Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 15/3/09 at 14:08 [ QUOTE ]

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online กับวัดท่าซุง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552


แจ้งเตือนภัย


ขณะนี้มีพวกมิจฉาชีพหัวใส ใช้วิธีการโทรศัพท์ (เฉพาะเบอร์บ้าน) เข้าไปหลอกว่าเป็นพระวัดท่าซุง ได้มานอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลสงฆ์ ขอให้โอนเงินเป็นค่ารักษาพยาบาล ด้วยการโอนเงินผ่านตู้ ATM จึงขอได้โปรดระมัดระวังไว้ด้วย เวลานี้มีผู้หลงเชื่อหลายรายแล้ว ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด.
โดยหลอกให้โอนเงินในนาม ศราวุฒิ เงินถา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 531 - 057 - 742 - 3 ธนาคารกรุงเทพ สาขากาดสวนแก้ว เชียงใหม่รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2552


1. นางอารีรัตน์ ศรืทอง : ม.5 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
1.สังฆทาน 500 บาท
2. บวชเณรภาคฤดูร้อน 100 บาท
3. สะเดาะเคราะห์ครอบครัว 200 บาท
4.ปล่อบชีวิตโคกระบือ 50 บาท
5. ก่อสร้างและซ่อมแซมทุกอย่าง 300 บาท
6. อาหารพระวัดท่าซุง 100 บาท
7.ธรรมทาน 100 บาท
8.ถวายส่วนตัวพระครูปลัดอนันต์ พุทธญาโน 100 บาท
9.ค่ายาพระอาพาธ 50 บาท
รวมเป็นเงิน 1, 500 บาท

2. นางสุรานี กุลศิริ นายไพเราะห์ กุลศิริ ด.ช. วัชรพงษ์ กุลศิริ :
ถนนท่าพลา ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎ์ธานี

ถวายสังฆทาน 1000 บาท

3. นายอิฏฐพงศ์ ขันธ์เครือ : ซอยลาดพร้าว 64 (แยก8) ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
ถวายสังฆทาน 200 บาท

4. นางอรัญญา บุญธรรม : หมู่ 12 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
นางอรัญญา บุญธรรม นายประชา บุญธรรม นายสิชล บุญธรรม นางสาวพรศิริ บุญธรรม นางศิริกาญจน์ โพธิ์คง
ทำบุญถวายสังฆทาน 400 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ วิหารทาน ธรรมทาน 100 บาท เสดาะห์เคราะห์ต่อชะตา 30 บาท ทำบุญทุกอย่าง 20 บาท
นายสิชล บุญธรรม หล่อสมเด็จองค์ปฐม 100 บาท
รวมเป็นเงิน 650 บาท

5. นายศักรินทร์ นาคเจือ : หมู่ 2 ต.ตานิม อ.บางปะหัน จ.อยุธยา
สร้างสมเด็จองค์ปฐม ธรรมทาน วิหารทาน สังฆทาน ซื้อพื้นที่ธุดงค์ ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

6. คุณอำนวย แสงสว่าง และครอบครัว : หมู่ 5 บางกรวย นนทบุรี
สร้างพระนอน 940 บาท ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ 1540 บาท
รวมเป็นเงิน 2,480 บาท

7. คุณวุฒิชัย จันเกษม : หมู่ 11 โนเบิ้ลพาร์ค C 94 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
1.สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100
2.สร้างตึกพิพิธภัณฑ์ สมบัติพ่อให้ 100
3.สร้างตึกกองทุน(ในสวนไผ่) 100
4.ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์(ซื้อเพิ่ม 100 ไร่) 100
5.ซ่อม ศาลาจตุรมุข หน้าโบสถ์ 100
6.ซุ้มประตูทางเข้าวิหารแก้วร้อยเมตร 100
7.สร้างพระนอน 50 ม.จ.พิจิตร 500
8.ถวายสังฆทาน 500
รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

8. นายอนุชา ตั้งศิริมงคล : ม.6 ต.ท่าทราย อ.เมือง สมุทรสาคร
สังฆทาน 100 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
สร้างเศียรพระนอนวัดสุขุมาราม พิจิตร 100 บาท
ขยายพ.ท.ป่าธุดงค์ 100 บาท
สร้างศาลา หลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
รวมเป็นเงิน 500 บาท

