Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 1/3/09 at 22:16 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ มีนาคม 2552) "เว็บวัดท่าซุง"


ข้อมูลจาก...หนังสือธัมมวิโมกข์ ฉบับ เดือน มีนาคม ๒๕๕๒

"จามร" และ " วิชชุดา " - รวบรวม
วีระพันธ์ - ถ่ายภาพ

วันที่ ๓๐, ๓๑ มกราคม และวันที่ ๑, ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และ พระสงฆ์ ๓ รูป มี พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ), พระอาจินต์,
พระสมนึก
เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๓๐ ม.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว ออกเดินทางไปบ้าน พล. อ. อ. อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๗.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทานและสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัท เวลา ๒๑.๐๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๓๑ ม.ค. และ ๑ ก.พ. มีการฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๓๑ ม.ค.
ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๕๗ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๒๘ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๑๙๓ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ ๒๔ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๓๗๔ คนวันที่ ๑ ก.พ. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๔๕ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๑๑ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๑๘ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ ๔๗ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๔๑๐ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้ง ๒ วัน ๗๘๔ คน
วันที่ ๓๐, ๓๑ ม.ค. และ ๑ ก.พ. ตอนเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. ลงรับสังฆทาน จนถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. จึงขึ้นพัก ตอนกลางคืน

เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยเปิดวีดิทัศน์ คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ฯ เวลา ๒๐.๐๐ น. ถวายสังฆทาน เวลา ๒๑.๐๐ น. ดร.ปริญญา นำสวด อิติปิ โส ทำนองสรภัญญะ และคาถาเงินล้าน จบแล้วอุทิศส่วนกุศล พระครูปลัดอนันต์ ฯ ให้พร เวลา๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก
วันที่ ๓ ก.พ. เดินทางกลับวัดงานทำบุญหล่อพระเศียรพระพุทธไสยาสน์ ความยาว ๕๐ เมตร
ณ วัดสุขุมาราม ต. วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
วันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เดินทางไปร่วมเป็นประธานในพิธีเทปูนหล่อพระเศียรพระพุทธไสยาสน์ องค์พระยาว ๕๐ เมตร ที่วัดใหม่สุขุมาราม จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร, พระชัยวัฒน์ อชิโต, คณะพระภิกษุสงฆ์ ญาติโยมพุทธบริษัท และลูกศิษย์ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดท่าซุงจำนวนมาก

เวลา ๐๗.๐๐ น. ทางวัดใหม่สุขุมารามถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่เดินทางมาร่วมงาน ภายในบริเวณงานมีลูกศิษย์ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อจากทั้งที่พิจิตร, จากวัดท่าซุง และ กรุงเทพ ฯ นำอาหารมาร่วมออกร้านเลี้ยงกันอุดมสมบูรณ์มากมายหลายอย่าง ช่วยให้บรรดาผู้มาร่วมงานบุญและลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ทั้งหลายอิ่มสบายท้องมีแรงร่วมงานบุญผ้าป่าได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่าย

เวลา ๐๗.๓๐ น. พระครูปลัดอนันต์และพระสงฆ์เดินเข้าสู่เต๊นท์ปะรำพิธีที่จัดเตรียมไว้อย่างสวยงาม มีอาสนะสำหรับพระสงฆ์สวดชยันโต ที่หัวอาสนสงฆ์ตั้งโต๊ะหมู่บูชา มีโซฟาสำหรับให้พระผู้ใหญ่นั่ง เต๊นท์ถัดไปจัดเป็นที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ที่มาร่วมพิธี โดยมีเต๊นท์สำหรับฆราวาสตั้ง อยู่โดยรอบบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าเป็นจุดตั้งกองผ้าป่าเพื่อให้ญาติโยมร่วมทำบุญพระครูปลัดอนันต์ เริ่มรับแขกให้ญาติโยมที่เดินทางมาร่วมงานเข้าทำบุญถวายปัจจัยหล่อพระเศียรพระพุทธไสยาสน์ ความยาว ๕๐ เมตร พร้อมกันนั้นก็แจกพระพุทธไสยาสน์เนื้อดินเผาบรรจุมวลสารรวมให้เป็นที่ระลึกทุกคณะอีกด้วย

