Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 29/12/08 at 12:20 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ มกราคม 2552) "เว็บวัดท่าซุง"


ข่าวศูนย์ ฯ

ข้อมูลจาก...หนังสือธัมมวิโมกข์ ฉบับ เดือนมกราคม ๒๕๕๒

" วิชชุดา " - รวบรวมจัดงานทอดกฐินสามัคคี

ณ สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน ป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

วันที่ ๘ พ.ย. เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ เดินทางไป สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน ป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบ ฯ ถึงสำนักสงฆ์ เวลา ๑๔.๑๐ น. เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขกและรับสังฆทานที่ศาลาอเนกประสงค์ เวลา ๒๑.๐๐ น. ขึ้นพักที่กุฏิรับรอง

วันที่ ๙ พ.ย. เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ ทำพิธีบวงสรวงที่หน้าศาลาอเนกประสงค์เสร็จแล้วไปรับแขกและรับผ้ากฐินทาน รับสังฆทานที่ศาลาอเนกประสงค์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล ซึ่งคณะคุณวัฒนา ไชยเสนะ เป็นผู้จัดเลี้ยง ฉันเพลเสร็จแล้วลงรับสังฆทานต่อ ช่วงกลางคืนเมื่อวานและช่วงเช้าวันนี้ คนมากันไม่มากเหมือนปีที่แล้ว คงเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเหมือนปีที่แล้ว


เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มทำพิธีถวายผ้ากฐินทาน ดร. ปริญญา นุตาลัย เรียนเชิญ คุณสุนันท์เกียรติ เป็นผู้จุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา เสร็จแล้ว ดร. ปริญญา กล่าวนำถวายผ้ากฐินทาน

ปีนี้สำนักสงฆ์ มีพระสงฆ์จำพรรษา ๓ รูป พระบัญญัติ อตุโล เจ้าสำนักสงฆ์ เป็นองค์ครองกฐิน ตอนถวายกฐินปรากฏว่าคนมาทำบุญกันเต็มศาลา คุณนราธิป เย็นทรวง จัดรถไป ๑ คัน เวลา ๑๔.๐๐ น. เสร็จการทำบุญเนื่องในงานทอดกฐินแล้ว พระครูปลัดอนันต์ จึงเดินทางกลับ
วันที่ ๒๘ , ๒๙ , ๓๐ , พฤศจิกายน และ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๑

พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และ พระสงฆ์ ๓ รูป มี พระครูสังฆรักษ์สุรจิต, พระไพบูลย์, พระอาจินต์ เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๒๘ พ.ย. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางจากวัดไปบ้านพล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน มีญาติโยมถวายสังฆทาน และร่วมทำบุญหลายรายการ รวมเงินทั้งสิ้น ๒๓,๔๘๐ บาท เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม ตอนกลางคืน เวลา ๑ ทุ่ม พระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทาน และสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัท เวลา ๓ ทุ่มขึ้นพัก

วันที่ ๒๙ , ๓๐ ธ.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ แบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๑
ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๕๑ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๒๐ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๑๗๑ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๓๒๒ คนวันที่ ๒ ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๓๖ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๑๑ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๑๗๐ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ ๑๘ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๓๒๔ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้ง ๒ วัน ๖๔๖ คน

จัดงานบวชพระปฏิบัติธุดงค์ ปี ๒๕๕๑

และบวชพราหมณ์ชาย - หญิง ถือศีล ๘ และกรรมบถ ๑๐

วันที่ ๖ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๑

งานนี้มาถึงทีไร พระและเจ้าหน้าที่เหน็ดเหนื่อยกันมาก เพราะจัดงานหลายวันติดต่อกัน ก่อนงานนี้ก็ตัดต้นไม้ที่ถูกลมพายุพัดโค่นในป่าธุดงค์ เป็นจำนวนมาก กว่าจะเสร็จก็หลายวัน ทางวัดได้จัดปริวาสถึง ๒ ครั้ง เพื่อให้พระช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ให้อยู่ได้


เสร็จแล้วก็มาทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอีก คือที่ ศาลา ๑๒ ไร่ ศาลา ๒ ไร่ ศาลา ๔ ไร่ ลานธรรม ห้องฝึกมโนมยิทธิที่ ๑๒ ไร่ ทำความสะอาดพื้นที่ในป่าศรีไพร ตัดหญ้าที่ ๑๐๐ ไร่ และที่ลานจอดรถ ๒๕ ไร่ ทุกงานที่ทางวัดมีงาน ก็ได้พลังมด มาช่วยทุกครั้ง คือนักเรียนชาย - หญิง ร.ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยา
วันที่ ๓ - ๕ ธ.ค. นาค ๙๑ คน ที่จะมาทำการอุปสมบท มาซักซ้อมการขานนาค ที่ศาลาพระพินิจฯ ปีนี้
หลวงพี่ชัยวัฒน์ สุขภาพไม่ค่อยดี จึงมอบหน้าที่ให้ พระเอกชัย สุธมฺมญาณสาโร ทำหน้าที่แทน พร้อมด้วยพระสงฆ์วัดท่าซุงเป็นผู้ฝึกซ้อม แต่ท่านก็อุตส่าห์เมตตามาอบรมนาคครึ่งชั่วโมง เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.


พระอาคันตุกะและสามเณรที่มาร่วมอยู่ธุดงค์ ก็เดินทางมาตั้งแต่วันที่ ๒ ธ.ค. พระเจ้าหน้าที่ศาลานวราช และพระสงฆ์วัดท่าซุง ช่วยกันต้อนรับ และลงทะเบียน ให้พักที่ศาลา ๒ ไร่ โดยมี พระสมมาศ เป็นผู้ดูแล สำหรับผู้ที่บวชพราหมณ์ชาย - หญิง เริ่มมาสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ ธ.ค. และให้ปักกลดลงป่าได้ในวันที่ ๕ ธ.ค.


ในปีนี้ พระครูปลัดอนันต์ ได้มอบให้พระสงฆ์วัดท่าซุง มี พระมหาสุรสิทธิ์ เป็นหัวหน้า ทำหน้าที่รับสมัครผู้อยู่ธุดงค์ของพราหมณ์ชาย - หญิง เช่นเดิม มีลูกทีมเป็นพระสงฆ์ ๑ องค์ คือ พระวันชัย และฆราวาส ๑๔ คน

ทางด้านที่พักศาลา ๓ ไร่ ก็จัดให้มีการลงชื่อในการเข้าพักด้วย ไม่เข้าพักง่าย ๆ เหมือนงานก่อน ๆ มี พระอวยพร และคณะ เป็นผู้ดูแลเช่นเดิม แต่ปีนี้มีห้องเจ้าหน้าที่รับผู้ที่มาพักเป็นห้องกระจกสวยงาม อยู่ด้านหน้าศาลา ๓ ไร่

ที่อาคาร ๒๕ ไร่ เป็นที่พักของพราหมณ์หญิง ไม่ลงป่าธุดงค์ มี พระมหาสุรสิทธิ์ และคณะ เป็นผู้ดูแล เช่นกัน

ที่ตึกขาว มี พระบุญชู และ พระวิเชียร (๒) เป็นผู้ดูแล
คุณนิรมล จันทร์คง (คุณต๋อย ) และเพื่อน ๆ มี คุณประสิทธิ์ เร่งบุญมา (เสี่ยเจ็ง) ด้วยได้ช่วยกันเลี้ยงอาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะและสามเณร ที่ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่ ใกล้ทางเข้าประตูด้านทิศตะวันตก เลี้ยงพระตั้งแต่วันที่ ๓ ธ.ค. ถึง ๗ ธ.ค. มีเจ้าหน้าที่ของวัด และนักเรียน ร.ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยา ช่วยจัดเลี้ยง
(คุณต๋อย เลี้ยงอาหารพระ) สำหรับนาครับประทานอาหารที่ศาลา ๔ ไร่

อาจารย์บุญเรือนกับเพื่อนๆ มาช่วยกันจัดดอกไม้และบายศรีประดิษฐ์ ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาที่ ลานธรรม
อย่างประณีตสวยงาม และมาตกแต่งที่อาสนสงฆ์ ศาลา ๑๒ ไร่ด้วย และ ป้าเหวียง และคณะ ช่วยประดับต้นไม้ที่
ลานธรรม

พระเจ้าหน้าที่รับสมัครผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น มี พระชาญชัย พระชูชัย พระวารีสมบูรณ์ พระธวัช ก็เตรียมสถานที่และเอกสารไว้รับสมัครผู้ฝึกที่ศาลา ๑๒ ไร่ด้านหน้า


เจ้าหน้าที่หน่วยยกทรง มี คุณนพดล และเพื่อน ๆ ก็ช่วยกันเอาสิ่งของต่าง ๆ ที่สำหรับให้ญาติโยมได้ทำบุญ ไปจัดในเต็นท์ที่หน้าโบสถ์ อ.ยกทรง ไม่อยู่แล้ว แต่ก็มีรูปภาพ อ.ยกทรง ตั้งอยู่ในที่ อ.ยกทรงเคยนั่งบอกบุญ
วันที่ ๕ ธ.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ ทำพิธีบวงสรวงเนื่องในพิธีบวชพระปฏบัติธุดงค์ ที่ด้านหน้าพระอุโบสถ เสร็จแล้วไปอบรมนาคที่ศาลาพระพินิจอักษรกันต่อไป


วันที่ ๖ ธ.ค. พิธีบรรพชาและอุปสมบทนาค ๙๑ คน เวลา ๐๖.๐๐ น. พ่อ แม่ ญาติพี่น้องของนาค และท่านเจ้าภาพบวช ถวายผ้าไตรจีวรแก่นาคทั้ง ๙๑ คน ที่ศาลาพระพินิจฯ เวลา ๐๖.๓๐ น. วงโยธวาทิตของนักเรียน ร.ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยา นำขบวนแห่นาค รอบกำแพงแก้วพระอุโบสถ