9. นายอนุชา วิเศษนคร : หมู่บ้านบุลำดวนใต้ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
สังฆทาน 100 ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ 100 ร่วมสร้างพระนอน 50 เมตร จ.พิจิตร 100
รวมเป็นเงิน 300 บาท

10. นางรัตนากร นิลพรัตน์, เกศกนก สาริกบุตร : เคหะร่มเกล้า ต.คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม.
ถวายสังฆทาน ให้กับคุณสุภาพรรณ โกส้ม 100 บาท สร้างพระพุทธรูป 100 บาท
รวมเป็นเงิน 200 บาท

11. คุณวราทิพย์ บุญญรากุล : ร.พ.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ถวายค่าภัตตาหารพระสงฆ์ - ค่าน้ำและไฟฟ้า
รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

12. นายนันทพงศ์ วิเชียรฉาย ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
ทำบุญสร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
ทำบุญขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ 100 บาท
ทำบุญซ่อม "ศาลาจตุรมุข" หน้าโบสถ์ 100 บาท
ทำบุญสร้าง "พระนอนใหญ่ 50 เมตร 100 บาท
รวมเป็นเงิน 400 บาท

13. คุณกิตตินันทน์ สังวันดี ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
สังฆทาน 100 บาท
วิหารทาน 200 บาท
รวมเป็นเงิน 300 บาท

14. คุณดนิตา พิทักษ์ทองกร : ร้านรินดา เฮ้าส์ สีลม บางรัก กทม
ร่วมทำบุญด้วยทุกอย่างคะ 3,000 บาท

15. จ.อ.ณัฐวุฒิ ศรีหริ่ง : ม.9 ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

16. คุณโสภณ - คุณสุมาลี พฤกษหิรัญ และคณะญาติ : ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
สร้างพระพุทธรูป 2250 บาท
วิหารทาน 2250 บาท
ธรรมทาน 2250 บาท
สังฆทาน 2250 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 1000 บาท
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

17. นายอนันท์ จิตอาษา : หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศ๕ ถ.รามอินทรา แขวง/เขตคันนายาว กมท.
สร้างศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์
ตึกพิพิธภัณฑ์( สมบัติพ่อให้ )
และร่วมทำบุญทุกๆ อย่าง
รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

18. นายภู พัวพันธ์สกุล : ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง
ถวายใส่บาตรวิระทะโย 500 บาท

19. คุณราตรี บุญยนต์ : ม.โชคนิมิต5 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
สร้างพระพุทธรูป, สร้างวิหารทาน สร้างธรรมทาน, ถวายสังฆทาน
ทำบุญทุกๆ อย่างกับทางวัด
รวมเป็นเงิน 500 บาท

20. นพ.ศักดา เอกัคคตาจิต นางสาวกนกนุช เนตรงามทวี และคณะ : รพ.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
(แจ้งโอนครั้งที่ 1)
ขอน้อมถวายบูชาองค์สมเด็จพ่อองค์ปฐมบรมครูบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
แห่งมหามงคลอันมหาล้ำเลิศยิ่งยวดที่สุดนี้ขอรับ 1,000 บาท
ขอน้อมบูชา องค์หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 100บาท
ขอน้อมบูชา องค์สมเด็จพระพุทธชินราช 100 บาท
ขอน้อมบูชา องค์พระยืน 30ศอก (องค์หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา) 100 บาท
ขอน้อมบูชา องค์หลวงพ่อ 5 พระองค์ 100บาท
ขอน้อมบูชา องค์พระประธานศาลา 12 ไร่ ศาลา 4 ไร่ ศาลา 2 ไร่ รวม 300 บาท
ขอน้อมบูชา องค์พระปัจเจกพุทธเจ้า 100บาท
ขอน้อมบูชา องค์พระศรีอาริยเมตไตรยบรมโพธิสัตว์เจ้า 100 บาท
ขอน้อมบูชา องค์หลวงพ่อพระมหาลาภ (องค์พระมหากัจจายนะมหาเถระ) 100 บาท
ขอน้อมบูชา องค์พระสิวลีมหาเถระ 100 บาท
ขอน้อมบูชา องค์หลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ 100บาท
ขอน้อมร่วมสร้างองค์พระนอน 50 เมตรและพระวิหาร 100 บาท
ขอน้อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล 100 บาท
สร้างพระพุทธรูป ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ วิหารทาน สังฆทาน และทำบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง 100 บาท
รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

