Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 31/1/09 at 15:01 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ กุมภาพันธ์ 2552) "เว็บวัดท่าซุง"


ข้อมูลจาก...หนังสือธัมมวิโมกข์ ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

"จามร" และ " วิชชุดา " - รวบรวม
วีระพันธ์ - ถ่ายภาพ


วันที่ ๒๖ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
ครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และ พระสงฆ์ ๔ รูป มี พระธีระ พระทนงศักดิ์ พระเอกชัย (๑) พระคนธี พร้อมด้วยครูฝึก ๖ คน เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่สำนักปฏิบัติธรรมบ้านป้ายุพา เจริญผล และที่บ้านคุณบัณฑิต - คุณมาลี สุวรรณรัชตมณี อ. บ้านฉาง จ. ระยอง


วันที่ ๒๖ ธ.ค. เวลา ๑๐.๓๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เดินทางถึงบ้านคุณบัณฑิต - คุณรัตนมาลี สุวรรณรัชตมณี รับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๓๐ น. เริ่มฝึกมโนมยิทธิ มีผู้ฝึกได้แล้วมาฝึกญาณ ๘ จำนวน ๑๙ คน ผู้ฝึกใหม่ฝึกขั้นต้น ๒๓ คน มีผู้มาฝึกมโนมยิทธิวันนี้รวม ๔๒ คน


เวลา ๑๔.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ และคณะเดินทางต่อไปที่สำนักปฏิบัติธรรมบ้านป้ายุพา เจริญผล จ. ระยอง เพื่อฝึกมโนมยิทธิเนื่องในงานทำบุญประจำปีของสำนักฯ เป็นเวลา ๒ วัน


คุณสุทิน - คุณสมพิศ ภู่เงิน มีจิตศรัทธาถวายรถปิคอัพมือสองแก่พระครูปลัดอนันต์ ๑ คัน เพื่อไว้ใช้ในกิจการของวัดท่าซุง ขอโมทนาเป็นอย่างสูง

เวลา ๑๙.๐๐ น. เริ่มฝึกมโนมยิทธิ มีผู้มาฝึก ๔๕ คน ผู้ฝึกใหม่ฝึกขั้นต้น ๒๑ คน ฝึกท่องเที่ยวตามภพต่าง ๆ ๒๔ คน หลังจากฝึกเสร็จแล้ว อุทิศส่วนกุศล และถวายสังฆทาน พระครูปลัดอนันต์ ได้อยู่สนทนาธรรมกับพุทธบริษัทจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. จึงขึ้นพัก
วันที่ ๒๗ ธ.ค. วันนี้ทางสำนักปฏิบัติธรรม ฯ ทำบุญประจำปี โดยมีพุทธบริษัทที่อยู่ใกล้เคียงเดินทางร่วมทำบุญ และตั้งร้านอาหารคาว - หวาน ประเภทต่าง ๆ เลี้ยงฟรีตลอดงาน ปีนี้ คุณป้ายุพา เจริญผล หัวหน้าสำนักปฏิบัติธรรม ฯ สร้างวิหารทานเพิ่มเติมอีก ดังนี้

๑. สร้างสถานที่เตรียมอาหาร ครัวใหม่ และห้องพัก - ห้องน้ำ อีกอย่างละ ๑ ห้อง
๒. สร้างอาคารหลังใหม่ ๑ หลัง อยู่ริมสระน้ำใกล้กับศาลาสอนพระกรรมฐาน มีห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำในตัว และมีชั้นล่างใช้เป็นที่อาศัยได้อีกด้วย คุณป้ายุพา เจริญผลและคณะศิษย์มีความตั้งใจให้พระครูปลัดอนันต์พักอยู่ที่นี่ขณะที่มาสอนพระกรรมฐาน เพื่อเป็นศิริมงคลกับสำนักฯ และเจริญศรัทธาแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสร้างอาคารหลังนี้


๓. สร้างศาลา ๑ หลัง เพื่อประดิษฐานพระแม่ธรณี ด้วยรำลึกพระคุณของท่านและให้พุทธบริษัทได้กราบไหว้บูชา


เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ เริ่มทำพิธีบวงสรวง เสร็จแล้วประพรมนํ้ามนต์บวงสรวงให้กับพุทธบริษัทที่มาร่วมพิธี


