Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 8/3/09 at 16:17 [ QUOTE ]

ภาพข่าว..งานทำบุญประจำปี ณ วัดท่าซุง วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2552
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๑ , รัชกาลที่ ๕ , รัชกาลที่ ๖ หน้าวิหารร้อยเมตร


วันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ทำพิธีบวงสรวง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีคณะพุทธบริษัทเดินทางมาร่วมงานพิธีกันพอสมควร


ต่อจากนั้นจึงได้ย้ายไปทำพิธีบวงสรวง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๑ , รัชกาลที่ ๕ , รัชกาลที่ ๖ ,รัชกาลที่ ๗ ด้านหน้าทางเข้ามหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร ซึ่งมีเจ้าภาพรับเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทำบายศรีทุกสถานที่หลังจากนั้น คณะนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ได้จัดการแสดงฟ้อนรำอีกหลายชุด พร้อมสลับกับการบรรเลงของวงโยธวาทิตและวงดนตรีไทยกันไปด้วย เสร็จพิธีเวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น. จากนั้นทุกคนต่างก็ทยอยกันไปฟังพระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ (ธัมมจักกัปปวัตนสูตร) ที่ศาลา ๑๒ ไร่

เมื่อจบแล้วเจ้าภาพไทยทานถวายเครื่องไทยทาน เจ้าหน้าที่เก็บเครื่องไทยทาน ต่อจากนั้นสวดพระอภิธรรมถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ จบแล้วเจ้าภาพถวายผ้าบังสุกุลและถวายเครื่องไทยทาน เสร็จแล้ว ดร. ปริญญา นำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พรเป็นเสร็จพิธี.วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒
เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ทำพิธีบวงสรวงที่ท้าวเวหน (ศาลพระภูมิวัด) ที่ข้างมณฑปพระศรีอาริย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประดับผ้าสีและแขวนผ้าตุงไว้อย่างสวยงาม กลางคืนก็ประดับไฟสีกระพริบอีกด้วย


ศาลาจตุรมุข (พลับพลาอนุสรณ์) อันเป็นตำแหน่งที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เคยเสด็จประทับตรงนี้ เมื่อปี ๒๕๑๘ พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ได้สร้างไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๑๙ ส่วนฉัตรก็ได้สั่งทำใหม่ งบประมาณ ๑ แสนบาท


ศาลาจตุรมุขได้ทำการซ่อมแซมมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ในตอนนี้ใกล้จะแล้วเสร็จ เวลา ๐๘.๓๐ น. หลังจากพิธีบวงสรวงที่ท้าวเวหนแล้ว พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ จึงได้เดินทางมาที่ด้านหน้าพระอุโบสถ
เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. หลังจากที่ได้เล่าประวัติความเป็นมาแล้ว จึงได้เริ่มทำพิธียกฉัตร โดยมีพระสงฆ์และญาติโยมเจริญพระพุทธคุณกันตลอดเวลา จนกระทั่งเสร็จพิธี หลังจากนั้นจึงเดินทางไปต้อนรับพระเถระนุเถระที่จะมาในงานทำบุญประจำปี ณ ศาลา ๑๒ ไร่
กำหนดการ
งานทำบุญประจำปีวัดท่าซุง
วันเสาร์ - อาทิตย์ที่ ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒วันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ( แรม ๔ ค่ำ เดือน ๔ )

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ที่สวนไผ่
เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ที่สวนไผ่
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ทำพิธีบวงสรวง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๑ , รัชกาลที่ ๕ , รัชกาลที่ ๖ ,รัชกาลที่ ๗ และ สมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่หน้ามหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร

เวลา ๑๘.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ (ธัมมจักกัปปวัตนสูตร) ที่ศาลา ๑๒ ไร่ จบแล้ว เจ้าภาพไทยทานถวายเครื่องไทยทานเจ้าหน้าที่เก็บเครื่องไทยทานต่อจากนั้นสวด พระอภิธรรมถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ จบแล้วเจ้าภาพถวายผ้าบังสุกุลและ ถวายเครื่องไทยทาน
เสร็จแล้ว ดร. ปริญญา นำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร (ถ้าหากญาติโยมท่านใดมีความประสงค์จะถวายผ้าบังสุกุล ถวายได้หลังจากเจ้าภาพถวายเครื่องไทยทานแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ( แรม ๕ ค่ำ เดือน ๔ )