(แจ้งโอนครั้งที่ 2)
สร้างพระพุทธรูป ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ วิหารทาน สังฆทาน ค่าน้ำ - ค่าไฟ
และร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง 600 บาท
ร่วมสร้างองค์พระนอน 50 เมตร และองค์พระวิหาร 100บาท
รวมเป็นเงิน 700 บาท

21. คุณอนันท์ จิตอาษา : ม.ชื่นกมลนิเวศ 5 ถ.รามอินทรา แขวง/เขต คันนายาว กทม.
ศาลาพระ ๕พระองค์ / พิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้ / ซุ้มประตูวิหารแก้วร้อยเมตร / ซื้อที่ป่าธุดงค์ / ศาลาจตุรมุข
รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

22. นางกชนิภา พงศ์พฤกษธาตุ
ร่วมทำบุญกับทางวัดทุกงานบุญ เป็นเงิน 500 บาท

23. คุณพีระนุช นานา : กรมศุลกากร คลองเตย กทม.
1. ทำบุญสังฆทาน 2,000.- บาท
2. ทำบุญสร้างพระนอน ที่พิจิตร 1,000.- บาท
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

24. นายบรรเทิง แจ่มทุ่ง : โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ทำบุญสังฆทานชุดละ 100 บาท จำนวน 9 ชุด
รวมเป็นเงิน 900 บาท

25. นางพิมล สำเภาทอง : บางแค กท.
ถวายสังฆทาน สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน และธรรมทาน 500 บาท

26. คุณชุณหพงศ์ ทองศรี : ถนนกาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
เงินจากการใส่บาตรบูชาพระทุกเช้าเพื่อทำบุญถวายสังฆทาน 790 บาท
(ย้ายมาอยู่สงขลาจึงไม่ได้ไปถวายพระที่ซอยสายลม)

27. Mr.Karsten Tietz ,คุณ ธนพล โตเหมือน : Noe St , San Francisco,Ca ,94114
1. สังฆทาน 200 บาท
2. วิหารทาน 200 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
รวมเป็นเงิน 500 บาท

28. คุณกมล ชีวสกุลยง : ม.ล้านนาวิล ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่
ทำบุญงานประจำปีวัดท่าซุง 500 บาท

29. คุณสุภาภรณ์ เตโชวาณิชย์ : ม.2 ถนนประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย (อีเมล์ตอบรับส่งไปไม่ได้)
ร่วมทำบุญทุกอย่าง 2,000 บาท

30. คุณจิราพร ปัญญาศิริ : ม.2 ถนนประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
ร่วมทำบุญทุกอย่าง 200 บาท

31. นางสาวพรศิริ บุญธรรม : หมู่ 12 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ทำบุญวันเกิดที่ 12 มีนาคม 2552
1.ถวายสังฆทาน 100 บาท
2.ถวายส่วนตัวหลวงพ่อพระครูปลัดอนันต์ 100 บาท
3.สร้างสมเด็จองค์ปฐม 20 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 20 บาท
5.เสดาะห์เคราะห์ต่อชะตา 20 บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
รวมเป็นเงิน 280 บาท
ขออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ แม่พรรณี มีนาค(ยาย) จ.ส.อ.ยอง มีนาค(ตา) นายขีด บุญธรรม(ปู่)
นางพลอย บุญธรรม(ย่า) นางยุพิณ เขียวมิ่งขวัญ(ป้า) นายทวี นิยมไทย(พี่ชายยาย)
เทวดาค้มครองตัวลูกตลอดเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน

32. คุณอรุณี หิรัญกสิ : ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี
อรุณี หิรัญกสิ สังฆทาน 400 บาท
พนัส หิรัญกสิ สังฆทาน 100 บาท
รวมเป็นเงิน 500 บาท

33. คุณปริญญา เนื่องอุดม : ชยางกูรซอย5 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ทำบุญทุกอย่างครับ 300 บาท

34. คุณฐิติยา สุรภาพ : กรุงเทพฯ
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน 1,000 บาท