มีนักเรียนมารำถวายมือ ๒ ชุด รำจบแล้วพระครูปลัดอนันต์มอบรางวัลให้กับเด็กที่มารำถวาย โดยมีพุทธบริษัทหลายท่านร่วมมอบรางวัลให้กับเด็กด้วย แต่เด็กรับรางวัลแล้วถวายสังฆทานทำบุญต่อ ลูกใครหนอช่างมีใจบุญจริง ๆ สาธุ
คุณป้ายุพา เชิญชวนทุกคนที่มาทำบุญร่วมรับประทานอาหาร มีอาหารถวายพระสงฆ์ และเลี้ยงคนตลอดงาน เช่น
ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง โดย คุณยุทธนา รัชดานนท์ ๔,๕๐๐ บาท
ไก่ย่าง - ส้มตำ โดย คุณอัจฉรา ขวัญกิจบุญชัย ๔,๐๐๐ บาท
ขนมครก โดย คุณสุดใจ พลเภา ๒,๐๐๐ บาท
ไอศครีม โดย คุณชีรชิต - พรทิพย์ (ห้องเย็นระยอง) ๓,๐๐๐ บาท
อาหาร เช้า - กลางวัน - เย็น โดย สำนักปฏิบัติธรรมฯ ป้ายุพา เจริญผล และลูกหลาน


วันนี้มีการฝึกมโนมยิทธิ ๒ รอบ รอบแรก เวลา ๑๒.๓๐ น. รอบที่ ๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.
ผลการฝึกมโมยิทธิ รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ ผู้ฝึกใหม่ฝึกขั้นต้น ๔๖ คน ฝึกท่องเที่ยว ฯ ๓๙ คน ฝึกญาณ ๘ ๒๗ คน รวมผู้มาฝึก ๑๑๕ คน
หลังจากการฝึก พระครูปลัดอนันต์ได้อยู่สนทนาธรรม เมื่อได้เวลาอันสมควร จึงเข้าที่พัก
วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๑


วันนี้พระสงฆ์วัดท่าซุงต้องเดินทางกลับวัด พุทธบริษัท พระสงฆ์ คณะครูฝึก ได้ร่วมกันถวายเงินกับพระครูปลัดอนันต์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาทเศษ เพื่อร่วมกันซื้อปูทะเลไปปล่อย ปูทะเลมีชีวิตที่ต้องทรมาน เคยอยู่ในน้ำต้องถูกจับขึ้นมาอยู่บนบก ถูกมัดแขนมัดขาไว้นานๆ ใครเคยนั่งพับพียบนานๆ จะรู้สึกเหน็บชากิน ปูทะเลคงมีสภาพคล้ายกัน ใครได้ปล่อยปูถือว่าได้ปล่อยชีวิตสัตว์ให้เป็นอิสระ รอดตาย

เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะพระครูปลัดอนันต์ และผู้ติดตาม ประมาณ ๕๐ คน เดินทางมาถึงท่าเรือเมืองแกลง ลงแพ มีเรือลากจูงลากไปตามแม่นํ้าประแสประมาณ ๑ ชั่วโมง เจ้าของแพจึงบอกให้ทุกคนปล่อยปูทะเลได้


เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าของแพกับคุณป้ายุพา เจริญผล ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๕ รูป และได้จัดอาหารกลางวันมาเลี้ยงพุทธบริษัทกันบนแพอีกด้วย ทานอาหารเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับ
พระครูปลัดอนันต์ และคณะเดินทางกลับวัดท่าซุงโดยสวัสดิภาพ
วันที่ ๒ , ๓ , ๔ , ๕ มกราคม ๒๕๕๒
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และ พระสงฆ์ ๓ รูป มี พระใบฎีกาประทีป,พระอาจินต์, พระละออง เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๒ ม.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางจากวัดไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน มีญาติโยมถวายสังฆทานได้เงินสังฆทาน ๔๔,๑๐๐ บาท และร่วมทำบุญอื่น ๆ อีกหลายรายการ รวมกับสังฆทานด้วยเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๔๒๐ บาท

เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม ตอนกลางคืน เวลา ๑ ทุ่ม พระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทาน และสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัท เวลา ๓ ทุ่มขึ้นพัก

วันที่ ๓ , ๔ ม.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๓ ม.ค.
ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๑๐ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๔๖ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๙๙คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ ๗๑คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๕๘๐ คน


วันที่ ๔ ม.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๔๕ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๐๕ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๒๘ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ ๓๕ คน

รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๔๐๘ คน
รวมผู้ฝึกมโนมยิทธิทั้ง ๒ วัน ๙๘๘ คน
วันที่ ๑๐ , ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ นำพระสงฆ์และลูกศิษย์ลูกหลานของหลวงพ่อเดินทางไปนมัสการ พระธาตุดอยตุง และ พระธาตุจอมกิตติ