เวลา ๐๗.๐๐ น. เริ่มพิธีบรรพชาสามเณร ๙๑ องค์ ที่พระอุโบสถวัดท่าซุง โดย ท่านเจ้าคุณพระอุทัยธรรมานุวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นพระอุปัชฌาย์


เมื่อทำพิธีบรรพชาเสร็จแล้ว ก็ทำพิธีอุปสมบทสามเณร ชุดที่ ๑ พระคู่สวดในชุดนี้มี ๘ องค์ คือ
พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร
พระสำออย สุธมฺมธนปาโล
พระบุญชู สุธมฺมอาภากโร
พระพระทนงศักดิ์ สุธมฺมสิริสาโร
พระละออง ธมฺมจาโร
พระธีระ สุธมฺมปริปุณโณ
พระพิกุล สุธมฺมจาโร
พระพิษณุ สุธมฺมธโร
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ เป็นประธานบวชพราหมณ์ชาย - หญิง ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระอุปัชฌาย์ , พระนวกะ , สามเณร , พระสงฆ์วัดท่าซุง และพระอาคันตุกะที่ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่ โดย คณะจัดเลี้ยงคุณนิรมล จันทร์คง

เวลา ๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ที่ศาลา ๑๒ ไร่ เป็นวันแรก ในการฝึกมโนมยิทธิของทุกปีที่ผ่านมา คนมาร่วมงานบวชธุดงค์ ก็ตั้งใจมาฝึกมโนมยิทธิด้วย ทั้งคนที่ยังฝึกไม่ได้ และคนที่ฝึกได้แล้ว และก็สนใจกันฝึกมากด้วย ในวันแรกนี้จะฝึกขั้นต้นกันมากที่สุด ดังนั้น ทางวัดจึงต้องเชิญครูฝึกที่สอนที่บ้านสายลมและสอนที่ต่างจังหวัดมาช่วยฝึกด้วย ซึ่งครูฝึกทุกท่านก็เต็มใจมาช่วยฝึก

ครูฝึกที่เชิญมาช่วยฝึก มีรายนามดังนี้
คุณสุธี สุวรรณทัต (ป้าธี)
คุณปราโมทย์ ณ ระนอง (ป้าโมทย์)
คุณเฉลียว อาณาวรรณ (ป้าเหลียว)
อาจารย์อนงค์ สินธุประมา
อาจารย์พัชรี สว่างจิตร (แป๊ว)
คุณคณิตพร บุณยเกียรติ (ฝึกญาณ ๘)
คุณประไพ สุนทราณู (แตน)
คุณประภา หนูเกื้อ
คุณสุภาพร พฤกษาจันทนา (เล็ก)
คุณวนิดา อร่ามเมธาพงศา
คุณนิตยา สันติประเสริฐ (นิด)
คุณอมรรัตน์ เฉลิมชวลิต
คุณวัชรา หาญเบญจพงษ์
ดร. อัจฉรา เสาว์เฉลิม
ป้าเชิญ ตั้งใจว่าจะมาช่วยฝึก พอวันเดินทางก็เป็นลมเสียก่อน เลยมาช่วยฝึกไม่ได้


ครูฝึกจากกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
คุณปาริชาติ แสงหิรัญ (ฝึกคนต่างประเทศ)
คุณทิพยา วิลาวัลย์ จาก จ. สระแก้ว
คุณชญาดา ชัชวาลหิรัญ จาก กรุงเทพฯ


ครูฝึกที่วัดท่าซุง มีรายนามดังนี้ พระครูฝึก
พระครูปลัดอนันต์ พทธฺญาโณ
พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต (สรุปการฝึก)
พระธีระ สุธมฺมปริปุณฺโณ
พระสองเมือง สุธมฺมสุรปญฺโญ
พระดิเรก สุธมฺมถิรญาโณ
พระประสิทธิ์ สุธมฺมสุวีโร
พระพงศธร สุธมฺมเขมรโต
พระทนงศักดิ์ สุธมฺมสิริสาโร
พระสบสันต์ สุธมมฺอาทโร
พระคนธี สุธมฺมคนฺโธ
พระชูชัย สุธมฺมคุณวโร
พระวิเชียร สุธมฺมวชิโร (๒)
พระพิชัย สุธมฺมสํวุฑฺโฒ
พระบัญชา สุธมฺมภทฺทปญฺโญ
พระเอกชัย สุธมฺมญาณสาโร
พระมานะ สุธมฺมมานิโต


ครูฝึกฆราวาส
คุณพรนุช คืนคงดี (ฝึกท่องเที่ยวตามภพต่าง ๆ)
คุณสุมณา ม่วงปฐม
คุณเครือพันธ์ เกษสมบูรณ์
แม่ชีสุนีย์ อินทมาน (ชีเล็ก)
คุณวิชชุดา ชัยกูล (แอน)
แม่ชีทัศนีย์ อาจบุตร
คุณงามนิจ เอกวัฒน์พานิชย์


ในเวลาเดียวกันของการฝึก พระชุดที่ ๒ ก็ทำพิธีอุปสมบทต่อไป เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.ในตอนบ่ายนี้ พระอุปัชฌาย์ คือ พระครูอุปการพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ เสร็จเวลา ๑๕.๔๐ น.

พระคู่สวด คือ
พระบุญมา ปภาธโร
พระสุรเชษฐ์ สีลเตโช
พระสำเภา สุธมฺมปวโร
พระวิชิต สุธมฺมวิชโย
พระพระครูใบฎีกาสมพงษ์ สมจิตฺโต
พระสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ
พระลำพึง สุธมฺมทีโป
พระจำเนียร สุธมฺมกาโม

สำหรับการฝึกมโนมยิทธิ วันนี้เป็นวันแรกของการฝึก ฝึกแต่ขั้นต้นเท่านั้น ยังไม่มีการฝึกท่องเที่ยวตามภพต่าง ๆ และฝึกญาณ ๘ แต่ พระอาจินต์ ฝึกคนเก่าที่ได้แล้วที่ด้านหน้าพระประธาน ๑๒ ไร่


การฝึกมโนมยิทธิเสร็จเวลา ๑๓.๑๐ น. ฝึกเสร็จแล้วแยกย้ายกันกลับที่พัก

เวลา ๑๕.๐๐ น. เริ่มพิธีอุปสมบท ชุดที่ ๓ เสร็จเวลา ๑๘.๕๐ น.

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ นำทำวัตรเย็นที่ศาลา ๑๒ ไร่ และเจริญพระกรรมฐาน เวลา ๑๙.๐๐ น. เริ่มพิธีอุปสมบท ชุดที่ ๔ เสร็จเวลา ๒๑.๑๕ น. จากนั้นพระใหม่ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ มารวมกันภายในพระอุโบสถ เพื่อฟังพระอุปัชฌาย์คือ พระครูอุปการพัฒนกิจ บอกอนุศาสน์ เป็นอันว่าบวชเสร็จเรียบร้อย เวลา ๒๑.๓๐ น.

ตัวแทนพระใหม่ถวายเครื่องไทยทานแด่พระอุปัชฌาย์ และพระคู่สวด รวม ๑๖ องค์ เรียบร้อยแล้ว พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ ) นำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จการบวชโดยสมบูรณ์ เวลา ๒๑.๔๕ น. ลืมบอกไปว่า เมื่อบวชเสร็จทุกชุด คณะสาวจันท์ ช่วยกันถวายนํ้าปานะ ที่ด้านหลังโบสถ์จนเสร็จสิ้นการบวช
วันที่ ๗ ธ.ค. เวลา ๐๖.๑๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์-สามเณร ที่ใต้อาคาร ๑๒ ไร่ เวลา ๐๗.๒๐ น. ทั้งพระสงฆ์ สามเณร และฆราวาส พราหมณ์ชาย - หญิง ร่วมกันทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่ทำวัตรเสร็จแล้ว พระสงฆ์ สามเณร ที่อยู่ป่าธุดงค์ จัดกลุ่ม เป็น ๔ กลุ่ม เดินเข้าแถวเพื่อไปปักกลดในป่าหลังวัด เนื่องจากสถานที่ศาลา ๔ ไร่ เป็นสถานที่จัดเลี้ยงอาหาร ฉะนั้น ในปีนี้จึงจัดกลุ่มพระเข้าป่าในศาลา ๑๒ ไร่

กลุ่มที่ ๑ พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ) เป็นหัวหน้ากลุ่ม มีพระพี่เลี้ยง ๗ องค์
กลุ่มที่ ๒ พระครูปลัดอนันต์ เป็นหัวหน้ากลุ่ม มีพระพี่เลี้ยง ๗ องค์
กลุ่มที่ ๓ พระใบฎีกาประทีป เป็นหัวหน้ากลุ่ม (แต่ปีนี้สุขภาพไม่ดี จึงให้ พระเอกชัย สุธมฺมญาณสาโร เป็นหัวหน้าแทน มีพระพี่เลี้ยง ๗ องค์
กลุ่มที่ ๔ พระอาจินต์ เป็นหัวหน้ากลุ่ม มีพระพี่เลี้ยง ๗ องค์

การจัดกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มได้จัดเรียงตามพรรษาและวันบวช และมีบัตรติดหน้าอกทุก ๆ องค์ พระเจ้าหน้าที่ต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนเช้าวันที่ ๗ ซึ่งเป็นงานหนักและเร่งด่วนมาก ด้วยเหตุนี้เองจึงต้องกำหนดวันเวลารับสมัครและเวลาปิดรับสมัครของพระอาคันตุกะและสามเณร ในวันที่ ๕ ธ.ค. เพื่อจะได้จัดรายชื่อได้ทัน