35. คุณอดิสรณ์ ประทุมถิ่น : หมู่9 หมู่บ้านกุลพันธ์วิลโครงการ 11 ซอย 8 ตำบล รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
1.ค่าอาหารพระ 500 บาท
2.สร้างพระพุทธรูป 500 บาท
3. ใช้จ่ายส่วนตัวหลวงพ่อ 500 บาท
รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

36. นายวิวัฒน์ แก้วประภัสสร : ตรอกวัดสุทธะ ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
1. สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
2. สร้างตึกพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
3. สร้างตึกกองทุน (ในสวนไผ่) 50 บาท
4. ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ 100 บาท
5. ซ่อมแซมวัด 100 บาท
6. สังฆทาน 100 บาท
7. ทุนการศึกษานักเรียน 100 บาท
รวมเป็นเงิน 600 บาท

37. คุณพยุ เพียงแก้ว : เชียงใหม่
ถวายสังฆทาน 400 บาท

38. นายดำรงศักดิ์ ศรีทอง : สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย อ.อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร
1.สังฆทาน 100 บาท
2.ธรรมทาน 100 บาท
3. สะเดาะเคราะห์ 100 บาท
4. ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ 100 บาท
5. ซ่อมแซมวัดท่าซุงทุกอย่าง 100 บาท
รวมเป็นเงิน 500 บาท

39. นายอดิศร จินดาพรรณ : HR. Resident ถ.แฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
วิหารทาน 300 บาท
สร้างพระนอน 50 เมตร ที่วัดสุขุมาราม จ.พิจิตร 180 บาท
รวมเป็นเงิน 480 บาท

40. ว่าที่ ร้อยโทสัณฐภัทร เดี่ยววานิช : ปณฝ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1.สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
2.ทำบุญสร้างถังน้ำประปา 100 บาท
3.ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน 100 บาท
4.สร้างสะพานตามที่ต่างๆ แล้วแต่ทางทางวัด 100 บาท
5.ทำบุญสะเดาะเคราะห์-ต่อชะตา 100 บาท
6.สังฆทาน 40 บาท
7.ชำระหนี้สงฆ์ 40 บาท
รวมเป็นเงิน 580 บาท

41. นายศุภชัย ชิตอักษร : ซ.โพธารส ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร
ทำบุญทุกอย่างครับ 300 บาท

42. คุณนววิธ ขุนเณร : 6 หมู่1 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
คุณสมศักดิ์ ขุนเณร ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท
คุณนววิธ ขุนเณร ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท
รวมเป็นเงิน 200 บาท

43. คุณพีระพล เรืองจิต + พิมพ์นิดา กุลสุนทราลัย : จ.นครราชสีมา
ร่วมงานบุญประจำปี 300 บาท


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 4/4/09 at 16:27 [ QUOTE ]


รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552


44. คุณอดิสรณ์ ประทุมถิ่น : หมู่ ๙ หมู่บ้านกุลพันธ์วิลโครงการ ๑๑ ซอย ๘ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
๑. สังฆทาน ๑๐๐ บาท
๒. อาหารพระ ๑๐๐ บาท
๓. สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตาชีวิต ให้แม่เพ็ญศรี วงศ์ขัติยะ ๓๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน 500 บาท

45. นายเฉลิมชัย ธาราศิริ : หมู่5 ต.บางศรี อ.เมือง จ.นนทบุรี
สร้างพระนอน 100.- สังฆทาน 200.- วิหารทาน 100.- ธรรมทาน 100.- สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 100.-
รวมเป็นเงิน 600 บาท

46. นายดนุพล จึงตระการ : ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง176 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ทำบุญถวายสังฆทาน 100 บาท ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
รวมเป็นเงิน 200 บาท

47. นายอิรชา บุญเลิศ : ซอยคู้บอน 25 แยก 2 ถนนรามอินทรา กม.8 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ
1. สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100.-บาท
2. สร้างตึกพิพิธภัณฑ์ 100.-บาท
3. สร้างตึกกองทุน (สวนไผ่) 100.-บาท
4. ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ (100 ไร่) 100.-บาท
5. ซ่อมศาลาจตุรมุข หน้าโบสถ์ 100.-บาท
6.ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า "วิหารแก้ว 100 เมตร" (ซุ้มที่ 2 ) 100.-บาท
รวมเป็นเงิน 600 บาท