บริเวณส่วนหน้าของเต๊นท์พระผู้ใหญ่จะมีโอ่งขนาดย่อม ๆ พอสังเกตเห็นได้ง่ายตั้งวางอยู่หลายใบ สำหรับให้ญาติโยมนำพระพุทธรูป พระพิมพ์ เหรียญพระพุทธรูปต่าง ๆ รวมทั้งแผ่นทองเหลืองมาใส่ไว้เพื่อร่วมบรรจุภายใต้ฐานพระพุทธไสยาสน์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบอายุพระพุทธศาสนาร่วมกันส่วนสองเต็นท์ด้านข้างที่บริเวณส่วนปลายพระบาทของพระพุทธไสยาสน์เป็นเต๊นท์สำหรับให้ญาติโยมเช่าบูชาพระพิมพ์พระพุทธไสยาสน์เนื้อดินเผา (องค์ละ ๑๐๐ บาท) เนื้อดินเผาเคลือบสี ๕ สี (องค์ละ ๑๕๐ บาท) และเหรียญพระพุทธไสยาสน์บรรจุมวลสารรวมเนื้อดินเผา (ชุดละ ๓ องค์ ๑๐๐ บาท) และเนื้อดินเผาปิดทอง (ชุดละ ๓ องค์
๒๐๐ บาท) เพื่อบรรจุภายไว้ใต้ฐานพระนอน


เมื่อมองจากปะรำพิธีก็จะมองเห็นโครงสร้างของอาคารซึ่งเตรียมจะสร้างหลังคาครอบคลุมเต็มองค์ของพระพุทธไสยาสน์ ความยาว ๕๐ เมตร (หรือเท่ากับ ๒๕ วา) ที่ยังไม่ได้แกะพิมพ์ส่วนพระองค์ซึ่งเทปูนไว้เมื่อครั้งงานปีที่ผ่านมาจนเสร็จสมบูรณ์ และเปิดช่องช่วงล่างไว้เพื่อให้นำพระพิมพ์เข้าบรรจุ ส่วนช่วงพระเศียรซึ่งประกอบแม่พิมพ์เปิดด้านข้างพระศอไว้สำหรับเทปูนคราวนี้ จะมองเห็นนั่งร้านต่อสูงขึ้นไปจนถึงยอดพระเกศ เพื่อให้พวกเราคณะศิษย์ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เดินทางมาร่วมงานบุญนี้ ได้ช่วยกันส่งถังเทปูนกันได้โดยสะดวก


ในบริเวณด้านหน้าพระพุทธไสยาสน์ตั้งรูปพระนอนต้นแบบ ยาว ๒ เมตร และมีโต๊ะหมู่บูชา ถัดมาเป็นพื้นที่ตั้งโต๊ะสำหรับทำพิธีบวงสรวง มีบายศรี ๙ ชั้น พร้อมข้าวตอก ดอกไม้ เครื่องคาวหวาน ผลไม้ ครบถ้วน โดยได้อาราธนาภาพถ่ายของหลวงปู่ปาน หลวงปู่เขียน และพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ตั้งเรียงไว้เป็นประธานที่โต๊ะพิธี งานนี้ได้ อาจารย์บุญเรือน ซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชาศิลปหัตถกรรมของโรงเรียนพระสุธรรมยาน ฯ พาคณะรวมทั้งนักเรียนไปช่วยประดับประดาตกแต่งสถานที่ และทำบายศรีอย่างสวยงาม พร้อมด้วยคณะคุณดาว จากพิษณุโลก


เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวิจารณ์วิหารกิจ (พระครูสุรินทร์) พระครูปลัดอนันต์ และ พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ)พระใบฏีกาประทีป ทำพิธีบวงสรวง เมื่อเรียบร้อยแล้วหลวงพี่ชัยวัฒน์ก็ประกาศให้ญาติโยมทราบขั้นตอนในการจะเทปูนหล่อพระเศียร โดยทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมตีเส้นเป็นแนวไว้บนพื้นหลายแถว โดยให้ญาติโยมเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อเนื่องกันตามแนวเส้นที่วางไว้ให้ ญาติโยมผู้ชายที่เรี่ยวแรงยังดีก็ได้สิทธิพิเศษกว่าตรงที่สามารถปีนขึ้นไปส่งถังบนนั่งร้านซึ่งต่อไว้กับช่วงพระเศียรขององค์พระได้