วันที่ ๑๐ ม.ค. เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์เดินทางจากที่พักไปพระธาตุจอมกิตติ เวลา ๐๗.๓๐ น. หลวงพี่ชัยวัฒน์ , พระครูสมุห์พิชิต์ (หลวงพี่โอ) , พระอาจินต์ , ดร.ปริญญาเดินทางไปถึงก่อนคณะพระครูปลัดอนันต์เดินทางมา ๓ วัน


คณะพระสงฆ์วัดท่าซุง ๗ รูป มี พระนิติ (พระตี๋) พระสมนึก พระอนุชิต (พระต้อม) พระพิษณุ พระมงคลเวทย์ พระสำออย (พระดุ่ย) พระอิสเรศ ร่วมด้วยฆราวาส อีก ๒๔ คน มี คณะอาจารย์บุญเรือน , คณะคุณดาว คณะคุณตุ๊ - คุณตาล มาช่วยจัดเตรียมสถานที่บนพระธาตุจอมกิตติ คุณป้าน้อยและคณะ จัดทำบายศรี พระสมบูรณ์และคณะศิษย์สำนักสงฆ์ปฐมพุทธาราม นำโต๊ะวางอาหาร เตา เสื่อ เตรียมสำหรับเลี้ยงอาหาร คณะคุณต๋อย เตรียมทำอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงคน โดยจัดทำที่ วัดพระธาตุผาเงา

ก่อนจะถึงเวลาบวงสรวง พระครูปลัดอนันต์ , พระชัยวัฒน์ , ดร.ปริญญา ได้สนทนาเรื่องพระธาตุจอมกิตติให้ญาติโยมที่มาใหม่และมาเก่าให้ทราบอีก ปีนี้นอกจากมีการสนทนาแล้ว หลวงพี่ชัยวัตน์ ยังเปิดเทปท่องเชียงแสนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเล่า ตอนที่พวกขอมกดขี่ข่มเหงคนไทยอยู่ที่เวียงสีทอง ให้คนใหม่ ๆ ได้ฟังด้วย

ที่สำคัญคือคณะลูกศิษย์ลูกหลานหลวงพ่อ ลูกหลานพระเจ้าพรหม ฯ เป็นเจ้าภาพซ่อมฉัตรที่โค่นล้มลงมา ตอนเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยมีพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เป็นประธาน ทางกรมศิลปากรก็อนุญาตให้ทำได้ ปีนี้ทำเสร็จแล้ว มูลค่า ๑ ล้าน ๙ แสนบาท (มีคณะอื่นร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยผ่านทางกรมศิลป์ ๙ แสนบาท) และยังอัดปูนเสริมฐานองค์พระธาตุที่ทรุดเอียง , ปิดทองจังโก้ที่องค์พระธาตุ อีก ๕ ล้าน ๙ แสนบาท , ปิดทองที่พระยืนทั้ง ๔ ทิศอีกด้วย


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานทำพิธียกฉัตรไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ปีนี้เราก็มาฉลองกัน คนใหม่ที่ยังไม่เคยมา ยังไม่เคยทำบุญ ก็ร่วมทำบุญกัน คนเก่าก็ร่วมทำบุญอีก

คณะคุณนราธิป เย็นทรวง จัดรถบัสมา ๕ คัน เป็นคณะที่มาช้าทุกปี เพราะคนมาก เมื่อมาถึงเรียบร้อยแล้ว เวลา ๐๙.๑๕ น. พระครูปลัดอนันต์ เดินไปจุดธูปเทียนที่โต๊ะบวงสรวง


พระสงฆ์ ๔ รูป ไปจุดธูปเทียนที่พระเจดีย์องค์เล็ก ๔ องค์ ที่ประดิษฐานอยู่ ๔ ทิศ มี พระครูสมุห์พิชิต , พระชัยวัฒน์ , พระอาจินต์ , พระครูใบฎีกาสมพงษ์


เมื่อจุดธูปเทียนเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่เปิดเทปบวงสรวงและชุมนุมเทวดา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ จบแล้วหลวงพี่ชัยวัฒน์ เปิดเทป "ภุมมานัง" โดยพระสุปฏิปันโนได้มากระทำพิธียกฉัตร ในสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมายกฉัตร ปี ๒๕๑๘


