Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 30/3/09 at 10:24 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ เมษายน 2552) "เว็บวัดท่าซุง"


ข้อมูลจาก...หนังสือธัมมวิโมกข์

(ฉบับ เดือน เมษายน ๒๕๕๒)


"จามร" และ " วิชชุดา " - รวบรวม
วีระพันธ์ - ถ่ายภาพ


วันที่ ๒๗, ๒๘ กุมภาพันธ์ และวันที่ ๑, ๒ มีนาคม ๒๕๕๒
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป มี พระครูสังฆรักษ์สุรจิต, พระไพบูลย์, พระบุญชู เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๒๗ ก.พ. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว ออกเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม ตอนกลางคืน เวลา ๑ ทุ่ม พระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทาน และสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัท เวลา ๓ ทุ่มขึ้นพัก

วันที่ ๒๘ ก.พ., ๑ มี.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.

วันที่ ๒๘ ก.พ.
ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๘๒ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๕๐ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๒๕ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๔๐๗ คน

วันที่ ๑ มี.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๕๙ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๒๙ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๒๕ คน
รวมผู้มาฝึกทั้งหมด ๓๘๔ คน
รวม ๒ วัน ๗๙๑ คน
วันที่ ๒๘ ก.พ. และ ๑, ๒ มี.ค.
ตอนเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. รับสังฆทานต่อ เวลา ๑๕.๓๐ น. ขึ้นพัก
ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยเปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เวลา ๒๐.๐๐ น. ถวายสังฆทาน เวลา ๒๑.๐๐ น. ดร. ปริญญา นำสวด อิติปิ โส ทำนองสรภัญญะ และ คาถาเงินล้าน จบแล้ว อุทิศส่วนกุศล พระครูปลัดอนันต์ให้พร เวลา ๓ ทุ่มครึ่ง ขึ้นพัก

วันที่ ๓ มี.ค. เดินทางกลับวัด

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ฝืดเคืองลง ทำให้เกิดพวกมิจฉาชีพเพิ่มขึ้น และอาจแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มผู้รักษาศีลที่รักสงบมากขึ้นเช่นกัน จึงฝากเตือนให้ทุกท่านที่มาทำบุญ โปรดระมัดระวังทรัพย์สินสิ่งของมีค่าของตนเองให้ดี อย่าวางทิ้งไว้ สำหรับท่านที่อยู่ร่วมสวดมนต์ตอนหัวค่ำ ครั้นเมื่อถึงเวลากลับบ้าน ก็ขอให้เดินกลับอย่างระมัดระวังอย่าเดินออกไปคนเดียวในซอยมืด ควรเดินเกาะกลุ่มกันไว้ ถึงแม้ช่วงนี้จะมีรถตำรวจสายตรวจขับตระเวณในซอยสายลมให้อุ่นใจแล้วก็ตาม

งานทำบุญประจำปีและพิธีบวงสรวง ณ พระราชานุสาวรีย์บูรพมหากษัตริย์ไทย

วันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒


วันนี้เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน ถวายอาหารเช้าและเพลพระสงฆ์วัดท่าซุงที่สวนไผ่เวฬุวัน


เริ่มงานเวลา ๑๖.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เดินทางมาถึงเต็นท์ปะรำพิธีด้านข้าง พระราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ด้านนอกกำแพงหน้ามหาวิหาร ๑๐๐ เมตร ฝั่งทิศตะวันตก โดยมี ดร. ปริญญา นุตาลัย ทำหน้าที่ทายกและพิธีกรผู้ดำเนินงานตลอดทั้ง ๒ วันเช่นเดิม

พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ) เมตตามาเข้าร่วมพิธีบวงสรวงช่วงแรก ทั้ง ๆ ที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง โดยสนทนาหยอกล้อกับ ท่านพระครูปลัดอนันต์ ซึ่งเมตตาสนทนาโต้ตอบกับ ดร. ปริญญา เจริญศรัทธาให้กับบรรดาศิษยานุศิษย์ เหล่าพุทธบริษัทที่นั่งรอกันอย่างเย็นใจ เพราะวันนี้อากาศในช่วงบ่ายซึ่งปกติจะร้อนจนนั่งไม่ติดนั้นกลับไร้แสงแดดจ้า ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆครึ้ม อากาศเย็นสบายอย่างน่าอัศจรรย์