48. คุณสมมิตร - คุณจรรยา ศรีสันติสุข และครอบครัว คุณทนง จิรโชติกุล และครอบครัว
คุณกฤษฏา ศรีสันติสุข คุณพรพิมล จิรโชติกุล คุณSerkan Yora t และครอบครัว :
ถนนเพชรเกษม94 บางแค กรุงเทพฯ

บรรพชาสามเณรนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา นักเรียนหญิงบวชชีกรรมบถ ๑๐ 700 บาท
สร้างพระพุทธรูป 326 บาท
สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ 326 บาท
สังฆทาน 325 บาท
ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ 325 บาท
รวมเป็นเงิน 2,002 บาท

49. นายศรุต คำเมืองใจ, นายเฉลิม คำเมืองใจ และนางสุรีย์พร ฤทธิพรหม : Glassell st. LA, CA, USA
วิหารทาน 1000 บาท
ธรรมทาน 500 บาท
สังฆทาน 500 บาท
ค่าน้ำ ค่าไฟ 500 บาท
ทุนการศึกษา และอาหารของเด็กนักเรียน 500 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
รวมเป็นเงินประมาณ 3,100 บาท ($ 90 US)

50. นายกิตติ วรกิจวัฒน์ : ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ 200 บาท

51. นางรัตนากร นิลพรัตน์, เกศกนก สาริกบุตร : เคหะร่มเกล้า ซ.57 โซน 6 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม.
ถวายสังฆทาน 500 บาท อุทิศให้กับ นางสำเนียง เทวารุทธ, สุจริต กมลมาลย์ สาริกบุตร, สมคิด พวงอาจ, ธีรภัช เทวารุทธ
เจ้ากรรมนายเวรของ นางรัตนากร, เกศกนก สาริกบุตร สกลธรรพสิทธิ์เทวดาที่รักษาตัวทุก ภพทุกชาติ และลุงพุฒ สัตว์และบริวาร
รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

52. น.ส.สุพัตรา เจษฎาอารีวงศ์ : เพชรเกษม 46/3 บางหว้า ภาษีเจริญ กทม.
ถวายสังฆทาน เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา 100 บาท

53. คุณนล พงษ์พรรฦก
บวชพระบวชเณร 300 บาท

54. คุณพิสิทธิ์ วิจิตรานุวัตร : ม.18 ถ.ศรีพัฒนา ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
ถวายสังฑทานแด่ นายกุ้ยเพียว แซ่อึ้ง(ผู้ล่วงลับ) 700 บาท, สร้างพระนอน 200 บาท, ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

55. คุณกิติศักดิ์ ไว้งามเสมอ : 79/224 ต. หนองค้างพลู อ. หนองแขม จ. กรุงเทพฯ
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

56. ครอบครัว "สิริบุญบันดาล" : ม.2 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
สร้างวิหารทาน 600 บาท

57. คุณทิติภา บรรจงอักษร : ถ.บางจาก ซอย 10 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
สังฆทาน 100 บาท พระชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท วิหารทาน 100 บาท
รวมเป็นเงิน 300 บาท

58. ว่าที่ ร.ต.ไพศาล เบญจานุวัตร และคณะ : ซอยเสนาวัฒนา ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กทม.
สมทบทุนซื้อที่ดินป่าธุดงค์เพิ่มอีก 100 ไร่
จำนวนเงิน 31,100.- บาท

59. คุณณัทฐา กรีหิรัญ / อุณกฤต วงษ์จินดา : สมุทรปราการ
คุณณัทฐา กรีหิรัญ ถวายสังฆทาน 2,000 บาท, ถังน้ำประปา 500 บาท
คุณอุณกฤษ วงษ์จินดา ถวายสังฆทาน 50 บาท, ถังน้ำประปา 50 บาท
รวมเป็นเงิน 2,600 บาท

60. นายศราวุฒิ บุญยินดี และครอบครัวและเพื่อน : ถ.เพชรเกษม1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
1. ร่วมหล่อสมเด็จองค์ปฐม
2. วิหารทาน
3. ธรรมทาน
4. สังฆทาน
5. ปลูกป่าธุดงค์
รวมเป็นเงิน 1,400 บาท