จบแล้ว นักเรียนหญิง ๑๒ คนจากโรงเรียนอนุบาลเชียงแสน รำถวาย


พระครูปลัดอนันต์มอบรางวัลเป็นเงินให้กับเด็กนักเรียนคนละ ๑๐๐ บาท


เรียบร้อยแล้ว อาจารย์วิบูลย์ มีชู และเพื่อน กล่าวสดุดีพระเจ้าพรหมมหาราชเป็นเป็นบทกลอนและทำนอง ต่อด้วยบทกลอนต้นตระกูลไทย

ตามปกติหลังจากพิธีบวงสรวงแล้ว จะบูชาพระรัตนตรัยและขอขมาพระรัตนตรัย แล้วจะร่วมกันสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ (สวดอิติปิ โส) แต่ปีนี้พระครูปลัดอนันต์จัดให้มีพิธีแห่ผ้าห่มพระธาตุตามแบบทางใต้ เรียกว่า "แห่ผ้าขึ้นธาตุ" ก่อน


ก่อนทำพิธีแห่ผ้ารอบองค์พระเจดีย์ ให้คลี่ผ้า ๑ ม้วนออกมาแล้วช่วยกันจับที่ชายผ้า มีพระสงฆ์นำหน้า เดินถือผ้า ๒ องค์ คือ พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ) และ พระอาจินต์ แล้วเดินสวดอิติปิ โส จนครบ ๓ รอบ


การห่มผ้ารอบองค์พระเจดีย์ปีนี้ ไม่ห่มตามใจฉันเหมือนอย่างปีก่อน ๆ เมื่อนำผ้าผืนที่แห่รอบห่มเรียบร้อยแล้ว ผ้าผืนอื่นที่คนอื่น ๆ นำมาก็ห่มทับอีกชั้นหนึ่ง ปีนี้ก็หลายคณะหลายผืนเหมือนกัน


เนื่องจากในวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม เป็นวันเด็ก ในระหว่างที่ห่มผ้ากันอยู่ คุณเศรษฐา ชัยมหาวงศ์ ก็เรียกเด็ก ๆ มายืนข้างหน้าพระครูปลัดอนันต์ เพื่อมารับรางวัลเนื่องในวันด็กแห่งชาติ คุณเยาวลักษณ์ มิตรศรัทธา ก็ร่วมมอบรางวัลให้แก่เด็กด้วย


เสร็จแล้ว พระครูปลัดอนันต์ นำบูชาพระรัตนตรัย หลวงพี่ชัยวัฒน์ นำขอขมาพระรัตนตรัย แล้วนั่งสมาธิ ๑๐ นาที


หลวงพี่ชัยวัฒน์ กล่าวคำถวายบายศรีและธูปเทียนทอง ของหอม ดอกไม้ เสร็จแล้ว ให้พระครูสมุห์พิชิต , พระอาจินต์ , พระสมนึก ไปพรมนํ้าอบ และโปรยดอกไม้ที่องค์พระธาตุ พระสงฆ์ชยันโต เพลงมหาฤกษ์บรรเลง และจุดประทัดเป็นการฉลองสมโภช

เสร็จแล้ว หลวงพี่ชัยวัฒน์ขอให้ทุกคนยืนขึ้น เพื่อไว้อาลัยแก่บรรพบุรุษและเพื่อนทหารหาญแห่งโยนกนคร ที่มีพระคุณต่อปวงชนชาวไทยในการรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลาน เป็นเวลา ๑ นาที แล้วเปิดเพลงต้นตระกูลไทย ร่วมกันร้องเพลงนี้คลอไปด้วย จบแล้วร่วมกันร้องเพลง "ตามรอยเท้าพ่อ"

หลวงพี่ชัยวัฒน์อาราธนาพระครูปลัดอนันต์ กล่าวโมทนาแก่ผู้ที่ร่วมเดินทางมาร่วมพิธีวันนี้ และร่วมกันสร้างฉัตรและปิดทองรอบองค์พระธาตุ และปิดทองที่ซุ้มพระยืน กล่าวจบแล้ว ดร.ปริญญา นำอุทิศส่วนกุศล เสร็จพิธีเวลา ๑๑. ๑๒ น.


