าวเหนียวส้มตำ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๒๑. คุณยุพาและเพื่อนๆ เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและเกี๊ยวนํ้า จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๒๒. คุณสุพัตราบางกะปิ เลี้ยงขนมจีน จำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท
๒๓. คณะแม่ชีชุลี เลี้ยงข้าวต้มมัด จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๒๔. ร้านป้ากิมกี เลี้ยงข้าวไข่เจียว จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
๒๕. คณะพะเยาลำปาง เลี้ยงกล้วยทอด จำนวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท

๒๖. คณะวัฒนานคร เลี้ยงลูกชิ้นทอด จำนวนเงิน ๕,๕๐๐ บาท
๒๗. คณะเชียงใหม่ล้านนาเจ้า เลี้ยงข้าวเหนียวหมูทอด, น้ำพริกหนุ่ม, ไส้ฮั่ว จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒๘. อาจารย์โอ๋และครอบครัว เลี้ยงไอศครีม จำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท
๒๙. พระติงลี่ เลี้ยงขนมครก จำนวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท
๓๐. บริษัท เสริมสุข จำกัด เลี้ยงน้ำอัดลม จำนวน เงิน ๓,๐๐๐ บาท

๓๑. บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต และคณะคุณบุญล้อม เลี้ยงผัดไทย จำนวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท
๓๒. Mr. Shake เลี้ยงลูกชิ้นทอด,ไอศครีม จำนวน เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๓๓. วัดศาลพันท้ายฯ เลี้ยงหอยทอด,ลอดช่อง จำนวนเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท
๓๔. คุณเล็กพัทยา เลี้ยงน้ำแข็งไส,ข้าวมันไก่ จำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท
๓๕. คุณอารี พูนสวัสดิ์และคณะ เลี้ยงข้าวเหนียวหมูทอด, น้ำพริกหนุ่ม, ไส้ฮั่ว จำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท

๓๖. คุณแสงเดือนและลูกสาว เลี้ยง ข้าวเหนียวหมูทอด จำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท
๓๗. คณะชาญพิทยกิจ เลี้ยงขนมปังสังขยา จำนวนเงิน ๔,๕๐๐ บาท
๓๘. ช่างชาย เลี้ยงขนมครก จำนวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท
๓๙. คณะศาลาเก่า เลี้ยง ต้มข่าไก่,ข้าวหมูแดง, ขนมเปียกปูน, ลอดช่อง, ข้าวคลุกกะปิ จำนวนเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top