พระเจ้าหน้าที่ในการจัดกลุ่มและทำบัตร คือ พระบุญมา พระวิชิต และคณะ ช่วยกันทำที่สำนักงานธัมมวิโมกข์ อยู่หลังโบสถ์ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์ สามเณร ที่เข้าไปปักกลดในป่าธุดงค์ ออกมาฉันภัตตาหารเพล ที่ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่

เวลา ๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง วันนี้มีการฝึกท่องเที่ยว ฯ และญาณ ๘ แล้ว ปีนี้จัดวง ฝึกท่องเที่ยว วงเดียว โดย คุณพรนุช เป็นผู้ฝึก ฝึกที่ศาลา ๒ ไร่ ด้านหน้าพระประธาน ฝึกญาณ ๘ โดย คุณคณิตพร ปีนี้ย้ายมาฝึกที่ศาลา ๒ ไร่ ด้านหลังพระประธาน สรุปการฝึกท่องเที่ยวและญาณ ๘ โดย พระอาจินต์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่ ด้านหน้าพระประธาน ฝึกเสร็จเวลา ๑๓.๑๐ น.
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ สามเณร และฆราวาส พราหมณ์ชาย - หญิง ร่วมกันทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๗.๔๕ น. เปิด ปฐมนิเทศ โดยลำดับแรก พระบุญชู สุธมฺมอาภากโร กล่าวอารัมภบทเปิดงานก่อน ได้บอกถึงการเตรียมงานในการจัดงานธุดงค์ ปีนี้ได้รับความช่วยเหลือจากพระอาคันตุกะที่มาจากต่างวัดมาก จากนั้นได้อาราธนา พระครูปลัดอนันต์ กล่าวเปิดปฐมนิเทศในการจัดงานธุดงค์ปีนี้ ท่านบอกว่า

ขอบคุณและอนุโมทนากับพระสงฆ์และญาติโยม ที่ได้มาร่วมปฏิบัติธุดงค์เป็นอันมาก เมื่อได้สมาทานธุดงค์แล้วขอให้สร้างกำลังใจให้เข้มแข็งและกล้าหาญ เพื่อทำความดีให้บังเกิดแก่เรา อย่าหวั่นไหว ขอแนะนำให้อ่านหนังสือ หลัการปฏิบัติธุดงค์ ที่ ท่านชัยวัฒน์จัดทำ (คุณกมลรัตน์ เชษฐเจริญรัตน์ เป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม) มีประวัติของพระมหากัสสปะ ผู้เลิศในด้านธุดงค์ด้วย งานธุดงค์ทุกปี เรามีทหารมาอยู่ช่วยดูแลด้วย เพื่อระวังเหตุร้ายที่จะเกิดแก่วัด เพื่อให้เกิดความอบอุ่นใจแก่ท่านทั้งหลาย

พระครูปลัดอนันต์พูดจบแล้ว พระบุญชู ได้แจ้งยอดผู้มาอยู่ธุดงค์ในปีนี้ให้ทราบ
พระสงฆ์วัดท่าซุง ( พระพี่เลี้ยง ) ๓๒ องค์
พระอาคันตุกะและสามเณรมาร่วมอยู่ธุดงค์ ๒๕๘ องค์
พระนวกะ ๙๑ องค์
สามเณร (เดินทางมาจากต่างวัด) ๑๖ องค์
รวม ๓๙๗ องค์


ฆราวาส

พราหมณ์ชายที่อยู่ธุดงค์ในป่า ๒๕๑ คน
พราหมณ์หญิงที่อยู่ธุดงค์ในป่า ๑,๐๘๕ คน
พราหมณ์ชายที่อยู่ศาลา ๔ ไร่ ๑๔๗ คน
พราหมณ์หญิงที่อยู่อาคาร ๒๕ ไร่ ๑,๐๕๗ คน
รวม ๒,๕๔๐ คน
(ทั้งนี้ไม่รวมผู้ที่พักที่อาคารธรรมสถิตย์ ข้างโบสถ์ ที่ศาลา ๓ ไร่ ที่ตึกขาว ที่ห้องพักห้องแถว ๒ ชั้น )


และปีนี้มีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเหมือนเช่นทุกปี มี
อังกฤษ ๒ คน
เยอรมัน ๔ คน
มาเลเซีย ๒ คน
ออสเตรเลีย ๑ คน
บาห์เรน ๑ คน
รวม ๑๐ คน ( ยอดเมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. )จากนั้น พระบุญชูได้อาราธนา พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต เป็นผู้ทำหน้าที่แทน พระชัยวัฒน์ อชิโต ชี้แจงเรื่องระเบียบวินัย พระอาจินต์ กล่าวว่า ที่ต้องมีระเบียบวินัย ก็เพื่อความเรียบร้อยแก่การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะใหญ่ สังคมใดไม่มีระเบียบวินัย สังคมนั้นก็ดูไม่เรียบร้อย และจะมีความวุ่นวาย เพราะทำอะไรๆ ก็ต่างคนต่างทำตามอำเภอใจ


ระเบียบนั้นคือการปฏิบัติ ผู้ที่ออกระเบียบก็เพื่อความเรียบร้อย ความสงบ ความปลอดภัย กับสังคม ฉะนั้น จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องปฏิบัติตาม ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ผู้ที่ออกระเบียบก็จะมีบทลงโทษไว้ หนัก-เบาแล้วแต่กรณี

ระเบียบปฏิบัตินั้นดูเหมือนว่าจะมากมาย ลำบากแก่การปฏิบัติตาม แต่ถ้าหากว่าเรามีความสำนึกว่า เรามาอยู่ธุดงค์ครั้งนี้ เรามาอยู่เพื่ออะไร คิดว่าส่วนใหญ่ตั้งใจจะมาทำความดีเพิ่มพูน หรือสร้างสมบารมีเพิ่มเติม อย่างนี้จะมีระเบียบกี่ร้อยข้อก็คงไม่หนักใจ เพราะว่าการปฏิบัติตามระเบียบ ทำให้เราได้ฝึก สติ-สัมปชัญญะ ทำให้เรามีความระมัดระวัง ฝึกให้เรามีความละอายต่อการทำผิด ทำให้เราเกรงกลัวต่อบทที่ลงโทษ

ฉะนั้น จะเห็นว่า การปฏิบัติตามระเบียบทำให้เรามี สติ-สัมปชัญญะ มี หิริ-โอตตัปปะ ก็ถือได้ว่าเราได้โอกาสนี้ ปฏิบัติตามธรรม ด้วย เราได้ส่วนดีตรงนี้ พระอาจินต์ ได้ชี้แจงระเบียบปฏิบัติในระหว่างที่อยู่ธุดงค์ เป็นข้อ ๆ โดยละเอียด เพื่อรับรู้ร่วมกันทั้งหมดในที่ประชุมนี้ ทุกคนนั่งฟังด้วยความสงบ

เมื่อชี้แจงเรื่องระเบียบเสร็จแล้วจึงสมาทานธุดงค์ แต่ก่อนสมาทานธุดงค์ พระอาจินต์ได้ชี้แจงให้พระใหม่ และญาติโยมใหม่ที่ไม่เคยมาอยู่ธุดงค์ให้ทราบความหมายของธุดงค์แต่ละข้อ ทั้ง ๑๓ ข้อ แต่โดยย่อ และยังได้ยกคำพูดของหลวงพ่อที่คัดลอกลง "หนังสือหลักการปฏิบัติธุดงค์" ด้วย

"การปฏิบัติธุดงค์ทั้ง ๑๓ ข้อก็ดีอยู่ แต่จะให้ดีกว่านี้ต้องพิจารณาด้วย คือ ที่เราพอใจผ้าผืนเดียวนี้ เป็นการตัดความรุ่มร่าม ตัดความละโมบในเครื่องอาภรณ์ เครื่องประดับ หรือเครื่องแต่งตัว และก็ต้องพิจารณาด้วยว่า การที่จะห่มผ้า การที่จะนุ่งผ้าใส่เสื้อ เราไม่ต้องการความสวยสดงดงามของเสื้อผ้า

เราห่มผ้า เราใส่เสื้อ เรานุ่งผ้า เพื่อป้องกันความหนาว ความร้อน หรือเหลือบยุงเท่านั้น ไม่ต้องการความสวยสดงดงาม ไม่ต้องการความเรียบร้อยใด ๆ ทั้งหมด เพราะเราคิดไว้เสมอว่า ชีวิตของเรามีความตายในที่สุด เราจะแต่งให้มันดียังไง มันก็แก่ไปทุกวัน ร่างกายเป็น โรคนิทธัง เป็นรังของโรค มันป่วยทุกวัน แล้วในที่สุดมันก็ตาย"

หลวงพ่อแนะนำเรื่องการกินอาหารว่า " ถ้าเราถือเอกภาชนะ กินภาชนะเดียว หรือ เอกา กินเวลาเดียว ถือแค่กินแค่นี้ ไม่พ้นหรอก เวลาก่อนจะกินต้องพิจารณาเป็น อาหาเรปฏิกูลสัญญา (พิจารณาว่าอาหารนี้มาจากความสกปรก) ไม่ติดในรสอาหาร อาหารอะไรก็ตาม ถ้าไม่เป็นโทษแก่ร่างกาย และก็ไม่ผิดพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติ เรากินได้ทุกอย่าง เพราะว่าการกินไม่ต้องการรส กินเพื่อยังอัตภาพให้ทรงอยู่เท่านั้น "