จากนั้นจึงเริ่มพิธีบวงสรวง หน้าพระราชานุสาวรีย์ พระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี คุณวิชชุ และคุณนพวรรณ ศรีทอง เป็นเจ้าภาพเครื่องบูชาบายศรี จุดธูปเทียนบวงสรวง พระเจ้าหน้าที่คุมเครื่องเสียงเปิดเทปบวงสรวง โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ฯ

จบแล้ว คณะนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา แสดงฟ้อนรำถวายมือ และระบำไกรลาส อ่อนช้อยสวยงามเพลิดเพลิน หลังจบการแสดงแต่ละชุด ท่านพระครูปลัดอนันต์ เมตตามอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ฟ้อนรำทุกคน


จากนั้น ท่านพระครูปลัดอนันต์ จึงเดินนำญาติโยมย้ายไปทำพิธีที่เต็นท์ปะรำพิธีฝั่งทิศตะวันออก ระหว่างรอทำพิธีบวงสรวง วงโยธวาธิตและวงดนตรีไทยคณะนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา ก็สลับกันบรรเลงเพลงสร้างบรรยากาศให้เพลิดเพลินไปด้วยกัน

จากนั้นจึงเริ่มทำพิธีบวงสรวงโดย ดร. ปริญญา ประกาศเชิญเจ้าภาพบายศรีให้เข้าประจำที่เพื่อจุดธูปเทียนบวงสรวงหน้าพระราชานุสาวรีย์ทั้ง ๔ รัชกาล เจ้าภาพเครื่องบูชาบายศรี มีรายนามดังนี้


คุณธนัตถ์ ปริกเพชร เจ้าภาพเครื่องบายศรีบูชา รัชกาลที่ ๑ดร. ปริญญา นุตาลัย เจ้าภาพเครื่อง บายศรีบูชา รัชกาลที่ ๕คณะบ้านก๋ง อันมี อ.สมพงษ์ หลุนประยูร เป็นเจ้าภาพเครื่องบายศรีบูชา รัชกาลที่ ๖คุณกฤษฌานะ กรีกุล เจ้าภาพเครื่อง บายศรีบูชา รัชกาลที่ ๗


จากนั้นจึงเริ่มเปิดเทปบวงสรวง โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ฯ จบแล้วต่อด้วยการรำถวายของนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา จำนวน ๕ ชุด มี

๑. รำชุมนุมเผ่าไทย๒. ระบำเงือก๓. รำมอญแปลง (พลายชุมพล)
๔. รำมโนราห์บูชายัญ


๕. รำทักษิณนารี

จบการรำถวายของนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา ทั้ง ๕ ชุด ซึ่งมีทั้งความน่ารักน่าเอ็นดูและอ่อนช้อยสวยงามท่านพระครูปลัดอนันต์ เมตตามอบรางวัลให้กับนักเรียนที่รำทุกคน และท่านเจ้าภาพโต๊ะบายศรีรัชกาลที่ ๑ ร่วมแจกรางวัลเพิ่มให้ เป็นพิเศษอีกด้วย


ปีนี้มีญาติโยมพุทธบริษัทให้ความสนใจ ลงชื่อจับฉลากจองเป็นเจ้าภาพโต๊ะเครื่องบูชาบายศรีปีหน้ามากถึง ๒๐ กว่าราย จึงได้มีการกำหนดกติกาใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสให้ท่านที่พลาดโอกาสเป็นเจ้าภาพในปีนี้ โดย ท่านพระครูปลัดอนันต์ ให้ท่านที่เคยเป็นเจ้าภาพโต๊ะบายศรี ชุดปัจจุบันสละสิทธิในการจับฉลาก และขอให้ ทุกท่านที่จับสลากได้เป็นเจ้าภาพเครื่องบูชาบายศรี พระราชานุสาวรีย์ มอบเงินค่าเครื่องบูชาให้กับ ดร. ปริญญา ต้นเดือนมีนาคมปีหน้าเท่านั้น