61. นายสุรพล ชัยทองสกุล : ช.3 ถ.ราษฎร์อุทิศ2 อ.เมือง จ.สงขลา (ไม่มีอีเมล์ตอบกลับ)
ถวายสังฆทานวันเกิด 1,059 บาท

62. นายโชคชัย นิลสุวรรณโฆษิต : ซ.อ่อนนุช 5 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ
1. สร้างพระนอนใหญ่ 50 เมตร จ.พิจิตร 100 บาท
2. สร้างตึกพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
3. สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
4. ซ่อมศาลา "จตุรมุข" หน้าโบสถ์ 100 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
รวมเป็นเงิน 500 บาท

63. คุณธนะชัย - ลิ้นจี่ สหายา และครอบครัว : จ.ชลบุรี
ร่วมสร้างพระนอน 1,200 บาท

64. Mr.Leryote Prasittisopin & Montawan Charoenwong :
Primo Way, Sacramento,CA 95833 USA

1. สร้างพระพุทธรูป, ธรรมทาน, สังฆทาน และ ชำระหนี้สงฆ์
2. สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์, สร้างตึกพิพิธภัณฑ์ –สมบัติพ่อให้, สร้างตึกกองทุน (ในสวนไผ่),
ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ (ซื้อเพิ่มอีก 100 ไร่) , ซ่อม "ศาลาจตุรมุข" หน้าโบสถ์ และ งาน "โครงการปลูกป่าธรรมชาติ"
3. บำรุง เว็บ “วัดท่าซุง”
รวมเป็นเงิน 99.00 Dollars

65. คุณศักรินทร์ นาคเจือ : หมู่ 2 ต.ตานิม อ.บางปะหัน จ.อยุธยา
สร้างสมเด็จองค์ปฐม วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

66. นายอุทัย เกลื่อนเมฆ : พญาไทเพลสคอนโดมิเนียม ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม.
ทำบุญบวชพระ 500 บาท

67. คุณปรัชญา ชื่นชอบ
ร่วมทุกงานบุญของวัดท่าซุง 500 บาท

68. คุณกิ๊ก นนทบุรี : ม.5 ถ.สนามบินน้ำ บางกระสอ เมือง นนทบุรี
ขอถวายสังฆทานค่ะ 500 บาท

69. คุณแม่สนิท จุ่นหัวโทน : บ้านแวง หมู่ 8 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
1. ถวายธรรมทานทุกอย่าง 500 บาท
2. ซื้อที่ดินและขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ (ซื้อเพิ่มอีก 100 ไร่) 500 บาท
ขอถวายเพื่อ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สาธุ ๆ ๆ
รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

70. คุณวรัญญา สุนทรเจริญวงศ์ : หมู่5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ 100 บาท
ศูนย์สงเคราะห์ 50 บาท
ทำสังฆทาน 50 บาท
รวมเป็นเงิน 200 บาท

71.คุณธิดา สหายา และครอบครัว : จ.ชลบุรี
ทำบุญทุกอย่าง 1500.- บาท

72. คุณจิรวัฒน์ ศรีมงคลกุล : กรุงเทพฯ
ร่วมสร้างพระนอน 50 เมตร ที่วัดสุขุมาราม
ร่วมเลี้ยงเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง 200 บาท โดยอุทิศส่วนกุศลให้แก่ นางสุย แซ่ห่อ
รวมเป็นเงิน 300 บาท