พระอาจินต์แนะนำว่า ส่วนเรื่องธุดงค์ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น อยู่แต่ในป่า อยู่ในที่แจ้ง อยู่โคนต้นต้นไม้ขอให้ผู้มาปฏิบัติธุดงค์คิดพิจารณาเอาเอง พระอาจินต์ชี้แจงเรื่องระเบียบ และธุดงค์ เสร็จเวลา ๑๙.๑๐ น. จากนั้นพระครูปลัดอนันต์ บอกอีกว่า ธุดงค์ทั้ง ๑๓ ข้อ ก็ปฏิบัติตามกำลังของเรา แต่อย่างไรก็ดี ขอให้มี พรหมวิหาร ๔ ไว้ให้มากด้วย และก็พยายามภาวนาให้มาก ๆ เดินไปไหนมาไหนก็ อย่าทิ้งคำภาวนา


เวลา ๑๙.๑๒ น. พระอาจินต์นำสมาทานธุดงค์ เสร็จเวลา ๑๙.๑๕ น. กราบพระและแยกย้ายกลับที่พัก

วันที่ ๘ ธ.ค. เวลา ๐๔.๐๐ น. เปิดเสียงตามสาย พระสงฆ์และพราหมณ์ชาย-หญิง ตื่นนอน ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน เป็นช่วงเวลาว่างอยู่ครึ่งชั่วโมง พระหัวหน้ากลุ่ม ๑ คือ พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ) นำเรื่องเบา ๆ ที่มีสาระมากล่าวให้พระสงฆ์และพราหมณ์ชาย-หญิงทราบ

(ปีนี้ พระครูปลัดอนันต์ มีความคิดใหม่ ให้พระพี่เลี้ยงของแต่ละกลุ่มมาพูดในตอนเช้ามืด กลุ่มละวัน เปลี่ยนกันไป)

เวลา ๐๕.๐๐ น. ได้เวลาเจริญพระกรรมฐาน พระพี่เลี้ยงกลุ่มที่ ๑ ๓ องค์จุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาที่หน้าพระประธาน (สมเด็จองค์ปฐมจำลอง),พระมหากัสสปะ , หลวงปู่ – หลวงพ่อ เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงที่ลานธรรม พระบุญชู และ พระเอกชัย (๒) เปิดเทปบวงสรวงและชุมนุมเทวดา บูชาพระรัตนตรัย สมาทานพระกรรมฐาน และเปิดเทปคำสอนโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ แล้วนั่งสมาธิ ๒๐ นาที


ฟังเสียงธรรมะ โดยหลวงพ่อที่ลานธรรม คนชอบมาก เหมาะกับบรรยากาศที่เงียบสงบ เวลา ๐๖.๐๐ น. เลิกกรรมฐาน อุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์เดินไปเข้าแถวเตรียมออกบิณฑบาตที่ด้านหน้าปราสาททองคำ


๐๖.๑๕ น. พระสงฆ์ออกบิณฑบาต โดยแบ่งเป็น ๔ แถว ตามลำดับอาวุโส ญาติโยมรอใส่บาต ยืนบ้าง นั่งบ้าง ทั้ง ๔ แถว วันนี้คนใส่บาตรมาก ใส่บาตรเสร็จทุกแถว เวลา ๐๗.๐๕ น. พระสงฆ์เดินผ่านศาลา ๒ ไร่ ไปศาลา ๑๒ ไร่ นำบาตรไปวางบนอาสนสงฆ์ ปัจจัยที่ญาติโยมใส่ย่าม เทออกใส่ในตู้เป็นส่วนกลาง


ญาติโยมบางส่วนช่วยกันจัดอาหารที่เจ้าหน้าที่ใส่รถมาจาก ๒๕ ไร่ พระเจ้าหน้าที่จัดอาหาร มี พระพิษณุ (๑) พระพงศธร พระภูรินทร์ พระเสนีย์ พระเชวง ช่วยกันจัดอาหารขึ้นโต๊ะ


เวลา ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ สามเณร และพราหมณ์ชาย - หญิง ร่วมกันทำวัตรเช้า ที่ศาลา ๑๒ ไร่ พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ) เป็นองค์นำ เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำวัตรเสร็จแล้ว พระสงฆ์ สามเณร นำบาตรไปรับภัตตาหาร ซึ่งพระเจ้าหน้า และญาติโยม ช่วยกันจัดไว้บนโต๊ะอาหารอย่างเรียบร้อย แบ่งเป็น ๓ โต๊ะ จัดได้ ๖ แถว
อาหารที่ญาติโยมใส่บาตรวันนี้เยอะมาก ดูแล้วตาลายไปหมด ส่วนใหญ่พระก็ฉันกันไม่มาก ส่วนที่เหลือก็ให้ญาติโยมที่มาปฏิบัติธุดงค์รับประทานกัน

เวลา ๐๘.๓๐ น. พระสงฆ์ได้รับอาหารครบทุกองค์แล้ว นั่งพร้อมแล้ว ให้พร เสียงกระหึ่มก้องศาลา ๑๒ ไร่ และเริ่มฉันอาหาร การฉันอาหารของพระสงฆ์ - สามเณร ก็สำรวม เรียบร้อย เป็นภาพที่น่าประทับใจมาก ในระหว่างพระสงฆ์ฉันอาหาร ญาติโยมก็ไปตักอาหารรับประทาน บางคนไม่รีบทานอาหาร ก็ช่วยม้วนเสื่อ และกวาดพื้นในศาลา ๑๒ ไร่ เพื่อได้บุญอีกส่วนหนึ่ง คือ ไวยาวัจจมัย

เมื่อฉันอาหารเสร็จ ก็เอาบาตรไปล้างที่ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่ พระสงฆ์ที่เป็นเวรทำความสะอาดก็อยู่ทำความสะอาดต่อ (วันนี้เป็นเวรกลุ่มที่ ๔) เป็นเวรแรก ทำความสะอาดเสร็จแล้วจึงกลับที่พัก แต่บางองค์ตื่นไม่ทันมาเจริญกรรมฐานในเวลาตีห้า ก็โดนทำโทษ โดย สวดอิติปิ โส ๑๐ จบ


ญาติโยมที่ตักอาหารมารับประทานที่ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่ นั่งรับประทานกันด้วยความสงบ เรียบร้อย จากนั้นก็กลับที่พัก เวลา ๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ที่ศาลา ๑๒ ไร่ ผู้ฝึกขั้นต้นฝึกกันครบทุกห้อง มี ๔๐ ห้อง เลิกฝึกเวลา ๑๔.๑๐ น. แล้วกลับไปที่พักของตัวเอง แต่บางส่วนก็พักที่ศาลา ๑๒ ไร่ เพราะที่กลดมันร้อน พระอาคันตุกะบางองค์ก็เดินเข้าป่า บางองค์ก็พักที่ศาลา ๒ ไร่
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ สามเณรที่อยู่ในป่าออกมาฉันน้ำปานะ ที่ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่ เวลา ๑๗.๓๐ น. ร่วมกันทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐานที่ศาลา ๑๒ ไร่ เลิกเวลา ๑๙.๑๕ น. แยกย้ายกันกลับเข้าที่พัก

วันที่ ๙ - ๑๒ ธ.ค. ปฏิบัติภารกิจเช่นเดียวกับเมื่อวาน แต่ตอนพระไปรับอาหาร ก็มีญาติโยมบางคนขอลากลับบ้านก่อน พระครูปลัดอนันต์ ก็ทำพิธีลาธุดงค์ให้


ในวันที่ ๑๒ ธ.ค. ก่อนทำวัตรเย็น คุณกิตติชัย - คุณเยาวลักษณ์ มิตรศรัทธา และคุณสมพงษ์ พรปทุมชัยกิจ ได้เมตตาแจกเงินให้กับนักเรียน ร. ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยา คนละ ๒๐๐ บาท เพื่อเป็นรางวัลความดีที่นักเรียนชาย - หญิง ได้ช่วยงานธุดงค์อย่างขยันขันแข็ง ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
และในวันที่ ๑๒ ธ.ค นี้ก็.เป็นวันสุดท้ายของการฝึกมโนฯแบบครึ่งกำลัง หลังจากเจริญพระกรรมฐานเสร็จแล้ว พระอาจินต์ หัวหน้าผู้ฝึกมโนมยิทธิในงานนี้ ได้รายงานผลการฝึกให้พระครูปลัดอนันต์ ทราบ ซึ่งสรุปยอดผู้ฝึกใหม่ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๒ ธ.ค. มีผู้ฝึกใหม่ทั้งสิ้น ๒,๐๐๘ คน สามารถฝึกไปพระจุฬามณีและพระนิพพานได้ ๑,๕๓๔ คน


จากนั้นได้นำสิ่งของที่ระลึกมามอบให้กับคณะครูฝึกทั้งพระและฆราวาส และเจ้าหน้าที่หน่วยรับสมัครผู้ฝึกมโมยิทธิขั้นต้น โดยให้พระครูปลัดอนันต์ เป็นผู้มอบให้ เวลา ๒๐.๓๐ น. แยกย้ายกันกลับที่พัก

วันที่ ๑๓ ธ.ค. ปฏิบัติภารกิจในตอนเช้าเช่นเดียวกับเมื่อวาน แต่รู้สึกว่าคนมาใส่บาตรพระสงฆ์กันเยอะ เพราะเป็นวันแรกของการฝึกมโนแบบเต็มกำลัง คนตั้งใจใส่บาตรที่เดินทางกันมาตั้งแต่เช้ามืด ก่อน ๖ โมงเช้า แต่ว่าเข้าประตูไป ๒๕ ไร่ไม่ได้ เพราะเป็นช่วงที่นั่งปฏิบัติพระกรรมฐานกัน จึงต้องรออยู่ในรถ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย ในปีหน้า ขอให้ท่านไปจอดรถรอที่ฝั่งโบสถ์เก่าก่อน เวลา ๐๕.๕๐ น. จึงค่อยขับรถเข้ามา
การฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง

เวลา ๑๑.๓๐ น. พระอาจินต์ แนะนำเรื่องการเตรียมตัวฝึก และการใช้กำลังใจในขณะฝึก ในระหว่างที่แนะนำ ครูผู้ช่วยฝึกก็นำ กระดาษคาถานะโมพุทธายะ ไปแจกให้แก่ผู้ฝึกทุกคน เรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งที่ด้านหน้าพระประธาน
เวลา ๑๑.๕๐ น. พระครูปลัดอนันต์ และพระครูสังฆรักษ์สุรจิต ทำพิธีบวงสรวง เนื่องในการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง


เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงศาลา ๑๒ ไร่ คือ พระมงคลเวทย์ และ คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดเทปบูชาพระรัตนตรัย


แล้วสมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐาน จบแล้วเปิดเทปคำแนะนำการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลังโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ จากนั้นให้ผู้ฝึกนำ กระดาษคาถานะโมพุทธายะ ปิดหน้า พนมมือ ภาวนาว่า นะมะพะธะ


จากนั้น พระสงฆ์ ๘ รูป เข้าไปพรมนํ้ามนต์บวงสรวงให้ผู้ฝึกทุกคน ครูผู้ช่วยฝึก (คือคณะครูฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง) ทำหน้าที่ครูผู้ช่วยฝึก เวลา ๑๓.๑๐ น. หมดเวลาการฝึก พระสงฆ์ประพรมนํ้ามนต์บวงสรวงให้อีกครั้งหนึ่ง พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่า เพื่อกันเฝือ

ครูผู้ช่วยฝึก ช่วยเดินเก็บกระดาษคาถานะโมพุทธายะกลับคืนมา ผู้ฝึกในวันนี้ นับจากกระดาษคาถานะโมพุทธายะที่แจกไป จำนวน ๖,๕๐๐ คน โดย คุณสมจิตรและเพื่อน ๆ เป็นผู้นับยอดจากกระดาษคาถานะโมพุทธายะที่ใช้ไป

เมื่อเรียบร้อยแล้ว อุทิศส่วนกุศล กราบพระ เป็นเสร็จพิธีการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง เวลา ๑๓.๔๕ น. เปิดโอกาสให้ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ที่รับสังฆทาน มี พระครูปลัดอนันต์ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต และ พระอาจินต์


ปีนี้ ดร.ปริญญา นุตาลัย มาอยู่ธุดงค์ด้วยมาช่วยเป็นโฆษกอีกเหมือนเดิม คนมาถวายสังฆทานกันมากจริง ๆ โดยเฉพาะสังฆทานชุดละ ๒,๐๐๐ บาท เข้าแถวกันยาวเหยียด เห็นแล้วชื่นใจจริง ๆ เลิกรับสังฆทาน เวลา ๑๕.๑๕ น. แล้วแยกย้ายกันกลับที่พัก เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ สามเณรที่อยู่ในป่าออกมาฉันน้ำปานะ ที่ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่

เวลา ๑๗.๓๐ น. ร่วมกันทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐานที่ศาลา ๑๒ ไร่ เลิกเวลา ๑๙.๑๕ น. พระครูปลัดอนันต์ ให้ญาติโยมที่ฝึกเต็มกำลังได้มาคุยให้ฟังหน่อย ว่าใช้กำลังใจอย่างไรจึงสามารถไปได้ ก็มีคนมาให้สัมภาษณ์ ๒ คน มี คุณกอร์ดอน มาจากประเทศอังกฤษ เคยฝึกครึ่งกำลังมาแล้วตั้งแต่ไปที่วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก ประเทศเยอรมัน โดย พระวิรัช โอภาโส เป็นผู้ฝึกให้ มาที่นี่ก็ฝึกต่ออีก กับ พระสบสันต์ และคุณปาริชาติ แสงหิรัญ ฝึกเต็มกำลังก็ฝึกได้ดี

คุณกอร์ดอน บอกว่า ตอนอยู่ที่อังกฤษฝึกขึ้นไปกราบหลวงพ่อที่พระนิพพาน และคุยกับหลวงพ่อด้วย พระครูปลัดอนันต์ถามว่า หลวงพ่อพูดภาษาอะไร คุณกอร์ดอนบอกว่า หลวงพ่อพูดภาษาอังกฤษ พระครูปลัดอนันต์บอกว่า โอ..อยู่กับหลวงพ่อมาตั้ง ๓๐ กว่าปี เพิ่งรู้ว่าหลวงพ่อก็พูดภาษาอังกฤษได้ หลวงพ่อนี่อมภูมิจริง ๆ คนฟังก็หัวเราะด้วยความชอบใจ


เวลา ๒๐.๓๐ น. ปิดการสัมภาษณ์และแยกย้ายกลับเข้าที่พัก
วันที่ ๑๔ ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลังเป็นวันที่สอง วันนี้มีผู้มาฝึก จำนวน ๖,๒๔๔ คน ฝึกเสร็จแล้วถวายสังฆทาน คนถวายเยอะอีกเช่นเดิม สังฆทานชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ก็เข้าแถวยาวเช่นเดิม เวลา ๑๕.๐๐ น. แยกย้ายกันกลับที่พัก

ในตอนเย็น เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐานเร็วกว่าเดิม เพราะจะไปขอขมาสถานที่สำคัญในวัดก่อน เลิกเวลา ๑๙.๐๐ น.
พระนวกะทั้ง ๙๑ องค์ มาขอขมาพระครูปลัดอนันต์ และพระพี่เลี้ยงที่ด้านหน้าอาสนสงฆ์ เสร็จแล้วจึงเดินออกจากศาลา ๑๒ ไร่ ไปขอขมาที่พระยืน ๓๐ ศอก และเจดีย์พุดตาล จุดที่ ๒ ที่ วิหารสมเด็จองค์ปฐม จุดที่ ๓ ที่ พระยืน ๘ ศอก จุดที่ ๔ ที่ มณฑปพระศรีอาริยเมตไตรย

วันนี้ขอขมาเพียง ๔ จุด เพื่อไม่ให้พรุ่งนี้เดินไกลเกินไป เสร็จเวลา ๒๐.๐๐ น. แล้วแยกย้ายกันกลับที่พัก

วันที่ ๑๕ ธ.ค. ปฏิบัติภารกิจตามปกติ ผู้อยู่ธุดงค์บางท่านมีความจำเป็นต้องกลับก่อน ก็เหลือน้อยลง แต่ก็ยังใส่บาตรเป็นปกติ วันนี้เสร็จเร็วหน่อย

พระครูปลัดอนันต์แจ้งให้พระสงฆ์ สามเณร และญาติโยมให้ทราบว่า ทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคนเจ็บป่วยที่
ตึกขาว ได้ส่งรายงานผู้เจ็บป่วยในระหว่างที่อยู่ธุดงค์ มีจำนวนดังนี้
จำนวนผู้เจ็บป่วยทั้งหมด ๔๙๑ ราย แบ่งเป็น

พระภิกษุ ๒๗ ราย แม่ชี ๔ ราย
พราหมณ์ชาย ๑๐๒ ราย
พราหมณ์หญิง ๓๕๘ ราย
ในจำนวนนี้นำส่งโรงพยาบาล ๑๔ ราย


การดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยได้รับความเมตตาจากทางโรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานีและนายแพทย์ ๓ ท่าน คือ
นายแพทย์กิตติศักดิ์
นายแพทย์วรวิทย์
พล.ท. นายแพทย์.........
และพยาบาลจากโรงพยาบาลพระมงกุฏ ๓ ท่าน คือ คุณอุไร , คุณอุ๊ , คุณอุ้ม
เวลา ๑๗.๑๕ น. ร่วมกันทำวัตรเช้า เสร็จก็ฉันภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๘.๕๕ น. ฉันเสร็จไปล้างบาตร พระนวกะเดินไปเอาชุดเสื้อกับกางเกงที่จะใช้ใส่ตอนลาสิกขา ที่ศาลา ๔ ไร่ เสร็จแล้วมาร่วมกันขอขมาพระประธาน ๑๒ ไร่ และ ลาธุดงค์


พระอาจารย์หนุน พระอาคันตุกะ มาจากวัดป่าพุทธโมกข์ จ. สกลนคร นำคณะพระภิกษุอาคันตุกะและสามเณร ขอขมาพระครูปลัดอนันต์และพระพี่เลี้ยง

พระครูปลัดอนันต์ ได้มอบหนังสือ แผ่นซี.ดี. รวบรวมคำสอนหลวงพ่อชุดอานาปานุสสติ (พระมหาเพิ่มทรัพย์ ถวายมา) ถวายพระอาคันตุกะและสามเณรที่มาอยู่ธุดงค์ จำนวน ๒๗๓ องค์ (ขาด ๑ องค์ เพราะถูกทำโทษให้ออกจากธุดงค์) และถวายปัจจัยองค์ละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๓,๐๐๐ บาท เพื่อใช้เป็นค่ายานพาหนะเดินทางกลับ


เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ - สามเณรไปเข้าแถวหน้าศาลา ๑๒ ไร่ เพื่อไปขอขมาสถานที่สำคัญในวัด อีก ๖ แห่ง คือ พระองค์ที่ ๑๐ และ พระองค์ที่ ๑๑ ที่มณฑปแก้ว ขอขมา ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ที่มณฑปท้าวมหาราช เวลา ๐๙.๔๕ น. พระครูปลัดอนันต์ และ พระอาจินต์ ทำพิธีบวงสรวง เนื่องในพิธีลาสิกขา