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ที่สวนไผ่
( ถ้าหากญาติโยมท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญเลี้ยงภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ก็ขอให้นำปัจจัยไปร่วมทำบุญกับคณะกองทุนได้โดยไม่ต้องนำอาหารไป )

เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ทำพิธีบวงสรวงที่ท้าวเวหน (ศาลพระภูมิวัด) ที่ข้างมณฑปพระศรีอาริย์

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เจ้าอาวาส ทำพิธีบวงสรวงที่ศาลา ๑๒ ไร่

เวลา ๐๙.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่เตรียมต้อนรับ ท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะภาค ๓, ท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติเวที รองเจ้าคณะภาค ๓ , ท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัด และ พระสังฆาธิการ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดต่างๆ ที่นิมนต์มาที่ศาลา ๑๒ ไร่

เวลา ๑๐.๓๐ น. อาราธนาพระสังฆาธิการเจริญพระพุทธมนต์ที่ศาลา ๑๒ ไร่

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระเถรานุเถระ (ส่วนพระอาคันตุกะนิมนต์ฉันเพลที่ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่ ) เมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าภาพไทยทานถวายเครื่องไทยทาน เสร็จแล้วอาราธนา ท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะภาค ๓ วัดบพิตรพิมุข กล่าวสัมโมทนียกถาจบแล้ว ดร. ปริญญา นำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี.


*********************[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 17/3/09 at 05:01 [ QUOTE ]


(Update 11/03/52)


รายชื่อและฉายา พระมหาเถรานุเถระที่อาราธนามาในงานทำบุญประจำปี รวมทั้งสิ้น 86 รูป แบ่งเป็นแต่ละจังหวัด ดังนี้


รายชื่อ - ฉายา พระเถระ "จังหวัดอุทัยธานี" จำนวนรวม 30 รูป

ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


ชื่อ - ฉายา

พระราชอุทัยกวี

พระอุทัยธรรมานุวัตร

พระครูอุปการพัฒนกิจ

พระครูอุทิศธรรมพินัย

พระครูอุปกิตปริยัตยาภรณ์

พระครูอุเทศธรรมโสภณ

พระครูอุปการโกศล

พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม

พระครูอุดมวิสุทธิธรรม

พระครูอุทิตศุภการ

พระครูศรีปริยัติอุเทศ

พระครูอุทิตธรรมโสภณ

พระครูอุทิตธรรมาภรณ์

พระครูอุทัยธรรมสาร

พระมหาอดุลย์ อนาลโย

พระครูอุทัยกาญจนคุณ

พระครูอุเทศธรรมโฆษิต

พระครูอุทัยวีรากร

พระครูอุทัยธรรมรัตน์

พระครูอุเทศวรธรรม

พระครูอุเทศปริยัติยาทร (สมคิด)

พระครูอุทิตพัฒนกิจ (ประกอบ)

พระครูอุทัยปรัยัติโสภณ

พระครูธรรมกิจจาทร

พระครูอุทัยสุตกิจ

พระครูใบฎีกาสอาด ฐานสีโล

พระครูอุเทศธรรมปรีชา (โสภณ)

พระมหาสังวาลย์ กตกุสโล

พระครูปลัดวินัย ทฎฺฐจิตฺโต

พระสมุห์ สถาพร รวิวณฺโณ


วัด

มณีสถิตกปิฏฐาราม

หนองขุนชาติ

หนองหญ้านาง

หนองขุนชาติ

หลุมเข้า

สว่างอารมณ์

ทองหลาง (อ.บ้านไร่)

สาลวนาราม (อ.บ้านไร่)

สามัคคีรังสรรค์ (อ.หนองฉาง)

อมฤตวารี

ลานสัก

วังหิน

มณีสถิตกปิฏฐาราม

ธรรมโฆษก

มณีสถิตกปิฏฐาราม

พิชัยปุรณาราม

อุโปสถาราม

เกาะเทโพ

หนองไผ่แบน

หนองโพธิ์

เทพนิมิต

โกรกลึก (อ.ลานสัก)