จบพิธีบวงสรวงที่หน้าอนุสาวรีย์บูรพมหากษัตริย์ไทย ประมาณเวลา ๑๘.๓๐ น. ขอขอบคุณคณะพระสงฆ์วัดท่าซุง อาจารย์ บุญเรือน บุญมาก คณะนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และคณะเจ้าหน้าที่ทำงาน ที่ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ประกอบ พิธีการต่าง ๆ อย่างสวยงาม รวมทั้งคณะผู้จัด ทำเครื่องบูชาบายศรี ท่านผู้เป็นเจ้าภาพบายศรี ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วย

หลังจบพิธีที่พระบรมราชานุสาวรีย์หน้ามหาวิหาร ๑๐๐ เมตรแล้ว ญาติโยมพุทธบริษัทก็ไปรวมกันที่ศาลา ๑๒ไร่ เพื่อฟังพระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์เย็น

ท่านพระครูปลัดอนันต์ นั่งรับสังฆทาน ที่หน้าพระประธาน ณ ศาลา ๑๒ ไร่ มีญาติโยมทยอยเข้ามาถวายสังฆทานทั้งชุดใหญ่ ชุดเล็กกันอย่างต่อเนื่อง พิธีกรรมช่วงหัวค่ำของวันนี้จะอยู่ ด้านอาสนสงฆ์ด้านซ้ายของพระประธาน

เวลา ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุง ๖๕ รูป ขึ้นนั่งบนอาสนสงฆ์
เวลา ๑๙.๑๐ น. ดร.ปริญญา กล่าวเรียนเชิญตัวแทนฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนรัย และบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ฯ


จากนั้น ดร.ปริญญา กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลห้า พระบุญมา ประธานสงฆ์ให้ศีล จบแล้วฆราวาสทั้งหมดกล่าวอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ชุมนุมเทวดา จบแล้วสวด พระปริตรและสวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร

ญาติโยมนั่งพนมมือฟังสวดพระพุทธมนต์ด้วยความสงบ พระสงฆ์สวดจบแล้ว ดร. ปริญญา ประกาศรายชื่อเจ้าภาพถวายเครื่องไทยทานรวมทั้งหมด ๘๔ ชุด

นักเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยานำเครื่องไทยทานวางเรียงบนอาสนสงฆ์ เมื่อเรียบร้อยแล้ว ดร. ปริญญา นำกล่าวคำถวายเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์


เจ้าภาพทั้งหมดเข้าถวายเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์ จากนั้นเป็นการสวดพระอภิธรรม ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ฯ พระสงฆ์ไม่ได้ลงจากอาสนสงฆ์ สวดอภิธรรมต่อเนื่องเลย

ดร.ปริญญา กล่าวเรียนเชิญตัวแทนฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนรัย บูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และบูชาพระธรรม


ดร. ปริญญา ประกาศเชิญชวนให้ญาติโยมพุทธบริษัทไปผาติกรรมผ้าไตรและผ้าสบงสำหรับเพื่อถวายเป็นผ้าบังสุกุล เมื่อพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมจบ ดร. ปริญญา นำกล่าวอาราธนาธรรม พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม


จบแล้ว เจ้าหน้าที่นำผ้าภูษาโยงวางพาดบนอาสนาสงฆ์ เมื่อเรียบร้อยแล้ว ญาติโยมเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล


จากนั้นจึงประกาศเชิญให้ญาติโยมเข้าถวายปัจจัยใส่ย่ามแด่พระสงฆ์ตามอัธยาศัย


เสร็จแล้ว ดร. ปริญญา นำอุทิศส่วนกุศล ถวายกุศลให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ฯ พระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธีในการบำเพ็ญกุศลในวันนี้ ญาติโยมก็แยกย้ายกันกลับที่พัก
งานทำบุญประจำปี ๒๕๕๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน ถวายอาหารเช้าแด่พระสงฆ์ที่สวนไผ่เวฬุวัน


เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ พร้อมพระสงฆ์อาคันตุกะ และพระสงฆ์วัดท่าซุง ทำพิธีบวงสรวง ท่านท้าวเวหน พระภูมิเจ้าที่ของวัดท่าซุง ซึ่งอยู่ใกล้กับ วิหารพระศรีอาริยเมตไตรย


โดยมี พ.ท.หญิง นงลักษณ์ บุณยไวโรจน์ และคณะ เป็นเจ้าภาพเครื่องบายศรีบูชา จุดธูปเทียน เริ่มพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ของวัดท่าซุง

จากนั้นขบวนศิษยานุศิษย์ทั้งหมดเดินทางไปร่วม พิธียกฉัตร ณ ศาลาจตุรมุข ที่หน้าพระอุโบสถ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของวัดได้จัดเตรียมการไว้พร้อมแล้ว


เวลา ๐๘.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ หลวงพี่โอ หลวงพี่ชัยวัฒน์ พร้อมด้วยพระสงฆ์อาคันตุกะ และพระสงฆ์วัดท่าซุง เข้านั่งประจำที่ในเต๊นท์ปะรำพิธีด้านหน้าศาลานวราช


พระสงฆ์ทั้งหมดสวดอิติปิโส ญาติโยมพุทธบริษัทที่มาร่วมทำพิธียกฉัตรก็สวดอิติปิโสไปพร้อมกับพระสงฆ์ด้วย เพื่อให้จิตสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสรองรับอนิสงส์ใหญ่ในการทำบุญและร่วมพิธียกฉัตรในวันนี้ด้วย


หลวงพี่ชัยวัฒน์ ร่วมกับอุบาสกอุบาสิกาชักเชือกดึงยอดฉัตร ๙ ชั้นลอยขึ้นสู่ยอด ศาลาจตุรมุข โดยสะดวกเรียบร้อย ท่ามกลางความปลื้มปีติยินดีของเหล่าพุทธบริษัทที่มีโอกาสร่วมทำบุญหลายอย่างในวันนี้

จากนั้น ท่านพระครูปลัดอนันต์ พร้อมคณะสงฆ์และญาติโยมพุทธบริษัทเคลื่อนขบวน เข้าสู่ศาลา ๑๒ ไร่ หลังจากนั้น ท่านพระครูปลัดอนันต์ พร้อมด้วย พระครูสังฆรักษ์สุรจิต ขึ้นนั่งรับสังฆทาน จากญาติโยมพุทธบริษัทที่โซฟาบนเวทีหน้าพระประธาน


ญาติโยมเข้ามาในศาลา ๑๒ ไร่ ก็ถวายสังฆทานกันตลอดตั้งแต่เช้า มีทั้งชุดละ ๑๐๐ บาท, ๕๐๐ บาท, ๑,๐๐๐ บาท และ ๒,๐๐๐ บาท


พระสงฆ์วัดท่าซุงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายฆราวาสส่วนหนึ่งรอต้อนรับพระเถรานุเถระและคณะพระสังฆาธิการที่นิมนต์มางานทำบุญประจำปีในวันนี้

เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน เป็นผู้ทำอาหารเลี้ยงพระสงฆ์อาคันตุกะที่เดินทางมาร่วมงาน และพระสงฆ์วัดท่าซุงที่สวนไผ่เวฬุวัน

คณะพุดตาล, คณะรวมใจภักดิ์, คณะ นักเรียน ร.ร.พสธ. เป็นฝ่ายจัดเลี้ยงพระเถรานุเถระและพระสังฆาธิการ ที่ศาลา ๑๒ ไร่

นักเรียนชาย - หญิง ร.ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยา ช่วยกันยกสังฆทาน


วงเครื่องมโหรีปี่พาทย์และวงโยธวาทิต ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยาบรรเลงเพลงและ แสดงรำ ที่เวทีพิเศษ ถัดจากเวทีหน้าพระประธานศาลา ๑๒ ไร่


เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ และ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต ทำพิธีบวงสรวงเนื่องในวันทำบุญงานประจำปี ที่ ศาลา ๑๒ ไร่


เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. พระเถรานุเถระทยอยเดินทางถึงวัดท่าซุง และเข้านั่งพักที่โซฟารับรอง ข้างพระประธานในศาลา ๑๒ ไร่ พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะภาค ๓ ขึ้นนั่งโซฟาด้านหน้าพระประธาน

เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร. ปริญญา นุตาลัย อาราธนาพระสังฆาธิการที่นิมนต์มาทั้งหมดขึ้นอาสนสงฆ์


เมื่อนั่งเรียบร้อยแล้ว ดร.ปริญญา เรียนเชิญ คุณหมอวิสูตร หิรัญญูปกรณ์ และ คุณนิภา ผลการดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และที่โต๊ะหมู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ฯ

จากนั้น ดร. ปริญญา กล่าวนำกราบพระและอาราธนาศีล ๕ ประธานสงฆ์ให้ศีลจบแล้ว พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อเรียบร้อยแล้ว ดร.ปริญญา กล่าวคำถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์


เสร็จแล้วจึงได้นิมนต์พระเถรานุเถระที่นิมนต์มาในงานลงจากอาสนสงฆ์ไปที่บริเวณสำหรับฉันอาหารเพล ซึ่งจัดวางโต๊ะเก้าอี้คลุมผ้าขาวตกแต่งพื้นที่โดยรอบไว้อย่างสวยงามสะอาดเรียบร้อย เมื่อพระเถรานุเถระนั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่เข้าประเคนสำรับอาหาร พระเถรานุเถระเริ่มฉันภัตตาหาร


พระสงฆ์อาคันตุกะที่เดินทางมาร่วมงานและพระสงฆ์วัดท่าซุง ร่วมฉันภัตตาหารเพลที่จัดไว้ในพื้นที่เดียวกัน

ในระหว่าง ท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติสุธี และพระเถรานุเถระฉันภัตตาหาร นักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา รำถวายและบรรเลงดนตรีไปด้วย คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเลี้ยงเข้าปรนนิบัติรับใช้อยู่ด้านข้าง เมื่อพระฉันภัตตาหารเสร็จก็ยกออก และนำของหวานเข้าเทียบจนฉันเสร็จเรียบร้อย


พระเถรานุเถระกลับมานั่งที่อาสนสงฆ์นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่เครื่องไทยทานเข้าเทียบวางบนอาสนสงฆ์ ดร. ปริญญา ประกาศรายชื่อเจ้าภาพเครื่องไทยทาน ทั้ง ๘๘ ชุด ให้เข้านั่งประจำที่เรียบร้อยแล้ว


ดร. ปริญญา นำกล่าวคำถวายเครื่องไทยทาน จบแล้วเจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยทาน


ท่านพระครูปลัดอนันต์ เข้าไปถวายเครื่องไทยทานแด่ ท่านเจ้าคุณพระราชกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี และเข้าไปถวายปัจจัยแด่พระเถรานุเถระเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่นำขันเงินมาวางบนอาสนสงฆ์ด้านหน้าพระสังฆาธิการ เพื่อให้ ญาติโยมได้ทำบุญใส่ขันตามอัธยาศัยเสร็จแล้ว ดร.ปริญญา อาราธนา ท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติสุธี วัดบพิตรพิมุข เจ้าคณะภาค ๓ กล่าวสัมโมทนียกถา


กล่าวจบ ดร.ปริญญา นำอุทิศส่วนกุศล พระเถรานุเถระให้พร หลังจากให้พรจบแล้ว พระสงฆ์ลงจากอาสนสงฆ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับคอยส่งและขอบคุณท่านที่เดินทางมาในวันนี้


เป็นอันว่างานทำบุญประจำปี ๒๕๕๒ สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย พระสงฆ์ฝ่ายจัดงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายฆราวาสถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยกัน แต่ก็อิ่มอกอิ่มใจที่ได้ประกอบการบุญกุศล ในวันนี้