พระอาจินต์ นำขอขมาท่านท้าวมหาราชทั้ง ๔ เสร็จแล้วเดินไปขอขมา พระวิสุทธิเทพ ที่พระจุฬามณี แล้วเดินไปที่วิหาร ๑๐๐ เมตร
ขอขมา พระพุทธชินราช ในวิหาร ๑๐๐ เมตร
ขอขมา พระปัจเจกพุทธเจ้า ที่ระเบียงมหาวิหาร ๑๐๐ เมตร
ขอขมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่หน้าบุษบกในมหาวิหาร ๑๐๐ เมตร เป็นจุดสุดท้าย จากนี้พระอาคันตุกะเดินกลับเข้าป่าเพื่อไปเก็บกลดในป่า และเดินทางกลับ


พิธีลาสิกขาบท

เวลา ๑๑.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ ทำพิธีลาสิกขาบทให้แก่พระนวกะ ที่หน้าบุษบกอันเป็นที่ประดิษฐานสรีรศพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เสร็จแล้วทำพิธีลาศีล ๘ ให้แก่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย


บัณฑิตใหม่ เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นฆราวาสแล้ว มานั่งที่ด้านหน้าพระครูปลัดอนันต์ สมาทานศีล ๕ พระครูปลัดอนันต์ให้ศีล จบแล้วพระสงฆ์ ๔ รูป ประพรมน้ำมนต์บวงสรวงให้แก่บัณฑิตใหม่และฆราวาสโดยทั่วถึง เป็นเสร็จพิธี ก่อนเดินทางกลับ ก็ถวายสังฆทานกันอีก


เพื่อตอบแทนคุณต่อท่านที่มีพระคุณ ตอนงานเลิกนี้ เจ้าหน้าที่รับสมัครผู้มาอยู่ธุดงค์ ก็ต้องรับภาระหนักในการรับคืนสิ่งของที่เบิกไป ถ้าคืนของครบและส่งมาด้วยความสะอาดเรียบร้อยก็คืนเร็วหน่อย ถ้าไม่ครบ ไม่สะอาดมาก็ช้าหน่อย เพราะเสียเวลาโต้แย้งกัน คนมาคืนก็บอกว่าสะอาดแล้ว คนรับคืนก็เห็นว่ายังไม่สะอาด ไปทำมาใหม่ อย่างนี้แหละ แต่ปรากฏว่า ปีนี้เรียบร้อยดี และรวดเร็ว แสดงว่า ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ดีมาก ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เป็นอันว่า การจัดงานบวชพระปฏิบัติธุดงค์ และบวชพราหมณ์ชาย - หญิง ถือกรรมบถ ๑๐ และถือศีล ๘ ก็จบลงด้วยความสำเร็จ ตรงตามความประสงค์ที่ท่านพระครูปลัดอนันต์บอกว่า จัดกิจกรรมอยู่ธุดงค์ก็เพื่อให้ได้บุญกัน อยากให้เร่งรัดในการทำความดี อยากให้มีสมาธิเพิ่มพูน เพื่อเป็นปัจจัยให้ได้ไปพระนิพพาน

ในปีหน้าจะจัดงานบวชพระปฏิบัติธุดงควัตร และบวชพราหมณ์ชาย - หญิง ถือกรรมบถ ๑๐ และถือศีล ๘ อีกครั้งหนึ่ง เป็นปีที่ ๑๗ จัดงานวันที่ ๖ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ก็อย่าลืม ขอให้เตรียมตัวกันต่อไป

พระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายฆราวาสที่ช่วยกันจัดงาน ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อย แต่ก็อิ่มใจ สุขใจ เมื่อเห็นผู้ที่มาอยู่ธุดงค์มีความสุข และมีธรรมปีติ หากแม้ว่าการกระทำสิ่งใดที่เข้มงวดไป เป็นที่ไม่ค่อยพอใจท่าน ก็ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอทุกท่าน ทั้งพระสงฆ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายฆราวาส และผู้ที่มาปฏิบัติธุดงค์ จงมีความเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป ปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบ ขอให้สมปรารถนาทุกประการ หากปรารถนาพระนิพพานก็ขอให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิด..

สาธุ..สาธุ..อนุโมทามิ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ เม.[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 30/12/08 at 22:03 [ QUOTE ]


แจ้งข่าว

วันที่ ๒๓ , ๒๔ , ๒๕ มกราคม ๒๕๕๒ พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่ สำนักปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช) เข้าสายลม

วันที่ ๓๐ , ๓๑ ม.ค. และ ๑ , ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ
วันที่ ๒ , ๓ มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
โมทนา

๑. คุณสัจจะ ทันการ, คุณกรรณิการ์ การ-เดช ถวายอาหารและยารักษาโรค ประจำเดือน พฤศจิกายน มีรายการดังนี้
ค่าอาหาร๑๙,๘๐๐ บาท
ค่ายาและค่าหมอ ๗๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๒๐,๕๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๒. สำนักปฏิบัติธรรมบ้านก๋ง มี อาจารย์สมพงษ์ หลุนประยูร เป็นหัวหน้าร่วมกันถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์วัดท่าซุง เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๕๑ ได้เงินทั้งสิ้น ๔๕,๑๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๓. คุณศิริวัฒนา บัญชาเทวกุล (แต๋ว) และครอบครัว นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลมในวันเสาร์และอาทิตย์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๔. Mr.Shake โดย คุณสุขขา อ่อนจิต และ คุณกรกมล ชูชัยศรี นำเครื่องดื่มมาเลี้ยง คณะครูฝึกที่บ้านสายลม ในวันเสาร์และอาทิตย์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๕. คุณพรพรรณ เลิศลํ้า (ต๋อย) และ คณะ นำดอกไม้มาให้ผู้ฝึกใหม่บูชาครูในการฝึก มโนมยิทธิที่บ้านสายลม เดือนธันวาคม มูลค่า ๒,๒๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖. พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต บริจาคเครื่องต้มกาแฟให้ร้านขายหนังสือธัมมวิโมกข์ จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๑๐๐ ยูโร ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๗. คุณวิชชุดา ชัยกูล และคณะ ถวายเครื่องทำนํ้าร้อน - น้ำเย็น พร้อมตู้อบฆ่าเชื้อ ยี่ห้อ MITSUMARU รุ่น KM-WD 21 D ๑ เครื่องมอบให้ร้านขายหนังสือธัมมวิโมกข์ สำหรับเลี้ยงเจ้าหน้าที่ช่วยงานขายหนังสือ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๘. คุณวิชชุดา ชัยกูล บริจาคถุงหิ้วใส่หนังสือให้ร้านขายหนังสือธัมมวิโมกข์ ขนาด ๙นิ้ว คูณ ๑๘ นิ้ว จำนวน ๕ มัด และขนาด ๘ นิ้ว คูณ ๔ นิ้ว จำนวน ๑ มัด มูลค่า ๘๒๕ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๙. นางอัษฎาพร จั่นจุ้ยและคณะ ร่วมถวายสิ่งของในงานกฐินสามัคคีที่วัดท่าซุง มีรายการดังนี้
ผ้าไตร ๑๘ ชุด
บาตร ๕ ชุด
ยาและเวชภัณฑ์ ๗ ลัง
คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๐. คุณลัดดา เบญโชติเดช แห่งสปีดเพรส พิมพ์หนังสือถวายวัดท่าซุง ดังนี้
คำสอนสมเด็จองค์ปฐม ๒,๐๐๐ เล่ม
อุทิศส่วนกุศล ๒,๐๐๐ เล่ม
หนังสือสวดมนต์อย่างย่อ ๗๐๐ เล่ม
พิมพ์รูปพระยืน ๓๐ ศอก
(หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา) ๙,๐๐๐ แผ่นขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๑. ผู้ร่วมบริจาคเงินซื้อเครื่องขยายเสียง (Amplifier) เพื่อใช้งานฝึกกรรมฐานมโนมยิทธิ มีรายนามต่อไปนี้
พระคงฤทธิ์ สุธมฺมคมฺภีโร ๑,๐๐๐ บาท
พระคงไพบูลย์ สุธมฺมธมฺมิโก ๑,๐๐๐ บาท
คุณวรธรรม วัฒน์โรดม ๔,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
โมทนา

ในงานบวชพระอยู่ธุดงค์ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ มีลูกศิษย์ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาช่วยเลี้ยงอาหารแก่พระสงฆ์และญาติโยมที่มาในงานธุดงค์ มีรายนามดังต่อไปนี้

๑. โรงครัววัดท่าซุง เลี้ยงข้าวแกง
๒. ลุงเต่า วัดท่าซุง เลี้ยงโอเลี้ยง ชาดำเย็น ๓.คณะรวมใจและบริษัทสปีดเพรส โดย คุณแม่นิภา, คุณลัดดา, คุณธัญญกมล เลี้ยง อาหารเจหลายอย่าง, เครื่องดื่มและนํ้าผลไม้ปั่น
๔. คุณสุเทพ เลี้ยงนํ้าสมุนไพร
๕. คณะคุณนิรมล จันทร์คง (ต๋อย) เลี้ยงอาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง , พระอาคันตุกะ , นาคที่จะบวช และเจ้าหน้าที่

๖. โรงครัวป้าจำเนียร เลี้ยงข้าวต้ม
๗. คณะลูกหมู เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว
๘. ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์พระราชพรหมยาน (โคราช) เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว
๙. คณะปลาร้าโคราช เลี้ยงข้าวแกง ส้มตำ ผักต้ม และน้ำพริก ฯลฯ
๑๐. คณะคุณเล็ก พัทยา วัดทรงเมตตา บางสะเหร่ เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเจ
๑๑. คณะคุณเอมอร เลี้ยงอาหารเจ
๑๒. คณะวัดพระธาตุจอมรุ่ง เลี้ยงซาลา เปา และกาแฟ
๑๓. คณะช่างโจ๋ จังหวัดชัยนาท เลี้ยงขนมปังปิ้ง
๑๔. คณะชาวจังหวัดสระบุรี เลี้ยงกล้วยหอม ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