เวลา ๑๑.๒๐ น. คุณต๋อยและคณะ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ที่เดินทางมาร่วมพิธีในปีนี้

คุณต๋อยและคณะทำอาหารหลายอย่าง และยังทำอาหารเลี้ยงแก่ผู้มาร่วมพิธีด้วย ขอโมทนาเป็นอย่างสูง

ปีนี้ พล.ร. ต. ณัฏฐพงศ์ ผุดเหล็ก และคุณเจี๊ยบ นำกาแฟและขนมมาเลี้ยงด้วย และคณะพระประกอบบุญ (อ๊อด) วัดมหาวัน จ.ลำพูน เลี้ยงซาลาเปา ขอโมทนาเป็นอย่างสูง

เมื่อรับประทานอาหารกันแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปกราบนมัสการสถานที่ต่างในจังหวัดเชียงราย แต่คณะของหลวงพี่ชัยวัฒน์และพระครูปลัดอนันต์ เดินทางไปดูการสร้างวิหารพระเจ้าหลวงสวนดอก และร่วมกันทำบุญกัน ณ ที่นี้ ได้เงิน ๑๕๘,๙๗๒.๒๕ บาท ไม่น่าเชื่อว่าจะได้เงินมากขนาดนี้ ลูกหลานหลวงพ่อใจบุญกันจริง ๆ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


วิหารพระเจ้าหลวงสวนดอก หน้าตัก ๑๒ ศอก ได้สร้างเสร็จเกือบสมบูรณ์แล้ว สิ้นงบประมาณ 2 ล้านบาท


เวลา ๑๓.๓๐ น. เดินทางกลับที่พัก
วันที่ ๑๑ ม.ค. เวลา ๐๗.๓๐ น. พระครูปลัดอนันต์เดินทางออกจากที่พักเดินทางไปพระธาตุดอยตุง ลูกศิษย์ลูกหลานหลวงพ่อเริ่มเดินทางมาถึงบ้างแล้ว ปีนี้อากาศหนาวเย็น ท้องฟ้าโปร่งแจ่มใส พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ) หลวงพี่ชัยวัฒน์ , ดร.ปริญญา ก็เดินทางมาถึงเหมือนกัน

เนื่องจากการเดินทางขึ้นมาบนพระธาตุดอยตุงนั้นลำบาก เพราะเส้นทางแคบ ที่จอดรถข้างบนพระธาตุก็มีน้อย คณะพระสงฆ์ที่มาเตรียมงานล่วงหน้าร่วมกับทหารเรือหน่วย นปข. ช่วยกันจัดรถในการนำคนขึ้นพระธาตุ ก็ได้รับความสะดวกและเป็นระเบียบเรียบร้อยดี แต่คณะอื่นที่มาเที่ยวเฉยๆ ไม่ค่อยเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ ดื้อนำรถขึ้นไป ก็ไปติดกลางทาง ทำให้เสียเวลาอีก

ถ้าคนไม่เคยมาและได้มาปีนี้ ก็ไม่มีโอกาสได้เห็นพระธาตุดอยตุงแบบเก่าคือทรงปราสาทอีกแล้ว เพราะรื้อถอนไปหมดแล้ว เมื่อปี ๒๕๔๙ เปลี่ยนเป็นแบบทรงเจดีย์สมัยที่ ท่านครูบาศรีวิชัย มาบูรณะไว้ เมื่อปี ๒๔๔๖ เพราะดูเป็นแบบศิลปะทางล้านนาหน่อย


พระธาตุดอยตุงที่เห็นวันนี้ทำเป็นรูปทรงเจดียแล้วทั้งสององค์ ปิดทองจังโกเหลืองอร่ามทั้งสององค์ โดยคณะศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน มีพระครูปลัดอนันต์ เป็นประธาน ทางกรมศิลป์ให้ทำได้แค่นี้ การบูรณะองค์พระธาตุดอยตุงและสถานที่โดยรอบองค์พระธาตุเป็นหน้าที่ของกรมศิลป์เป็นผู้ทำ


ค่าใช้จ่ายในการปิดทองจังโกรอบองค์พระเจดีย์ทั้งสององค์ เป็นเงิน ๔ ล้าน ๒ แสนบาท ในการทำฉัตรปิดทองทั้งสองฉัตร ประมาณ ๕ แสนบาท ฉะนั้นที่พวกเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพบูรณะพระธาตุดอยตุงนั้น พระครูปลัดอนันต์ก็ได้ทำตามประสงค์แล้ว ได้บุญตั้งแต่เริ่มตั้งใจทำแล้ว

ในปีนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุน้อย มาร่วมพิธีด้วย พระครูปลัดอนันต์ได้ขอให้ท่านชี้แจงเรื่องที่ไม่สามารถยกฉัตรได้ในปีนี้ให้สาธุชนทราบ จะได้มีความเข้าใจในทางเดียวกัน