ด้วยอานิสงส์แห่งความตั้งใจดีของทุกท่านในครั้งนี้ ขอจงเป็นปัจจัยให้มีพร้อมทั้งความสุขและความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ขอให้ได้สมตามคำอธิษฐานดังความปรารถนาทุกประการ หากปรารถนาพระนิพพาน ขอให้ได้เข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ
แจ้งข่าว

วันที่ ๒๙, ๓๐, ๓๑ พฤษภาคม และวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒

พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ
วันที่ ๓๐, ๓๑ พ.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
โมทนา

๑. คุณสัจจะ ทันการ, คุณกรรณิการ์ การ-เดช ถวายอาหารและยารักษาโรค ประจำเดือน กุมภาพันธ์ มีรายการดังนี้ ค่าอาหาร ๑๕,๙๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๒. Mr.Shake โดย คุณสุขขา อ่อนจิต และ คุณกรกมล ชูชัยศรี นำเครื่องดื่มมาเลี้ยง คณะครูฝึกที่บ้านสายลม ในวันเสาร์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๓. คุณศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล (แต๋ว) และครอบครัว นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึก ที่บ้านสายลม ในวันเสาร์ ขออนุโมทนาเป็น อย่างสูง

๔. คุณพรพรรณ เลิศลํ้า (ต๋อย) และคณะ นำดอกไม้มาให้ผู้ฝึกใหม่บูชาครูในการฝึกมโนมยิทธิที่บ้านสายลม เดือนมีนาคม รวมมูลค่า ๒,๕๒๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๕. คุณศิริลักษ์ ศรีฟ้า ถวายชุดแต่งหน้านักเรียน ให้กับโรงเรียนพระสุธรรมยานยานเถระวิทยา เพื่อใช้ในการแต่งหน้านักเรียน เพื่อแสดงรำถวายมือและในกิจการของโรงเรียน มีรายการดังต่อไปนี้
แป้ง 2 WAY จำนวน ๓ ชิ้น มูลค่า ๑,๖๔๘ บาท
รองพี้นสีอ่อน จำนวน ๔ ชิ้น มูลค่า ๑,๙๐๐ บาท
รองพื้นสีเข้ม จำนวน ๑ ชิ้น มูลค่า ๖๕๐ บาท
ลิปสติก จำนวน ๒ ชิ้น มูลค่า ๕๘๐ บาท
ลิปสติก จำนวน ๒ ชิ้น มูลค่า ๔๗๘ บาท
แป้ง 2 WAY จำนวน ๔ ชิ้น มูลค่า ๑,๐๗๖ บาท
รวมเป็นเงิน ๖,๓๓๑ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖. คุณปรีชา พึ่งแสง คุณศิริลักษณ์ ศรีฟ้า คุณสิริกร ภาวิษย์พร ถวายจอ LCD ยี่ห้อ SONY ขนาด ๓๒ นิ้ว พร้อมที่ติดตั้ง แด่พระครูปลัดอนันต์ ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุง เพื่อใช้ในงานเผยแผ่พระศาสนา วงจรปิด ณ ศาลา ๑๒ ไร่ มูลค่า ๒๒,๘๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
รายนามผู้บริจาคเงิน สิ่งของร่วมทำบุญ และนำอาหารมาเลี้ยง ในงานสอนกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จ.โคราช เมื่อวันที่ ๖-๘ มี.ค. ๒๕๕๒ มีรายนามดังนี้

๑. คณะปลาร้า โดย คณะลุงชื่น อ. ขามสะแกแสง เลี้ยง ส้มตำ, น้ำพริกปลาร้า, ผัดหมี่ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คณะรวมสหาย เลี้ยงขนมจีน และ ไอศครีมกะทิ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. คุณเกียรติ - คุณตา เลี้ยงน้ำดื่ม ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. บ้านไร่ปลายตะวัน เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว และหอยทอด ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๕. คุณประนอม บัวขม เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๖. คุณประนอม ใบกุหลาบ เลี้ยงข้าวคลุกกะปิ, ขนม, รวมมิตร ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๗. กลุ่มสีคิ้ว เลี้ยงข้าว, ลาบ และแกงส้ม ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
รายนามผู้บริจาคเงินและสิ่งของร่วม ทำบุญในงานทำบุญประจำปี เมื่อวันที่ ๑๔, ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๒ มีรายนามดังนี้