ผู้บริจาคเงินเพื่อเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและกล้วยทอด
มีรายนามดังนี้
คุณทวี หอมประไพ , คุณรัชดาพร วงศ์พนม ๕,๐๐๐ บาท
คุณปณิกร พูนผล ๕,๐๐๐ บาท
คุณสมพงษ์ รัตนพานิช ๑,๐๐๐ บาท
คุณปราณี ๓๐๐ บาท
คุณเนียร ๑๐๐ บาท
คุณติ๊ด ชลบุรี ๒๐๐ บาท
คุณอ้วน ชลบุรี ๑๐๐ บาท
คุณอุ๋ม (ทำดอกไม้) ๑,๐๐๐ บาท
คุณสวย ๓๐๐ บาท
แม่ชีพยวน ๑๐๐ บาท
คุณป้าผา ๕๐ บาท
คุณป้าจำเนียร ๕๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

ในงานบวชพระอยู่ธุดงค์ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ มีลูกศิษย์ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ช่วยซ่อมพระและบริจาคเงินเพื่อจัดสถานที่ให้สวยงาม ดังต่อไปนี้
๑. เจ้าภาพปิดทองพระมหากัสสปะ หลวงปู่ปาน - หลวงพ่อ ประดิษฐาน ณ ลานธรรม มีรายนามผู้ร่วมทำบุญดังต่อไปนี้
คุณจุฑาวรรณ โอฬารวัฒน์ ๔๕,๐๐๐ บาท
พระอนุชาติ สุธมฺมอนุตฺตโร และคณะ๓,๐๐๐ บาท
คุณวัฒนาและคณะ ๑,๐๐๐ บาท
คุณประนอม ไชยเทศ ๕๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๒. คณะผู้ร่วมกันจัดบายศรีในพระอุโบสถ จัดโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัยที่ลานธรรม, ศาลา ๒ ไร่ และ ศาลา ๔ ไร่ และร่วมถวายสังฆทาน รวมมูลค่าทั้งหมดเป็นเงิน ๑๑,๖๓๐ บาท มีผู้ร่วมสนับสนุนปัจจัย มีรายนามต่อไปนี้
คุณจิณณา อรุณกิต ๓,๘๐๐ บาท
อ. กุหลาบ รักชาติ ๒,๐๐๐ บาท
คุณลัดดา เบญโชติเดช ๒,๐๐๐ บาท
อ. พิศมัย นันตา ๙๐๐ บาท
อ. ขนิษฐา โกมลตรี ๘๐๐ บาท
คุณจิตินาถ เหตานุรักษ์ ๕๐๐ บาท
คุณชนิดา จารุประกาย ๕๐๐ บาท
อ. อำไพ สุจนิล ๓๐๐ บาท
อ. เพ็ญจันทร์ สวนปาน ๓๐๐ บาท
อ. พงค์ยุพา ณ ลำพูน ๑๐๐ บาท
อ. วิชญาณ เจริญกุล ๑๐๐ บาท
อ. วัชราวรรณ มหาวรรณ ๑๐๐ บาท
คุณฐิติมา ฮาเซงาว่า ๑๒๐ บาท
คุณกุ๊กไก่ ๕๐ บาท
คุณเกษแก้ว ชูแก้ว ๔๐ บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๓. คุณวิชชุดา ชัยกูล ช่วยจัดแจกันดอกไม้ให้หน่วยรับสมัครผู้ฝึกขั้นต้น และบูชาสมเด็จองค์ปฐม เป็นเงิน ๖๘๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. คุณป้าอัจฉรา ไพบูลย์ และคณะ ถวายดอกไม้สดและจัดดอกไม้ถวายในศาลา ๑๒ ไร่
ในงานบวชพระอยู่ธุดงค์ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ มีศิษยานุศิษย์ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ บริจาคเครื่องดื่มและสิ่งของเพื่อใช้ในงานธุดงค์ มีรายนามดังต่อไปนี้ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๑. บริษัท กิฟล แอนด์ บาสเก็ตต์ จำกัด (ประกันภัยไทยวิวัฒน์) ถวายนํ้าดื่มขนาดบรรจุ ๕๐๐ ซี.ซี. จำนวน ๔๐๐ โหล
๒. คณะป้าเรณู (เขาค้อ) ถวายน้ำเสาวรส ๑,๒๐๐ ก.ก. และ น้ำตาล ๑๓๐ ก.ก.ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑. พระอาจารย์ สมชาย วัดราษฎร์สะแก บุรีรัมย์ ถวายมะขามป้อมสด
๒. คุณป้าศรีวิไล และคณะ ถวายกระดาษทิชชู และ หลอดนํ้าดื่ม ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑. คุณพิทยา วงศ์สวรรค์ และคณะ กรุงเทพฯ ถวายเนสกาแฟ ๓ ลัง
๒. คุณพ่อทองเหลือและคุณแม่ปี๊ด จันทร์เพ็ญ ถวายกระเจี๊ยบสด และนํ้าตาลทราย ๕ ก.ก.
๓. คุณชนิตสิริ มงคลนวานิตย์ ถวายแก้วนํ้า ๒ โหล
๔. คุณสุขสันต์ หอมอบ ถวายธูปหอม
๕. คณะแม่ชีแต๋ว วัดท่าซุง ถวายกระดาษทิชชู
๖. คุณภานุพงษ์ และคุณ วิภรณ์ ไพรพนาเลศน์ พร้อมครอบครัว ถวายกระเจี๊ยบสด ๒ ก.ก. น้ำตาลทราย ๑๐ ก.ก. และ พุทราจีน ๑.๕ ก.ก. ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑. คุณธัญลักษณ์ บุญสุทธิ ถวายนํ้ายาล้างจาน ๔ แกลลอน ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑. คุณสำราญ ขุมเพชร ถวายนํ้ายาถูพื้น แอล โอ. ซี. ๑,๐๐๐ ซี.ซี.
๒. คุณจิตรลดา สุทธินันท์ และคณะ ถวายโยเกิร์ต ๕๕ โหล มูลค่า ๗,๗๐๐ บาท
๓. คุณสุวรรณี อัศวกุลชัย ถวายกาแฟ ๕ กล่อง โอวัลติน ๑ ถุง ครีมเทียม ๓ กล่อง
๔. คุณสมพงษ์ พรปทุมชัยกิจ ถวายตู้แช่แข็ง ขนาด ๓๘๒ ลิตรยี่ห้อ SANYO มูลค่า ๑๗,๗๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑. คุณนฤพงษ์ วิจารณ์ปรีชา และครอบครัว ถวายเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหารสด
๒. Mr. Shake ถวายตู้แช่เครื่องดื่ม ๒ ประตู ๑ ตู้ มูลค่า ๒๑,๐๐๐ บาท
๓. คุณชีวรัตน์ ศิริวานิช ถวายน้ำตาลทราย ๑ กล่องใหญ่

๔. คุณระวิวรรณ ชาญพิทยกิจ และคณะ ถวายผ้าเย็นยี่ห้อรีเฟรช จำนวน ๒ ลัง มูลค่า ๓,๘๐๐ บาท
๕. เจ้าหน้าที่จเร ๓ ถวายพลาสติกกันลื่น และผ้าเช็ดบาตรพระ
๖. คุณสุมมนา สงค์ปรีชา ถวายยาคูลท์ ๒๐๐ ขวด ชออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑. Mr. Shake ถวายโยเกิร์ต มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท น้ำผลไม้ ๑,๐๐๐ ขวด ไอศครีม ๕๐ ถ้วย
๒. คุณกฤษวรรณ พินทอง ถวายนมตรามะลิ ๑ โหล โอวัลติน ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ กรัม ๔ ห่อ น้ำตาลก้อน ๖ แพ็ค ครีมเทียม ๑ กล่อง ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๒. คุณจิตร์อารีย์ และคณะเพื่อน ร่วมกันจัดถวายของใช้และอาหาร มูลค่าโดยรวมทั้งหมด ๓๗,๗๐๐ บาท มีรายการดังนี้
๑. หมูหวาน ๕๐ ก.ก. มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท
๒. ถั่วลิสง ๑๐๐ ห่อ มูลค่า ๓,๓๐๐ บาท
๓. ปลากระป๋อง ๑๐๐ กระป๋อง ๓,๐๐๐ บาท
๔. ผ้าขนหนูถวายพระ ๑๐๐ ชุด ๆ ละ ๑๓๔ บาท รวมมูลค่า ๑๓,๔๐๐ บาท
๕. ผ้าขนหนูผืนละ ๑๐๐ จำนวน ๓๐ ผืน รวมมูลค่า ๓,๐๐๐ บาท