ธรรมโศภิต

หนองเต่า

หนองมะกอก (อ.หนองฉาง)

เวฬุวนาราม (วัดยาง)

อมฤตวารี

สว่างอารมณ์

คลองเคียน (อ.เมือง)

พิชัยปุรณาราม


ตำแหน่ง

เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี

รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี

จอ. เมืองอุทัยธานี

จอ. หนองฉาง

จอ. หนองขาหย่าง

จอ. สว่างอารมณ์

จอ. ลานสัก

จอ. ทัพทัน

จอ. ห้วยคต

รอง จอ. เมืองอุทัยธานี

รอง จอ. ลานสัก

รอง จอ. บ้านไร่

เลข. เจ้าคณะ จ.อุทัยธานี

จต. ท่าซุง

จต. อุทัยใหม่

จต. น้ำซึม

จต. สะแกกรัง

จต. เกาะเทโพ

จต. เนินเหล็ก

จต. เนินแจง-หนองไผ่แบน

จต. เขาบางแกรก

จต. น้ำรอบ เขต 1

เจ้าอาวาส

เจ้าอาวาส

เจ้าอาวาส

เจ้าอาวาส

เลข. รอง จอ.เมืองอุทัยธานี

เลข. จอ.สว่างอารมณ์

เจ้าอาวาส

เลข. จต.ท่าซุง


จังหวัด

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

รายชื่อ - ฉายา พระเถระ จังหวัดอื่น ๆ จำนวน 34 รูป


ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


ชื่อ - ฉายา

พระเทพปริยัติสุธี

พระราชปริยัติเวที

พระสิรินันทเมธี

พระครูพิศิษฏ์ธรรมานุวัตร (อั้น)

พระครูวิจารณ์วิหารกิจ (สุรินทร์)

พระครูพินิจวรคุณ (มานพ)

พระทองหล่อ สุจิณฺณธมฺโม

พระ ชุบ ปญฺญาวโร

พระครูนิยุตธรรมสาร (สำรวย)

เจ้าอธิการสวรรค์ ญาณวโร

พระ บรรพต ฐิตปญฺโญ

พระบุญเริ่ม นนฺทโก

พระครูนิรภัยประสิทธิ์ (สำราญ)

พระครูภาวนาพิลาศ

พระครูปิยรัตนาภรณ์

พระมหาสิงห์ วิสุทฺโธ

พระครูเกษมสุวรรณโพธิ์

พระอธิการชลอ วิมโล

พระครูใบฎีกานเรศ ปิยธมฺโม

พระอธิการ วันชาติ

พระ ย่งศรี ฐิตวโร

พระปลัดวิรัช โอภาโส

พระ บัญญัติ อตุโล

พระ จะเด็ด กตสาโร

พระครูวินัยธรวินัย สิริมงฺคโล

พระอาจารย์อรุณ วณฺณวฑฺฒโน

พระอาจารย์อารี เตชปญฺโญ

พระครูประจักษ์สิทธิธรรม

พระครูถาวรกาญจนกิตติ์ (ย่อง)

พระอาจารย์สุรพงษ์ อภิวํโส

พระครูสิริปิยธรรม

พระมหาเพิ่มทรัพย์ อธิปญฺโญ

พระนิคม สุธมฺมสุตธมฺโม

พระพนม สุธมฺมวชิโร


วัด

บพิตรพิมุข

พระพิเรนทร์

บพิตรพิมุข

วัดห้วยเขน

วัดสุขุมาราม

วัดห้วยเรียงกลาง

วัดวังตะกู

วัดคลองปลากดนอก

วัดคลองปลากดนอก (เจ้าอาวาส)

วัดหนองไม้แดง

วัดโพธิ์สุทธาวาส

วัดโพธิ์สุทธาวาส

วัดคลองระนง / อ.ชุมแสง

วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)