73. คุณวัฒนา - ศักดา เอกัคคตาจิต คุณกนกนุช เนตรงามทวี และคณะ : รพ.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
ขอน้อมถวายบูชาองค์สมเด็จพ่อองค์ปฐมบรมครูบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
แห่งมหามงคลอันมหาล้ำเลิศยิ่งยวดที่สุดนี้ขอรับ 2,100 บาท
ขอน้อมถวายบูชา องค์หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 200 บาท
ขอน้อมถวายบูชา องค์สมเด็จพระพุทธชินราช 200 บาท
ขอน้อมถวายบูชา องค์พระยืน 30ศอก (องค์หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา) 200 บาท
ขอน้อมถวายบูชา องค์หลวงพ่อ 5 พระองค์ 200 บาท
ขอน้อมถวายบูชา องค์พระประธานศาลา 12 ไร่ ศาลา 4 ไร่ ศาลา 2 ไร่ รวม 600 บาท
ขอน้อมถวายบูชา องค์พระปัจเจกพุทธเจ้า 200 บาท
ขอน้อมถวายบูชา องค์พระศรีอาริยเมตไตรยบรมโพธิสัตว์เจ้า 200 บาท
ขอน้อมถวายบูชา องค์หลวงพ่อพระมหาลาภ (องค์พระมหากัจจายนะมหาเถระ) 100 บาท
ขอน้อมถวายบูชา องค์พระสิวลีมหาเถระ องค์หลวงปู่ใหญ่ องค์หลวงปู่ขนมจีน 350 บาท
ขอน้อมถวายบูชาองค์หลวงปู่ปานมหาเถระ 100 บาท
ขอน้อมถวายบูชา องค์หลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ 100 บาท
ขอน้อมถวายบูชาร่วมสร้างองค์พระนอน 50 เมตรและพระวิหาร 200 บาท
ขอน้อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล 100 บาท
ขอน้อมถวาย ร่วมสร้างพระพุทธรูป ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ วิหารทาน สังฆทาน
ค่าน้ำ-ค่าไฟ และทำบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง 250 บาท

รวมเป็นเงิน 5,100 บาท ขอน้อมอนุโมทนากับทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

74. นางธันยากาญจน์ ชื่นใจ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
วันที่ 9 เมษายน 2552 ขอร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรนักเรียน
และนักเรียนหญิงบวชชีกรรมบถ 10 ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางมุกดาลักษณ์ - นายชวลิต เสตะพยัคฆ์ จำนวนเงิน 1,000.- บาท
2. น.ส.จิรกัญญา ชื่นใจ จำนวนเงิน 500.- บาท
3. นางธันยากาญจน์ ชื่นใจ จำนวนเงิน 500.- บาท
4. นางธันยากาญจน์ ชื่นใจ ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน มูลนิธิหลวงพ่อฯ และชำระหนี้สงฆ์ จำนวนเงิน 500.- บาท
รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

75. นางอารีรัตน์ ศรีทอง : ม.5 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
1.สังฆทาน 1066 บาท
2.ธรรมทาน 50 บาท
3.สะเดาะเคราะห์ครอบครัว 50 บาท
4.บวชเณร-ชีกรรมบถสิบ ภาคฤดูร้อน 50 บาท
5.ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ 50 บาท
6.อาหารพระวัดท่าซุง 100 บาท
7.ค่ายาพระอาพาธ 50 บาท
8. ทำบุญทุกอย่าง 84 บาท
รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

76. คุณนภนต์ คุ้มวงศ์ดี : ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา
1. ค่าภัตตาหาร 10 บาท
2.ค่าน้ำ ไฟ 10 บาท
3.ร่วมบวชพระ เณรที่บวชที่วัดท่าซุง 10 บาท
4.สร้างถังน้ำประปา 10 บาท
5.ขยายป่าธุดงค์ 10 บาท
6.ปลูกป่าธุดงค์(เก่า) 10 บาท
7.สร้างพระนอน 10 บาท
8.สังฆทาน 10 บาท
9.ธรรมทาน 10 บาท
10.ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
ปล. ถ้ารายการใดสร้างเสร็จแล้ว สามารถนำไปใช้ในรายการอื่นๆ ได้
รวมเป็นเงิน 100 บาท

77. คุณนฤณธร สังขสัญญา : ม. 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
ร่วมบุญกับท่านพระครูปลัดและคณะสงฆ์วัดท่าซุงดังนี้
1. ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร ( 9 เมษายน 2552) 500 บาท
2. ร่วมสร้างและซ่อมแซมวิหารทานทุกอย่างของวัดท่าซุง 500 บาท
3. ถวายท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ 500 บาท
ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ถวายสังฆทาน ธรรมทาน รวมทั้งได้ร่วมบุญกับหลวงปู่และคณะสงฆ์ของวัดท่าซุงเพื่อสร้างสมเด็จองค์ปฐม สร้างพระพุทธรูป และสร้างวิหารทานทุกชนิด ตั้งแต่อดีตสมัย หลวงปู่ฤาษี (พระราชพรหมยาน) จนถึงปัจจุบันวันนี้ อนุโมทนาคะ
รวมเป็นเงิน 1,500 บาท


หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบการแจ้งตอบกลับทาง E-mail ของท่านได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top