Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 2/1/09 at 11:45 [ QUOTE ]

กำหนดการ"งานพิธีอุปสมบท"และ "งานทำบุญวันเข้าพรรษา" ประจำปี 2553


(Update 19-07-53)

กรกฎาคม


กำหนดงานพิธีอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๕๓)

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓


เวลา ๐๘.๐๐ น. พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบท "นาค" จำนวน ๘ คน
เวลา ๑๐.๔๕ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาพระพินิจฯ เนื่องในพิธีฉลองพระบวชใหม่ ๘ รูป
เวลา ๑๑.๑๕ น. เจ้าภาพผู้อุปสมบทถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
เวลา ๑๒.๐๐ น. ญาติโยมรับประทานอาหารกลางวัน


ภาพเตรียมซ้อมขานนาค (บวชพร้อมกัน 8 คน วันที่ 24 ก.ค. 2553)
ขอแจ้งกำหนดการเดินทาง เดือน "กรกฎาคม" ปี พ.ศ. 2553

เข้าสายลม

วันที่ ๒ ก.ค. ฉันเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทานและฉันเพล เมื่อฉันเพล เสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขกและ รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๓, ๔, ๕ ก.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และสนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๓, ๔ ก.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๖ ก.ค. เดินทางกลับวัดฯ


กำหนดการสอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
๙ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓

วันที่ ๙ พ.ค. เดินทางไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโคราช เลขที่ ๑๓ ถ.กิ่งจันทร์ ซอยกิ่งจันทร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และสนทนาธรรม

วันที่ ๑๐ พ.ค เวลา ๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และสนทนาธรรม

วันที่ ๑๑ พ.ค เวลา ๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง

ขอเชิญพุทธบริษัทที่สนใจ ก็ขอให้ไปตามวันเวลาดังกล่าว สำหรับท่านที่อยู่จังหวัดไกล ๆ อยากมาปฏิบัติก็สามารถมาพักค้างคืนที่สำนัก ฯ ได้ สงสัยโปรดติดต่อสอบถาม คุณป้าเสาวพงษ์, คุณป้าศรีพร โทร. ๐๔๔- ๒๕๒๐๕๓


งานทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน


วันที่ ๒๕ ก.ค. ทำบุญวันครบรอบมรณภาพหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค
เวลา๐๙.๐๐ น. มีพิธีบวงสรวงที่มณฑปหลวงปู่ปาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ที่ศาลาพระพินิจฯ

งานทำบุญวันอาสาฬหบูชา

วันที่ ๒๖ ก.ค. ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๘
ตอนเช้าทำบุญใส่บาตร และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ที่ศาลาพระพินิจฯ

นอกจากนี้ยังมีพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่ท่านพระครูปลัดอนันต์อีกด้วย

เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง ที่อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
เวลา ๑๙.๐๐ น. เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

งานทำบุญวันเข้าพรรษา

วันที่ ๒๗ ก.ค. ตรงกับวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๘
ตอนเช้าทำบุญใส่บาตร และถวาย ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ที่ศาลาพระพินิจฯ

งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช

เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง ณ อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมฯ
- เสร็จแล้วนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยารำถวาย
- ญาติโยมพุทธบริษัทเวียนเทียนรอบพระจุฬามณี และรอบอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมฯ
- รับสังฆทาน และถวายภัตตาหารเพล ที่ศาลาพระนอน ข้างพระจุฬามณี

วันที่ ๒๘ ก.ค.
เวลา ๐๘.๐๐ น. นำพระภิกษุสงฆ์ และญาติโยมพุทธบริษัท ไปสักการะและขอขมาสถานที่สำคัญใน วัดท่าซุง ๑๘ แห่ง เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๓
[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 30/6/10 at 13:33 [ QUOTE ]


(Update 22-07-53)(กำหนดการนี้เชิญคัดลอกสำเนาไปได้เลยครับ)


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 22/7/10 at 19:51 [ QUOTE ]


(Update 22-07-53)

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top