วัดโขงขาว

วัดพระพุทธบาท ถ้ำป่าไผ่

วัดขุยโพธิ์

วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

วัดหนองหญ้าปล้อง

วัดป่าพระพุทธบาทเขาน้อย

วัดเขาพลวงทอง

สำนักสงฆ์ธรรมยาน

สำนักสงฆ์ป่าละอู

วัดป่าภูน้อย

วัดเขาพระธรรมขันธ์

ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อ

วัดป่าเทพนิมิตร

วัดป่าสันติธรรม

วัดท่าเรือ

วัดถ้ำรัตนบุปผา

วัดพระปรางค์สีดา

วัดสวนธรรมจักรสำนักสงฆ์คลองพลู


ตำแหน่ง

เจ้าคณะภาค. 3

รอง เจ้าคณะภาค. 3

เลข. เจ้าคณะภาค. 3

จต. ห้วยเขน

จต. สักนักขุนเณรจต. โคกหม้อ เขต 1

จต. นิคมเขากะลา เขต 1

จต.เกยไชย

รอง. จอ. พระพุทธบาท

จต. บ้านแหวนอ.เมือง

อ.วังน้ำเขียว

อ.นาแก

อ.เมือง

อ.ท่ามะกา

ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก

ต.สีดา อ.สีดา

ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองท้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา


จังหวัด

กทม.

กทม.

กทม.

พิจิตร

พิจิตร

พิจิตร

พิจิตร

นครสวรรค์

นครสวรรค์

นครสวรรค์

นครสวรรค์

นครสวรรค์

นครสวรรค์

สระบุรี

เชียงใหม่

ลำพูน

สุพรรณบุรี

สมุทรสาคร

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

ประจวบฯ

กาฬสินธุ์

ปราจีนบุรี

นครราชสีมา

นครพนม

สกลนคร

กาญจนบุรี

สระบุรี

นครราชสีมา

สุพรรณบุรีระยอง

พระ อิสาน สาย อาจารย์หนุน 22 รูป

ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ชื่อ - ฉายา

พระครูวิชัยสารคุณ ( อ.หนุน)

พระครูโพธิธรรมาทร

พระครูอุดมธีรคุณ

พระครูสมาจารธรรมรังษี

พระครูวิชิตปุญฺโญภาส

เจ้าอธิการการุณ มหาวีโร

พระสมุห์ อุดม สิริภทฺโท

พระ แก้ว ปิยธมฺโม

พระ ประทักษ์ ธมฺมธโร

พระ ประพล อติพโล

พระ คำจร ธมฺมวโร

พระ ไพรวัลย์ กลฺยาโณ

พระ กิตติพงษ์ กิตฺติโสภโณ

พระ สุพจน์ สุวโจ

พระ บุญเพ็ง กตสาโร

พระ ชัยยันต์ ตปสีโล

พระ ทอง อนีโฆ

พระ สำรวย ปิยสีโล

พระ จอนสัน กนฺตสีโล

พระ สุรชัย ตปสีโล

พระ สมหมาย โกวิโท

พระ เจริญ กลฺยาโณ

วัด

วัดพุทธโมกข์

วัดโพธิ์ศรีทอง

วัดสามัคคีธรรม

วัดรัตนรังษี

วัดป่าอนุรักษ์

วัดศรีสว่างอารมณ์

วัดป่าหนองฮี

วัดทุ่งบ้านกลาง

(อ.ตุ๋ย) วัดทุ่งบ้านกลาง

วัดป่าสันติวนาวาส

วัดป่าแสงธรรมคำบง

วัดป่าโคกดินแดง

วัดป่าสุทธิธรรมวิเวก

วัดป่าโคกกลาง

วัดป่าบ้านราษฎร์รักแดน

วัดบ้านโนนสะอาด

วัดป่าโนนวิเวก

วัดป่าโนนวิเวก

วัดป่าโพนธาชัย

วัดป่าเทวานุรักษ์

วัดป่าโนนสมบูรณ์

วัดโคตมานุรักษ์

ตำแหน่ง

จต.นาแก้ว

จต.โพธิ์ทอง

เจ้าอาวาส

จต.พรสวรรค์

จังหวัด

สกลนคร

ร้อยเอ็ด

สกลนคร

เลย

มหาสารคาม

ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

สกลนคร

สกลนคร

ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

สกลนคร

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

อุดรธานี

อุดรธานี

อุดรธานี

ร้อยเอ็ด

อุบล ฯ

ร้อยเอ็ด**************************


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top