เมื่อทุกคนพร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วเครื่องโม่ก็จะเริ่มผสมปูน ถังน้ำเปล่าถูกส่งมาให้ก่อน จากนั้นจะเทปูนใส่ถังส่งมาให้ ญาติโยมก็รับถังปูนส่งต่อกันเป็นทอด ๆ ไปจนถึงนั่งร้านชั้นบนสุดที่ด้านข้างพระศอ เมื่อชุดแรกได้เทปูนพอสมควรแล้วก็จะเปลี่ยนชุดต่อไป ทั้งหมด ๕ ชุดเพื่อที่ญาติโยมทั้งหมดจะได้เข้าร่วมเทปูนกันได้ครบทุกคน


จากนั้น หลวงพี่ชัยวัฒน์ ได้ประกาศรายชื่อญาติโยมผู้ใหญ่และเจ้าภาพใหญ่ที่ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธไสยาสน์ให้มาเป็นประธานเทปูนในแต่ละแถว โดยเริ่มจากประธานฝ่ายพระสงฆ์ก็มี พระครูวิจารณ์วิหารกิจ หลวงพ่อโอ เป็นต้น ส่วนประธานฝ่ายฆราวาสก็มีเจ้าของบ้านสายลม คือ ม.ล.เอื้อมสุขย์ กิติยากร, ร.อ.ม.ล.ศรันสุข และภรรยา คุณคนึงพิมพ์ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง ม.ล.ยุวันวรี กิติยากร กองงานเลขานุการในสมเด็จพระบรมราชนินีนาถ


เริ่มพิธีเทปูน ชุดที่ ๑ พระสงฆ์สวดชยันโต เจ้าหน้าที่ลั่นฆ้องชัย ญาติโยมที่อยู่ในแถวตั้งอกตั้งใจถือส่งถังปูนกันอย่างเต็มที่ มือต่อมือเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมตั้งใจส่งต่อถังอย่างต่อเนื่อง มือก็ส่งถัง ปากก็สวดอิติปิโส บางท่านก็ภาวนาจับภาพพระในใจ ส่วนญาติโยมในเต็นท์พิธีก็นั่งพนมมือสวดอิติปิโส ร่วมอนุโมทนา มองแล้วเป็นภาพที่น่าประทับใจมากจริง ๆที่พวกเราบรรดาลูกศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งหลายได้มีโอกาสร่วมสร้างพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่มากเช่นนี้ในชีวิต


เมื่อเทปูนไปได้ครบ ๔ ชุดแล้ว ชุดที่ ๕ เป็นชุดสุดท้ายของรอบเช้านี้ โดยให้โอกาสพระสงฆ์ที่มาร่วมพิธีได้เข้าร่วมเทปูน ตามด้วยแถวของฆราวาสที่อยากจะร่วมบุญส่งต่อถังปูนเทหล่อพระเศียร เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว บรรดาญาติโยมยังไม่ทันเดินออกจากแถวดี ก็มีเสียงประกาศให้ตั้งแถวใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อช่วยกันลำเลียงพระพิมพ์เข้าบรรจุใต้ฐานพระญาติโยมทั้งเด็กน้อยจนถึงผู้สูงวัยต่างยินดีปรีดากุลีกุจอเข้าต่อแถวแบบบ่าชนบ่าเพื่อให้ได้ร่วมแถวขนส่งพระพิมพ์เข้าบรรจุใต้ฐานพระพุทธไสยาสน์ ก็โอกาสที่จะได้ทำเช่นนี้มีบ่อยซะที่ไหน มีหรือที่ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างเราจะยอมพลาดกันได้


พระพิมพ์เริ่มถูกทยอยส่งออกมาจากรถพร้อมกับเสียงสวดอิติปิโสดังก้องกังวาลไปทั่วอีกครั้ง ทุกคนต่างเร่งมือเร่งส่งผ่านพระเพื่อให้บรรจุเข้าใต้ฐานให้ได้มากที่สุดก่อนจะหยุดส่งพระเมื่อถึงฤกษ์ถวายผ้าป่า

เวลา ๑๐.๓๐ น. ก่อนเวลาที่พระสงฆ์จะฉันภัตตาหารเพล ดร. ปริญญา นุตาลัย ประกาศให้ญาติโยมมาร่วมกันถวายผ้าป่า กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล ท่านพระครูปลัดอนันต์ให้ศีล จบแล้ว ดร.ปริญญา นำถวายผ้าป่า กล่าวจบพระสงฆ์สาธุ

