Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 9/2/09 at 13:11 [ QUOTE ]

ถ่ายทอดสด (พร้อมกันทั้งสองแห่ง) สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดท่าซุง และ บ้านสายลม (E-BOOK และ MP3)


ขอเชิญร่วม "สวดมนต์ข้ามปี" ที่บ้านสายลม และวัดท่าซุง


วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑ มกราคม ๒๕๖๐

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่บ้านซอยสายลม (รายงานข่าวจาก FB มูลนิธิหลวงพ่อปานฯ)

ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง นำญาติโยมพุทธบริษัทสวดมนต์ข้ามปี เพือ่ความเป็นสิริมงคลในปีใหม่

.......ในเวลาประมาณ ๒๓.๑๐น. ม.ล.เอื้อมสุข กิติยากร เป็นผู้แทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่ด้านหน้าพระ จากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัย นำขอขมาพระรัตนตรัย จากนั้นสวดพระพุทธมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน
เสร็จแล้วอุทิศส่วนกุศล จากนั้นพระภิกษุสงฆ์ให้พร โดยท่านเจ้าคุณฯ ได้เมตตาให้พรโดยอาราธนาพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเป็นที่สุด โปรดอวยพรให้พุทธบริษัทมีความสุขทั้งกายใจ ท่านใดปราถนาพระนิพพานก็ขอให้ได้สมความปราถนา เมื่อพระสงฆ์สวดให้พรเสร็จแล้ว ญาติโยมพุทธบริษัทถวายสังฆทานปีใหม่โดยทั่วกัน
สวดมนต์ข้ามปี e-book (เลื่อนและขยายได้ทีละหน้า)
.......เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล พร้อมด้วยพระสงฆ์วัดท่าซุง จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์และนำพุทธบริษัท "สวดมนต์ข้ามปี" และนั่งสมาธิที่บ้านสายลม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

.......เวลา ๒๒.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ลงรักแขก
.......เวลา ๒๓.๐๐ น. พระสงฆ์เริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (สัมพุทเธ-นะโม ๘ บท-อะเสวนา-ยังกิญจิ-เมตตัญจะ-ธัมมะจักกัปปะ-โพชฌังโค-สักกัตวา-อิติปิโส/พาหุง/มะหาการุณิโก-คาถาเงินล้าน) จบแล้วนั่งสมาธิ ถวายสังฆทาน พระสงฆ์ให้พร และอุทิศส่วนกุศล เป็นอันเสร็จพิธี.


......จากกระแสรณรงค์ ’สวดมนต์ข้ามปี“ ซึ่งเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยน่าจะได้ปฏิบัติกัน ในค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อ ’เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต“ สำหรับการส่งท้ายปีเก่า 2559 ต้อนรับปีใหม่ 2560 ที่ใกล้จะมาถึง ก็ยิ่งควรจะปฏิบัติกัน ซึ่งช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คราวนี้ เพื่อที่จะได้ถวายบุญกุศลอันเป็นความดีในครั้งนี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ขอให้ชาวไทยโดยเฉพาะลูกหลานหลวงพ่อทุกคน ทั่วทุกภาคของประเทศ และที่อยู่ต่างประเทศ ขอให้มีความสุข คล่องตัว และปลอดภัยตลอดไป จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเทอญฯ


หมายเหตุ ระหว่างเวลา ๒๓.๐๐น. ของวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ต่อเนื่องถึงวันปีใหม่ คือวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ จะมีพิธีการสวดมนต์ข้ามปี ต่อด้วยการนั่งสมาธิเจริญภาวนา นำโดย ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (เจ้าอาวาส) และร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน เป็นการต้อนรับปีใหม่ที่บ้านสายลม ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันสร้างความดีสร้างบุญบารมี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่กันทุกๆ ท่าน ส่วนที่ "วัดท่าซุง" ก็จะมีกิจกรรมการ "สวดมนต์ข้ามปี" บริเวณพระอุโบสถเช่นเดียวกัน เริ่มเวลา ๒๒.๓๐ น. (มีเจ้าภาพเลี้ยงข้าวต้มแก่ญาติโยมด้วย)

บทสวดมนต์ข้ามปี MP3 (ฉบับวัดท่าซุง)


- นะโม, สัมพุทเธ
- นะโม ๘ บท
- อะเสวนา
- ยังกิญจิ
- เมตตัญจะ
- ธัมมะจักกัปปะ
- โพชฌังโค
- สักกัตวา
- อิติปิโส/พาหุง/มหาการุณิโก
- คาถาเงินล้าน


(อาจจะมีบทอื่นๆ เพิ่มอีกบ้าง เช่น)
- พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์

อ่านบทสวดมนต์ (บาลี) ทุกบทได้ที่นี่ [/color]
http://www.watthasung.com/wat/forumdisplay.php?fid=50

หมายเหตุ ปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ สวรรคตเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงครองราชย์เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ อาจจะเปลี่ยน "บทสวดมนต์" ให้ถูกต้องตามกาลสมัย


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 28/12/16 at 11:43 [ QUOTE ]
[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 31/12/16 at 23:45 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top