ท่านก็บอกว่า ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายไม่ได้รับหนังสือในพิธียกฉัตรครั้งนี้ ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายและชาวบ้านขอให้รอไว้ก่อน เพราะอยากจะทำพิธีใหญ่ มีการแห่แหนและการฉลองอย่างมโหฬาร ปีนี้เตรียมการไม่ทันก็ขอเป็นปีหน้า


พระครูปลัดอนันต์ก็เพิ่งทราบเรื่องนี้ จากพระสงฆ์ที่มาเตรียมงานล่วงหน้า ก่อนเดินทางมาเพียง ๑ วัน ก็ไม่ว่าอะไร แต่ก็เสียความรู้สึกของพวกเราหลายคนที่ตั้งใจมาทำพิธียกฉัตรกันจริง ๆ ส่วน คุณนราธิป เย็นทรวง เคยจัดรถมา ๒ คัน ปีนี้เพิ่มเป็น ๕ คัน คุณแดง (เพ็ญศรี) ๒ คัน และคุณวิชัย การไฟฟ้าอีก ๒ คัน


เวลา ๐๙.๑๐ น. พระครูปลัดอนันต์ ทำพิธีบวงสรวงเสร็จแล้ว นำบูชาพระรัตนตรัย หลวงพี่ชัยวัฒน์นำขอขมาพระรัตนตรัยแบบทางเหนือ จบแล้วพระครูปลัดอนันต์นำสวดอิติปิโส และคาถาเงินล้าน ๑ จบ ปีนี้พระครูปลัดอนันต์ไม่ให้เอาน้ำอบน้ำหอมไปประพรมและโปรยดอกไม้ที่องค์พระธาตุ เพราะไม่อยากให้ทองที่องค์พระธาตุเศร้าหมองไป


หลวงพี่ชัยวัฒน์ขอให้พระครูปลัดอนันต์กล่าวโมทนาแก่ผู้ที่มาร่วมพิธีในวันนี้ มีตอนหนึ่งพระครูปลัดอนันต์กล่าวว่า เงินที่พวกเราบริจาคกันมา เพื่อบูรณะพระธาตุดอยตุงและพระธาตุจอมกิตติ ปัจจุบันนี้มีเงินเหลืออยู่ ๑๓ ล้านบาทเศษ ก็จะได้เป็นทุนในการบูรณะต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลาน

เวลา ๑๐.๐๐ น. ย้ายที่นั่งไปฝั่งตรงข้ามเพื่อทำพิธีที่พระเจดีย์องค์เล็ก

พิธียกฉัตรพระเจดีย์จำลอง (องค์เล็ก)

ถึงแม้ปีนี้จะไม่ได้ร่วมกันทำพิธียกฉัตรประดิษฐานบนยอดพระธาตุดอยตุงทั้งสององค์ แต่ท่านพระครูปลัดอนันต์ก็เตรียมแผนการให้มีพิธียกฉัตรจนได้ วันนี้เราก็มีพิธียกฉัตรที่องค์พระธาตุดอยตุงจำลองขนาดเล็ก ๒ องค์ พระครูปลัดอนันต์ทำไว้เพื่อให้คนไม่ไปปิดทองที่องค์พระธาตุองค์ใหญ่ ใครจะปิดทองก็ปิดที่องค์พระธาตุดอยตุงจำลององค์เล็ก ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าองค์พระธาตุดอยตุงองค์ใหญ่ ห่างจากองค์พระธาตุองค์ใหญ่ ประมาณ ๑๐ เมตร

ก่อนจะทำพิธียกฉัตร ต้องเทปูนลงในองค์พระธาตุจำลองก่อน แล้วยึดน็อตติดกับแท่นใหญ่อย่างแน่นหนาแข็งแรง เสร็จแล้วจึงเริ่มทำพิธียกฉัตรระหว่างทำพิธียกฉัตรท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นครึ้มกระทันหัน อากาศเย็นเยือกกว่าเดิมอีก แปลกจริง ๆ เป็นที่เข้าใจกันว่าท่านผู้มีพระคุณข้างบนมาโมทนากันเยอะมาก ๆ พระครูปลัดอนันต์ , พระครูสมุห์พิชิต , พระชัยวัฒน์ , พระอาจินต์ ประพรมน้ำอบ และโปรยดอกไม้ พระสงฆ์ชยันโต ต่อจากนั้นญาติโยมก็สรงน้ำพระธาตุกันพระธาตุดอยตุงจำลองทั้งสององค์นี้ทำได้สวยงามจริง ๆ ลักษณะองค์พระธาตุเหมือนองค์จริงมาก ปิดทองเหมือนกัน ฉัตรก็เหมือนกัน ทั้งนี้เป็นผลงานของ คุณชุมนุมพร ชวนานนท์ และ นายช่างวิเชียร แก้วแดง ส่วนปะรำพิธีที่เห็นอยู่นั้น เป็นการออกแบบโดยโรงงานไทยโอเชียน "ร่มลีโอ" โดยสามีของ คุณรัตนา ชินบุตรานนท์ นั่นเอง


เมื่อเรียบร้อยแล้ว ดร. ปริญญา นำอุทิศส่วนกุศล จบแล้ว พระสงฆ์ให้พร เสร็จพิธีเวลา ๑๐.๔๕ น.