ดร.ปริญญา นำอุทิศส่วนถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนจะนำอุทิศ ส่วนกุศลตามแบพระเดชพระคุณหลวงพ่อ กล่าวจบพระสงฆ์ให้พร จากนั้นพระสงฆ์เข้าไปฉันภัตตาหารเพลที่ศาลาการเปรียญ


ส่วนญาติโยมก็เดินเลือกรับประทานอาหารกันตามอัธยาศัย เพราะมีเจ้าภาพมาออกร้าน เลี้ยงฟรีกันมากมาย ท่านพระครูปลัดอนันต์ไม่ได้ไปร่วมฉันภัตตาหารเพล เพราะมีญาติโยมหลั่งไหลกันเข้า มาทำบุญตลอดไม่ขาดสาย

พระพุทธเจ้าตรัสว่าอานิสงส์แห่งการถวายทานต่อพระพุทธองค์นั้นไม่เท่ากับการถวายสังฆทาน การถวายสังฆทานก็มีอานิสงส์น้อยกว่าวิหารทาน ฉะนั้นพวกเรามาร่วมสร้างพระนอนก็ได้อานิสงส์ถึง ๒ ประการ อานิสงส์ในการสร้างพระพุทธไสยาสน์เพื่อเป็นพุทธบูชา ส่วนการได้ร่วมสร้างอาคารที่มีหลังคาคลุมองค์พระซึ่งคงจะใหญ่ โตมาก เมื่อเสร็จสมบูรณ์ พวกเราก็ได้อานิสงส์ในวิหารทานอีกด้วย

ขออนุโมทนากับพระสงฆ์ทุกรูป ฆราวาส ทุกท่าน ที่พากเพียรช่วยกันเตรียมงานจัดสถานที่จนสำเร็จเรียบร้อยลุล่วงไปด้วยดี ด้วยอานิสงส์ แห่งความตั้งใจช่วยงานและร่วมทำบุญหล่อพระเศียรพระพุทธไสยาสน์สร้างหลังคาคลุมในครั้งนี้ ขอจงเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ และขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงกับทุกท่านด้วย สาธุ สาธุ สาธุ..ทำบุญวันมาฆบูชา

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓)เวลา ๐๗.๐๐ น. ญาติโยมนำภัตตาหาร ใส่บาตรทำบุญ ที่ศาลาพระพินิจอักษร วันนี้นั่งกันเต็มศาลา เพราะวันนี้เป็นวันหยุด ญาติโยมที่ไปร่วมงานทำบุญหล่อพระเศียร ที่ จ. พิจิตร มาพักค้างคืนที่วัดต่อเพื่ออยู่ทำบุญวันมาฆบูชา

เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ระหว่างพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร เปิดวีดิทัศน์ พระธรรมเทศนา เรื่องวันมาฆบูชา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จบแล้ว ทายกนำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ถวาย สังฆทานที่มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร หยุดรับสังฆทาน ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ น.-๑๔.๐๐ น. เพื่อให้ญาติโยมได้ฝึกมโนมยิทธิ ที่ มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ลงสังฆกรรมฟังสวดพระปาติโมกข์


ตอนเย็น เวลา ๑๗.๓๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เจ้าอาวาส นำพระภิกษุสงฆ์ ญาติโยมพุทธบริษัท และนักเรียน ร.ร.พระสุธรรม ยานเถระวิทยา เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ เนื่องใน วันมาฆบูชา เมื่อปักธูปเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อุทิศส่วนกุศล เสร็จแล้วแยกย้ายกันกลับที่พัก


แจ้งข่าว

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
พระครูปลัดอนันต์ อนุมัติให้ พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต พระมานะ สุธมฺมมานิโต เดินทางไปโปรดญาติโยมพุทธบริษัทและฝึกมโนมยิทธิ ที่วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก เมืองเนอร์นแบร์ก และที่สมาคมศิษย์วัดท่าซุง
เมืองวิสบาเดน ประเทศเยอรมนี
ประมาณปลายเดือนมีนาคม พระธีระ สุธมฺมปริปุณโณ พระดิเรก สุธมฺมถิรสทฺโธ จะเดินทางไปสมทบอีก จำนวน ๒ รูป

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ อนุมัติให้พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ) พระครูใบฎีกา สมพงษ์ สมจิตฺโต พระพงศธร สุธมฺมเขมรโต พระอิสเรศ สุธมฺมอิสฺสโร เดินทางไปโปรดญาติโยมพุทธบริษัทและฝึกมโนมยิทธิ ที่วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก เมืองเนอร์นแบร์ก และที่สมาคมศิษย์วัดท่าซุง เมืองวิสบาเดน ประเทศเยอรมนี เพื่อสับเปลี่ยนอีกชุดหนึ่ง

