Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 9/4/09 at 21:30 [ QUOTE ]

Real Time ภาพข่าว..พิธีบรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ ๑๐วันนี้วันที่ 9 เม.ย. เวลา 14.30 น. ได้มีการทำพิธีบรรพชาสามเณรนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา จำนวน 113 คน และนักเรียนหญิงบวชชีกรรมบถ 10 จำนวน 143 คน เพื่อถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ณ วิหารแก้วร้อยเมตร


ตัวแทนนักเรียนชายได้เข้าไปถวายเครื่องสักการะแด่พระอุปัชฌาย์ คือ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี จากนั้นได้กล่าวคำขอบรรพชาพร้อมกัน


เมื่อพระอุปัชฌาย์กล่าวให้โอวาทแล้ว ตัวแทนนักเรียนได้มาถวายผ้าไตรจึวร พระอุปัชฌายะได้ดึงอังสะออกมาสวมใส่ให้ ต่อจากนั้นนักเรียนทั้งหมดได้เดินเข้าแถวออกไปห่มจีวรที่ด้านหน้าวิหารร้อยเมตร


ในระหว่างที่นักเรียนชายออกไปห่มจีวรนั้น คณะนักเรียนหญิงจำนวน 143 คน ได้เข้ามาถวายพานธูปเทียนแด่พระอุปัชฌาย์ พร้อมกับกล่าวคำสมาทานศีลกรรมบถ 10


เมื่อนักเรียนทั้งหมดห่มผ้าจีวรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเดินเข้าแถวมานั่งที่เดิม ตัวแทนได้เข้าไปถวายพานขอขมา พร้อมกับกล่าวคำขอสรณะและศีล 10 แด่พระอุปัชฌาย์


ครั้นพิธีบรรพชาสามเณรและบวชชีกรรมบถ 10 เสร็จสิ้นแล้ว สามเณรที่เป็นตัวแทนได้เข้าไปถวายปัจจัยไทยทาน พระอุปัชฌายะให้พรแล้วกราบพร้อมกัน เป็นอันเสร็จพิธี จึงขออนุโมทนาทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top