๖. คุณอรทัย ร่วมสมทบขนม ๒๐๐ กล่องโดยมีรายนามผู้ร่วมทำบุญดังต่อไปนี้
คุณจิตต์อารีย์ ทีปะนาถ ๒๔,๔๐๐ บาท
คุณปรีชา - คุณจุรีย์ ไชยศิรินนท์ ๓,๐๐๐ บาท
คุณไพสิฐ - คุณกิติยา พิสุธิกุล ๓,๐๐๐ บาท
คุณศุภชัย - คุณนุชรา ๒,๐๐๐ บาท
คุณชูศรี - คุณพรเทพ ๑,๐๐๐ บาท
คุณประพัฒน์ ทีปะนาถและครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณเสงชิว ๖๐๐ บาท
คุณศศิธนและเพื่อน ๖๐๐ บาท
คุณจวง - คุณนพชัย ๖๐๐ บาท
คุณซ้ออ๋า ๓๐๐ บาท
คุณนพรันญ - คุณจุฑาภาส ๓๐๐ บาท
คุณวรภจษ์ - คุณธนาวลี ๓๐๐ บาท
คุณอรุณี - คุณมณี ๓๐๐ บาท
คุณรัชนี - คุณจตุพล ๓๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑. คุณคมกฤต โรจนพงษ์ บริจาคผ้า ๕,๒๘๐ ชิ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๓๖๙,๕๐๐ บาท
๒. คุณกนกพร องคพิพัฒน์ บริจาคเสื้อยืดและเสื้อกันหนาว ๙๓ ตัว
๓. คุณสมชาย วงศ์ไชยคง และครอบครัว บริจาคเสื้อยืดและเสื้อกันหนาว ๒๕๐ ตัว ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑. คณะปลาร้าโคราช นำอาหารมาเลี้ยงหลายอย่าง เช่น ผัดหมี่โคราช ส้มตำ มีผู้ได้ทานแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยได้เงิน ๔๐,๓๑๐ บาท ถวายวัดท่าซุงทั้งหมด ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

ผู้บริจาคสิ่งของให้กับโรงครัววัดเพื่อเลี้ยงคนที่มาในงานบวชธุดงค์ ตั้งแต่ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๑
๑. วัดป่าแสงธรรม จ.สุรินทร์ ถวายข้าวหอมมะลิ จำนวน ๘ กระสอบ
๒. สำนักสงฆ์ปฐมพุทธาราม จ.เชียงราย ถวายสับปะรดนางแล ๑๐๐ กิโลกรัม
๓. นายประชา และครอบครัว ถวายขนุน ๙ ลูก และมะพร้าวอ่อน ๓ ทะลาย
๔. สำนักสงฆ์ป่าอรัญญวาสี จ.เพชรบุรี ถวายกล้วยน้ำว้า ๕ เครือ มะละกอ หัวปลี
๕. วัดป่าบ้านราษฎร ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ (พระอาจารย์สมชาย กตสาโล เจ้าอาวาส) ถวายกลอย ๔ ถุง มะขามป้อม ๘ ถุง ข้าวสาร ๒ กระสอบ

๖. คณะวัดโพธิ์ทอง จ.อุดรธานี ถวายข้าวเหนียว ๔ กระสอบ(ปุ๋ย) มะละกอ ๑ ถุง และกล้วย
๗. คุณสุณี ขำเหม , คุณจรูณ อิ่มสวัสดิ์ ถวายกล้วย ฟักแฟง เครื่องแกง
๘. พระประทักษ์ ธมฺมธโร วัดป่าสามัคคี หมู่ ๓ ต. นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร ถวายข้าวเหนียว
๙. วัดพ่วงชมพู บ้านต้อน ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร ถวายหน่อหวาย ฟักทอง มะละกอ
๑๐. พระสุเทพ อาภสฺสโร ถวายส้ม ๑๐๐ กิโลกรัม

๑๑. พระอำนวย สุมโณ สำนักป่าอรัญญวาสี ๒ จ.กาญจนบุรี ถวายมันเทศ ๓ ถุงใหญ่
๑๒. วัดพนมพนาวาส จ.ฉะเชิงเทรา และคณะศิษย์บ้านก๋ง จ.ฉะเชิงเทรา ถวายผักและสับปะรด
๑๓. สำนักสงฆ์ดงพระฤาษี ถวายผักต่าง ๆ
๑๔.คุณโปร่งจิต ปั้นหม้อและครอบครัว ถวายข้าว ผัก และของใช้ต่าง ๆ มูลค่า ๑๔,๐๐๐บาท
๑๕. คุณสมบัติ ณุกุล - คุณสุชาติ-วัลลภ ศรีสวัสดิ์ - คุณสมศรี เขื่อนมัน พร้อมแม่ค้า ถวายผัก ๑,๙๐๐ บาท

๑๖. คุณฤทธิ์รงค์ ศุภดิเรกกุลและครอบครัวพร้อมคณะจิตศรัทธา ถวายผัก หม ูและข้าวสาร มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๗. คณะบ้านก๋ง จ.ฉะเชิงเทรา ถวายข้าวมะลิแดง ๕๐ ถุง
๑๘. ร.ต.ต. อำนาจ - สมจิต ทวีผล ถวายสับปะรด ๓๐๐ กิโลกรัม
๑๘. คุณเวียง จิรับไพกูล , คุณลำพวน พักรสุวรรณ์ ถวายข้าวสาร และผักผลไม้
๒๐. คุณศศิวิมล เกสรสุริวงศ์ , คุณพิไลพร กลิ่นจันทร์ , คุณอริศรา ลาเพ็ชร - คุณอนสา ตราดี ถวายข้าวสาร และผักผลไม้

๒๑. คณะพระอาจารย์จอนสันวัดป่าโพธิ์ธาชัย ถวายข้าวสาร ๕ ถุงปุ๋ย มะพร้าว ๒ ถุง เห็ด ๑ ถุง
๒๒. คณะคุณสิริพันธ์ พงศ์วิทยานุกฤต อ. วังทอง จ. พิษณุโลก ถวายข้าวสาร ผัก และสิ่งของต่าง ๆ
๒๓. พระนิคม สุธมฺมสุตธมฺโม ถวายข้าวสาร ผักผลไม้ และน้ำ
๒๔. คุณธวัช - คุณสุจนัทรา ทองห่อ , คุณชุติมา อินทพงศ์และคณะ ถวายข้าวสาร ๑ กระสอบ ข้าวเหนียว ๑ ถัง
๒๕. พระอธิการอดุลย์ ถิรจิตฺโต เจ้าอาวาส วัดหนองหว้า จ. ฉะเชิงเทรา ถวายข้าวสาร ๕๐๐ กิโลกรัม ผัก และผลไม้ ฯลฯ
๒๖. คุณปรีชา - คุณทองใบ พรหมมา ถวายข้าวสาร ฯลฯ
โมทนา

ในงานกฐินสามัคคีที่สํานักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน (ป่าละอู) อ.หัวหิน เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีลูกศิษย์ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญในรายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑. เจ้าภาพเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแก่ญาติโยมที่มาร่วมงาน คิดเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท มีรายนามผู้บริจาคเงินดังต่อไปนี้
คุณสมทรงและเพื่อน ๑,๓๕๐ บาท
คุณชิน-ศุภวรรณและครอบครัวพันธุ ๑,๐๐๐ บาท
คุณสุรางค์ ๑,๐๐๐ บาท
คุณบุญมา ๑,๐๐๐ บาท
คุณวัชรีและคุณนุจรี ๑,๐๐๐ บาท
คุณชูเดช ๑,๐๐๐ บาท
คุณประสงค์และคุณนุกูล ๑,๐๐๐ บาท
คุณอานนท์ ๑,๐๐๐ บาท
คุณตี๋ ๑,๐๐๐ บาท
คุณบุญส่ง ๕๐๐ บาท
คุณวัชระพงศ์ ๕๐๐ บาท
คุณปรางทิพย์ ๕๐๐ บาท
คุณสมาศ ๕๐๐ บาท
คุณฐิติ ๕๐๐ บาท
คุณนิรันดร์ ๕๐๐ บาท
คุณโสภา องค์การ ๕๐๐ บาทคุณนิพัฒน์ - คุณอรวรรณ ๕๐๐ บาท
คุณณีและครอบครัว (ประตูน้ำ) ๕๐๐ บาท
คุณนพพรชัย ๒๐๐ บาท
คุณสามารถ และลูกหลานบ้านสายลม ๑๐,๙๕๐ บาทขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๒. เจ้าภาพเลี้ยงอาหารพระ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ บาท มีรายนามผู้บริจาคเงินดังต่อไปนี้
เพื่อนคุณอรวรรณ ๑,๐๐๐ บาท
คุณบุญส่ง ๕๐๐ บาท
คุณวัชระพงศ์ ๕๐๐ บาท
คุณปรางทิพย์ ๕๐๐ บาท
คุณสุรางค์ ๕๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๓. ผู้บริจาคเงินซื้อข้าวสาร มีรายนามต่อไปนี้
คุณวัชระพงศ์ ๑ กระสอบ
คุณชิน-ศุภวรรณและครอบครัวพันธุ ๑ กระสอบ
คุณสามารถ ๑ กระสอบ
ลูกหลานบ้านสายลม ๑ กระสอบ
รวม ๔ กระสอบ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๔. ผู้บริจาคเงินซื้อแก๊สหุงต้ม, นํ้ามันพืชและอื่น ๆ ดังรายนามต่อไปนี้
คุณบุญมา ๒,๐๐๐ บาท
ลูกหลานบ้านสายลม ๒,๐๐๐ บาท คุณสามารถ ๑,๐๐๐ บาท
คุณวัชระพงศ์และคุณหนู ๖๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๕,๖๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๕. ผู้บริจาคเงินซื้อข้าวสารให้สํานักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน (ป่าละอู) หัวหิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีรายนามดังนี้
คุณป้าครูอัมพรและป้าครูศิวาลัย ๑ กระสอบ
คุณรณชิต - พ.ญ.ศรีกร - ด.ญ.ปัทเมณี จินะดิษฐ์,
คุณบุษบา อุ่นพงษ์ภูวนาถ, พอ.น.พ.เดชพนต์
อุ่นพงษ์ภูวนาถ ๑ กระสอบ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

ขอทุก ๆ ท่านที่เมตตาบริจาคสิ่งของมาเลี้ยงพระเลี้ยงคนที่มาในงานธุดงค์ ปีนี้ขอทุกท่านจงมีความสุข ความเจริญ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top