คุณต๋อยและคณะ นิมนต์พระสงฆ์ทุกรูปฉันภัตตาหารเพลที่วัดน้อย และเลี้ยงอาหารแก่ญาติโยมที่มาร่วมพิธีด้วย เข้าแถวกันยาว ปีนี้ พล.ร. ต. ณัฏฐพงศ์ ผุดเหล็ก และคุณเจี๊ยบ นำกาแฟและขนมมาเลี้ยงด้วย และคณะพระประกอบบุญ (อ๊อด) วัดมหาวัน เลี้ยงซาลาเปา

ขอโมทนากับ คณะคุณต๋อย , พล.ร. ต. ณัฏฐพงศ์ ผุดเหล็ก และคุณเจี๊ยบ , คณะพระอ๊อด มา ณ โอกาสนี้ และขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา ที่ให้คุณต๋อยและคณะพักที่วัด และเตรียมอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงคนที่วัด ขอขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุน้อย ที่เมตตาให้พระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ฆราวาส ที่มาเตรียมงานได้พักอาศัยอย่างสะดวกสบาย

เมื่อฉันเพลเสร็จแล้ว พระครูปลัดอนันต์เดินทางกลับวัดท่าซุง

เป็นอันว่าการเดินทางมาร่วมกันทำพิธีบวงสรวง ที่พระธาตุดอยตุงและพระธาตุจอมกิตติ ปีละ ๑ ครั้ง ถึงแม้ว่าจะเดินทางไกลไปหน่อย แต่บรรพบุรุษบุพการีและเพื่อนทหารหาญแห่งโยนกนครท่านคงดีใจและปลื้มใจกันมาก ที่ลูกหลานและพี่น้องของท่าน ยังมีความระลึกนึกถึงท่านอยู่ สำหรับบางท่านอาจจะมีความลำบากอยู่ เมื่อได้รับผลบุญที่พวกเราอุทิศให้อย่างใกล้ชิด ท่านเหล่านั้นก็คงจะมีความสุข เมื่อบุญเต็มก็จะได้ไปเสวยสุข ณ สุคติภพ

ส่วนพวกเราที่ได้มีโอกาสเดินทางไปถือว่ามีบุญ จึงสามารถเดินทางไปถึง ไม่มีอุปสรรคมากมาย และได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระเกศาธาตุของพระพุทธองค์อย่างใกล้ชิด มีอานิสงส์แห่งพุทธานุสสติเป็นอันมาก กลับไปก็จะได้มีโชค มีลาภ มีชีวิตอันสดใส มีความสุขและความเจริญ

ขอพระบารมีแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุดอยตุงและพระธาตุจอมกิตติ จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข มีความเจริญ สมความปรารถนาในชีวิตและในการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระนิพพานด้วยเทอญ
วันที่ ๑๓ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เดินทางไปนมัสการปูชนียสถานสำคัญที่ประเทศพม่า ตามคำนิมนต์ของคณะศิษย์
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๒
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์วัดท่าซุงทำพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล คือเหรียญพระพุทธไสยาสน์ ชุบเงิน ชุบทอง และเหรียญโลหะ เพื่อนำไปแจกแก่ผู้ที่ร่วมทำบุญสร้างพระนอน ๕๐ เมตร ที่วัดสุขุมาราม อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร ในวันทำพิธีเทปูนลงในเศียรพระพุทธไสยาสน์ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
วันที่ ๒๓ , ๒๔ , ๒๕ มกราคม ๒๕๕๒
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และคณะครูฝึก เดินทางไปสอนกรรมฐานมโนมยิทธิ ที่สำนักปฏิบัติธรรมศิษย์พระราชพรหมยาน (โคราช)
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๕ รูป เดินทางไปกราบหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ กรุงเทพ ฯ
วันที่ ๒๘ , ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๘ รูป เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่โรงงานทำร่มไทยโอเชี่ยน อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ
แจ้งข่าว

วันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ และ ๑ , ๒ มีนาคม ๒๕๕๒
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ
วันที่ ๒๘ ก.พ.และ ๑ มี.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
โมทนา

๑. คุณสัจจะ ทันการ, คุณกรรณิการ์ การ-เดช ถวายค่าอาหารเลี้ยงสุนัขรอบวัด ประจำเดือนธันวาคม ๒๒,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คุณศิริวัฒนา บัญชาเทวกุล (แต๋ว) และครอบครัว นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลมในวันเสาร์และอาทิตย์ ขออนุโมทนาเป็น
๓. Mr.Shake โดย คุณสุขขา อ่อนจิต และ คุณกรกมล ชูชัยศรี นำเครื่องดื่มมาเลี้ยง คณะครูฝึกที่บ้านสายลม ในวันเสาร์และอาทิตย์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. คุณพรพรรณ เลิศลํ้า (ต๋อย) และ คณะ นำดอกไม้มาให้ผู้ฝึกใหม่บูชาครูในการฝึก มโนมยิทธิที่บ้านสายลม เดือนมกราคม ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๕. สำนักปฏิบัติธรรมบ้านก๋ง มี อาจารย์สมพงษ์ หลุนประยูร เป็นหัวหน้า ได้ร่วมกันถวายสังฆทานในวันส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๑ และ ๑ ม.ค. ๕๒ ได้เงินถวายพระสงฆ์วัดท่าซุง ๖๗,๖๔๑.๕๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
และได้ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์วัดท่าซุง เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๕๒ อีก ๕๒,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖. คุณสมพงษ์ พรปทุมชัยกิจ (คุณใหญ่) ถวายเครื่องเสียงไว้ใช้งานในศาลา ๑๒ ไร่ มี
Professional Drive Rack PA ยี่ห้อ dbx ๑ ชุด ๔ รายการ มูลค่า ๔๒,๓๔๐ บาท
อุปกรณ์กันไมค์หอน ยี่ห้อ dbx มูลค่า ๑๒,๐๐๐ บาท
เครื่องเล่น IPOD NANO 4 G จำนวน ๒ เครื่อง ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๗. คุณจิรพงศ์ เครือเขื่อนเพชร ถวายอุปกรณ์เครื่องเสียงไว้ใช้สอนกรรมฐานงานธุดงค์ มีรายการดังนี้
ลำโพง NAGOYA ขนาด ๖ นิ้ว ๔๐ วัตต์ จำนวน ๑๖ ตู้ มูลคา ๑๖,๐๐๐ บาท
ลำโพง POLOYCE รุ่น RY - 113 A จำนวน ๕ ตู้ มูลค่า ๙,๒๕๐ บาท
ไมค์ลอย NAGOYA รุ่น WMG - 336 จำนวน ๒ ตัว มูลค่า ๔,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๘. ผู้ทำบุญถวายข้าวสารให้สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน ป่าละอู อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ มีรายนามดังนี้
คุณชูเดชและลูกหลานบ้านสายลม ๑ กระสอบ
คุณป้าครูศิวาลัยและคุณป้าครูอัมพร ๑ กระสอบ
คุณบุญมา ๑ กระสอบ
คุณสามารถ ๑ กระสอบ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๙. ผู้บริจาคเงินเพื่อซื้อลำโพงติดตั้งที่สำนักปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (โคราช) จำนวน ๔ ตัว ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท มีดังนี้
คุณโต - คุณจิ๋ม - น้องแพท ๘,๐๐๐ บาท
คุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ ๘,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๐. คุณสามารถและลูกหลานบ้านสายลมถวายค่าแก็สหุงต้ม น้ำมันพืชและอื่น ๆ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๐. ผู้บริจาคเงินเพื่อปรับปรุงคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานธัมมวิโมกข์ มีรายนามดังนี้
พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต ๓๗,๔๘๕ บาท
คุณศิริพร อัมพรพันธ์ ๘,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๑. ในงานบวชพระถือธุดงค์ เมื่อวันที่ ๖ - ๑๕ ธ.ค. มีผู้ทำบุญที่หน่วยบอกบุญยกทรง เพื่อร่วมทำบุญบวชพระและอื่น ๆ หลายรายการ ได้เงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๙,๖๓๓ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าพันหกร้อยสามสิบสามบาท)
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๒. คณะสปีดเพรส นำอาหารมาเลี้ยงผู้มาอยู่ธุดงค์มีผู้ร่วมทำบุญใส่ตู้ได้เงิน ๑๘,๖๘๘ บาทได้ถวายวัดทั้งหมด

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top