วันที่ ๓, ๔, ๕, ๖, เมษายน ๒๕๕๒

พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ
วันที่ ๔, ๕ เม.ย. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
โมทนา

๑. คุณสัจจะ ทันการ, คุณกรรณิการ์ การเดช, คุณหยกเพชร จันทวัน, คุณนฤมล นินบดี ถวายอาหาร และยารักษาโรคสำหรับสุนัข ประจำเดือน มกราคม มีรายการดังนี้
ค่าอาหาร ๑๖,๒๐๐ บาท
ค่ายา ๙๖๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๗,๑๖๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คุณศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล (แต๋ว) และครอบครัว นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลม ในวันเสาร์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. Mr.Shake โดย คุณสุขขา อ่อนจิต และ คุณกรกมล ชูชัยศรี นำเครื่องดื่มมาเลี้ยง คณะครูฝึกที่บ้านสายลม ในวันเสาร์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. คุณพรพรรณ เลิศลํ้า (ต๋อย) และคณะนำดอกไม้มาให้ผู้ฝึกใหม่บูชาครูในการฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านสายลม เดือนมกราคม รวมมูลค่า ๒,๙๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๕. คุณจินตนา สุรพัฒนพงษ์ (กทม.) ถวายพระปางทวารวดี จำนวน ๒ องค์ พระยืน มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖. ดร. นภาพร ไกรพานนท์ ถวายพระพุทธรูปเก่า จำนวน ๑๘ องค์ มูลค่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๗. รายชื่อผู้บริจาคเงินซื้อเก้าอี้ ถวายวัด ท่าซุง เพื่อใช้งานที่ศาลา ๔ ไร่ จำนวน ๑,๒๐๐ ตัว
มีรายนามดังต่อไปนี้
พระสุเทพ อาภสฺสโร
พระแฉล้ม เตชพโล
พระนรบดี จิตฺตปญฺโญ
พระวิทวัส ญาณวโร
แม่ชีวัจฉละ พิสิฏฐ์ศักดิ์
แม่ชีทองคำ ลายคราม
แม่ชีกชวรรณ สุวรรณวัฒน์
คุณคำ ศรีมาวงศ์
แม่ชีลูกอินทร์ แป้นไผ่
คุณยุพิน แป้นไผ่
คุณประทวน - คุณเที้ยม แป้นไผ่
คุณพิษณุ การพรั่งพร้อม
คุณทิพย์สุดา แมคคอเล่ยคิด
คุณประเทืองชิต แป้นไผ่
คุณประเสริฐ อุ่นจิตทิพย์
คุณโศภนา เจนบวร
คุณวรินทร์ อัมพนันท์
คุณภิญโญ อัมพนันท์
คุณกษมา อัมพนันท์
คุณฐากร พรประภาวงษ์
คุณศุภศิรินทร์ พรประภาวงษ์
คุณชวัลรัตน์ พรประภาวงษ์
คุณจิรฐิภรณ์ ลายคราม
คุณธนิตา ลายคราม
คุณบุณณดา สันติชนาธิปัต
คุณฤทธิรงค์ ศุภดิเรกกุล
แม่ชีมานี รัตนาคม
พ.ญ.ธิดา คงจรรักษ์
แม่ชีวรรณา แซ่ตั้ง
คุณวริศรา ติสรณวราภรณ์
คุณอรุณวรรณ วงศ์นาคะ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๘. รายนามผู้ถวายข้าวสารและบริจาคเงินซื้อเสบียงและสิ่งของให้สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระ ราชรหมยาน (ป่าละอู) หัวหิน ประจำเดือน ม.ค. ๒๕๕๒ มีรายนาม ดังนี้
คุณป้าครูศิวลัย - คุณอัมพร จำนวน ๑ กระสอบ
คุณเล็กโซนี่ สัตหีบ และครอบครัวญาติมิตร จำนวน ๑ กระสอบ
ราคากระสอบละ ๒,๖๐๐ บาท รวม ๕,๒๐๐ บาท

คณะลูกหลานบ้านสายลม ทำบุญค่าแก๊สนํ้ามันพืช และอื่น ๆ คิดเป็นมูลค่า ๒,๐๐๐ บาท

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top