๑. คณะกองทุน เลี้ยงพระวันที่ ๑๔-๑๕ มี.ค. ญาติโยมจากบ้านสายลมร่วมทำบุญเป็นเงิน ๑๔๑,๒๒๐ บาท ญาติโยมจากวัดท่าซุงร่วม ทำบุญสมทบเพิ่มอีก ๖๐,๙๐๐ บาท หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเงินถวายวัด สมทบกองทุนหลวงพ่อปาน เป็นเงิน ๑๙๕,๒๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็น อย่างสูง


๒. คุณสุธี สุวรรณทัต และคณะ ถวายขนมหวานเลี้ยงพระ วันที่ ๑๔-๑๕ มี.ค. เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๓. คุณปกรณ์ เอื้อชลิตนุกูล และครอบครัว ร่วมถวายอาหารเลี้ยงพระ วันที่ ๑๔-๑๕ มี.ค. รวมเป็นเงิน ๒,๔๒๓ บาท ขออนุโมทนาเป็น อย่างสูง

๔. คุณธนพัฒน์ จันทรรังษี ถวาย
มะม่วงน้ำดอกไม้ จำนวน ๒๐๐ ลูก
มะม่วงเขียวเสวย จำนวน ๒๐๐ ลูก
ปลากระพง จำนวน ๑๐๐ ก.ก.
กุ้งขาว จำนวน ๑๐๐ ก.ก.
ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ วันที่ ๑๔-๑๕ มี.ค. ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๕. ครอบครัว พล.ต.ศรีพันธ์ วิชชุพันธ์ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระกับคณะกองทุน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖. คุณลัดดา - คุณสาลี เบญโชติเดช และครอบครัว ร่วมทำบุญเลี้ยงพระกับคณะกองทุน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๗. คุณเมย เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว และน้ำอัดลม แก่ผู้มาในงานทำบุญประจำปี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๘. คณะคุณสุเทพ เลี้ยงน้ำสมุนไพร แก่ผู้ มาในงานทำบุญประจำปี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๙. คณะแม่จำเนียร เลี้ยงข้าวต้ม, กาแฟ และโอวัลติน แก่ผู้มาในงานทำบุญประจำปี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๐. คณะคุณสมชาย - คุณโจ๋ ชัยนาท -คุณป้าน้อยซาอุ เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว แก่ผู้มาในงานทำบุญประจำปี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๑. คณะปลาร้าโคราช เลี้ยงส้มตำ น้ำพริก ผัก แก่ผู้มาในงานทำบุญประจำปี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๒. คณะคุณปรีชา เลี้ยงแก่ผู้มาในงานทำบุญประจำปี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๓.โรงครัววัด เลี้ยงอาหารหลายอย่าง แก่ผู้มาในงานทำบุญ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๔. ลุงเต่าและคณะ เลี้ยงโอเลี้ยง และ ชาเย็น แก่ผู้มาในงานทำบุญประจำปี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๕. โรงนํ้าแข็งโพธิ์หอม อ.ชัณสูตร จ. สิงห์บุรี ถวายนํ้าแข็ง ๒๑๖ ก้อน เพื่อเลี้ยงผู้ที่มา ทำบุญประจำปี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๖. โรงนํ้าแข็งพรพิบูลย์ อ.เมือง จ. อุทัยธานี ถวายนํ้าแข็ง ๑๕๐ ถุง เพื่อเลี้ยงผู้ที่มา ทำบุญประจำปี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๗. คุณป้าอัจฉรา ไพบูลย์ และคณะ จัดพุ่มดอกมะลิ และพานดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา ในงานทำบุญประจำปี รวมเป็นเงิน ๒,๗๓๐ บาท

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง ฯ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top